top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

5 voor twaalf op 31 twaalfKom op straat en sla met potten en pannen.

Ga naar buiten omdat het 5 voor twaalf is.

5 voor 12 voor de horeca.

5 voor 12 voor de cultuursector.

5 voor 12 voor vrijwel elke zelfstandige.

5 voor 12 voor de wegkwijnende eenzame ouder.

5 voor 12 voor de studerende jeugd.

5 voor 12 voor de mensenrechten.


Kom de laatste 5 minuten van 2020 op straat, al is het omdat het (nog) mag.

Het mag maar eens gedaan zijn met de waanzinnige virologenjunta.

Kom op voor jezelf en je kinderen. Om niet te hoeven leven om de dood te vermijden.

Al is het maar vijf minuten...

1,414 views10 comments

Recent Posts

See All
bottom of page