top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

De Morgen holt Poetin achterna: censuur om de verkiezingen te beïnvloeden
In een interview met Siegfried Bracke in De Morgen, getuigt Journalist Bart Eeckhout dat er rond de nieuwe partij VRIJHEID een "cordon médiatique" ligt, bij De Morgen althans. Hij vindt dat die partij niet in de media mag komen. Die eer was het Vlaams Belang in Vlaanderen nog niet te beurt gevallen. Alleen in Wallonië wordt het Belang uitgesloten uit de media. In Vlaanderen niet. VRIJHEID is dus een nog grotere luis in de pels van het establishment dan het Vlaams Belang. Dat is duidelijk.


En waarom precies? Opnieuw wordt het riedeltje van Van Ranst bovengehaald: voorzitter Verstraeten zou gepleit hebben voor de execusie van virologen. Bla bla bla … Alleen … heeft Verstraeten daar nooit voor gepleit. Hij heeft gezegd dat er een debat moet worden gehouden over de vraag of een internationaal strafhof de doodstraf moet kunnen voorzien als er door iemands schuld tientallen miljoenen doden vallen. Dat is wel iets helemaal anders. Bovendien heeft Verstraeten dat debat gehouden, zoals beloofd, in november 2022 op het partijcongres van VRIJHEID. Maar dat congres heeft de doodstraf niet goedgekeurd. Resultaat: VRIJHEID is niet eens voor de doodstraf. Ook niet bij een internationaal strafhof. Waar zeiken ze bij De Morgen dus nog over?


De tweede reden is dat Verstraeten zou pleiten voor tribunalen voor journalisten. Wat een flagrante leugen is. Daar is nooit sprake van geweest. Derdens zou Verstraeten vinden dat er angst wordt verspreid rond het virus om de mensen onder de knoet te houden. Ook dat is flagrant gelogen. De controle op de mensen is het GEVOLG van de maatregelen. De virologen en de regering zijn hystherisch gaan reageren op het virus. Zij hebben hun hysterie op de bevolking overgebracht met volstrekt zinloze maatregelen waarvan elke ratio ontbrak. “Den blok erop.” VRIJHEID waarschuwt ervoor dat dat kan leiden tot het gebruik van die maatregelen voor andere doelen. Het “hellend vlak”.


Hoeveel groepen mensen gaan de grote media nog uitsluiten?


Eeckhout klopt zich op de borst dat De Morgen bovendien in België geen stem heeft gegeven aan de "antivaxers". Waardoor die beweging in België niet groot is geworden, zo denkt hij. De man heeft duidelijk de betogingen in Brussel gemist. Ook zouden die "antivaxers" minder agressief zijn geweest. Allemaal door het goede werk van de uitstekende journalisten van De Morgen.


Dit is geen journalistiek meer. Mensen worden uitgesloten van het publiek debat op basis van de hoogst persoonlijke mening van een journalist. Dan ook nog gebaseerd op pure fantasie. Dat is gewoon een vorm van censuur waar ze in Rusland een puntje aan kunnen zuigen. Een vorm van censuur die is bedoeld om de verkiezingen te beïnvloeden. De Morgen wil de publieke opinie bepalen. De Morgen wil bepalen welke partij groot wordt en welke partij klein blijft. De Morgen heeft daar alle middelen voor over, ook flagrante leugens. In Rusland worden nieuwe partijen ook uit de media geweerd omdat ze zogezegd “extremistisch” zijn.


Het gaat er in het interview ook over wie op de VRT mag komen en wie niet. Eén keer om afgeschoten te worden bijvoorbeeld. Werkt de VRT mee aan dit soort van strategieën? Als dat zo is, dan schiet de VRT zijn pluralistische taak totaal voorbij. Dan is de VRT een instelling die actief handelt om te bepalen wie een goed stemresultaat mag hebben. Dan is de VRT samen met De Morgen deel van een propagandamachine.


Uit het recent onderzoek van Prof. Walravens (VUB) blijkt dat al 39 % van de mensen niet tevreden is over de democratie in België. Op nummer 5 van de redenen daarvoor staat de onverdraagzaamheid tegen mensen met een andere mening. Op nummer 6 de oneerlijke berichtgeving in de massamedia. De grote media, waaronder De Morgen, veroorzaken dus zelf de antipolitiek.


De conclusie is wel dat er een nieuwe partij is voor de proteststemmers in Vlaanderen: VRIJHEID. Wie de huidige politici, en hun hooligans van de kranten, een dikke middelvinger wil geven, heeft nu de keuze tussen het Belang en VRIJHEID. Het kan de democratie maar ten goede komen.___


De Morgen _ interview Siegfried Bracke
.pdf
Download PDF • 108KB

2,236 views60 comments

Recent Posts

See All

60 Comments


peter van hecke
peter van hecke
May 28, 2022

Nu blijkt de Russische propaganda - volgens interpretatie van beleid viruswaanzin - die hier gevoerd is geworden toch niet zo onterecht te zijn.


Als gevolg van deze propaganda is deze blog voor enige tijd offline genomen aldus meester Verstraeten.

Uit volgende link blijkt niet alleen dat het covid19 virus in biolabs in Oekraïne is gemanipuleerd drie maanden alvorens er zelf sprake van was,

bovendien de oorlog tussen Oekraïne, Westerse mogendheden, en de Russische alliantie in een heel ander daglicht stelt.


Indien deze info correct blijkt te zijn toont dit zonder meer aan de vooringenomenheid van het viruswaanzin beleid en onderscheidt ze zich helemaal niet van de propagandapers en is de…

Like
peter van hecke
peter van hecke
Jun 01, 2022
Replying to

Bas,


Ik probeer de Belgische politiek hier buiten te houden want zij hebben geen enkel invloed op het wereldtoneel. Die heren zijn een stelletje opportunisten en hun enige doel is een deel van de taart te krijgen.


De kwestie is:" Is het sarscov2virus ontwikkelt in de labos van Oekraïne of niet?

Indien wel dan is heel die coronacrisis opgezet spel en gaat het over biologische warfare.


Je kan er niet aan onderuit dat wat we ook lezen, de leugen regeert en de politiek ,overal ter wereld, zich daar schuldig aan maakt. Het heeft dus geen zin nog wat meer aan politiek te doen. We blijven dan gewoon in dat straatje ronddraaien.


Het mag duidelijk zijn dat de Westerse regeringen de…

Like


"Bovendien heeft Verstraeten dat debat gehouden, zoals beloofd, in november 2022 op het partijcongres van VRIJHEID. Maar dat congres heeft de doodstraf niet goedgekeurd. Resultaat: VRIJHEID is niet eens voor de doodstraf."


Ik dacht, dat doodstraf-ding, dat zal wel een hyperbool zijn. Helemaal niet dus, er werd blijkbaar ernstig over gedebatteerd en gestemd. Wat als het congres het wel had goedgekeurd? Zou de voorzitter dan die keuze gerespecteerd hebben?

Like
Replying to

U moet wel de hele tekst vermelden. Het gaat om de vraag of de doodstraf kan worden voorzien in het arsenaal van een internationaal hof dat moet oordelen over zware misdaden tegen de mensheid, zoals genocide. Er zijn mensen die daar voor zijn.

Ikzelf niet.

Dus is het zinvol daarover te debatteren.

In de plaats van de debatteren, zoals op het VLD-congres, over iets dat niemand zich nog kan herinneren.


Resultaat: niet goedgekeurd.

Ik ben daar blij mee.

Mochten ze anders gestemd hebben, dan zou ik die keuze uiteraard gerespecteerd hebben.

Maar dat is niet zo. Voilà.

Like

Waarom geen klacht bij de Raad voor de Journalistiek? Of een recht van antwoord?

Like

Uw collega kan een beetje hulp gebruiken denk ik


Like
bottom of page