top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Betaalt de regering Stany Crets voor zijn gezwets?

Updated: Feb 22, 2021


____ In een quasi-totalitaire staat speelt indoctrinatie een essentiële rol. De vraag of er indoctrinatie is, en of er zich een totalitaire staat vormt, heeft niets te maken met het hoger doel dat wordt beoogd. In dit geval de strijd tegen Covid-19. Het doel heiligt niet alle middelen. Waaronder bijvoorbeeld de vaccinatieplicht. Alleen corona-extremisten zoals Kathleen Cools zien daar geen graten in.


Maar hoe zit het met de vrijheid van meningsuiting? Hoe zit het met het pluralisme dat van overheidswege zou moeten worden aangemoedigd.


Op 12.4.2018 heeft de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken van de E.U. een verslag uitgebracht over het pluralisme van de media en mediavrijheid in de Europese Unie. In dat verslag werd ervoor gewaarschuwd dat het pluralisme ook moet worden verzekerd door de lidstaten in de sociale media.


Voor Covid-19 is dat pluralisme brutaal opzijgezet. Twee redenen worden daarvoor opgegeven. 1. Het tegengaan van de verspreiding van “fake news” en 2. De neuzen moeten in dezelfde richting om de maatregelen te doen slagen. Omwille daarvan heeft de WHO op 19 maart een richtlijn uitgevaardigd met het oog op stroomlijning van de risicocommunicatie en het antwoord op Covid-19. In deze richtlijnen wordt in navolging van wat China heeft gedaan, opgeroepen om al wie is betrokken bij de berichtgeving, de beïnvloeding en de media, front te doen vormen om de maatregelen van overheidswege te ondersteunen. Alles wat daartegen ingaat, is “fake news” en moet worden gemonitord, ondervangen en weerlegd. U noteert dat in andere rapporten van datzelfde ogenblik, de WHO erkent dat deze maatregelen nooit eerder zijn gebruikt. Verder erkent de WHO dat er over het virus nog niet veel geweten was. Maar toen de gemengde commissie China-WHO in Wuhan en andere steden was in februari 2020 ging het aantal doden naar beneden. En dus, zo luidde de simplistische redenering op kleuterniveau, werken de maatregelen.


In dat kader worden ook influencers op sociale media ingezet. In een nota van het Regeringscommissariaat inzake Corona van 29.10.2020 wordt dat zo weergegeven:


“Op alle verschillende niveaus en binnen verschillende beleidsdomeinen is reeds, met wisselend succes, gewerkt met influencers om doelgroepen te bereiken. Influencers worden opnieuw gecontacteerd om samenwerkingen op te zetten. Zij hebben zich eerder negatief georiënteerd op verdere samenwerking. Het commissariaat vraagt aan OCC om hier ondersteuning te bieden, door als bevoegd minister contact te nemen met enkele influencers, met een concreet aanbod. Ook hier moeten we de focus leggen op de 6 gouden regels. Indien akkoord om te ondersteunen, zal het commissariaat volgende week contact nemen met de kabinetten.”


Wie geacht wordt enige invloed te kunnen uitoefenen wordt dus ingezet om in samenspraak met de overheid, “met een concreet aanbod”, van betaling dus, te doen alsof wat hij schrijft zijn eigen persoonlijk initiatief is. Want dat is wat de bevolking denkt: we lezen de spontane mening van één of andere B.V.


Niet dus. Voor hetzelfde geld – what’s in a word – leest u een betaalde advertentie met tussenkomst van gedragspsychologen en de Infocel. De beleidscel belast met de indoctrinatie in België. Verpakt als een spontane reactie.


In dat kader roept de post van uitgerekend Stany Crets, enkele dagen na het beruchte interview met Peter Van Den Begin, ernstige vragen op. Crets schrijft dat hij “nietsvermoedend” bloemen was gaan kopen op de markt. Tot zijn afgrijzen had hij in de stad tal van mensen ontmoet die het niet te nauw namen met de mondmaskers. Hij schrijft: “Ik kreeg het letterlijk ijskoud. Mijn kinderen beseften wat er aan de hand was.” Wat en pathos! Hij stond op het Theaterplein en mocht al een jaar niet werken. Hij had de regels een jaar lang gerespecteerd en was amper buiten geweest. En plots zag hij een bijzonder groot deel van de maatschappij hem uitlachen. Volgt een reeks beschuldigingen aan het adres waarbij ook de ouderlingen worden betrokken die niemand mogen zien, de evenementensector die nog wat langer gesloten zal blijven …


In HLN wordt deze post geciteerd, en helemaal in overeenstemming met het citaat hiervoor van regeringscommissaris worden op het einde de regels herhaald: “Welke regels op straat?”


Werd Stany Crets betaald om dit te schrijven?

Zo ja, hoeveel?

Werd HLN betaald om dit te schrijven?

Zo ja hoeveel?


Zelfs al krijgen ze beiden niets betaald, dan nog is het zorgwekkend dat in een westerse democratie de burger niet eens zeker weet of dit soort van posts en de weergave ervan in de media, gestuurd zijn of niet. U kan immers op elk moment iets lezen dat in werkelijkheid een betaalde advertentie is van de indoctrinatiemachine die ons land geworden is.


En zo wordt het gezondheidsextremisme waarvan de wereld actueel het slachtoffer is, kunstmatig in stand gehouden. Blind voor de wetenschappelijke weerlegging van de maatregelen die op internationaal niveau de gewauwel van Van Rans en C° wegblaast.


1,805 views14 comments

Recent Posts

See All

14 комментариев


Fabrice Selvi
Fabrice Selvi
23 февр. 2021 г.

Mededeling. Organisator Yves laat mij weten dat hij toestemming heeft gekregen voor de wekelijkse bijeenkomst op de markt in Mechelen. Door de trage maar gestage groei van het aantal aanwezigen (vorige week 17) heeft hij ook een uitbreiding van de capaciteit verkregen : we hebben toestemming tot 30 aanwezigen. De sfeer is altijd goed en het uurtje (van 20 tot 21 u) vliegt werkelijk voorbij. Allen daarheen !

Лайк

Laat je niet ziek maken door die in scène gezette satire. Zo verdient deze acteur ook nog een centje (want hij wordt zeker niet met belastingsgeld ondersteunt). Toen Cretske zich als vrouw verkleedde een aantal jaren geleden, wist je al welke agenda hij steunt ... ondertussen gaan de demonstraties in Myanmar, Thailand, Spanje en Wit-Rusland gewoon door. Hoor je Van Zwanst klagen over geen 1,5 meter afstand??? En ondertussen, lieve voetballertjes, niet knuffelen hoor want dan krijgen jullie superboetes die jullie met je hongerloon niet kunnen betalen ... geen 1,5 meter afstand in het park = 250€ boete (enkel in het rijke Vlaanderen natuurlijk), rijden met gsm achter het stuur = 110€ (kwestie van prioriteiten te stellen) en de wereld…

Лайк

Hoe gaan we hier in godsnaam verder mee om? Ik heb nog nooit geen hartproblemen gehad maar nu gaat het nogal tekeer in mij. Walgelijk, gewoon walgelijk dergelijke opzet

Лайк

Fred VAN Wynsberghe
Fred VAN Wynsberghe
22 февр. 2021 г.


Лайк
eline19vm
eline19vm
28 февр. 2021 г.
Ответ пользователю

te vinden op libry.tv mocht het verdwijnen:

'Once were the living..'

Лайк

Als het Mr Crets niet aanstaat, dan blijft hij toch lekker binnen, samen met zijn kinderen.

Ik dacht dat er in een acteur meer verstand zat, maar dat is blijkbaar niet zo.

Лайк
bottom of page