top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Als 5% hoffelijkheid teveel gevraagd is...Beste lezers,


De voorbije maanden hebben we in toenemende mate vastgesteld dat de reacties van de lezers gemonopoliseerd worden door mensen die het niet eens zijn met de aanpak van Viruswaanzin en door mensen die de populariteit van deze website misbruiken om hun eigen gedachten te komen promoten. Dit laatste gebeurde geregeld door een kleine groep van personen die steeds weer gelijkaardige berichten postte die geen verband houden met het onderwerp van het artikel.


Wie zich niet kan vinden in wat we doen en dat systematisch op onze website komt schrijven die heeft maar één bedoeling en dat is de werking ondermijnen en van Viruswaanzin iets anders maken dan wat het is.

Meestal gaat het om de zogenaamde “complottheorieën”. De gedachte dat de covid-crisis voor iets anders aangewend wordt op een bewuste, gestuurde manier, nog voor er van Covid sprake was, waarbij ook de creatie van covid wordt gezien als een bewuste handeling met een ander doel. Wij hebben van bij het begin duidelijk afgesproken dat we ons daar niet mee inlaten. Het is niet aan ons om het onderzoek daarnaar te voeren. Dit onderzoek is bijzonder moeilijk, en zal zeer uitgebreid zijn. Wat we schrijven op deze website is door onszelf onderzocht en nagekeken. Of het moet gaan om teksten die van auteurs die niets met ons te maken hebben, maar die we gewoon interessant vinden. Zelfs al delen we hun mening niet. Het onderzoeken van de mechanismen achter de schermen is zo complex dat we ons niet wagen aan uitspraken daarover omdat we dan kwetsbaar worden. Er werd al en klacht ingediend bij het parket voor “misdaden tegen de mensheid”, waarin ook de kwalificatie “corruptie” is weerhouden. Dat zijn zaken die moeten worden onderzocht op strafrechtelijk niveau en bijvoorbeeld ook door het Internationaal Strafhof in Den Haag waar we in de eerstkomende de weken een klacht zullen neerleggen.


Bij de tegenstanders van de maatregelen zijn er mensen die “geloven” dat er niets achter zit en dat de virologen een ontaarde wetenschap hebben die gevolgd wordt door een aantal personen op sleutelposities die denken dat ze daarmee de wereld gaan verbeteren. Er zijn mensen die “geloven” dat er wel een ander plan achter zit. En daarbinnen zijn er heel diverse gedachten. Gaande van buitenaards leven, of goddelijke ingevingen, tot een strijd tussen goed en kwaad met Amerikaanse Generaals, en allerlei andere theorieën. De bestrijding van de maatregelen laten verzanden in de vraag wie het beste “geloof” heeft kan absoluut niet de bedoeling zijn. Daarmee verzwakken we deze beweging en daar willen we dus niet aan meedoen.

We willen ons richten op de maatregelen en de beëindiging daarvan. Er is meer dan stof genoeg om daarover van gedachten te wisselen.


Dat wil niet zeggen dat u hier geen complottheorie mag vermelden. U mag uw mening verkondigen. Wat we niet willen is dat mensen de boel verzieken door systematisch los van de inhoud van het artikel, hun visie te komen promoten. Dat is misbruik maken van de populariteit van deze website en deze populariteit kapen om er een eigen kanaal van de maken. Wie zijn gedacht wil promoten, die moet een eigen website maken.

Sommige lezers vinden het ook bijzonder leuk om mensen te komen beledigen. Er zijn er zelfs bij die ons komen beledigen. Masochisme is ons vreemd, en we vinden het niet behoorlijk om mensen te beledigen, dus ook daarom kan uw toegang tot de website worden ontzegd.


Hetzelfde geldt voor bedreigingen.


Daarom hebben we 18 mensen om die redenen de toegang tot de website ontzegd.

We hopen dat hiermee terug meer lezers zich goed kunnen voelen bij het delen van hun mening op onze website.


Vanaf nu zullen we ook geregeld de reacties nakijken en waar nodig ingrijpen.


Michael Verstraeten

Voorzitter V.Z.W. Viruswaanzin


1,888 views26 comments

Recent Posts

See All

26 Comments


peter van hecke
peter van hecke
Aug 08, 2021

conspiracy theoristen of frauduleuze praktijken van overheidsfunctionarissen???


Wie maakt hier het verschil uit? Waarheidszoekers of partijdige opportunisten?


Nog voor de eerste lockdown plaatsvond en zijn intrede deed in Europa wat het reeds duidelijk voor Frankrijk dat het coronapaspoort er moest komen. Dus niets democratie en in functie van noodzaak. De corona is in scene gezet!

France - Le PassSanitaire étendu à tous les lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes (occitanie-tribune.com)

Like

Jean-Claude Bams
Jean-Claude Bams
Aug 07, 2021

Parasieten zijn nu eenmaal een onoverkomelijk probleem, ze zullen wel enig nut hebben maar welk ? De mens is altijd overtuigd van zijn gelijk de duld geen andere mening of roept naar aandacht omdat niemand hem/haar interessant vindt. We moeten ermee leren leven zoals we met een virus moeten leren leven. Steeds weer zullen er varianten opdagen als uitdaging ;)

Like

Maria Serraris
Maria Serraris
Aug 04, 2021

De wereld wordt al eeuwen lang beheerst door een duistere macht. In de huidige wereld is dit goed te zien aan een kleine groep Elite extreem rijke mensen die bijna alles van de wereld in hun bezit hebben, waaronder de politiek, de media, de farmacie. Deze families, waarvan vele tot koninklijke bloedlijnen behoren, zijn de grondleggers van ons bankensysteem en van iedere industrie ter wereld


Deze families blijven zelf liever op de achtergrond, maar gebruiken daarvoor filantrope families die extreem rijk zijn zoals de Bill & Melinda Gates foundation, de Open Society foundation van Soros en de Clinton foundation. Jaarlijks komen de belangrijkste industrieleiders, bankiers en politici samen in het World Economic Forum.


Dit doen ze door de mensen in angst te…

Like

Beste bestuursleden van Viruswaanzin,

Ik vind het jammer dat er 18 mensen geen berichten meer kunnen plaatsen op deze website. Voor zover dit geen personen zijn die opzettelijk hier de boel komen verzieken en verpesten enkel en alleen maar om ons schade toe te brengen, lees ik graag het standpunt van eenieder ongeacht wat deze personen ook schrijven en denken.

Over de gegrondheid van ieder van deze 18 uitsluitingen, kan ik natuurlijk niet oordelen daar ik ze niet ken en hun posten niet heb onderzocht en dit ook niet wens te doen.

Maar een deel van het verzet uitsluiten vind ik jammer.

Met vriendelijke groeten,

Bert

Like
Replying to

Het gaat dan ook niet om wat u 'de juiste informatie' noemt. Ik citeer punt 5 uit het charter:

"De beperking van rechten en vrijheden kan niet worden overgelaten aan de staatsvirologen en aan foute voorspellingen. Het beperken van de vrije meningsuiting ter verdediging van een foute waarheid, mag nooit meer gebeuren. Het is niet de taak van de pers om mee te helpen aan de indoctrinatie van het volk met de promotie van één visie. "


Wel, de grondwet artikelen 8 tot en met 32 handelen over rechten en vrijheden. Het is dus zaak de grondwet te bekijken en de beperkingen eraan af te toetsen. Zij moeten in verhouding zijn tot de dreiging die er is. En het blijkt…


Like

leovandeneeden
leovandeneeden
Aug 03, 2021

Dit is weer een artikel helemaal naar mijn zin. Eerst samen zorgen dat we terug een normaal leven kunnen krijgen, zonder muilkorf, zonder testen, zonder bangmakerij............. En nadien met een nieuwe generatie politiekers een stabiele toekomst uitwerken.

Like
Jelle Renaut
Jelle Renaut
Aug 04, 2021
Replying to

Never give up. Everything happens for a reason. Never give up.

Like
bottom of page