top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

De journalisten geven een vrijgeleide aan totalitarisme


Op 11 december was het 10 maanden geleden dat de WHO het ziektebeeld "COVID-19" tot een pandemie verklaarde. Tot op vandaag, echter, is er geen enkel bewijs dat het virus ooit geïsoleerd is. En toch doet iedereen net alsof dit virus bestaat. Alsof het mensen kan "infecteren". En alsof het dodelijk is. Maar hoe kun je daartoe besluiten als de allereerste voorwaarde - isolatie - niet eens vervuld is?


Mogen we jullie dus vragen: hoe komt het dat ik, als individu met niet veel meer dan een laptop en een gezonde intuïtie tot de simpele vaststelling kan komen dat het bewijs van isolatie van het virus nog steeds niet gegeven is, en jullie, met hele redacties vol researchers, blijkbaar niet eens die background check hebben gedaan? Berichten jullie dus zomaar "nieuws" en "feiten" die niet eens bewezen zijn?

Dit zette ons aan het denken. Hoe komt het dat de meeste mensen wél geloven dat er een virus bestaat? We zien 3 belangrijke redenen, die, indien jullie bereid zijn ze te onderzoeken op hun probabiliteit (dat is de taak van een journalist) misschien terug professioneel op het rechte pad kunnen zetten. De reden dat zovele mensen geloven in het bestaan van virussen (jullie dus incluis) zijn volgens mij de volgende:

1. De vele "wetenschappelijke" artikels die BEWEREN het virus geïsoleerd te hebben, zonder dat dat effectief zo is. Tussen dat zeggen, namelijk, en dat ook effectief doen, zit een hemelsbreed verschil. Wat zij presenteren als bewijs van de isolatie van een virus, namelijk, is het feit dat de cel sterft, meer niet. Maar dat is slechts indirect "bewijs", en dus GEEN bewijs.

Er zijn namelijk tig factoren waardoor de cel ook kan sterven, en die niets te maken hebben met "infectie". Bijvoorbeeld doordat de cel op een extreem laag voedingsregime wordt gezet, of behandeld wordt met antibiotica om de hypothese van infectie door bacteriën uit te sluiten. Of simpelweg omdat een cel buiten het lichaam sowieso niet lang overleeft. Dus celsterfte door virussen? Onbewezen. Maar toch overal gepubliceerd.

2. De vele "wetenschappelijke" artikels die BEWEREN het virus genetisch beschreven te hebben, zonder dat dat effectief zo is. Tussen dat zeggen, namelijk, en dat ook effectief in de feiten gedaan hebben, zit eveneens een hemelsbreed verschil. Wat men presenteert als bewijs van de sequentiëring van het genoom, is namelijk niets meer dan een virtuele samenstelling van stukjes en brokjes genetische code die inderdaad ooit wél daadwerkelijk gesequentieerd werden. Maar of die stukjes en brokjes genetische code zélf van een virus kwamen weet men niet. Hoeft ook niet. Die stukjes worden aan één geregen door een speciaal soort software die zelfs stukjes BEDENKT die ontbreken. Dit heet men "alignment".

3. De vele "wetenschappelijke" artikels die BEWEREN foto's van het virus te tonen, zonder dat dat effectief zo is. Tussen zeggen dat een partikeltje dat uit een cel komt een virus IS, namelijk, en dat ook effectief bewijzen via infectie-experimenten (dewelke dus ex ante al aannemen dat de oorzaak van cel sterfte het virus is - zie opmerking 1) doen, zit een hemelsbreed verschil. Maar het verdict is eenvoudig: een foto van iets bewijst helemaal niet wat dat iets is, waar het vandaan kwam, of wat het doet.

Slotsom:

Om te kunnen beweren dat een partikel dat tevoorschijn komt uit een cel die sterft ook daadwerkelijk de cel sterfte veroorzaakt, moet men die partikeltjes (die men nu nog virussen noemt) eerst isoleren, cultiveren en dan injecteren bij een gezonde cel, die op een normaal regime van voeding wordt geplaatst, en niet tot op toxische niveaus met antibiotica is behandeld.

Als die cel dan sterft (en de cellen in de controlegroep niet), je vervolgens de uit de cel verschijnende partikeltjes weer isoleert, cultiveert en injecteert bij gezonde cellen, en je herhaalt dat proces ettelijke malen, dan mag je BEGINNEN te veronderstellen dat het inderdaad die partikeltjes zijn die de cellen ziek maken. Al kunnen we natuurlijk nooit uitsluiten dat cellen die los van een levend lichaam moeten functioneren sowieso sterven. Wat volgens mij inderdaad ook het geval is. Maar dat moeten de controle-experimenten dus uitwijzen. Controle-experimenten die ik nergens vind.

Met andere woorden: héél de theorie dat er een pandemie is die veroorzaakt werd door een virus, héél de theorie dat er ook een test is die op basis van het genoom van dat virus "besmetting" kan bewijzen, en alle draconische maatregelen die op basis van al die veronderstellingen genomen zijn, lijkt compleet in duigen te vallen. Het ziet er meer en meer naar uit dat de virologie: een methodologisch kluwen is van losse interpretaties, goochelen met software en dubieuze beweringen die dan weer de losse interpretaties ondersteunen.


Ons oordeel:

De basis van het methodologische probleem is dat in 1937 de traditionele criteria voor het bewijzen van infectie - de postulaten van Koch - vervangen werden door de postulaten van Rivers. En dit, nota bene, zonder ernstig academisch debat. (Indien dat debat bestond en ik heb het simpelweg niet gevonden: laat mij de artikels geworden). Die nieuwe postulaten van Rivers, echter, VERONDERSTELLEN al datgene wat bewezen moet worden, namelijk dat een virus zich énkel kan voortplanten in een gastheercel.

Kijk, mensen, dit is géén wetenschap. Dit is geloven wat je wil geloven, en vervolgens de feiten zo interpreteren dat je premisse bekrachtigd wordt. Feiten die niet in het rijtje passen worden genegeerd, of geaccommodeerd in verdere 'evoluties' van de theorie, hetgeen niet meer dan "immunisatie"-pogingen zijn (oh lord, the irony). Zo is er bijvoorbeeld het feit, niet de mening, dat het al van in 1921 duidelijk was dat de Spaanse Griep NIET veroorzaakt kon zijn door een virus.

Hebben we dat OOIT al gehoord in de media? Hebben jullie daar OOIT over bericht? En toch is het zo. Van 1919 tot 1921 heeft men acht verschillende infectie-experimenten bedacht om gezonde matrozen ziek te maken met het zogezegde virus uit zieke matrozen. Niks. Niemand werd ziek. Staat allemaal beschreven. Het staat met andere woorden al bijna 100 jaar als een paal boven water: de Spaanse Griep - de ergste epidemie na de Zwarte Dood en voor COVID-19 - kon volgens de postulaten van Koch niet bewezen worden als zijnde een besmettelijke ziekte.

Dit is héél veelzeggend. Al vóór WO II zat de "virologie" dus blijkbaar in de rats. En wat kun je dan beter doen dan de criteria voor infectie zélf gaan veranderen? Ziedaar het tonele komen van Dr. Thomas Rivers, die op kwam zetten met nieuwe postulaten, waarin dat "probleem" ex ante al opgelost werd: je vervat het gewoonweg in je aannames. Vanaf nu konden virussen énkel overleven in gezonde gastheercellen. Vanaf nu was het "bewijs" voor het bestaan van virussen het afsterven van die cellen. Cellen, die sowieso gaan sterven als ze niet verbonden zijn met het levende lichaam.

Maar kom, dat verberg je dan wel door snelgroeiende cellen te gebruiken, zoals die van nieren of van embryo's. Pittig detail: Rivers was het mannetje van John D. Rockefeller, die er alles aan deed om de osteopathische geneeskunde belachelijk te maken en te bannen als "onwetenschappelijk", zodat de allopathische geneeskunde (die vroeger de uitzondering was, en enkel goed als "war medicine": gebroken armen en benen) de standaard kon worden. Die tweede soort geneeskunde, namelijk, gaat niet uit van de Zelfhelende kracht van het lichaam. Neen. Daar zijn extra supplementen voor nodig, zoals daar zijn pillen. Rivers mocht dus rondgaan in naam van John D. Rockefeller, in elke staat van de VS, en geld gaan strooien bij universiteiten die beloofden de osteopathische geneeskunde te bannen.

Kijk: dit is wat we konden sprokkelen op 10 maanden tijd. En we hebben niet eens echt onze best gedaan. Dus onze vraag aan jullie: doe nu wél eens jullie best. En we gaan jullie zelfs helpen, met drie vragen die je aan élke viroloog kunt stellen:


1. "Hoe kun je jullie werk wetenschappelijk noemen als het "bewijs" voor het bestaan van virussen al vervat zit in jullie aannames, namelijk de postulaten van Rivers? Waarom werden die eigenlijk ooit aanvaard als vervanging van de postulaten van Koch? Gelieve een uitleg te geven waarbij de aanname dat virussen bestaan niet al meteen vervat zit in datgene wat eigenlijk bewezen moet worden."

2. "Is het Sars-Cov2-virus ooit al geïsoleerd, dus buiten een celcultuur om, en zo ja, waar zijn dan de infectie-experimenten die bewijzen dat dit "virus" menselijke cellen kan infecteren? Graag een uitleg waarom dit enkel in vero-cellen lukt en in embryonaal weefsel? Zou het kunnen dat dit de enige cellen zijn die NIET sowieso sterven na enkele dagen, zélfs al zijn er geen virussen toegediend? Kunt u mij enkele papers tonen waarin de controle-experimenten aantonen dat gewone menselijke cellen, op gewone voeding en zonder antibiotica, niet ook gewoon sterven na enkele dagen? Hoe kunt u bewijzen dat dit door een virus komt?"

3. "Is het waar dat het genoom van virussen niet fysiek in het labo bepaald wordt, via de gebruikelijke techniek van de kristallografie, maar volledig virtueel, met alignment-software? Zo ja, hoe is het dan mogelijk dat men op basis van dat in realiteit onbestaande genoom een PCR-test ontwikkelt waarmee mensen "positief" getest worden? Zo nee, hoe houdt men dan een virus in leven terwijl men de kristallografie uitvoert? Aangezien virussen geen stofwisseling hebben, en het bepalen van een volledig genoom toch serieus wat tijd in beslag neemt, moeten we aannemen dat jullie dit binnen de cel doen? Hoe gaat dat in zijn werk, kristallografie binnen de cel?"


Zelf zijn we géén viroloog, en eigenlijk zelfs geen journalisten. We zijn ook geen complottheoretici maar wel goede bullshitanalyzers. Onze specialiteit is mensen advies te geven over hoe ze hun kapitaal en zich mentaal het best kunnen beschermen tegen de storm die komen gaat. Onze interesse in virologie werd vooral gewekt omdat we al langere tijd voelen dat dit verhaal niet klopt.

Als wij dus na 10 maanden moeten ontdekken dat er van heel het virus-verhaal wellicht niets aan is, want gebaseerd op een set van aannames waar op zich geen enkel bewijs voor bestaat, dan bestaat de mogelijkheid nog steeds dat ik fout ben. Dat jullie met héél jullie onderzoeksteam meer en betere antwoorden gaan vinden. Maar één ding staat wél al vast: géén van de vragen die ik hierboven stel hebben jullie zélf ooit al gesteld. En dat is wél jullie job, niet echt de onze.

PS: Voor alle duidelijkheid zegen we hiermee NIET dat alle virologen bedriegers zijn. Zij geloven wérkelijk in het bestaan van virussen, en dragen zelfs beschermende pakken, wat tragikomisch is voor wie al door heeft dat ziekte niet ontstaat door zogenaamde pathogenen, maar door biologische schokken. Zij zijn dus geen bedriegers. Zij zijn de gevangenen van een fout gelopen theorie, en interpreteren alles volgens die theorie.


PS: Check deze twee artikels: shorturl.at/cmCF3 en https://bit.ly/2Jnv3qp


Met dank aan:

Brecht Arnaert


2,043 views44 comments

Recent Posts

See All

44 comentários


Fred VAN Wynsberghe
Fred VAN Wynsberghe
21 de dez. de 2020

Voor geïnteresseerden : The Wiki Leaks Entire Collection :

https://www.simonparkes.org/post/the-entire-collection


Curtir

Alain Graulus
Alain Graulus
21 de dez. de 2020

@Rudolf Janssens Dit is de laatste keer dat ik op u commentaar reageer. Want ik heb wel wat beters te doen en ik kan evengoed tegen de muur praten. Wat de post van rvtzuubz over de muizen experimenten met SARS-COV-2 betreft haalde ik aan dat gelijkaardige experimenten, onder andere de snot etc. tijdens de Spaanse griep werd gedaan. Waarop JIJ een bron vroeg in verband met de snot. Die ik u vervolgens leverde!

Nogmaals SCHAAKMAT

Curtir

patrickvermeiren
patrickvermeiren
21 de dez. de 2020

Spiegelwerk, projectie, schaduwwerk,...........

En jouw gebruik van verkleinwoordjes, als je je denigrerend uitlaat.


Zóooooooooo voorspelbaar.

Meneer van der Perreuuuuuuuu !!!!!!!!!!

😁😊🤗

Curtir

Rudolf Janssens
Rudolf Janssens
21 de dez. de 2020

Ach, spartelen jullie maar vrolijk verder. IK deed geen enkele uitspraak over de Spaanse Griep en snot. En hou er nu maar over op.


Mijn punt BLIJFT dat je op basis van dit ene artikel niet kan gaan stellen dat virussen niet besmettelijk zijn of als argument tegen wat de post van rvtzuubz over de muizen experimenten met SARS-COV-2 beschijft. En dat kun je niet toegeven.


Wie is hier de narcist?

Curtir

patrickvermeiren
patrickvermeiren
21 de dez. de 2020

He 's a drowning man.


😁😊🤗

Curtir
bottom of page