top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

29.07.20 - Hof van Beroep Brussel

- PERSBERICHT -


Het hof van beroep in Brussel zal op 14 oktober 2020 de ganse dag reserveren om te

luisteren naar de pleidooien van intussen 250 Belgen tegen de maatregelen.


De kortgedingrechter heeft een verkeerd signaal gegeven door alles toe te laten wat de

Belgische Staat, en bij uitbreiding Antwerpen, zich maar in het hoofd haalt. Elke zin voor

relativering is weg. 2 jaar geleden zijn in Nederland 9.400 doden gevallen aan griep. Nu

wordt half België hysterisch wanneer er een paar honderd besmettingen zijn in

Antwerpen.


We herhalen nog eens onze eisen:

1. Liefdevolle bescherming van risicopatiënten en ouderen.

2. Versterking van de zorg van huisartsen, hospitalen en woonzorgcentra.

3. Zet de economie en de vrijheden terug naar normaal.


Wie denkt dat alle epidemiologen het eens zijn met deze maatregelen, vergist zich. Op

internationaal niveau zijn er veel afwijkende publicaties die actueel tegengehouden

worden omdat ze niet stroken met de visie van de WHO. Maar ook in België bewegen

de zaken. U vindt in de bijlage een uitgebreid rapport van Prof. Dr. Martin Zizi, waarin

hij de verderzetting van de maatregelen gefundeerd afwijst. Eén van de vele

epidemiologen die het niet eens zijn met de staatsvirologen.


We voegen ook een copy toe van de beroepsakte, zodat u kan zien dat onze argumenten

een sterke intellectuele en wetenschappelijke onderbouwing hebben.


Met vriendelijke groeten,

Het Viruswaanzin – Folie Virus team.

Viruswaanzin – Folie Virus, V.Z.W. in oprichting Beelbroekstraat 60, 9040 Gent.

Telefoon woordvoerder: 0496547352beroep viruswaanzin
.docx
Download DOCX • 785KB
SARS 2020 prof ZIZI
.pdf
Download PDF • 1.36MB
PERSBERICHT 29-07-20
.pdf
Download PDF • 52KB

909 views7 comments

Recent Posts

See All
bottom of page