top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Als 5% hoffelijkheid teveel gevraagd is...Beste lezers,


De voorbije maanden hebben we in toenemende mate vastgesteld dat de reacties van de lezers gemonopoliseerd worden door mensen die het niet eens zijn met de aanpak van Viruswaanzin en door mensen die de populariteit van deze website misbruiken om hun eigen gedachten te komen promoten. Dit laatste gebeurde geregeld door een kleine groep van personen die steeds weer gelijkaardige berichten postte die geen verband houden met het onderwerp van het artikel.


Wie zich niet kan vinden in wat we doen en dat systematisch op onze website komt schrijven die heeft maar één bedoeling en dat is de werking ondermijnen en van Viruswaanzin iets anders maken dan wat het is.

Meestal gaat het om de zogenaamde “complottheorieën”. De gedachte dat de covid-crisis voor iets anders aangewend wordt op een bewuste, gestuurde manier, nog voor er van Covid sprake was, waarbij ook de creatie van covid wordt gezien als een bewuste handeling met een ander doel. Wij hebben van bij het begin duidelijk afgesproken dat we ons daar niet mee inlaten. Het is niet aan ons om het onderzoek daarnaar te voeren. Dit onderzoek is bijzonder moeilijk, en zal zeer uitgebreid zijn. Wat we schrijven op deze website is door onszelf onderzocht en nagekeken. Of het moet gaan om teksten die van auteurs die niets met ons te maken hebben, maar die we gewoon interessant vinden. Zelfs al delen we hun mening niet. Het onderzoeken van de mechanismen achter de schermen is zo complex dat we ons niet wagen aan uitspraken daarover omdat we dan kwetsbaar worden. Er werd al en klacht ingediend bij het parket voor “misdaden tegen de mensheid”, waarin ook de kwalificatie “corruptie” is weerhouden. Dat zijn zaken die moeten worden onderzocht op strafrechtelijk niveau en bijvoorbeeld ook door het Internationaal Strafhof in Den Haag waar we in de eerstkomende de weken een klacht zullen neerleggen.


Bij de tegenstanders van de maatregelen zijn er mensen die “geloven” dat er niets achter zit en dat de virologen een ontaarde wetenschap hebben die gevolgd wordt door een aantal personen op sleutelposities die denken dat ze daarmee de wereld gaan verbeteren. Er zijn mensen die “geloven” dat er wel een ander plan achter zit. En daarbinnen zijn er heel diverse gedachten. Gaande van buitenaards leven, of goddelijke ingevingen, tot een strijd tussen goed en kwaad met Amerikaanse Generaals, en allerlei andere theorieën. De bestrijding van de maatregelen laten verzanden in de vraag wie het beste “geloof” heeft kan absoluut niet de bedoeling zijn. Daarmee verzwakken we deze beweging en daar willen we dus niet aan meedoen.

We willen ons richten op de maatregelen en de beëindiging daarvan. Er is meer dan stof genoeg om daarover van gedachten te wisselen.


Dat wil niet zeggen dat u hier geen complottheorie mag vermelden. U mag uw mening verkondigen. Wat we niet willen is dat mensen de boel verzieken door systematisch los van de inhoud van het artikel, hun visie te komen promoten. Dat is misbruik maken van de populariteit van deze website en deze populariteit kapen om er een eigen kanaal van de maken. Wie zijn gedacht wil promoten, die moet een eigen website maken.

Sommige lezers vinden het ook bijzonder leuk om mensen te komen beledigen. Er zijn er zelfs bij die ons komen beledigen. Masochisme is ons vreemd, en we vinden het niet behoorlijk om mensen te beledigen, dus ook daarom kan uw toegang tot de website worden ontzegd.


Hetzelfde geldt voor bedreigingen.


Daarom hebben we 18 mensen om die redenen de toegang tot de website ontzegd.

We hopen dat hiermee terug meer lezers zich goed kunnen voelen bij het delen van hun mening op onze website.


Vanaf nu zullen we ook geregeld de reacties nakijken en waar nodig ingrijpen.


Michael Verstraeten

Voorzitter V.Z.W. Viruswaanzin


1,887 views26 comments

Recent Posts

See All
bottom of page