top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Daar sta je dan als politieagentAan de politiemensen die zich vragen stellen bij de beperkingen van de vrijheden en de manier waarop de politie wordt ingezet om deze beperkingen af te dwingen.

De organisatie Blue Truth werd in oorsprong in Nederland opgericht en kijkt nu meer en meer leden van de politiediensten in ons land. Viruswaanzin heeft hiermee geen banden maar we publiceren graag hun tekst ter voorstelling zodat geïnteresseerde politiemensen in alle discretie gelijkgezinde collega's kunnen vinden.


Veel succes!

De missie van de politie is waakzaam en dienstbaar aan de waarden van de rechtsstaat. Daarbij gaat het dus om de waarden van vrijheid, rechtszekerheid en gelijkwaardigheid. Zij zijn het fundament van onze democratische samenleving. Als politie is het ons vak die waarden te beschermen en te ondersteunen.


Dit is ook waar BlueTruth voor staat en wij zien het als onze taak om deze duidelijke missie voor ogen te houden. Zeker in deze turbulente tijd, waarin het volk vanuit de overheid steeds meer maatregelen opgelegd heeft gekregen en van de politie wordt verwacht deze te handhaven. Juist dit heeft ervoor gezorgd dat veel politieagenten in een spagaat kwamen te staan. Want enerzijds is de politie er voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde, maar aan de andere kant hebben deze politiemedewerkers ook de missie van de politie nog steeds heel helder in het vizier. En hier wringt de schoen. Het handhaven van het huidige maatregelenpakket druist volledig in tegen het beschermen van de vrijheid en gelijkwaardigheid van de burger.


Gezien de huidige maatregelen de vrijheid van de burger dusdanig beperken, en er zelfs sprake van lijkt te zijn dat de gelijkwaardigheid in de toekomst mogelijk in het geding komt, maken wij ons zorgen om onze rechtsstaat. Wij zijn dan ook van mening dat burgers op dit moment beschermd dienen te worden tegen de overheid.


Buiten de mensen die reeds betrokken zijn bij dit initiatief zijn er vermoedelijk nog veel meer politiemedewerkers die in tweestrijd zitten. Wij vinden het belangrijk hen te laten weten dat zij hier niet alleen in staan en zoeken daarom de verbinding.

We hopen hiermee (politie)mensen perspectief te bieden van de ‘eenzame worsteling’ naar ‘samen staan we sterk’.


BlueTruth is opgericht op 4 februari 2021 en online gegaan aan de vooravond van 15 maart 2021, exact een jaar nadat het coronabeleid in Nederland zijn intrede deed. Per 4 juli 2021 is de Belgische tak bij BlueTruth actief via www.bluetruth.be, aangezien er ook Vlaamse agenten zich bij BlueTruth hebben aangesloten. Als collega's onder elkaar en met ondersteuning vanuit ons netwerk willen we er voor elkaar zijn en elkaar helpen. Actieve politieagenten en oud-politiemedewerkers die zich herkennen in het bovenstaande beeld en de behoefte hebben aan persoonlijk contact kunnen contact met BlueTruth opnemen via info@bluetruth.nl

1,609 views2 comments

Recent Posts

See All

2 commentaires


Dit is exact wat we nodig hebben: mensen uit een specifieke maatschappelijke categorie die zich verenigen tegen de covidwaanzin, en gaan actie voeren:

- politieagenten tegen de covidwaanzin

- dokters tegen de covidwaanzin

- verplegers tegen de covidwaanzin

- winkeliers tegen de covidwaanzin

- arbeiders tegen de covidwaanzin

- horeca tegen de covidwaanzin

- leerkrachten tegen de covidwaanzin

- studenten tegen de covidwaanzin

- ambtenaren tegen de covidwaanzin

- hoefijzersmeden tegen de covidwaanzin

enz...

J'aime

deborah lalala
deborah lalala
01 août 2021

https://bpoc2020.nl/ hier op deze website doen 80 agenten uit nederland hun verhaal

J'aime
bottom of page