top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Coviddoden en collaterale doden in de balans van het beleid
Op 14 april verscheen in The Lancet[1] een afgewerkt artikel gesponsord door o.a. Bill Gates. Pas recent kreeg dit artikel weerklank in de brede pers omdat de WHO ernaar verwees om aan te geven hoeveel doden er zijn gevallen door de covidepidemie. 18 miljoen is de schatting. Deze schatting werd gemaakt op basis van een studie van de “oversterfte” in 190 landen gedurende de covidperiode. Omdat de juiste data ontbreekt, werd gewerkt met wiskundige modellen op basis van beschikbare gegevens.


Professor Mattias Desmet had al van bij het begin van zijn kritische interventies in 2020 erop gewezen dat de kans reëel is dat bij de coviddoden, ook de doden zouden worden gerekend die zijn gevallen door de maatregelen. Mensen die geen covid hadden, maar door de wijzigingen in de gezondheidszorg, in het gedrag, in de politiek van de overheid, dood zijn gegaan. De zogenaamde “collaterale doden” Het artikel in The Lancet vermeldt dat ook expliciet. In het getal van 18 miljoen zitten ook de mensen die extra zijn gestorven aan iets anders dan covid. Meteen schrijft het artikel erbij dat de onderzoekers in het duister tasten hoeveel dat er dan wel precies zijn. Ze denken dat er een onderrapportering is aan coviddoden in vele landen. Maar er kan ook een overrapportering zijn. Mensen die gestorven zijn aan iets anders, maar bij de doden worden geteld. Eerder had ook de Britse Oxfordprofessor Carl Heneghan er in de UK op gewezen dat er mogelijk meer coviddoden zijn gerapporteerd dan er zijn gevallen. Bij ons zei Prof. Steven Van Gucht dat er in de woonzorgcentra “vermoedelijke” coviddoden werden geregistreerd. Wat daar aanleiding kan hebben gegeven tot een overrapportering. Uit het rapport van de Vlaamse Ombudsman blijkt dat in de eerste golf er bepaald slecht werd omgegaan met de behandelingen in woonzorgcentra. Dat daardoor ouderlingen vroeger zijn overleden, staat vast. Daarnaast zijn er de oudjes die wegkwijnden door eenzaamheid. “Verpieteren”, noemde een Nederlandse professor dat. Ook die verpieterde patiënten zitten wellicht deels in de vermoedelijke coviddoden.


Het artikel in The Lancet doet nu een eerste aanzet om te pogen een beeld te krijgen op de collaterale doden, maar besluit dat het te vroeg is om accurate conclusies te trekken. Over de mortaliteit per doodsoorzaak moeten nog cijfers worden bekomen. Voor de beoordeling van het beleid is het van belang – zo schrijven de onderzoekers – dat we dit onderscheid kunnen maken. Meteen raken de onderzoekers een fundamenteel probleem van het coronabeleid aan.


2 jaar na het begin van de epidemie wordt er een aanzet gegeven om een afweging te maken tussen het aantal doden dat wordt bespaard door de maatregelen, en het aantal doden dat wordt veroorzaakt door de maatregelen. Door minstens al in beschouwing te proberen te nemen hoeveel doden de veranderingen in de samenleving door de maatregelen hebben veroorzaakt. Een afweging die bij het begin van de maatregelen nooit werd gemaakt. Landen die maatregelen namen en hun virologen vonden de collaterale doden niet belangrijk. “Dat is onze focus niet”, zeiden de Britse staatsvirologen in koor. Nochtans was de centrale doelstelling van het beleid om doden te besparen. In dat perspectief is het besparen van doden van één categorie, terwijl er aan de andere kant andere doden vallen, een vorm van absoluut verkeerd beleid. Elke dode is het waard om te worden bestreden. Het is niet omdat de mensen sterven door de maatregelen, dat hun dood onbelangrijk is.


In een procedure voor de raad van state heeft de Federale regering geschreven dat men zich bewust was van de verhoogde mortaliteit door de maatregelen. Maar die collaterale doden moesten volgens de regering “noodzakelijk” vallen om plaats te maken voor de behandeling van covidpatiënten. Een vorm van totaal verwerpelijke discriminatie. Een IC-bed kan maar aan één patiënt worden gegeven. Een patiënt met een andere ziekte weigeren, creëert niet meer zorgcapaciteit. Het resultaat is dat alleen de covidpatiënten worden gered, en de rest mag doodvallen. Letterlijk.


Rest dan de vraag over de andere zijde van de vergelijking. Hoeveel doden zijn er eigenlijk bespaard door de maatregelen? Wat dat betreft lopen de studies uiteen. Er zijn de wiskundige voorspellende modellen die aangeven dat er miljoenen doden zouden zijn bespaard. Maar deze modellen bleken doorheen de covidperiode allesbehalve accuraat. Daarnaast zijn er een aantal studies op basis van reële cijfers, die aantonen dat de strenge maatregelen niets of nauwelijks iets aan doden hebben bespaard. De professoren John Ioannidis[2], Jean-François Toussaint[3] en Bernard La Scola[4] en hun teams bijvoorbeeld, hebben zo’n studies gepubliceerd op basis de reële cijfers. Deze studies werden tot op vandaag nergens in andere studies tegengesproken of weerlegd. Het Brownstone instituut publiceerde een lijst met 400 studies die aantonen dat de covidmaatregelen niet hebben gewerkt[5].


Op 25 april 2022 hield Professor John Ioannidis een lezing voor het team van de universiteit van San Francisco[6]. Daarin vergeleek hij de grote pandemiën van de vorige eeuw met die van covid-19. Hij komt tot de conclusie dat covid vergelijkbaar was met de pandemieën van 1957 en 1968. Met een bijzonder belangrijk verschil in de oversterfte die niet te wijten is aan de infectie zelf. De collaterale doden dus. Bij de pandemieën in de vorige eeuw waren er geen “draconische maatregelen”, zoals hij dat noemt. Er waren dus ook geen collaterale doden. Die oversterfte nu schat hij in op een veelvoud van het aantal doden dat is gevallen door corona zelf. Ergens tussen hetzelfde aantal en een vijfvoud ervan.


Als de conclusie bevestigd wordt dat de maatregelen niets of nauwelijks iets hebben bijgebracht, dan heeft dat een belangrijke impact op de balans. Een balans die aan het begin van de maatregelen nooit werd gemaakt. Als de maatregelen nauwelijks verschil hebben gemaakt, zijn de collaterale doden zowat het saldo van de doden die door de maatregelen zijn veroorzaakt. In dat geval hebben de maatregelen een pak doden gecreëerd in de plaats van bespaard. Omdat de collaterale doden “de focus niet waren”.Michael Verstraeten


______

[1] https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2821%2902796-3 [2] https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.13484 [3] Quentin de Larochelambert, Andy Marc, Juliana Antero, Eric Le Bourg, Jean-François Toussaint. Covid-19 Mortality: A Matter of Vulnerability Among Nations Facing Limited Margins of Adaptation. Frontiers in Public Health, Frontiers Media S.A., 2020, 8, 10.3389/fpubh.2020.604339 . [4] https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2021.664477/full [5] https://brownstone.org/articles/more-than-400-studies-on-the-failure-of-compulsory-covid-interventions/ [6] https://www.youtube.com/watch?v=RKG81ZwKQWQ

1,207 views19 comments

Recent Posts

See All

19 Comments


Zot zijn doet geen zeer zegt men.

Gek worden is een lang en pijnlijk proces. Dat dit kan is mens onterend.


https://twitter.com/i/status/1512600420610363394

Misschien wordt het tijd dat we der gewoon mee stoppen hier op deze planeet. Het wordt te gek voor woorden.


Je bent gewaarschuwd, er naar luisteren kan je serieus impacteren.

Het gaat door merg en been!


Met alle chinezen maar niet met den dezen!

Toepasselijk maar pijnlijk spreekwoord vind ik nu ik besef vanwaar het komt!!

Like

Ook moet hier nog geteld worden op langere termijn wat de dodentol zal zijn door de angstporno die deel uitmaakt van de corona maatregelen. Door te klinisch leven, handen kapot ontsmetten, winkelkarren kuisen, jezelf opsluiten word het immuunsysteem in slaap gewiegd. Hoeveel ziekten en potentiele doden er nog zullen volgen door ondermeer de onverklaarbare leverontstekingen, de apenpokken die in Afrika niet voor (gerapporteerde) problemen zorgen. De vogelgriep is onlangs gedetecteerd bij een mens in China, zogezegd omdat we dar nu op controleren maar vroeger niet. Vorig jaar was er ook een geval van vogelgriep bij een mens, maar China had als eerste hun eigen covid vaccin, en de stregste lockdowns die niet alleen zorgen voor het verpieteren van de mensen…

Like
Replying to

ik zou zelfs porno niet willen associëren met deze bende vuile gasten. Dan is porno nog veel "aangenamer" ja? 😊


Ik stel voor om "angstporno" te vervangen door = "bende niet verkozenen, machts wellustige, incompetente corrupte politici"

Like

peter van hecke
peter van hecke
May 19, 2022
Like
peter van hecke
peter van hecke
May 20, 2022
Replying to

Geert,


er is inderdaad een soort van culturele renaissance aan de hand. Mijn ideeën gaan daarin nog verder maar wens daar niet op in te gaan gezien dit te ver afwijkt van de geplaatste topic. Deze Covid-p(l)andemie speelt daar heel zeker een ijs brekende rol in.

Like

peter van hecke
peter van hecke
May 18, 2022

Of hoe je verkregen cijfermateriaal manipuleert.


Er is al genoeg over gepalaverd dat het verkregen cijfermateriaal, verkregen door de rtPCR-test, onbetrouwbaar is. Iedereen weet dat het werken met onbetrouwbaar cijfermateriaal ontoelaatbaar is en om problemen vraagt.


Dat men op dit verkregen cijfermateriaal nog eens in rekenkundige modellen gaat toepassen laat me temeer mijn wenkbrauwen fronsen.


Trouwens wie kan weerleggen dat de verkregen cijfers uit het testmateriaal niet kan aangepast worden aan het gewenste rekenkundige model? Iets meer of minder magnificaties en klaar is Kees.


Alleen een lijkschouwing kan de ware doodsoorzaak vaststellen. Ook hier zit ik met prangende vragen! Een positief voorbeeld is dit!

Autopsie levert in 83% nieuwe relevante klinische informatie op na COVID-overlijden - TV Limburg

Like
Replying to

Dat is een bijzonder moeilijk probleem in die zin dat er in die coronadoden inderdaad zitten die er niet horen te zitten. Zelfs doden door de maatregelen zelf. Bovendien kunnen de maatregelen ook tot meer infectie aanleiding hebben gegeven. Zoals het plaatsen van mensen met een valst negatieve test op de afdeling van niet besmette mensen. Waardoor zelfs coronadoden die het wel zijn, toch niet zouden gevallen zijn, of in mindere getale, zonder de maatregelen. Een precies cijfer wordt dus heel moeilijk inderdaad.

Like

Ik heb het idee dat "uitzoeken tot op het bot" niet mogelijk zal zijn. Ik twijfel namelijk aan het bestaan van enig zinnige rapporten rond de andere "bijwerkingen" van het CoViD beleid. En als je geen rapportering hebt op wat ga je dan de veronderstellingen baseren ?? Ik denk dat "men" nog steeds niet beseft op wat voor een slinkse manier, ook, een ongelooflijk censuur beleid heeft meegespeeld. De Sovjet censuur/dictatuur van weleer kan hier een ****** aan ruiken...

Like
Replying to

De "big data" liegen niet. Als we over een jaar of 5 cijfers hebben over de evolutie van een aantal ziekten, dan kunnen we, als er een knik is in de curve, dat zeer duidelijk bepalen. Het komt dus hoe dan ook uit. Spijtig is wel dat het jaren zal duren.

Like
bottom of page