top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Beweging in de kijker: het Brownstone InstituutIn onze reeks waarin we de beweging in de kijker zetten, focussen we niet alleen op België. Het coronadébacle heeft wereldwijd organisaties doen ontstaan die een belangrijke rol hebben gespeeld in het verlaten van de maatregelen. In de USA, waar de maatregelen eerst werden afgebouwd, heeft het Brownstone Institute mede dankzij zijn voortrekkers Professor Jay Bhattacharya (Stanford) en Martin Kulldorff (Harvard) een belangrijke rol gespeeld. De gouverneur van Florida, Ron DeSantis, is met hen in een open overleg gegaan. DeSantis zag snel in dat de coronapolitiek die in zowat heel de USA werd gevoerd, een zinloze druk op de mensen en de samenleving legde. Hij bouwde de maatregelen af en heel de USA stelde vast dat e gene bijzonder dramatische cijfers ontstonden. In tegendeel. Ongeacht de strengheid van de maatregelen bleken de cijfers in de verschillende staten van de USA zeer vergelijkbaar te zijn. Met als gevolg dat heel wat staten het voorbeeld van Florida zijn gevolgd. Wat uiteindelijk ook gebeurde in het Verenigd Koninkrijk dat als eerste Europees land de maatregelen losliet. Rijkelijk laat, bijna 1 jaar na de Amerikanen, maar toch.


We laten Brownstone zelf uitleggen wie ze zijn en wat ze doen. Opvallend is dat ook deze organisatie geleid wordt door professoren en academici. Wat de bewering dat er een “wetenschappelijke consensus” zou bestaan over de maatregelen, naar de prullenmand verwijst.


Het Brownstone Instituut is een non-profit organisatie opgericht in mei 2021. Haar visie is die van een samenleving die de hoogste waarde hecht aan de vrijwillige interactie van individuen en groepen, terwijl het gebruik van geweld en dwang wordt geminimaliseerd, inclusief wat wordt uitgeoefend door publieke of private autoriteiten. Deze visie is die van de Verlichting, die geleerdheid, wetenschap, vooruitgang en universele rechten tot de voorgrond van het openbare leven heeft verheven. Zij wordt voortdurend bedreigd door ideologieën en systemen die de wereld willen terugvoeren tot vóór de triomf van het vrijheidsideaal.


De drijfveer van het Brownstone Instituut was de wereldwijde crisis die ontstond door beleidsreacties op de Covid-19 pandemie van 2020. Dat trauma onthulde een fundamenteel misverstand dat leeft in alle landen over de hele wereld vandaag, een bereidheid van het publiek en ambtenaren om vrijheid en fundamentele mensenrechten op te geven in naam van het beheer van een volksgezondheidscrisis, die in de meeste landen niet goed beheerd werd. De gevolgen waren verwoestend en zullen nog lang in de geschiedenis voortleven.

De beleidsreactie was een mislukt experiment in volledige sociale en economische controle in de meeste landen. En toch worden de lockdowns ook algemeen beschouwd als een voorbeeld van wat mogelijk is.


Het gaat niet alleen om deze ene crisis, maar ook om crises in het verleden en de toekomst. Deze les betreft de wanhopige behoefte aan een nieuwe zienswijze die de macht verwerpt van de wettelijk bevoorrechte enkeling om onder elk voorwendsel over de velen te heersen.

De naam Brownstone is afkomstig van de buigzame, maar duurzame bouwsteen (ook wel "Freestone" genoemd) die zo vaak werd gebruikt in 19e-eeuwse Amerikaanse steden, en die de voorkeur kreeg vanwege zijn schoonheid, bruikbaarheid en sterkte. Het Brownstone Institute ziet het als de grote taak van onze tijd om het fundament van het liberalisme, zoals dat klassiek wordt begrepen, opnieuw op te bouwen, inclusief kernwaarden als mensenrechten en vrijheid als niet-onderhandelbare voorwaarden voor een verlichte samenleving.


ONZE MISSIE

De missie van het Brownstone Institute - dat in veel opzichten het geestelijk kind is van de Great Barrington Declaration - is om op constructieve wijze in het reine te komen met wat er is gebeurd, te begrijpen waarom, alternatieve wegen te ontdekken en uit te leggen, en hervormingen te zoeken om te voorkomen dat dergelijke gebeurtenissen zich nog eens voordoen. Lockdowns en mandaten hebben een precedent geschapen in de moderne wereld en zonder verantwoordingsplicht zullen sociale en economische instellingen opnieuw aan diggelen worden geslagen.


Het Brownstone Instituut speelt een essentiële rol in het voorkomen van een herhaling door beleidsmakers, media-elites, technologiebedrijven en intellectuelen ter verantwoording te roepen. Dit is vooral waar gezien de alomtegenwoordigheid van technologiecensuur. Daarnaast hoopt het Brownstone Instituut licht te werpen op een weg naar herstel van de verwoestende nevenschade, terwijl het een visie biedt op een andere manier van denken over vrijheid, veiligheid en het openbare leven.


Het Brownstone Instituut wil invloed uitoefenen op een post-lockdown wereld door nieuwe ideeën te genereren op het gebied van volksgezondheid, filosofie, wetenschappelijke verhandelingen, economie en sociale theorie. Het hoopt het openbare leven te verlichten en te mobiliseren om de vrijheid te verdedigen en te promoten die cruciaal is voor een verlichte samenleving waar iedereen van profiteert. Het doel is de weg te wijzen naar een beter begrip van essentiële vrijheden - waaronder intellectuele vrijheid en vrijheid van meningsuiting - en de juiste middelen om essentiële rechten te behouden, zelfs in tijden van crisis.


Het onderzoek en de inhoud van het instituut zijn geavanceerd maar toegankelijk. Operationeel gezien is Brownstone's werkwijze geen pluisjes in de begroting, geen bureaucraten, geen trawanten, alleen een uiterst competent klein team dat werkt om de wereld te veranderen. Het zal de media bereiken en een beroep doen op wetenschappers, intellectuelen en anderen die zich voor deze taak willen inzetten.


Het Brownstone Instituut gaat niet over partijdige gehechtheid of uitsluitende ideologische labels. Onze inhoud is noch links noch rechts, hoewel onze medewerkers hun eigen opvattingen hebben. Als instituut huldigt Brownstone democratische instellingen, vrijheid als de weg naar culturele en wetenschappelijke vooruitgang, een betrouwbaar systeem van openbaar bestuur, en economische welvaart. In overeenstemming met deze idealen zendt Brownstone een grote verscheidenheid aan perspectieven en standpunten uit, waaronder tegenstrijdige standpunten van verschillende auteurs.


1,115 views3 comments

Recent Posts

See All

3 Kommentare


Onze Frankie niet hoor, die is samen met z'n covid-expert-vrinden al aan het plannen om de boel weer op slot te doen. Frankie kan niet wachten tot hij weer alle dagen op tv kan komen.

De voorbereidingen zijn al in volle gang. Er is allang gebleken dat de maatregelen totaal maar ook totaal geen effect gehad hebben. Het enige wat ze gedaan hebben is gezorgd dat het virus veel langer kon rondvliegen en vaker muteren. Om over de spuitgekte maar te zwijgen.

Er is nooit meer oversterfte geweest als in de spuit-periodes en wat er nog op die mensen afkomt is niet geweten. Wat we wel weten is dat de spuiten 0,0 impacht hadden.

De schade door politieke onbekwaamheid en…

Gefällt mir

Dat coronagedoe kan je niet blijven handhaven, iets anders ook niet. Nu word er in Canada en de VS alweer mondvodden aanbevolen en in Canada gevaccineerd voor de volgende epidemie. Deze van het muterende pokkenvirus.

De vogelgriep is ook al een paar maal bij de mens gevonden (ziek of niet dat word niet gezegd). Deze organisatie is maar een pleister op een houten been.

Europa gaat eindelijk, na 40 jaar investeren in zijn leger en dan word het de hoogste tijd om de NAVO en het bankroet gaande Washington de rug toe te keren of ze sleuren ons steeds verder de ondergang tegemoet. Het is politiek maar de virussen zijn net het wapen dat de politiek hanteert. Dus niet zo…

Gefällt mir

Wie financiert zo'n instituut eigenlijk?

Voor je het weet kom je hier weer bij uit: https://www.ninefornews.nl/bureau-occulte-zaken-complotten/

Gefällt mir
bottom of page