top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

3271 ontslagbrieven aan Van Ranst overhandigdDag professor,

We waarderen zeer de hoffelijke ontvangst, die we gisterenmiddag gekregen hebben. Helaas niet van u persoonlijk of een collega van u maar van uw baliepersoneel.

We hebben ruim drieduizend brieven van ontslag afgegeven. Ook al weten we sinds uw recent optreden in het VRT-nieuws dat enkel brieven met een postzegel door u ernstig genomen worden, toch hebben we ons de moeite van de verplaatsing gedaan om deze brieven persoonlijk en niet via de post te komen afgeven. 

Het was voor ons een welgemeende blijk van respect voor de duizenden mensen die zondag 16 augustus naar Brussel gekomen zijn ten teken van collectieve opzegging van ons vertrouwen. Achter iedere manifestant staan minstens 100 sympathisanten. De doos is dus een signaal namens honderdduizenden die de maatregelen beu zijn omdat ze flinterdun onderbouwd, disproportioneel, niet effectief, een ramp voor de hele samenleving en zelfs levensbedreigend zijn. 

We zijn stilaan niet de enigen, die uw autoriteit niet langer aanvaarden. Ook in de hogere beleidsregionen is iets gelijkaardigs gebeurd.

We begrijpen dat u het moeilijk hebt met deze degradatie. Dat is menselijk.

In artikels zoals deze speelt u nu de rol van de miskende expert en haalt u zwaar uit én naar de beleidsmakers én naar ons, kritische burgers die u vragen voorleggen waar u nog altijd geen fatsoenlijk antwoord op gegeven hebt. We begrijpen uw probleem. U hebt geen fatsoenlijk wetenschappelijk onderbouwd argumentarium. U hebt ermee ingestemd een beleid te verdedigen en te belichamen, dat van hogerhand (WHO o.a.) is opgelegd.

Bekijk deze video eens en vraag uzelf af wat u zou zeggen aan deze jonge Amerikaanse arts, die er zeker niet kan van verdacht worden een 'anti-vaxxer' te zijn of 'complot-denker'.

We leggen u dit overigens als aanbod en uitdaging voor: 

bent u bereid om mee te werken aan een publiekelijk debat over deze corona-crisis? Ja of neen? 

Verras ons want uw hoofdargument is tot op vandaag steeds: " ik heb gelijk en wie dit betwist is - daarom - een onbenul ". Uw reactie op toenemende open brieven van duizenden virologen en artsen met stevig onderbouwde kritiek: "Dit veeg ik gewoon van tafel als onzin".  De dédain die u hierbij tentoonspreidt en het totaal niet inhoudelijk ingaan op de argumenten is ergerlijk en staat haaks op wat uw basisopdracht had moeten zijn, nl. om een verzoenende en bemoedigende nationale coach te zijn, die de maatregelen uitlegt en motiveert. 

Dat hebt u niet gedaan. 

En voor alle duidelijkheid: 


  • ja: er zijn veel meer slachtoffers gevallen van de maatregelen dan van het vermeende virus zelf - en dat wist u op voorhand

  • ja: de algemene maatschappelijke schade is niet te schatten en een rechtstreeks gevolg van al die maatregelen, die niet in verhouding zijn  tot de dreiging - en dat wist u op voorhand 

  • ja: info over virus, ziekte, besmettelijkheid, dodelijkheid, effectiviteit van de maatregelen, betrouwbaarheid van cijfers en testen  - u laat ons nog altijd op onze honger zitten


Laat het belang en de impact van deze drieduizend C4-brieven maar goed doordringen. 

We beseffen dat we harde taal hanteren, maar u kunt daar zeker tegen. U hanteert in uw reacties ook graag de botte bijl ...

Voor alle duidelijkheid: u bent niet de enige verantwoordelijke. We breiden dit uit naar uw collega's 'experten', naar de mainstream media vanwege het aanhoudend en kritiekloos aanhouden gedurende meer dan zes maand van een ongegronde paniekstemming en naar de regeringspolitici, die hun taak niet gedaan hebben. 

Op onze manier en met onze mogelijkheden zullen wij vanuit Viruswaanzin.be alles in het werk stellen om deze astronomisch zware verantwoordelijkheid te laten vastleggen.


____

Als politici blijven capituleren voor de virologen wordt onze democratie een virocratie.

Elk plezier wordt geofferd in de strijd tegen het virus, en elke feest- en cultuurzaal wordt drooggelegd en herschapen in een mortuarium van doffe ellende. Sluitingsuur, uitgaansverbod en nachtklok, de verbodsideologie is besmettelijk.

De mondkapjesplicht heeft absurde dogmatische vormen aangenomen die ons economisch en sociaal ten gronde richten. De economische giganten, van Colruyt tot Amazon, worden met megasprongen groter en rijker terwijl onze kleine winkeliers en zelfstandigen gedecimeerd worden. Iedereen wordt opgehokt in sociaal isolement, elk voor zich in zijn eigen bubbel. Er sterven meer oudjes van eenzaamheid dan in het ziektebed. Angst wordt een gewoonte, en gewoonte een depressie. Het leven wordt gemarginaliseerd en het hart wordt weggesneden uit ons sociaal weefsel.

De "collaterale" schade wordt steeds groter. De maatregelen doden. De conclusies van Viruswaanzin zijn bijzonder sterk en wetenschappelijk gedocumenteerd. Wat niet kan gezegd worden van de onderbouwing van de meeste maatregelen (bvb. lockdown, mondmaskers en de avondklok) - dat bewijzen nu ook de recentste data. Steun viruswaanzin.be in haar strijd tegen de disproportionele en niet wetenschappelijk onderbouwde vrijheidsbeperkingen en van-de-pot-gerukte-verplichtingen. Elke donatie is welkom: https://www.viruswaanzin.be/donatie___

Credits: Peter Vereecke


1,508 views15 comments

Recent Posts

See All
bottom of page