top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

De belangenvermenging(en) van Van Ranst


De link tussen Van Ranst, Vandenbroucke, KU Leuven en het labo van Van Ranst. Kan de belangenvermenging nog groter zijn? Ethiek en deontologie binnen deze regering? 0,00000000

Marc Van Ranst klaagt het "verdienmodel" en de "donaties" aan van de Nederlandse "wappies", waaronder Blckbxtv. Laten we eens kijken naar zijn eigen "verdienmodel". Met name één onderdeel ervan. En de rol van minister Frank Vandenbroucke daarbij. MVR is diensthoofd van het laboratorium van het U.Z. Leuven. Dit labo voert tests uit die aan de mensen worden opgelegd. Het is de regering die op advies van MVR zelf deze tests oplegt. MVR Zorgt dus voor de omzet van zijn eigen labo. Gesteund door Frank Vandenbroucke, zelf professor aan de KU Leuven. Intussen weten we ook wat dat heeft opgeleverd in 2020: een omzetstijging van 368 % maar liefst. Daarnaast heeft dit labo van de Minister van Volksgezondheid, KU-Leuven Professor Frank Vandenbroucke, die aan zijn voeten ligt en hem onvoorwaardelijk steunt, 5 miljoen euro gekregen voor de aankoop van machines om genoomstudies te doen. (zie artikel van Jeroen Bossaert in HLN van 1.3.2021 over "de verborgen labo-oorlog") Dat is natuurlijk allemaal nog niet genoeg. Er is ook het Covid-19 fonds van de KU Leuven waarmee giften worden verzameld van mensen om het onderzoek te financieren. Marc Van Ranst adviseert de regering om maatregelen te nemen, die verplicht worden voor de mensen, waarbij zijn eigen organisatie wel vaart. Grotendeels betaald door de belastingsbetaler. Hij schoffeert organisaties die aan de mensen vragen hen te steunen met schenkingen, maar doet precies hetzelfde in zijn eigen organisaties. Een man die zoveel belangen vermengt, kan geen adviseur zijn van de regering. We gaan toch morgen de CEO van een grote aannemer niet vragen om expert te worden bij de regie der gebouwen en advies te verlenen over het toekennen van contracten aan zijn eigen vennootschap. Waar is deze regering eigenlijk mee bezig? Als we dan nog weten dat Frank Vandenbroucke zelf verbonden is aan de KU Leuven, nota bene bij de vakgroep "overheid en beleid" dan is het plaatje helemaal rond. Vandenbroucke is gespecialiseerd in het beleid waarbij ook private organisaties worden gesteund, en steunt de organisatie waar hij als professor werkt in dat vakgebied door de organisatie van een collega professor, die zijn adviseur is, belangrijke voordelen te geven. Hoe kan een regering met zoveel verstrengelde belangen een geloofwaardig corona-beleid dat zo'n impact heeft op de mensen, met ernst doorzetten.


Artikel van M. Michael Verstraeten

9,785 views259 comments

Recent Posts

See All

259 Comments


Luc  Kusseneers
Luc Kusseneers
Jul 15, 2021

Met het kijken naar de vergadering van het Vlaams parlement van gisteren kwamen er spontaan braakneigingen . Wouter Beke ontpopte zich tot wereldkampioen in " op politieke wijze chanteren " . Hij herhaalde keer op keer hoe hoog hij de druk gaat leggen om iedereen ingespoten te krijgen , Hoe hij de weigeraars gaat aanvallen , gaat sanctioneren , gaat verketteren , buiten de maatschappij gaat plaatsen , dat niet-gevaccineerden in de zorgsector bijna als gevaarlijke criminelen mogen beschouwd worden .

En alsof hij god was en het nieuwe geloof predikte sloten alle parlementsleden hierbij aan , hij werd bejubelt om zijn voortschrijdend inzicht en harde aanpak . Iedereen bleek het ermee eens . De Vlaamse bevolking zal het aan…


Like

Tiens, als Rudolf zoiets durft te zeggen begrijpt niemand hem?

Like

Judith 1
Judith 1
Jul 11, 2021

wetgever verwijst de goede huisvader naar de geschiedenisboeken

Like
Replying to

De goede huisvader gaat van "de nieuwe man " naar de " hybride huisvader " als men is gevaccineerd en wordt eigendom van de chipeigenaar puur theoretisch !

Like

Luc  Kusseneers
Luc Kusseneers
Jul 11, 2021

Zie hier de mail die ik naar onze premier stuurde .


Premier ,

Als één van Uw onderdanen vind ik het recht te hebben U mijn mening over te maken .

Laat het mij één keer simplistisch duidelijk stellen :

" Ieder menselijk wezen moet , ongeacht de samenstelling van de aerosolen die hij / zij uitademt , HET RECHT HEBBEN om ONGEHINDERD te ademen " .

Het is gewoonweg misdadig om regels op te leggen die dit verhinderen .

Hoe is het zo ver kunnen komen dat U ons dit basisrecht ontzegd .

Dit is een bewijs dat U de voeling met de bevolking , met de man / vrouw in de straat verloren hebt . Voor de maatregele…

Like
peter van hecke
peter van hecke
Jul 11, 2021
Replying to

Luc,


Ik ondersteun je standpunt.


Alleen,


Ik beschouw mezelf niet als onderdaan. Het netwerk waartoe jij je richt zijn onze representoren of zouden het moeten zijn.

Als verkozen mandataris zouden zij onze wensen dienen te regelen. Namelijk de maatschappij leiden als een goede vader.

Niettegenstaande zij daarvoor goed betaald zijn door ons doen zij dit niet en dienen een andere heer.

Zij zijn geen legaal verkozen mandatarissen. Heel die dik betaalde troep in Brussel is daarvoor verantwoordelijk.

Ik ben een spiritueel belichaamd wezen welke leeft in Belgie waarvoor deze mensen de taak hebben opgenomen dit land te besturen. Aldus volgens mij voldoen zij niet aan de normen van wat me een goede huisvader lijkt.

Like

K S
K S
Jul 10, 2021

net beluisterd, dit zou een gamechanger kunnen worden:

dit stelt de ganse strategie van WHO en vaccinatiecampagne in vraag...

Sucharit Bhakdi – Stop Everything Now (odysee.com)

Like
bottom of page