top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

De maatregelen doden!De maatregelen die genomen zijn om het coronavirus te bestrijden kosten meer levens dan ze opleveren. Alleen zie je niet de doden die erdoor over twee jaar vallen.


De betreurenswaardige, te vermijden, zelfmoorden van een Nederlandse judoka en een Belgische ondernemer, zijn een luid alarmsignaal dat de lockdown en denigrerende mondmaskerplicht enorme collaterale schade toebrengen. De keuzes die nu worden gemaakt, worden gemaakt uit angst voor keuzes die hard zijn.


Een gemiddeld coronaslachtoffer is 80 jaar, met meerdere andere ziektes en zou waarschijnlijk binnen een jaar toch al overlijden. Je gunt iedereen een extra levensjaar. Maar als openbaar bestuur moet je kosten en baten in perspectief zien, tegen elkaar afwegen. Zulke zware maatregelen kosten ook levensjaren.


Wat een levensjaar in België waard is, is gebaseerd op de wetenschappelijke qaly-benadering (‘Quality-adjusted life year’). Die wordt nu ook al gebruikt om te bepalen of iemand op zijn oude dag bijvoorbeeld nog in aanmerking komt voor een nieuwe nier. Op basis van die benadering is berekend dat een levensjaar in België ongeveer 80.000 euro waard is. Met alle maatregelen houden we maar een beperkt aantal mensen in leven, en vaak ook maar een jaar langer. Terwijl je er een veelvoud aan levensjaren voor ‘weggooit'. In de UK schat men het verlies op 900 000 levensjaren door de lockdown en maatregelen.


We begrijpen dat bij sommigen deze boodschap hard kan overkomen. We gunnen al die oudere mensen dat ze in leven blijven en het is vreselijk als je om het leven komt door corona. Maar de overheid kijkt alleen maar vanuit het perspectief van de ziekenhuizen die overvol dreigen te raken en waar mensen niet meer op een ordentelijke wijze dood gaan. Dat zijn we niet meer gewend in dit land. Maar moeten we ook niet kijken naar al die mensen waar je levensjaren van afneemt. We moeten ook niet enkel kijken naar wat we nu recht voor onze neus zien gebeuren, maar ook naar de vele grotere ellende die er over een jaar of twee zal zijn als gevolg van wat je als overheid nu doet. Dat die overheid daar niet toe in staat is, komt volgens viruswaanzin door de mainstream media. Deze media geven geen ‘body count’ als er een gewone griepepidemie is, of een koude winter of een hete zomermaand waarbij drieduizend mensen sterven. Daarenboven kijken specialisten van de intensive care vooral naar dat deel waar zij verstand van hebben, waar ze met ziel en zaligheid hun best voor doen. Zij agenderen dat in de media: het is echt niet zo dat de overheid zelf is begonnen met klagen over een tekort aan ic-bedden.


En dat is nog los van het feit dat door de economische crisis ook een groot aantal mensen in de bijstand terecht zal komen. Als je een inkomen hebt op bijstandsniveau leef je gemiddeld tien jaar korter dan iemand met een normaal inkomen. Dus al die mensen van wie het inkomen nu verdwijnt omdat ze ontslagen zijn of nog worden als gevolg van deze maatregelen gaan korter leven. Dat moet je meewegen.


De Belgische economie is in het tweede kwartaal – tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis – met meer dan 10% procent gekrompen ten opzichte van een kwartaal eerder. De grootste afname ooit gemeten. De helft van de daling van het bruto binnenlands product (bbp) is veroorzaakt doordat consumenten tijdens de lockdown minder uitgaven, meldt Statbel op basis van de voorlopige cijfers. 


Door de lockdown werd zoals verwacht veel minder geld uitgegeven in de horeca en aan onder meer recreatie, cultuur en vervoer. Doordat er minder autokilometers werden gemaakt, besteedde de consument ook minder geld aan benzine en diesel. Aan voeding, woninginrichting en elektrische apparatuur werd wel meer gespendeerd.


Tijdens het hoogtepunt van de Europese coronacrisis werd ook veel minder geïnvesteerd en geëxporteerd. Vooral de uitvoer van diensten (zoals uitgaven van buitenlandse toeristen in), transportmiddelen, aardolieproducten en machines was fors lager dan een jaar eerder. 


De bedrijfstakken die tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis de zwaarste averij opliepen, waren handel, horeca, vervoer en opslag. Ook uitzend- en reisbureaus hadden het zoals voorzien zwaar. Opmerkelijk: ook de zwaar belaste zorgsector had minder inkomsten. 


Hoewel ziekenhuizen in het tweede kwartaal vol lagen met coronapatiënten, werd veel andere zorg uitgesteld of vermeden, aldus de mutualiteiten, waardoor de inkomsten per saldo met ruim 20 procent zijn gedaald. De sterk gedaalde vraag naar reguliere zorg heeft er zelfs toe geleid dat de overheidsconsumptie daalde met ‘een zeldzame’ 5,8 %.


Banken zet zich schrap voor economische klappen in de nabije toekomst. De banken provisioneren miljarden euro extra, vanwege verliezen op leningen die door de coronacrisis mogelijk nooit zullen worden terugbetaald.


Zo is de Britse economie in het tweede kwartaal met 20,4% (!!) gekrompen, de sterkste terugval in de geschiedenis van het land. Nergens zijn de gevolgen van de coronacrisis en de Brexit zo zichtbaar als in The City, het Londense zakenhart.


Een wandeling door de Antwerpse Meir en de Louisalaan in Brussel maakt pijnlijk duidelijk dat het alleen shoppen met een mondmasker gewoon niet wordt gedaan. Diverse handelaren getuigen in een kort gesprek dat ze eigenlijk terug in lockdown zijn. Alleen nu zonder steunmaatregelen. De modewinkels zien de druk op de cash flow en reserves toenemen. Men spreekt van omzetverliezen tot 70%! U kan zelf raden wat er in het najaar zal gebeuren.


Feestzalen blijven gesloten. Een trouw of jubileum met maximum vijftig mensen en zonder dans gaan gewoonweg niet door. De eventsector begint eigen rouwcampagnes op social media met het Silence Cross. Zij hebben voor het einde van het jaar geen inkomsten in het vooruitzicht. Een catastrofe.


En voor wat allemaal? Diverse wetenschappers en het Nederlandse RIVM bevestigen serieel dat een besmetting door het kruisen van anderen quasi onbestaande is. De besmettingen doen zich grotendeels voor in niet geventileerde ruimten. Een hoger aantal geregistreerde besmettingen voornamelijk het gevolg van massaal meer testen (van 4000 per dag in juni naar +20 000 in juni). Noch maar sinds gisteren is Sciensano begonnen met het publiceren van het aantal besmettingen in correlatie met het aantal testen. Rijkelijk laat.


En wat te denken van de grote bocht van Gouverneur Berx? Volgens haar kruipt het virus tijdens een hittegolf in de schaduwrijke bomen en hoef je dus niet zo nodig een mondmasker op en kan je bij +25° 's avonds terug buiten. Het instellen van een nieuwe avondklok tussen 01u en 5u30 is eerder een psychologische pesterij dan een maatregel in het kader van de bescherming van de volksgezondheid. Want zeg nu zelf, komt u een grote massa tegen tijdens uw nachtelijke wandeling door binnenstad? Wij liggen alvast op dat uur te dromen van de vrije wereld. We zien ook geen stijging in het aantal besmettingen in de provincie Antwerpen na het aanpassen (Berx weigert het versoepelingen te noemen) van de lockdown omwille van de hitte. Een duidelijker bewijs dat de lockdown eigenlijk geen effect heeft is er toch niet.


Toch wordt de bangmakerij verder gezet door er bvb. met te dreigen dat we onze kerst 2020 in eenzaamheid zullen moeten doorbrengen. Mutualiteiten zien inmiddels dat er steeds meer anti-depressiva worden uitgeschreven. Medici en psychologen waarschuwen dat het makkelijker is om te stoppen met roken dan om te stoppen met het nemen van pillen tegen een depressie. Zo kan je de dosis pillen niet zomaar abrupt afbouwen en is langdurige opvolging nodig. Antidepressiva kunnen ervoor zorgen dat je negatieve gevoelens en gedachtes minder heftig zijn. Gevolg is vaak dat ook je positieve gevoelens wat minder worden. Het haalt als het ware de scherpe kantjes van je stemming af.


Ook het aantal klachten van alcoholverslaving stijgt. De vaststellingen van huiselijk geweld en kindermishandeling swingen de pan uit. Er spelen zich drama's af achter de muren van onze woningen. En dat allemaal voor een virus dat al lang niet meer zo dodelijk is als in maart. De voortschrijdende inzichten in de behandeling van zieke covid19-patiënten verkorten de duur van een opname aanzienlijk. De druk op IC's is bij de laagste ooit. Het aantal uitgestelde behandelingen en niet uitvoerbare operaties zorgt voor extra veel leed. Uw naaste zien wegkwijnen door de onmogelijkheid van essentiële medische zorg is ondraaglijk hard. Stop ermee, dit is onmenselijk!


In Duitsland wordt het intussen nog krankzinniger. Kinderen onder de 16 die positief krijgen 14-dagen quarantaine. Jongeren die dat huisarrest niet naleven worden in een gesloten instelling gestoken en de ouders riskeren een gevangenisstraf tot 2 jaar. Van psychologische indoctrinatie gesproken. De psychische wonde die dergelijke strenge nalevingspolitiek veroorzaakt zal ervoor zorgen dat deze kinderen, eens volwassen, een enorme aversie zullen hebben tegen alles wat met gezag te maken heeft. De gevolgen kan u zelf invullen. Opnieuw een maatregel die eerder zal doden dan genezen.


De PCR-testen (voor zover die al betrouwbaar zouden zijn) tonen een groeiend aantal positieven bij jongeren tussen 18 en 29 jaar. De jeugd wordt sociaal contact verboden. Zij worden verplicht zich te behelpen in de virtuele wereld. Zeg ons eens, hoe kan creativiteit en innovatie worden gestimuleerd als we elke fysische interactie met uw leeftijdsgenoten wordt ontnomen? Het wegnemen van relationele interacties zal sporen nalaten in de communicatievaardigheden van onze jongeren. Seksuologen zetten nu alle zeilen bij om te adviseren bij een amalgaam van dilemma's. Stuitend is, de meeste jongeren zijn niet ziek van covid-19, laat staan dat ze zullen worden opgenomen in het ziekenhuis. Sommige dokters vinden een massale besmetting in die groep zelfs eerder goed nieuws in het bereiken van een grotere groepsimmuniteit tegen het volgende griepseizoen in het najaar. De jeugd is geen risicogroep, geef hen de vrijheid terug!


De huidige maatregelen zouden moeten teruggedraaid worden. Maar dat lijkt voor de politici nogal ingewikkeld. De virologen lijken niet zomaar van positie te gaan veranderen. En de regering gaat niet zomaar bij zinnen komen. Het is ook echt niet zo dat de regering nu ineens gaat zeggen: "alles overziend moeten we dit toch maar slikken". Dat geeft ons echt een gevoel van diepe droefheid over wat we onszelf en onze samenleving voor de aankomende jaren aandoen. De klap die we nu aan het organiseren zijn, zijn we niet zomaar kwijt. We zijn niet in staat gebleken verder te kijken dan naar de patiënt van morgen. Daar worden wij niet vrolijk van.


Het psychisch lijden, de lichamelijke pijnen, de (zelf)moorden door de maatregelen, ze zijn ondraaglijk, het wegkwijnen van de ouderen is inhumaan, de opsluiting van jongeren nefast voor hun ontwikkeling. De "collaterale" schade wordt steeds groter. De conclusies van Viruswaanzin zijn bijzonder sterk en wetenschappelijk gedocumenteerd. Wat niet kan gezegd worden van de onderbouwing van de meeste maatregelen (bvb. lockdown, mondmaskers en de avondklok) - dat bewijzen nu ook de recentste data. Steun viruswaanzin.be in haar strijd tegen de disproportionele en niet wetenschappelijk onderbouwde vrijheidsbeperkingen en van-de-pot-gerukte-verplichtingen. Elke donatie is welkom: https://www.viruswaanzin.be/donatie .

____

Viruswaanzin.be is een onafhankelijk initiatief en wordt op geen enkele manier onderschreven, gesponsord of beheerd door de overheid.


2,448 views29 comments

Recent Posts

See All
bottom of page