top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

De belangenvermenging(en) van Van Ranst


De link tussen Van Ranst, Vandenbroucke, KU Leuven en het labo van Van Ranst. Kan de belangenvermenging nog groter zijn? Ethiek en deontologie binnen deze regering? 0,00000000

Marc Van Ranst klaagt het "verdienmodel" en de "donaties" aan van de Nederlandse "wappies", waaronder Blckbxtv. Laten we eens kijken naar zijn eigen "verdienmodel". Met name één onderdeel ervan. En de rol van minister Frank Vandenbroucke daarbij. MVR is diensthoofd van het laboratorium van het U.Z. Leuven. Dit labo voert tests uit die aan de mensen worden opgelegd. Het is de regering die op advies van MVR zelf deze tests oplegt. MVR Zorgt dus voor de omzet van zijn eigen labo. Gesteund door Frank Vandenbroucke, zelf professor aan de KU Leuven. Intussen weten we ook wat dat heeft opgeleverd in 2020: een omzetstijging van 368 % maar liefst. Daarnaast heeft dit labo van de Minister van Volksgezondheid, KU-Leuven Professor Frank Vandenbroucke, die aan zijn voeten ligt en hem onvoorwaardelijk steunt, 5 miljoen euro gekregen voor de aankoop van machines om genoomstudies te doen. (zie artikel van Jeroen Bossaert in HLN van 1.3.2021 over "de verborgen labo-oorlog") Dat is natuurlijk allemaal nog niet genoeg. Er is ook het Covid-19 fonds van de KU Leuven waarmee giften worden verzameld van mensen om het onderzoek te financieren. Marc Van Ranst adviseert de regering om maatregelen te nemen, die verplicht worden voor de mensen, waarbij zijn eigen organisatie wel vaart. Grotendeels betaald door de belastingsbetaler. Hij schoffeert organisaties die aan de mensen vragen hen te steunen met schenkingen, maar doet precies hetzelfde in zijn eigen organisaties. Een man die zoveel belangen vermengt, kan geen adviseur zijn van de regering. We gaan toch morgen de CEO van een grote aannemer niet vragen om expert te worden bij de regie der gebouwen en advies te verlenen over het toekennen van contracten aan zijn eigen vennootschap. Waar is deze regering eigenlijk mee bezig? Als we dan nog weten dat Frank Vandenbroucke zelf verbonden is aan de KU Leuven, nota bene bij de vakgroep "overheid en beleid" dan is het plaatje helemaal rond. Vandenbroucke is gespecialiseerd in het beleid waarbij ook private organisaties worden gesteund, en steunt de organisatie waar hij als professor werkt in dat vakgebied door de organisatie van een collega professor, die zijn adviseur is, belangrijke voordelen te geven. Hoe kan een regering met zoveel verstrengelde belangen een geloofwaardig corona-beleid dat zo'n impact heeft op de mensen, met ernst doorzetten.


Artikel van M. Michael Verstraeten

9,771 views259 comments

Recent Posts

See All
bottom of page