top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

De dodelijke omerta van Alexander De CrooDe regering is helemaal NIET verschalkt door het virus.

De Croo was verwittigd. Meermaals zelfs.


Op 14 februari 2021 heeft Viruswaanzin een persbericht verspreid, o.a. aan Belga,

waarin werd gevraagd om een plan B te voorzien als de vaccins onvoldoende effectief

blijken te zijn. Dit persbericht werd ook op de website geplaatst.


Op 30 mei 2021 hebben wij onze leden opgeroepen om de regering in gebreke te

stellen toen we vaststelden dat de regering alle eieren in het mandje van de vaccins

Heel wat van onze leden hebben die brief verzonden, vaak zelfs aangetekend. Daarin

staat o.a. vermeld:


“De virologen sluiten niet uit dat er deze herfst of winter een nieuwe epidemische golf komt.

In gevolge een variant of bijvoorbeeld een nieuwe stam. Ook in de komende jaren kan een

belangrijke epidemie van respiratoire virussen de kop opsteken. Dat blijkt mede uit de

behandeling van een wetsontwerp van pandemiewet in de Kamer. Dit wetsontwerp voorziet in het nemen van maatregelen die de vrijheden van de mensen beperken in geval van een

epidemische noodsituatie. Er is niet voorzien in de versterking van de zorg. Integendeel is

één van de criteria om tot de noodsituatie te besluiten het bestaan van een overbelasting in de zorg.


Een dergelijk beleid dat beperkingen inhoudt voor de economie en de vrijheden is bijzonder

schadelijk. Wij hebben dat het voorbije jaar mogen ondervinden. U heeft daar geen zicht op

want het interesseert u niet. Maar ons, de betrokkenen die lijden onder uw maatregelen,

interesseert dat wel.


Gezien u geen aanstalten maakt om dergelijke schade veroorzakende maatregelen in de

toekomst te vermijden, stellen wij u als overheid in gebreke om daarvan onmiddellijk werk te

maken. Het spreekt voor zich dat als wij toch schade zouden lijden in de toekomst omdat u

niet ingaat op deze ingebrekestelling, wij u hiervoor aansprakelijk zullen stellen.”

De brief bevat een aantal maatregelen, waaronder de versterking van de zorg, waarop

wij intussen al anderhalf jaar aandringen. We stellen vast dat de regeringscommissaris

nu pas voorstelt om daar werk van te maken. Anderhalf jaar te laat.


De premier durft nu te beweren, na uitdrukkelijk te zijn in gebreke gesteld om

maatregelen te nemen voor het najaar, “verrast” te zijn door deze golf.

Ons negeren omwille van het belang van het “eenheidsdenken” is pure nalatigheid.


Hoeveel doden vallen er nu door Viruswaanzin straal te negeren?


Hoeveel IC-bedden zijn er meer bezet door Viruswaanzin straal te negeren?


In elk geval zegt de premier ten onrechte: “Ich habe das nicht gewusst.” Hij wist wel

dat er een probleem zat aan te komen in het najaar. En hij heeft NIETS gedaan om

het te voorkomen. Wij zeggen trouwens ook al van in juni dat het CST niet werkt en

geen oplossing is. Wat intussen ook al meer dan bewezen is.


Michael Verstraeten

Voorzitter Viruswaanzin - Vrijheid

2,456 views49 comments

Recent Posts

See All

49 則留言


Het koffiefilterkapje helpt naar het schijnt wel tegen het inademen van gemalen koffiebonen.


按讚
回覆

Gastacara mee in de nieuwe regering ! Humor aan de macht !

按讚

Hij stelde een naam voor voor de nieuwe mutatie van het virus: COVID-21.

Ik stel voor: COVID-5G.

按讚

Daniël Bruynseels
Daniël Bruynseels
2021年12月01日

Nancy Stelder


Forum voor Democratie @fvdemocratie De EU zet langzaam stappen tot #VACCINATIEPLICHT. De boetes en celstraffen voor ongevaccineerden, die we in Oostenrijk al zien, komen ook naar Nederland. Dit is een Europese machtsgreep. We moeten onze rug recht houden, ze kunnen ons nooit dwingen. #FVD Hoe kan hij nu zeggen dat ze ons nooit kunnen dwingen?? Ze kunnen de mensen in landen met meer dan 75 % schapen overal toe dwingen dat weet iedereen. Alleen mij niet want ik heb dit al 1 en 1/2 jaar zien aankomen en al een tijd geleden besloten: "Liever dood dan slaaf" en denk erom dat ik dat meen. Trouwens hier zijn ze al decennia lang meebezig en echt niet de laatste tijd.按讚
Daniël Bruynseels
Daniël Bruynseels
2021年12月01日
回覆

Ik ben van mening dat beter de aanval in zet, dan jezelf te decimeren. We lopen achter de feiten aan waardoor we veel te veel schade oplopen. Men veranderd steeds wetgeving of doet alsof deze niet meer bestaan. Men herkend of duldt geen tegenspraak. Sommige onder ons hebben nog de nobele gedachten dat we hier via verkiezingen gaan uitraken. In normale omstandigheden zou dat eventueel mogelijk zijn, maar gezien de snelheid waarbij men nu aan het slopen is. Vrees ik toch dat het niet het geval zal zijn, maar laten we even doen alsof we kwaad verdreven hebben, dan blijft nog steeds de vraag wat blijft er nog over tegen de tijd dat we onze vrijheid herwonnen hebben? Sommige koesteren…

按讚

Daniël Bruynseels
Daniël Bruynseels
2021年12月01日

Vandaag kwam ik een betoging van boeren tegen. De ene traktor na de andere kwam achter elkaar aangereden. Het was echt aandoenelijk, in het begin las ik de teksten nog wel, maar het werd me snel te veel. Ik vind het wraakroepend dat we dit beleid blijven accepteren ...


https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/11/30/betoging-boerenbond/


按讚

Wanneer ik terugblik naar afgelopen jaar, de pcr test kent het verschil niet tussen influenza en corona, dus er was een derde golf, die feitelijk op dit moment plaats vind.

Net als alle andere plagen die de mens over zich heen kreeg zijn er drie golven.

Ook binnen de expertengroepen in diverse landen is er discussie over dit onderwerp.

Waarom werden da maatregelen in de afgelopen zomer niet versoepeld, toen iedereen buiten wou komen, en zonnestralen kon opvangen die via de huid natuurlijke vitamine D lieten aanmaken?

Precies omdat men deze derde golf zo hoog mogelijk wil hebben.

Ook in dat licht kadert de versoepeling die de meeste landen lieten doorgaan, begin oktober.

Bij te hoge cijfers en stijgende curve…

按讚
bottom of page