top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

De 1,5m van de WORLD HOAX ORGANIZATION
"Zoals ik het zie zou de anderhalvemetermaatregel opgeheven kunnen worden." Dat zegt de Schiedamse huisarts Lieneke van de Griendt, die de wetenschappelijke ontwikkelingen rondom corona op de voet volgt. Ze wijst op een nieuw verschenen wetenschappelijk artikel van vier Amerikaanse artsen.


Dat nog niet officieel gepubliceerde onderzoek laat zien dat de maatregel van de mondkapjes, weliswaar in combinatie met de anderhalve meter, isolatie van besmette mensen thuis en het vele testen, daadwerkelijk effect heeft, legt de huisarts uit. "Als je kijkt naar de huidige data in China, New York en Italië zie je een duidelijke daling vanaf het moment dat het dragen van een mondkapje werd ingevoerd. Met andere woorden: het blijkt toch wel degelijk een verschil uit te maken", zegt Van de Griendt. Hoe meer fijnstof, hoe meer corona In het artikel is ook aandacht voor de invloed van luchtverontreiniging. "Want die gebieden waar we het over hebben - New York, Wuhan (China) en Italië - zijn gebieden waar meer fijnstof in de lucht zit. En dat zien we ook hier in Noord-Brabant en Limburg. Op het moment dat de luchtverontreiniging groot is, blijven die deeltjes makkelijker in de lucht hangen. Dat verwaait niet zo snel."

ook de GEES zegt momenteel nog altijd: buiten is de kans op infectie veel kleiner dan binnen. Volgens Van de Griendt klopt dat, maar niet helemaal. "Dat heeft waarschijnlijk ook met die aerosolen te maken, want binnen blijven ze natuurlijk ook hangen als je de ramen niet tegen elkaar open zet."

"Buiten verwaait het veel sneller. Behalve in de gebieden met luchtverontreiniging. Dat zou wellicht een verklaring kunnen zijn waarom je in dit soort gebieden in korte tijd zo ontzettend snel een explosie van besmettingen ziet." Anderhalve meter onzin? Als die conclusies over mondkapjes en schone lucht kloppen, heeft de anderhalvemeterregel dan nog zin? Nee, zegt de huisarts.

"Ten eerste omdat het virus momenteel al veel minder in Nederland aanwezig is. Daarnaast is het zo dat doordat we allemaal binnen zijn gaan zitten er veel minder luchtverontreiniging was. Ook daardoor kregen we een daling te zien. Dus ik vind dat we moeten werken aan luchtverontreiniging."

Mocht er dan toch een opleving komen of je zit in een ruimte die slecht geventileerd wordt, is een mondkapje mogelijk slimmer dan afstand houden. 

De rust is inmiddels teruggekeerd in haar Schiedamse praktijk. Patiënten die coronaverschijnselen vertonen, komen naar een centraal punt in de huisartsenpost. Het aantal patiënten dat het virus ook echt blijkt te hebben is klein: een paar per week. 'Minder ernstig dan de griep' "Achteraf gezien denk ik dat we met z'n allen best een beetje kunnen ademhalen, want de ernst van de ziekte blijkt helemaal niet zo groot. De case fatality rate (sterftecijfer, red.) ligt op 1 procent en misschien zelfs lager. Met andere woorden: van de mensen die het krijgen gaan er niet veel dood."

"En degenen die doodgaan zijn mensen die waarschijnlijk in dit jaar toch zouden zijn overleden, omdat ze heel oud waren of een ernstige ziekte onder de leden hadden." Ook de mensen die op de ic's belandden hadden in 99 procent van de gevallen al onderliggend lijden, zegt de huisarts. Daar waren geen gezonde, jonge mensen bij. "Een enkeling daargelaten, natuurlijk, maar dat is dan waarschijnlijk een genetische toevalligheid." "De ziekte zelf is eigenlijk qua ernst vergelijkbaar met het influenzavirus en dan zou ik eigenlijk willen zeggen dat het waarschijnlijk niet eens zo'n enorme uitbraak is als de influenza van 2017/2018. Dus we kunnen heel goed meer ontspannen in deze hele kwestie, denk ik. We kunnen weer ademhalen, ook zonder mondmasker."

144 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page