top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

De overheid zal u niet meer terdege verzorgen


PV&V vraagt om bij hoogdringendheid de economie ongelimiteerd te openen en tegelijk onmiddellijk de zorg te versterken.


Tot onze grote verbazing willen zelfs de raden van bestuur van ziekenhuizen hun capaciteit niet hic et nunc opschalen. Dit zeer tegen de zin van veel verplegend personeel en onbegrijpelijk als je weet dat ziekenhuisbestuurders en de regering(en) al jaren op de hoogte zijn van de aankomende en actuele exponentiële vergrijzing.


Maar neen, men kiest nu voor de gruwelijkheid om hartoperaties aan kinderen te weigeren en behandelingen van kankerpatiënten uit te stellen om obese covidpatiënten op hoge leeftijd, met 1-3 onderliggende zware ziektes ( mede door hun eetgedrag) voorrang te geven. De overheid verzuimt na 130% stijging van de vergrijzing het aantal IC bedden ook maar 1% te verhogen. Ook al hebben die ouderen vaak 45 jaar de hoogste sociale zekerheid en belastingen betaald in Europa.


Illustratief voor het schuldig verzuim is dat de overheid reeds 5 à 6 jaar jaarlijks geconfronteerd wordt met zware influenzamaanden en capaciteit issues van IC-afdelingen. De vergrijzing stijgt gestaag verder...


PV&V wil de gezondheidszorg prioritair herstructureren in het belang van de garantie op terdege gezondheidszorg voor alle Belgen (niet enkel in pandemiejaren). Blijkbaar staan we hierin als politieke partij alleen. Een schande! Zend daarom een krachtig signaal naar alle andere partijen en laat uw ongenoegen blijken door massaal lid te worden van PV&V: www.pvenv.be/lid-worden. Dit moet en zal worden aangepakt. Per direct!


1,975 views53 comments

Recent Posts

See All
bottom of page