top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

De Science Fiction van virologen in Den HaagGeheel in tegenstelling tot het livestream verbod van de Rechtbank van Eerste Aanleg in Brussel werd het proces tegen de coronamaatregelen in Den Haag wel zonder problemen intergaal online uitgezonden. In de rechtszaal vooral de advocaten (waaronder ook mr. Verstraeten van het kantoor Legal Practice uit Gent) en internationale pers. Buiten circa 300 dagvaarders die aandachtig konden volgen via de smartphone. (verslag onder de video).
Bij de behandeling van het kort geding van actiegroep Viruswaanzin.nl tegen de coronamaatregelen van de Nederlands overheid bleek donderdag hoe ver beide partijen uit elkaar staan. We stellen vast dat net zoals in België, de Nederlandse overheid niet in concreto ingaat op de verzamelde feitelijkheden.VALSE START

Voor aanvang waren er al een paar conflicten. Twee dagen van tevoren was de rechter vervangen wegens keelpijn en verkoudheidsklachten. Viruswaanzin.nl vond de gang van zaken opmerkelijk en vroeg zich af of de nieuwe rechter wel tijd genoeg had om hun dagvaarding van 55 pagina’s te bestuderen. De rechter verzekerde dat ze de zaak integraal had kunnen voorbereiden.


Bij binnenkomst in de rechtbank toonden Willem Engel, Jeroen Pols en hun advocaat Gerben van de Corput van Viruswaanzin.nl ook hun ongenoegen over de plexiglazenwanden die hen van elkaar scheidden. Ze zouden zich gevangen voelen en niet goed kunnen overleggen. Aan hun verzoek om de wanden ter plekke uit elkaar te halen, gaf de rechter geen gehoor. 

Op het spel stond haast alle gangbare coronakennis. Engel en Pols menen dat anderhalve meter afstand houden zinloos is, omdat het virus zich niet hoofdzakelijk zou verspreiden door druppels van niezen en hoesten, zoals het RIVM stelt, maar door aerosolen, een wolk van minuscule druppeltjes. Een ‘airborne virus’ als de mazelen dus, dat onder de drempel door gaat, zoals virologen zeggen. De facto of de jure?

Engel en Pols wilden de Staat via het kort geding een duidelijke onderbouwing van de coronamaatregelen afdwingen. ‘Ik stel vast dat nergens op ingegaan wordt’, zei Pols. ‘Het is een voortzetting van beleid dat we al maandenlang zien: onze deskundigen weten het heel goed en u moet vertrouwen dat het goed zit.’


Een aantal van de feiten:

- volgens Engel en Pols zijn er maar iets van tachtig mensen werkelijk doodgegaan aan covid-19. De overige zesduizend getelde coronadoden zouden gestorven zijn met covid-19, niet aan. Ook zou het RIVM niet bewezen hebben dat corona nog onder ons is. De huidige platte lijn van de curve is volgens Pols te verklaren door de foutmarge van de testen: alle nieuwe gevallen zouden vals positieven zijn. 


Pols ontvouwde ook de theorie over de brandhaarden in slachthuizen Nederland en recentelijk ook in Duitsland. De koeien zouden zijn geïnjecteerd met een coronavaccin en omdat de werknemers zo intensief met de dieren werkten, zouden zij positief getest zijn op het virus. Pols zei in contact te staan met een Duits slachthuis om het personeel opnieuw te testen. 


Engel voegde toe dat vaccins niet werken bij influenza en dus ook niet zullen werken bij corona. Het lockdownvrije Zweden is daarbij een lichtend voorbeeld. De staatsadvocaat zei dat het virus daar nog flink woekert en dat Zweden nu niet op vakantie mogen naar andere landen. Die maatregel is slechts een straf van andere landen, zei Pols, ze vormen een ‘blok tegen de afvalligen’. 


Realiteitstoets

Toen een onderzoeker van het RIVM een artikel noemde van Imperial College met een schatting van de zogenoemde IFR, de infection fatality rate, onderbrak Engel hem – tegen de regels in: ‘Mooi, die staat op de zwarte lijst van verdachte artikelen’. Het is helemaal niet zo een gekke gedachte dat bijna de gehele wetenschap ernaast zit, wellicht met opzet. Pas nadat Viruswaanzin.nl het RIVM herhaaldelijke vroeg naar de exacte mortaliteitsratio van Covid-19 in Nederland moest de advocaat van de Nederlandse staat finaal toegeven dat ze dat cijfer niet hebben!

De fantasiewereld van de virologen

Nergens werd het verschil tussen de realiteit en de droomwereld van de virologen zo duidelijk als in de standpunten over wetenschappelijk bewijs. Viruswaanzin.nl bracht voortdurend stellingen naar voor en meende dat er pas door de overheid maatregelen ingevoerd mogen worden als het honderd procent zeker is dat die werken. 


Dan is het te laat, zei de staatsadvocaat. ‘Weten we het zeker dat het de beste aanpak is? Nee. Is het een goede aanpak? Ja. Het valt binnen de ‘margin of appreciation’ (beoordelingsruimte, red.) van de overheid.’


Kuch, kuch! De overheid gaat mee in de veronderstelde mogelijke oversterfte die naar voor wordt gebracht door de Virologen. Nederland spreekt van mogelijk 250 000 doden indien men niet had ingegrepen. Dat cijfer is niks minder dan een fata morgana aangezien men geen antwoord kan geven op de mortaliteitsgraad van de het virus. 98% van zij die stierven hadden onderliggende comborditeiten. Nog geen 100 Nederlands stierven exclusief aan Corona.


Het nieuwe normaal: Assumpties boven Big Data

De Nederlandse Staat verwoest dus, net als alle anderen, een hele economie op basis van een reeks veronderstellingen van de virologen. Let op! Geen enkel cijfermateriaal bevestigd in een post-lockdown tijdperk ook maar één assumptie van die adviserende experten. Het zou kunnen dat, misschien, er is een kans dat, wellicht, wat als, enz... Op basis hiervan voer je toch geen beleid. Er is ook een kans dat u sterft in een verkeersongeval (en die kans is voor velen vele malen hoger dan te sterven aan covid-19), gaan we dan alle auto's, vrachtwagens en motorfietsen definitief aan de ketting leggen? Dat zou exact in dezelfde science fiction thuishoren, niet?


Wraking

Gaandeweg de zitting werd de woordenstrijd verhitter. ‘Dit is niet zomaar een kort gedingetje’, zei Pols. ‘Dit gaat over de toekomst van het land, dit is een ramp.’ Hij leek steeds minder vertrouwen te hebben in een uitspraak die in zijn voordeel uitvalt. Vlak voor het einde van de zitting zei Pols: ‘Ik heb hier een slecht gevoel over. Ik ga toch over tot een wrakingsverzoek.’


Gevraagd naar de gronden van de wraking zei Pols dat de rechter op 12 juni ‘een mening had gevormd over het substantieel aantal doden’ dat het coronavirus heeft veroorzaakt. Daarmee zou zij partijdig zijn. Ook zei Pols tegen de rechter: ‘U neemt nauwelijks het initiatief om helderheid bij de tegenpartij te vragen.’


Het is nog niet bekend wanneer de wrakingskamer zich over het verzoek buigt. Als de kamer de wraking toekent, wordt de zitting opnieuw gehouden met een andere rechter, nummer drie dus al. Zo niet, dan zal rechter nummer twee over twee weken uitspraak doen.  


Wordt vervolgd...

207 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page