top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Bestel extra lijkzakken!


Is het invoeren van de covid-maatregelen disproportioneel of niet? That's the question.

Eerst en vooral laat volgende link ons de sterftecijfers Vlaanderen zien van 2020: https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/sterfte


Hier staat te lezen dat er in 2020 exact 70880 inwoners gestorven zijn op een bevolking van 6.6 miljoen. Dit getal, 70880, betekent een oversterfte van 7%. Ofwel 70880/107*7= 4637 meer sterfte dan verwacht. Vervolgens staat er: "In de loop van 2020 waren er 70.880 overlijdens. Dat zijn 8.460 overlijdens meer dan in 2019. Deze stijging is bijna dubbel zo groot als de stijging tijdens de afgelopen 20 jaar: in 2019 waren er 4.918 meer overlijdens dan in 2000. “Het verwachte aantal overlijdens is gebaseerd op de gemiddelde sterfte per maand in de jaren 2015-2019, met een aanpassing voor de bevolkingsgroei en wijzigingen in samenstelling van de bevolking naar leeftijd en geslacht.” Verder staat er: “ Terwijl de groei van de bevolking en de voortschrijdende vergrijzing een belangrijke rol speelden in de stijging van het aantal overlijdens tussen 2000 en 2019, was de stijging in 2020 voornamelijk te wijten aan Covid-19.” Dit betekent dus dat de voortschrijdende groei van de steeds groter wordende groep van babyboomers die nu richting 65+ gaan (en die daarom dus potentieel een grotere kans hebben om de komende jaren te zullen gaan sterven) nog steeds in stijgende lijn is. Merkwaardig genoeg duidt men weliswaar aan dat er de voorbije jaren tot 2019 de vergrijzing een rol speelde, toch gaat men de volledige stijging voornamelijk gaan wijten aan COVID-19. “Terwijl de groei van de bevolking en de voortschrijdende vergrijzing een belangrijke rol speelden in de stijging van het aantal overlijdens tussen 2000 en 2019, was de stijging in 2020 voornamelijk te wijten aan Covid-19”. Dit gegeven, namelijk dat de vergrijzing nog steeds verder toeneemt, wordt bevestigd op: https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/bevolkingsvooruitzichten “De sterkere stijging van het aantal 65-plussers ten opzichte van de andere leeftijdsgroepen zal leiden tot een toenemende verouderingsgraad: het huidige aandeel 65-plussers in de bevolking van 20% zal oplopen tot 23% in 2028.” Dus: COVID-19 mag dan al een belangrijke oorzaak van oversterfte zijn; de verouderingsgraad, en dus ook de sterftegraad die daarmee gepaard zal gaan, zal dus de komende jaren nog verder stijgen. “Tussen 2018 en 2028 wordt een stijging van de bevolking ouder dan 65 jaar verwacht van 23%. Dat is een sterker groei dan in de voorbije 10 jaar (+19%). Hierdoor zal Vlaanderen in 2028 naar schatting 1.608.000 65-plussers tellen.“ Indien we dus rekening houden met een gemiddelde levensverwachting van 85 jaar (heel gul, wellicht!), zullen er de komende 20 jaar dus circa 1.6 miljoen mensen gaan overlijden. Indien we er gewoon getalsmatig even van uit zouden gaan dat deze groep de volgende 20 jaar zal gaan overlijden, komen we op 1.600.000. /20 = 80.000 overlijdens gemiddeld per jaar. Enkel en alleen al van deze groep. In aanmerking nemende dat deze sterfte in effectiviteit echter NIET lineair en evenredig verspreid zal plaatsvinden, kunnen we dus anticiperen op piekjaren. Zowel als dal jaren. Waarbij we wellicht kunnen veronderstellen dat factoren zoals griepen en aanverwanten, waaronder COVID-19 nog altijd duidelijk valt, mogelijk (en dit jaar eigenlijk aangetoond) een sterke invloed zullen gaan hebben op deze onvermijdelijk te verwachten piekjaren. Jammer genoeg hebben we geen statistieken kunnen vinden, welke de evolutie van de ziekenhuisbedden, en dan vooral met name de Intensive care bedden laten zien. Het beste wat we konden vinden was een evolutie van de klassieke ziekenhuisopnames: https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/klassieke-ziekenhuisopname Hierin staat alvast wel een tendens van de voorbije jaren aangegeven: “Het percentage hospitalisaties neemt toe met de leeftijd. Meer dan 20% van de 75-plussers werd in 2018 gehospitaliseerd.” Hoe dan ook, menen we enkele conclusies te mogen gaan formuleren welke open dienen te gaan staan voor een vrij en open debat: Gelet op een stijgende demografische vergrijzingscurve, met toenemende sterftecijfers tot gevolg, gecombineerd met een dalende curve aan gezondheidsvoorzieningen (vooral IC bedden), lijkt het er dus sterk op dat deze twee curves elkaar in 2020 op een kritiek punt gekruist hebben. Enerzijds heeft er zich dus een meer dan gewoon griepseizoen, in de vorm van COVID-19 voorgedaan. Waarbij vooral de ouderen dus gestorven zijn, zich vooral bij deze groep aftekenend, in een oversterfte van 4637 personen. Dit op een bevolking van momenteel 6.600.000! Gebaseerd op deze cijfers dienen wij dus dringend te gaan bekijken in hoeverre wij dan echt nog van een “allesomvattende dodelijke en ernstige algehele epidemie” kunnen spreken? Terwijl de echte vraag die wij ons dienen te stellen, veeleer of er zich een echt dramatische epidemie voordoet, niet deze is, of wij niet, met het oog gericht op de snel toenemende vergrijzing, veel te ver gegaan zijn in de ene na de andere besparingsronde in de gezondheidszorgen? Vooral bekeken in het licht van de op dit moment geldende maatregelen: de lockdowns (lees; het volledig lamleggen van een gans land, met gigantische economische schade tot gevolg!), de mondmaskerplicht, de vaccinaties… kunnen wij de relevantie van dit alles nu wel terecht in vraag stellen? Het staat onomstotelijk vast dat we verzeild zijn geraakt in een onredelijke, op weinig gebaseerde paniek en collectieve hysterie, aangezwengeld door een kleine groep aan “specialisten” die het vuur van de angst voortdurend lijken aan te wakkeren? Waarbij men, welwillend geholpen door de pers, elk eerder klein te noemen evenement dat zich rond corona voordoet, buiten alle proportie aan het opgeblazen is? Dit alles, leidend tot een ongeziene hysterie, welke ons zover heeft gebracht dat wij zo goed als moeiteloos allerlei door een communistisch dictatoriaal regime genomen maatregelen, met censuur en het monddood maken van elk kritisch geluid, overgenomen hebben. Wij dienen ons derhalve dringend vragen te gaan stellen, over waar wij als samenleving nu eigenlijk allemaal mee bezig zijn? En met name, ons de vraag stellen, of dit alles nu nog in verhouding staat tot het reële gevaar? Het is nu al zo dat we meer bodybags bestellen door de maatregelen dan door besmettingen met het covid-19-virus. Verspreid deze boodschap massaal via uw persoonlijke kanalen. Het is nodig!


___

Cijfermateriaal: Antoine Van hove

1,758 views12 comments

Recent Posts

See All

12 comentarios


het aantal mensen dat sterft effectief door eenzaamheid, zelfmoord en dood door het niet opvolgen van andere gezondheidsproblemen is groter aan het worden dan de echte gevallen van Covid. De toestand in bejaardentehuizen is zorgwekkend (oa getoond op de Waalse televisie vorige week) Waarom blijven de Belgen zo lijdzaam toezien? Waarom wordt de slechte politiek beleid getolereerd? Een kaste die zeer weinig bijdraagt en altijd maar evenveel betaald wordt ook als de regering valt, ze niets doen. De federalisatie is enkel een middel geweest om nog meer postjes te creëren. Dit kost het land miljarden. Willen we dit nog?

Me gusta

Luc Vercammen
Luc Vercammen
29 ene 2021

@Lydia

Je zal bij 9/11 dan wellicht ook op de hoogte zijn van de petitie ingediend bij het Amerikaanse Congres over het gefaalde/frauduleuze onderzoek door de FBI naar de anthrax-aanvallen (bio-terreur) op o.a 2 Congresleden, in oktober 2001, dwz onmiddellijk volgend op de zgn. terreuraanvallen op WTC torens en Pentagon ? Deze petitie werd door het Lawyers Committee for 9/11 Inquiry ingediend in oktober 2020.

Allen,

Deze en andere rechtszaken ingediend door dit Comité zijn gedocumenteerd te volgen op LCfor911.org. Uiteraard is de oppositie, weerwerk van de regering, fel en de rechterlijke instanties niet echt medewerkend.

Voeg hier nog de studie van Leroy Hulsey over de instorting van de derde toren WTC7 op 9/11 die NIET kan gevallen zijn op…


Me gustaMe gusta

Alain Graulus
Alain Graulus
28 ene 2021

De sterfte statistieken voor België in 2020 in context (wat de msm niet doet!)

https://www.youtube.com/watch?v=Ld2rVGgJ4O4 en de PDF https://cloud.samueleckert.net/index.php/s/G9FABbtKBBg42Y4

Me gusta

De geschiedenis herhaalt zich....

Net zoals " event 201 " de coronacrisis " voorafging , werd er in juni 2001 " operation dark winter " gehouden ..... een simulatie van een" bio-terror attack" met " smallpox " ....

Wat volgde .... 9/ 11 en de SARS Pandemie van 2002 .


Opmerkelijk toch....... het zelfde " selecte clubje " ( John hopkins, WHO , Bill and Melinda Gates foundation, WEF , enz .... ) " simulatie oefeneningen" houdt ..... voorafgaand aan het

uitroepen ( WHO) van een pandemie ?!

Heeft dit " selecte clubje " een " glazen bol " ?


Me gusta
bottom of page