top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

De barometer

Voor minder 15 % bezetting op IC en 1,89 % in het ziekenhuis, beperken we de mensenrechten


Met de corona-barometer is er iets heel duidelijk geworden: ook bij een normale jaarlijkse griep krijgen we beperkende maatregelen. U zal zich ongetwijfeld herinneren van waar we kwamen. In de lente van 2020, toen de eerste golf was gaan liggen, werd berekend dat we maatregelen namen om te vermijden dat er 250.000 doden zouden vallen. Vandaag zijn die doden in de doelstelling gewoon verdwenen. Ook als er nul doden vallen, kunnen we in een epidemische noodsituatie zitten, volgens de regering, en kunnen uw rechten worden beperkt.

De 2 criteria die overblijven zijn: (1) het aantal opnames in het hospitaal per dag en (2) het aantal bezette bedden op intensieve zorg. Minder dan 300 bedden op intensieve zijn al genoeg om beperkingen van de mensenrechten door te voeren. Hoeveel minder is niet duidelijk. 20 bedden is ook minder dan 300. Maar laat ons uitgaan van 300. We zijn dus van 250.000 doden naar minder dan 300 bedden op intensieve gegaan als doelstelling van de maatregelen. Dat is ongeveer 15 % van de capaciteit in België. We zitten in een situatie waarin de regering het vertikt om minder dan 15 % van de capaciteit van de IC’s te verhogen. In de plaats daarvan worden de mensenrechten beperkt met maatregelen die geen anderhalve meter hebben gewerkt. Waaronder de vervroegde sluiting van de horeca bijvoorbeeld.


In Groot-Brittannië worden alle maatregelen afgeschaft. Daar heeft men de capaciteit van de IC’s met 50 % verhoogd. Bij ons is deze capaciteit gedaald. De beperking van de mensenrechten voor een bezetting van minder dan 15 % van de bedden op intensieve zorg, is een volstrekt disproportionele maatregel. Er bestaan immers alternatieven die het “capaciteitsprobleem” perfect kunnen oplossen zonder de beperkingen: een hoger aantal bedden op intensieve is daar één van.


Minder dan 65 nieuwe opnames in het hospitaal per dag, is het tweede criterium. 65 opnames op 28.000 ziekenhuisbedden. Gemiddeld zijn er 8 ligdagen in het ziekenhuis. Voor omikron zijn dat 2 ligdagen. Maar dat verschil wordt niet meegeteld. Laten we uitgaan van het gemiddelde van 8. Dat betekent dat voor minder dan 1,89 % bezetting van de hospitalen, uw rechten kunnen worden beperkt.


Code oranje is er bij minder dan 500 bedden op IC. Dat is 28 % van de bezetting op IC. Met 150 nieuwe opnames in de hospitalen zitten we op een bezetting van 4,3 %. Let wel, de 2 criteria gelden cumulatief. Als de IC-bedden niet bezet zijn, of minder bezet zijn, maar er zijn wel tussen 65 en 150 opnames per dag – ook al is dat voor één dag, dan gaat het oranje alarm af. Het rood alarm gaat af zodra er meer dan 150 opnames per dag zijn. Vanaf 4 % bezetting van de hospitalen zitten we dus in de hoogste alarmfase. 4 %. Als dat niet alarmistisch is.

Kan een land als België geen opschaling doen van 4 % van de ziekenhuisbedden? Moet daarom het land in de hoogste alarmfase met de grootste beperkingen van bewegingsvrijheid en mensenrechten? Dit is verre van ernstig.


De huidige situatie is tekenend. We zitten in een dalende curve op intensieve. Actueel 364 bedden. Dat is 20 % van de actuele capaciteit. We zouden hiermee in oranje zitten. Hoewel. Is het fair dat ook de mensen die voor iets anders op intensieve liggen, maar toevallig positief testen, ook worden meegeteld? Dat zijn doorgaans 30 % van de bedden, maar actueel door de hogere bezettingsgraad wellicht meer. Er liggen op dit moment 191 mensen aan een ventilator op intensieve.

Het “probleem” zit blijkbaar in de ziekenhuisopnames. Daar zitten we op dit ogenblik aan zo ongeveer 280 opnames per dag en 2.800 mensen in het hospitaal. Dat is dus 10 % van de totale ziekenhuiscapaciteit. Waarvan wellicht 1/3 mensen die in het hospitaal liggen voor iets anders.


We zitten dus actueel in code rood omwille van een bezetting van de IC’s met minder dan 20 %, en de ziekenhuizen met minder dan 10 %. Hoewel er bitter weinig cijfers beschikbaar zijn, kan je er donder op zeggen dat zo’n bezetting niet abnormaal is in een griepseizoen. In de jaren voor covid werden de ziekenhuizen ook in die periode overspoeld.


Volgens de ziekenhuizen zijn de ziekenhuisopnames en de belasting op de intensieve op dit ogenblik geen probleem. Hun probleem is dat het personeel door de quarantaineregels thuis moet blijven of uitvalt omdat er veel zieken zijn. Desondanks zitten we in code rood. Niet omwille van een problematische belasting van de ziekenhuizen, maar omdat de regering het vertikt te investeren in personeel en maatregelen oplegt die het beschikbaar personeel nog doet verminderen … ter bestrijding van de overbelasting van de ziekenhuizen omwille van code rood.

Afschaffen die zotte barometer. Per direct aub.

2,856 views112 comments

Recent Posts

See All
bottom of page