top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

De dodelijke omerta van Alexander De CrooDe regering is helemaal NIET verschalkt door het virus.

De Croo was verwittigd. Meermaals zelfs.


Op 14 februari 2021 heeft Viruswaanzin een persbericht verspreid, o.a. aan Belga,

waarin werd gevraagd om een plan B te voorzien als de vaccins onvoldoende effectief

blijken te zijn. Dit persbericht werd ook op de website geplaatst.

https://www.vrijheidvzw.be/post/persbericht-viruswaanzin-en-vaccins


Op 30 mei 2021 hebben wij onze leden opgeroepen om de regering in gebreke te

stellen toen we vaststelden dat de regering alle eieren in het mandje van de vaccins

legde. https://www.vrijheidvzw.be/post/oproep-stel-de-regering-in-gebreke

Heel wat van onze leden hebben die brief verzonden, vaak zelfs aangetekend. Daarin

staat o.a. vermeld:


“De virologen sluiten niet uit dat er deze herfst of winter een nieuwe epidemische golf komt.

In gevolge een variant of bijvoorbeeld een nieuwe stam. Ook in de komende jaren kan een

belangrijke epidemie van respiratoire virussen de kop opsteken. Dat blijkt mede uit de

behandeling van een wetsontwerp van pandemiewet in de Kamer. Dit wetsontwerp voorziet in het nemen van maatregelen die de vrijheden van de mensen beperken in geval van een

epidemische noodsituatie. Er is niet voorzien in de versterking van de zorg. Integendeel is

één van de criteria om tot de noodsituatie te besluiten het bestaan van een overbelasting in de zorg.


Een dergelijk beleid dat beperkingen inhoudt voor de economie en de vrijheden is bijzonder

schadelijk. Wij hebben dat het voorbije jaar mogen ondervinden. U heeft daar geen zicht op

want het interesseert u niet. Maar ons, de betrokkenen die lijden onder uw maatregelen,

interesseert dat wel.


Gezien u geen aanstalten maakt om dergelijke schade veroorzakende maatregelen in de

toekomst te vermijden, stellen wij u als overheid in gebreke om daarvan onmiddellijk werk te

maken. Het spreekt voor zich dat als wij toch schade zouden lijden in de toekomst omdat u

niet ingaat op deze ingebrekestelling, wij u hiervoor aansprakelijk zullen stellen.”

De brief bevat een aantal maatregelen, waaronder de versterking van de zorg, waarop

wij intussen al anderhalf jaar aandringen. We stellen vast dat de regeringscommissaris

nu pas voorstelt om daar werk van te maken. Anderhalf jaar te laat.


De premier durft nu te beweren, na uitdrukkelijk te zijn in gebreke gesteld om

maatregelen te nemen voor het najaar, “verrast” te zijn door deze golf.

Ons negeren omwille van het belang van het “eenheidsdenken” is pure nalatigheid.


Hoeveel doden vallen er nu door Viruswaanzin straal te negeren?


Hoeveel IC-bedden zijn er meer bezet door Viruswaanzin straal te negeren?


In elk geval zegt de premier ten onrechte: “Ich habe das nicht gewusst.” Hij wist wel

dat er een probleem zat aan te komen in het najaar. En hij heeft NIETS gedaan om

het te voorkomen. Wij zeggen trouwens ook al van in juni dat het CST niet werkt en

geen oplossing is. Wat intussen ook al meer dan bewezen is.


Michael Verstraeten

Voorzitter Viruswaanzin - Vrijheid

2,453 views49 comments

Recent Posts

See All
bottom of page