top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

20/07 - 397 besmettingen - mondsmaskers doden!Op de Vlaamse feestdag, 11 juli 2020, werden we verplicht in winkels en openbare gebouwen mondmaskers te dragen. Viruswaanzin.be zegt al weken dat dit de zoveelste van-de-pot-gerukte en niet wetenschappelijk onderbouwde maatregel is. Mondmaskers verhogen het besmettingsrisico en bijgevolg de IFR.


Maandagavond was Van Ranst, eens te meer, te gast bij VRT JOURNAAL LAAT. Ondervraagd naar de mogelijke reden van de stijgende besmetting antwoord de sterviroloog dat de oorzaak moet gezocht worden bij terugkerende vakantiegangers. WTF! 20 juli? De reissector weet al jaren, bewijze haar prijzenpolitiek, dat de week van 20 juli een heuse topper bij vertrekkers is. Er is van massale terugkeerders dus nog helemaal geen sprake! De toekomst ziet er nu dus wel heel belabberd uit als zij deze nieuw toegevoegde episode in de science voor waarheid gaan houden.


De echte reden moet uiteraard worden gemaskeerd! Vergeef ons de woordspeling. De mondmaskerverplichting is de zoveelste immense blunder maar dat kan men (uiteraard) niet toegeven. Tien dagen nadat de bevolking slaafs de maskers is beginnen dragen noteren we het hoogste aantal nieuwe besmettingen sinds 20 mei 2020. Dat kan tellen als proefondervindelijk wetenschappelijk bewijs. Doordat de regering alle mondmaskers toeliet, zelfs zelfgemaakte, geen kwaliteitslabel hanteert voor maskers en geen campagne voert met gebruiksinstructies is ze zondermeer zelf verantwoordelijk voor deze exponentiële stijging.


Het feit dat de virologen de recente dramatische cijfers weigeren in verband te brengen met hun desastreuze aanbeveling van draagplicht, aan een bevolking die niet weet hoe met een masker om te gaan, is de bestendiging van hun virologische genocide. Nu opwerpen dat zij, net zoals eerder in de rusthuizen, dit niet konden zien aankomen of konden weten, is niet enkel een bewijs van een levensgevaarlijk despotisme van de Gees maar ook een gebrek aan beroepsernst in haar taak om de bevolking daadwerkelijk te beschermen. Maar wellicht moeten we dit kaderen in een eerdere uitspraak van Van Ranst dat het beschermen van de bevolking niet zijn taak is, maar wel die van de regering. "Onze taak is adviseren, dat de regering niet luistert is hun profileringsdrang", verklaarde hij onlangs. Maar is het niet de taak van een adviserend viroloog om overtuigend over te komen en op basis van wetenschappelijke data de politici met zacht dwang naar de juiste beslissing te voeren, eerder dan toe te geven aan de politieke en persoonlijke agenda's? Maar Van Ranst doet niet aan politiek, dat weet u wel...


Blast from the past

Met de komst van de zogenaamde COVID-19-pandemie hebben we een aantal medische praktijken gezien die weinig of geen wetenschappelijke ondersteuning hebben wat betreft het verminderen van de verspreiding van deze infectie. Een van deze maatregelen vandaag is het dragen van gezichtsmaskers, ofwel een chirurgisch masker, zelfgemaakte bandana of ffp2-ademhalingsmasker. Toen deze pandemie begon en we weinig wisten van het virus zelf of het epidemiologische gedrag ervan, werd aangenomen dat het zich in termen van verspreiding onder gemeenschappen zou gedragen, zoals andere respiratoire virussen. Na intensieve bestudering van dit virus en zijn gedrag heeft zich weinig gemeld om deze perceptie te veranderen.


Dit is een beetje een ongewoon virus omdat voor de overgrote meerderheid van de mensen die door het virus zijn geïnfecteerd, men geen ziekte (asymptomatisch) of heel weinig ziekte ervaart. Slechts een zeer klein aantal mensen loopt het risico op een mogelijk ernstig resultaat van de infectie - voornamelijk degenen met onderliggende ernstige medische aandoeningen in combinatie met gevorderde leeftijd en kwetsbaarheid, mensen met immuungecompromitteerde aandoeningen en verpleeghuispatiënten aan het einde van hun leven. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat het behandelprotocol dat door het Centrum voor ziektebestrijding en -preventie aan de behandelende artsen is afgegeven, met name intubatie en gebruik van een beademingsapparaat, mogelijk heeft bijgedragen aan het hoge sterftecijfer bij deze geselecteerde personen.


Wetenschap

Wat de wetenschappelijke ondersteuning voor het gebruik van een gezichtsmasker betreft, concluderen we uit een zorgvuldig onderzoek van de literatuur, waarin 17 van de beste studies werden geanalyseerd, dat: “Geen van de studies een concluderende relatie tussen het gebruik van een masker / ademhalingsapparaat en bescherming tegen influenza-infectie. Hou er rekening mee dat er geen studies zijn uitgevoerd om aan te tonen dat een stoffen masker of het ffp2-masker enig effect heeft op de overdracht van het COVID-19-virus. Alle aanbevelingen moeten daarom worden gebaseerd op onderzoeken naar de overdracht van het influenzavirus. En, zoals je hebt gezien, is er geen sluitend bewijs van hun efficiëntie bij het beheersen van de overdracht van griepvirus.


Het is ook leerzaam om te weten dat de virologen zelf tot voor kort niet adviseerden om een ​​gezichtsmasker of bedekking van welke aard dan ook te dragen, tenzij bekend was dat een persoon besmet was, dat wil zeggen tot voor kort. Niet-geïnfecteerde mensen hoeven geen masker te dragen. Als iemand tbc heeft, laten we hem een ​​masker dragen, niet de hele gemeenschap van niet-geïnfecteerden. De aanbevelingen van de WHO zijn niet gebaseerd op onderzoeken naar dit virus en zijn nooit gebruikt om een ​​andere pandemie of epidemie in de geschiedenis in te dammen.


Nu we hebben vastgesteld dat er geen wetenschappelijk bewijs is dat het dragen van een gezichtsmasker ter preventie noodzakelijk is, zijn er dan gevaren voor het dragen van een gezichtsmasker, vooral voor lange periodes? Verschillende studies hebben inderdaad aanzienlijke problemen gevonden bij het dragen van een dergelijk masker. Dit kan variëren van hoofdpijn tot verhoogde luchtwegweerstand, ophoping van kooldioxide tot hypoxie, tot ernstige levensbedreigende complicaties.


Er is een verschil tussen het ffp2-masker en het chirurgische masker (stoffen of papieren masker) in termen van bijwerkingen. Het ffp2-masker, dat 95% van de deeltjes met een mediane diameter> 0,3 µm2 filtert, omdat het de ademhaling (ademhaling) in grotere mate schaadt dan een zacht masker, en wordt vaker geassocieerd met hoofdpijn. In een dergelijk onderzoek onderzochten onderzoekers 212 gezondheidswerkers (47 mannen en 165 vrouwen) naar de aanwezigheid van hoofdpijn met ffp2-maskergebruik, de duur van de hoofdpijn, het soort hoofdpijn en of de persoon reeds bestaande hoofdpijn had.


Wetenschappers ontdekten dat ongeveer een derde van de werknemers hoofdpijn kreeg bij gebruik van het masker, de meesten hadden reeds bestaande hoofdpijn die verergerde door het dragen van het masker en 60% had pijnstillers nodig voor verlichting. Wat betreft de oorzaak van de hoofdpijn, terwijl riemen en druk van het masker oorzakelijk kunnen zijn, wijst het grootste deel van het bewijs op hypoxie en / of hypercapnie als oorzaak. Dat wil zeggen een verlaging van de bloedoxygenatie (hypoxie) of een verhoging van de bloed-C02 (hypercapnie). Het is bekend dat het ffp2-masker, als het uren wordt gedragen, de bloedoxygenatie met maar liefst 20% kan verminderen, wat kan leiden tot bewustzijnsverlies, zoals gebeurde met de ongelukkige man die alleen rondreed in zijn auto met een N95-masker, waardoor hij flauwviel, zijn auto te crashte en verwondingen opliep. We zijn er zeker van dat er verschillende gevallen zijn van ouderen of iemand met een slechte longfunctie die flauwvallen en hun hoofd stoten. Dit kan tot de dood leiden.


Uit een recenter onderzoek onder 159 gezondheidswerkers in de leeftijd van 21 tot 35 jaar bleek dat 81% hoofdpijn kreeg door het dragen van een gezichtsmasker.


Sommigen hadden reeds bestaande hoofdpijn die door de maskers werd veroorzaakt. Ze hadden allemaal het gevoel dat de hoofdpijn hun werkprestaties beïnvloedde.


Helaas vertelt niemand de kwetsbare ouderen en mensen met longaandoeningen, zoals COPD, emfyseem of longfibrose, van deze gevaren bij het dragen van een gezichtsmasker van welke aard dan ook - wat een ernstige verslechtering van de longfunctie kan veroorzaken. Dit geldt evenzeer voor longkankerpatiënten en mensen die een longoperatie hebben ondergaan, vooral met gedeeltelijke resectie of zelfs het verwijderen van een hele long.


Hoewel de meesten het erover eens zijn dat het ffp2-masker aanzienlijke hypoxie en hypercapnie kan veroorzaken, vond een andere studie van chirurgische maskers ook een significante verlaging van de zuurstof in het bloed. In deze studie onderzochten onderzoekers de bloedzuurstofniveaus bij 53 chirurgen met behulp van een oximeter. Ze maten de bloedoxygenatie vóór de operatie en aan het einde van de operaties.(4) De onderzoekers ontdekten dat het masker het zuurstofgehalte in het bloed (pa02) aanzienlijk verminderde. Hoe langer het masker wordt gedragen, hoe meer zuurstof in het bloed daalt.


Het belang van deze bevindingen is dat een daling van het zuurstofgehalte (hypoxie) gepaard gaat met een verminderde immuniteit. Studies hebben aangetoond dat hypoxie het type belangrijkste immuuncellen kan remmen dat wordt gebruikt om virale infecties te bestrijden, de CD4 + T-lymfocyten. Dit komt omdat de hypoxie het niveau verhoogt van een stof die hypoxie-induceerbare factor-1 (HIF-1) wordt genoemd, die T-lymfocyten remt en een krachtige immuunremmercel genaamd de Tregs stimuleert. . Dit zet de weg voor het oplopen van een infectie, inclusief COVID-19, en maakt de gevolgen van die infectie veel ernstiger. In wezen kan uw masker u heel goed een verhoogd risico op infecties geven en zo ja, met een veel slechtere uitkomst.


Mensen met kanker, vooral als de kanker is uitgezaaid, lopen een groter risico op langdurige hypoxie omdat de kanker het beste groeit in een micro-omgeving met weinig zuurstof. Lage zuurstof bevordert ook ontstekingen die de groei, invasie en verspreiding van kankers kunnen bevorderen. (8,9) - Herhaalde episodes van hypoxie zijn voorgesteld als een belangrijke factor bij atherosclerose en verhogen dus alle cardiovasculaire (hartaanvallen) en cerebrovasculaire (beroertes) ziekten.


Er is nog een ander gevaar

Als u deze maskers dagelijks draagt, vooral als ze meerdere uren worden gedragen. Wanneer een persoon is geïnfecteerd met een ademhalingsvirus, zullen ze bij elke ademhaling een deel van het virus verdrijven. Als ze een masker dragen, vooral een ffp2-masker of een ander nauwsluitend masker, zullen ze de virussen voortdurend opnieuw inademen, waardoor de concentratie van het virus in de longen en de neusgangen toeneemt. We weten dat mensen met de ergste reacties op het coronavirus al vroeg de hoogste concentraties van het virus hebben. En dit leidt tot de dodelijke cytokinestorm in een geselecteerd aantal.


Het wordt nog angstaanjagender. Recent bewijs suggereert dat het virus in sommige gevallen de hersenen kan binnendringen. (11,12) In de meeste gevallen komt het virus de hersenen binnen via de reukzenuwen (geurzenuwen), die rechtstreeks in verbinding staan ​​met het hersengebied dat te maken heeft met recent geheugen en geheugen consolidatie. Door een masker te dragen, kunnen de uitgeademde virussen niet ontsnappen en concentreren ze zich in de neusholtes, dringen ze de reukzenuwen binnen en reizen ze de hersenen in.


Uit al deze beoordelingen blijkt dat er onvoldoende bewijs is dat het dragen van een masker van welke aard dan ook een aanzienlijke impact kan hebben bij het voorkomen van de verspreiding van dit virus. Het feit dat dit virus een relatief goedaardige infectie is voor de overgrote meerderheid van de bevolking en dat de meeste risicogroepen ook overleven, kunnen vanuit een infectieziekte en epidemiologisch standpunt stellen, dat door het virus door de gezondere populatie te laten verspreiden, we net sneller een hoger immuniteitsniveau berieken, waardoor deze pandemie snel wordt beëindigd en een terugkeer volgende winter wordt voorkomen. Gedurende deze tijd moeten we de risicopopulatie beschermen door nauw contact te vermijden, hun immuniteit versterken met behandelingen die de cellulaire immuniteit versterken en zo beter voor hen zorgen.


Gevaarlijke maskers

Net doordat het masker wordt aangeraakt aan de voorzijde en niet aan de elastiekjes en doordat deze masker op reeds gecontanimeerde plaatsen wordt opgeborgen zal het risico op zelfbesmetting verhogen. Dit is trouwens door de recente besmettingscijfers onomstotelijk bewezen.


Zo ook wordt de uitgeademde lucht deels naar boven, langs de ogen, afgevoerd. DIt geeft een onprettig gevoel en laat de mensen net meer aan hun ogen komen. Deze aanraking met mogelijk besmette handen is een niet te onderschatten bron van zelfbesmetting.


Men mag degenen die ervoor hebben gekozen geen masker te dragen, niet aanvallen en beledigen, net omdat deze studies suggereren dat dit een niet zo onverstandige keuze is als op het eerste zicht zou blijken.


____

De feiten van de viruswaanzin zijn gekend, onze argumentaties bijzonder sterk. Wat niet kan gezegd worden van de onderbouwing van de meeste maatregelen (bvb. mondmaskers en data). Steun viruswaanzin.bein haar strijd tegen de disproportionele en niet wetenschappelijk onderbouwde vrijheidsbeperkingen en van-de-pot-gerukte-verplichtingen. Elke donatie is welkom: https://www.viruswaanzin.be/donatie____

Voor de factcheckers - onze referenties

 1. bin-Reza F et al. The use of mask and respirators to prevent transmission of influenza: A systematic review of the scientific evidence. Resp Viruses 2012;6(4):257-67.

 2. Zhu JH et al. Effects of long-duration wearing of N95 respirator and surgical facemask: a pilot study. J Lung Pulm Resp Res 2014:4:97-100.

 3. Ong JJY et al. Headaches associated with personal protective equipment- A cross-sectional study among frontline healthcare workers during COVID-19. Headache 2020;60(5):864-877.

 4. Bader A et al. Preliminary report on surgical mask induced deoxygenation during major surgery. Neurocirugia 2008;19:12-126.

 5. Shehade H et al. Cutting edge: Hypoxia-Inducible Factor-1 negatively regulates Th1 function. J Immunol 2015;195:1372-1376.

 6. Westendorf AM et al. Hypoxia enhances immunosuppression by inhibiting CD4+ effector T cell function and promoting Treg activity. Cell Physiol Biochem 2017;41:1271-84.

 7. Sceneay J et al. Hypoxia-driven immunosuppression contributes to the pre-metastatic niche. Oncoimmunology 2013;2:1 e22355.

 8. Blaylock RL. Immunoexcitatory mechanisms in glioma proliferation, invasion and occasional metastasis. Surg Neurol Inter 2013;4:15.

 9. Aggarwal BB. Nucler factor-kappaB: The enemy within. Cancer Cell 2004;6:203-208.

 10. Savransky V et al. Chronic intermittent hypoxia induces atherosclerosis. Am J Resp Crit Care Med 2007;175:1290-1297.

 11. Baig AM et al. Evidence of the COVID-19 virus targeting the CNS: Tissue distribution, host-virus interaction, and proposed neurotropic mechanisms. ACS Chem Neurosci 2020;11:7:995-998.

 12. Wu Y et al. Nervous system involvement after infection with COVID-19 and other coronaviruses. Brain Behavior, and Immunity, In press.

 13. Perlman S et al. Spread of a neurotropic murine coronavirus into the CNS via the trigeminal and olfactory nerves. Virology 1989;170:556-560.

 14. Dr. Russell Blaylock, is a nationally recognized board-certified neurosurgeon, health practitioner, author, and lecturer. He attended the Louisiana State University School of Medicine and completed his internship and neurological residency at the Medical University of South Carolina. For 26 years, practiced neurosurgery in addition to having a nutritional practice. He recently retired from his neurosurgical duties to devote his full attention to nutritional research. Dr. Blaylock has authored four books, Excitotoxins: The Taste That KillsHealth and Nutrition Secrets That Can Save Your LifeNatural Strategies for Cancer Patients, and his most recent work, Cellular and Molecular Biology of Autism Spectrum Disorders.
10,542 views8 comments

Recent Posts

See All

8 Comments


Ik wil geen boete krijgen, dus kan iemand me vertellen welk type masker ik best legaal gebruik, en hoe zo veilig en comfortabel mogelijk?

Like

Peter De Vriendt
Peter De Vriendt
Jul 27, 2020

Zou het kunnen dat tijdens de piek in maart en april juist veel mensen van het zorgpersoneel dodelijk besmet zijn geraakt juist door het dragen van hun mondmasker, gecombineerd met veel stress en een gebrek aan slaap, wat hun immuunsysteem nog eens extra naar beneden heeft gehaald?

Like

Serge Boeckx
Serge Boeckx
Jul 27, 2020

Mensen lees eens dit artikel, komt van Canada waar ze de waarheid proberen te verzoedelen (https://www.iedm.org/inspq-data-a-94-drop-in-active-covid-19-cases/) en waar nergens iets meer over te bespeuren valt. Wij hebben gelijk maar aub laat dit eens indringen bij al die schapen die naar moedertje staat luisteren!! ik word er echt ziek van

Like

Mondmaskers hebben een contraproductieve werking; vanaf dat er veel mensen mondmaskers zijn beginnen te dragen schieten de besmettingen de hoogte in. dat kan echt geen toeval zijn.Een mondmasker is voor mij een dwangmuilband, het geeft me een beklemmend gevoel van verstikking en ik kan er niet in ademen,zelfs bij lage zomertemperaturen,ik wil niet weten hoe een mondmasker voelt tijdens een hittegolf wanneer het 40 graden is in de schaduw; Men is met verplichte mondmaskers bezig van mensen serreplantjes te maken.

Like

Nog een zeer rijke verzameling van referenties vindt men bij The Iceberg: https://the-iceberg.net/. Een schatkist aan bronnen! Als je even naar beneden scrollt, komt je bij "independent science about "corona", waar tal van referenties vermeld worden.

Like
bottom of page