top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Ben Weyts: Haal die maskers van school!
OPEN BRIEF AAN MINISTER BEN WEYTS ___________

Geachte Heer Minister,


Er is onenigheid ontstaan met betrekking tot het gebruik van mondmaskers op school.

In dat kader wensen wij u het volgende onder de aandacht te brengen.

De actueel geldende richtlijn van de WHO van 5 juni over de mondmaskers (zie de link) vermeldt:


"A recent meta-analysis of these observational studies, with the intrinsic biases of observational data, showed that either disposable surgical masks or reusable 12–16-layer cotton masks were associated with protection of healthy individuals within households and among contacts of cases.(42)... However, taking into account the available studies evaluating pre- and asymptomatic transmission, a growing compendium of observational evidence on the use of masks by the general public in several countries, individual values and preferences, as well as the difficulty of physical distancing in many contexts, WHO has updated its guidance to advise that to prevent COVID-19 transmission effectively in areas of community transmission, governments should encourage the general public to wear masks in specific situations and settings as part of a comprehensive approach to suppress SARS-CoV-2 transmission (Table 2)."


https://www.who.int/…/advice-for-…/when-and-how-to-use-masks


Het verdient aanbeveling om de studie waarnaar wordt verwezen bij verwijzing 42, er even op na te lezen. Het gaat om een studie besteld door de WHO bij Chu e.a. U kan deze studie vinden in The Lancet, via de link:


https://www.thelancet.com/…/la…/PIIS0140-6736(20)31142-9.pdf


U zal daarin lezen dat deze studie precies het tegenovergestelde zegt van wat de WHO in de richtlijn van 5 juni vermeldt. De onderzoekers komen tot de conclusie na een studie van bijna 30.000 studies, dat in de relevante 44 studies de resultaten dermate laag betrouwbaar zijn dat de resultaten in werkelijkheid waarschijnlijk anders zijn dan de resultaten die men in deze studies heeft gevonden. Deze studies zijn niet gedaan in het normale leven, hebben betrekking op gasmaskers, chirurgische maskers en katoenen maskers met 6 tot 12 lagen, hebben geen betrekking op een dichtbevolkte groep met een super-spreader, peilen niet naar de negatieve effecten van de mondmaskers, houden geen rekening met de impact van het gewone gebruik en manipulaties, ... De slotsom van de onderzoekers is dat zij dringend aanraden om een gerandomiseerde studie te doen die de vraagstelling naar de werking van de maskers echt kan onderzoeken. Op basis van hun studie zijn er immers geen zinvolle conclusies te trekken.


U kan dus met mij vaststellen dat de interpretatie die de WHO aan haar eigen studie geeft, totaal in tegenspraak is met deze studie zelf. Er is helemaal geen "growing number of observational evidence" waarvan de WHO melding maakt. Wel integendeel.

Voor kinderen in het secundair onderwijs is dit een zeer goede les in bronnenonderzoek. Hoe de hele wereld zijn gedrag aanpast aan een verkeerde, omgekeerde lezing van een studie.

Mag ik suggereren dat u massaal de leerkrachten en directies inlicht over deze schandelijke omgekeerde lezing van deze wetenschappelijke studie, en hen aanspoort om aan de leerlingen les te geven over de noodzaak om zelfstandig na te denken, niet alles te geloven wat men leest, en de bronnen na te kijken.


We gaan er onze jeugd een dienst mee bewijzen. Meer dan met hen te maskeren en zich van elkaar af te scheiden.


Tezelfdertijd zou ik u willen vragen te heroverwegen de mondmaskerplicht op school geheel af te schaffen.


Nog daar gelaten dat er actueel geen epidemie met doden meer is en er dus ook geen noodzaak is voor een dergelijke maatregel, is het bovendien ook niet aangetoond dat een dergelijke maatregel zin zou hebben.


Met dank,

En vriendelijke groeten,

Het Viruswaanzin – Folie Virus Team.
open brief Ben Weyts
.docx
Download DOCX • 140KB


____

De maatregelen doden. De "collaterale" schade wordt steeds groter. De conclusies van Viruswaanzin zijn bijzonder sterk en wetenschappelijk gedocumenteerd. Wat niet kan gezegd worden van de onderbouwing van de meeste maatregelen (bvb. lockdown, mondmaskers en de avondklok) - dat bewijzen nu ook de recentste data. Steun viruswaanzin.be in haar strijd tegen de disproportionele en niet wetenschappelijk onderbouwde vrijheidsbeperkingen en van-de-pot-gerukte-verplichtingen. Elke donatie is welkom: https://www.viruswaanzin.be/donatie .

1,811 views8 comments

Recent Posts

See All
bottom of page