top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Artsen en wetenschappers doen oproep aan Duitse regering om ons te verlossen van het mondmasker.
“Volledige en onmiddellijke opheffing alle maatregelen”


De Duitse “Vereniging van Artsen en Wetenschappers voor Gezondheid, Vrijheid en Democratie” doen een dringende oproep aan de regeringen van de Bondsrepubliek en de deelstaten. Ze eisen nakoming van hun verplichting om te handelen in het belang van de bevolking. De maatregelen dienen onmiddellijk en volledig opgeven te worden.

In de open brief van de vereniging staat dat bij het nemen van de maatregelen ongetwijfeld naar eer en geweten gehandeld is met als doel de bevolking beschermen. “Op basis van de huidige stand van kennis is het nu echter hoog tijd dat de beleidsmakers aan de bevolking toegeven dat de maatregelen onzinnig, disproportioneel en geen wetenschappelijke basis hebben. Indien de maatregelen voortduren, moet aangenomen worden dat niet gehandeld wordt in het welzijn van de bevolking.”, aldus de vereniging.

Indien aan de oproep geen gevolg gegeven wordt, zal de organisatie een onderzoek eisen om de verantwoordelijke beleidsmakers en adviseurs ter verantwoording te roepen. De vereniging roept de Duitse bevolking op om in verzet te komen tegen de maatregelen. “Dit is het recht van elke burger”, aldus de artsen en wetenschappers.

Initiatiefnemers zijn onder meer wetenschapper en emeritus prof. Sucharit Bhakdi van de Johannes Gutenberg Universiteit Mainz en de directeur van het Instituut voor openbare financiën Prof. Dr. Stefan Homburg van de Leibniz Universiteit Hannover. Homburg heeft eerder een oproep gedaan aan het Duitse openbare ministerie tot een strafrechtelijk onderzoek en bewijsmiddelen veilig te stellen. De vereniging heeft inmiddels meer dan 16.000 leden en heeft als doel de rechtsstaat en democratie te beschermen met geweldloze middelen.


106 views0 comments

Recent Posts

See All

header.all-comments


bottom of page