top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

11.11 / Vrijheid


Koester het, vier het en geef het door. Vrijheid is meer dan ooit niet vanzelfsprekend!!


IN DE KRANT:

Frank Vandenbroucke: “Maatregelen nog lang volhouden als we naar veilige haven willen”

Experts wijzen erop dat we onder de 50 besmettingen zouden moeten bereiken. “Ik ga me niet definitief uitspreken over een getal, omdat we de experten opdracht gegeven hebben om zo’n doelstelling te formuleren. Die veilige haven, dat gaat om dat aantal. Maar dat gaat er ook om dat je teststrategie werkt. Dat wie getest wordt, ook snel het resultaat kent. Dat wil ook zeggen dat je de contact tracing op punt wil hebben. Een veilige haven wil ook zeggen dat mensen zich houden aan quarantainemaatregelen. We moeten naar véél minder virus en tegelijkertijd de haven veilig maken, met sterke dijken.”


Andere barometer

De barometer, waar al weken sprake van is, is er nog steeds niet. Komt die er nu of niet? “Het idee van de barometer moet heel grondig herdacht worden”, zegt Vandenbroucke. “Die is uitgetekend op een moment dat we rustig in stapjes konden versoepelen. Toen dachten we: als de crisis toeslaat kunnen we rustig weer verstrengen. Maar de situatie heeft getoond dat het zo niet werkt. Dat idee: nu is het minder goed weer, nu is het nog wat minder goed weer en later kan je dan weer versoepelen…: dat hebben we niet nodig. We hebben een strategie nodig die het virus drastisch terugdringt en daarna verhindert dat we nog eens in een nieuwe golf terugkomen. Daarin past misschien wel een barometer, maar toch moeten we dat grondig herdenken. Want een verkeerd begrepen barometer zou kunnen leiden tot het jojo-effect dat we nu kennen. Dat zou ons in een situatie kunnen brengen waarbij we onherroepelijk een derde golf krijgen en dat zou verschrikkelijk zijn. We moeten dus samen afspreken wat veilig is, en daar dan voor gaan.”


Pure waanzin deze strategie!

Deze week reed een vrouw in Gent zich vast op de sporen en ontsnapte ternauwernood. Wij zouden voorstellen dat we alle treinen stil leggen...


En hoe zit het inmiddels met de oversterfte?
Iedere dag worden we rond de oren geslagen met het aantal nieuwe besmettingen. Als dit corona virus zo dodelijk is moet dit toch duidelijk zichtbaar zijn als je wat cijfers gaat vergelijken. Dus laten we dat bij deze eens doen en alles visualiseren in een grafiek.


Onderstaande grafiek is gemaakt op basis van de gegevens van Statbel. Hier kan je een overzicht downloaden van alle overlijdens sinds 2009 tot en met 18/10/2020. Om goed te kunnen vergelijken nemen we voor ieder jaar de gegevens van 01/01 t.e.m. 18/10. Dus als we met een zeer besmettelijke en dodelijke epidemie zitten, moet dit ook direct zichtbaar zijn om deze grafiek.
Deze grafiek bevestigt wat er reeds geweten was. Het merendeel van de overlijdens situeren zich vooral bij de ouderen. Er zijn inderdaad meer ouderen gestorven voornl. in de leeftijdscategorie 85+ en in de leeftijdscategorie 65-74. Is er hier iets extreem gebeurd? Absoluut niet. Eén van de zaken waar je hier zeker rekening mee moet houden is de vergrijzing van de bevolking. Er zijn steeds meer en meer oudere mensen. Dus ook logisch dat het aantal sterfgevallen in deze leeftijdscategorie stijgt.

U mag ook niet gaan vergelijken met de gegevens van 2009. In

Eussen zijn er dat 11.492.641 (+652.736). Als de bevolking stijg, stijgt ook het aantal overlijdens. Ons lijkt 2017 een goed jaar om mee te vergelijken. Ongeveer hetzelfde bevolkingsaantal en een jaar waar er geen abnormaal zwaar griep seizoen was.

Als we kijken naar de leeftijdscategorie 85+ zijn er 5137 mensen meer gestorven dan in 2017. Dat lijkt misschien veel, maar op een bevolking van 11.492.641 is dat 0,04%; statistisch verwaarloosbaar. In 2017 waren die mensen vrij in hun doen en laten. In 2020 zaten er een boel opgesloten in een wzc afgesloten van bezoek van kinderen en kleinkinderen. Hoeveel zijn er hier gewoon weggekwijnd van eenzaamheid en verdriet? Hoeveel zijn er gestorven tijdens de hittegolf afgelopen zomer terwijl ramen moesten gesloten blijven en er geen ventilator mocht gezet worden? Dit terwijl men al zo lang benadrukt dat ruimtes goed moeten geventileerd worden om de verspreiding van het virus tegen te gaan. En we moeten natuurlijk ook rekening houden met de leeftijd. De leeftijdsverwachting in België is zelfs geen 85. 85 plussers die gestorven zijn, zijn in spé gestorven van ouderdom. Of het nu een hittegolf is, covid of een basale verkoudheid. Eens je op het einde van uw leven bent, sterf je van iets. Een beetje hetzelfde verhaal voor de categorie 65-74. Als we terug vergelijken met 2017 zijn er 1203 meer gestorven ofte 0,01% van de totale bevolking. Ook hier weer de vergrijzing die mogelijk toeslaat. Hoe veel meer mensen zijn er in deze leeftijdscategorie i.v.m. 2017? Als je gaat kijken naar de categorie 75-84 zijn er effectief meer mensen gestorven dan in 2017. Maar als je gaat vergelijken met andere jaren zie je al vlug dat er niets aan de hand is. In 2009 zijn er 2500 mensen meer gestorven terwijl er ruim 650.000 minder inwoners waren. Ga je kijken naar de leeftijdscategorie 0-64 en je vergelijkt met andere jaren is er zelfs sprake van een ondersterfte. Als je terug gaat vergelijken met 2009 zijn er systematisch minder mensen gestorven in deze leeftijdscategorie en dit terwijl er ruim 650.000 inwoners bijgekomen zijn.

Ga je alles in zijn geheel bekijken dan zijn er 7682 ofte 0,07% meer mensen gestorven dan in 2007. Dus het “killervirus” zorgt voor 0,07% meer overlijdens, overlijdens die zich bijna uitsluitend situeren bij ouderen en zelfs vaak bij mensen die sowieso op het einde van hun leven zijn. Op basis van deze cijfers smijt men gans de wereld in een lockdown, moeten bedrijven verplicht sluiten, worden mensen bijna volledig sociaal geïsoleerd en worden onze rechten en vrijheden langs alle kanten ingeperkt.

Als er maatregelen moeten genomen worden, moeten deze volledig gericht zijn op de bescherming van onze ouderen. Op basis van bovenstaande cijfers is een lockdown met alle effecten vandien totaal onverantwoord en buiten alle proporties. Er is geen probleem bij de actieve bevolking. In tegendeel, daar zijn in het midden van een pandemie zelfs minder mensen gestorven. Deze leeftijdscategorie is net nodig om onze economie te laten draaien zodat er voldoende geld is voor de gezondheidszorg. En misschien ook eens aan onze oudjes vragen wat die willen. Hun mening wordt niet gevraagd, net terwijl zij een hoofdrol spelen in gans dit verhaal.


2,608 views44 comments

Recent Posts

See All

44 Comments


JN1960
JN1960
Nov 27, 2020

De toekomst.....


Like

Leuk dat jullie een artikel van ons overnemen. Niets op tegen, we streven hetzelfde doel na: een einde maken aan deze viruswaanzin. Het zou wel leuk geweest zijn dat jullie als bronvermelding een link naar het originele artikel zouden gezet hebben: https://wakkernieuws.be/wakkere-gezondheid/hoe-zit-het-met-de-oversterfte-in-belgie/

Like

Be careful about reading health books. You may die of a misprint.

(Mark Twain)

Like

Matt Em
Matt Em
Nov 12, 2020

Inderdaad Marc, en dan is 'revolutie' eigenlijk de enige oplossing om ons te bevrijden van dit dictatoriale regime. Het zou niet de eerste keer zijn dat iets dergelijks gebeurd.

Wij denken hier in een "beschaafd" land te wonen, maar met gemuilkorfde schapen die alles maar klakkeloos overnemen is er van die 'beschaving' straks niet veel meer over.

Eigenlijk nu al niet veel meer als je bekijkt hoe we in snel tempo 'ontmenselijkt' worden.

Like

Marc Van Caillie
Marc Van Caillie
Nov 12, 2020

@Matt Em: De EU is zoals we allemaal weten een lege doos die veel geld kost! Een andere bedenking die ik mij maak is dat de wet er enkel is om de politici te beschermen en NIET om de burger te dienen zoals het aanvankelijk de bedoeling waas :-(


Like
bottom of page