top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

De toekomst voorspellen...Een grafische vergelijking van de Covid-golven.

Tussen de Covid-curves in de verschillende landen zijn er opvallende gelijkenissen. Op de mainstream media horen we daar niets over. Deze gelijkenissen leren ons ook lessen. Vergelijken we Spanje, Italië, Frankrijk, België, Nederland, Duitsland en Groot-Brittanië.


De evolutie van het aantal overlijdens - officieel geregistreerd – aan Covid-19 van maart tot juni 2020 bijvoorbeeld. De opgaande curve duurde 3 tot 4 weken, waarna er 8 weken teruggang was. In elk van deze landen. Italië en Spanje waren eerst, gevolgd door Frankrijk, België en Nederland. Vervolgens Duitsland en de UK. De curves hebben een gelijkaardig verloop, maar zijn niet overal even hoog. In Duitsland bijvoorbeeld zijn de curves bepaald lager, in vergelijking met het bevolkingsaantal. De vorm van de curve is overal dezelfde. Of er nu vlug of minder vlug ingegrepen is, er is in geen enkel van deze landen een afwijking te zien in de lengte van de episode.


Vervolgens ziet men overal wat op- en neergaande bewegingen. Tot er eerst in Spanje een toename van de geregistreerde besmettingen is. De Spaanse toename gaat van start de tweede week van juli 2020. De tweede week van september wordt een top bereikt, waarna de curve terug naar beneden gaat. Wat daarbij opvalt is dat het aantal overlijdens de curve van de geregistreerde besmettingen niet volgt. Pas eind augustus begint het aantal overlijdens toe te nemen, maar deze toename is relatief beperkt, tot een gemiddelde van ongeveer 100 doden per dag.


Waar Italië en Spanje ongeveer gelijk gestart zijn in de eerste golf, is Italië in de tweede golf geregistreerde besmettingen gestart eind augustus. In Frankrijk midden augustus. België en Nederland begin september. De U.K. en Duitsland midden september. De opeenvolging van de golf door Europa kent opnieuw hetzelfde verloop, behalve dan de positie van Italië.


Maar er zijn meer gelijkenissen. In alle landen is de evolutie van het aantal overlijdens in de tweede golf relatief laag. Veel lager dan in de eerste golf. Dit aantal gaat ook niet erg omhoog. Als het weer zo is dat de andere landen de Spaanse curve gelijk volgen – en daar lijkt het al heel erg op – dan zal dat relatief laag aantal doden ook relatief laag blijven. Nog blijkt de evolutie veel trager te gaan dan bij de eerste golf. Het de dubbeltijd gaat gedurende de eerste 7 weken een kleine 2 weken bedragen om dan nog te verlengen in Spanje tot de top de 12de week. Ook in de andere landen ligt de dubbeltijd hoger dan in de eerste golf. Zo rond de 10 dagen of meer. Dat is een fenomeen dat in alle landen wordt gezien.


In België ziet men in de ziekenhuisopnames een verschil waar in de opgaande beweging voor elke 100 nieuwe opnames, er 20 ontslagen waren. In de tweede golf is deze verhouding 100/60. Wat wijst op een groeitijd die 3 keer groter is. Wat conform is aan het verschil in dubbeltijd tussen ongeveer 4 voor de eerste golf, en 12 bij de exponentiële opgang in de tweede golf. En wat dan weer conform is aan de lagere dubbeltijd in de anderen Europese landen.

Omwille van al deze gelijkenissen, zijn er redenen om aan te nemen dat de curve van België vergelijkbaar zal zijn met die van Spanje. Niet noodzakelijk in hoogte in vergelijking met het bevolkingsaantal, maar wel in evolutie in de tijd. Dat zou dan betekenen dat de curve zich nu – op 16 oktober 2020 – bevindt in het midden van de opgaande lijn, waar de toename het sterkst is. Het plafond zou dan te verwachten zijn rond eind november. In die periode gaat de evolutie van het aantal geregistreerde besmettingen naar ongeveer een verdubbeling. Dit kan ook nog worden verwacht in de ziekenhuizen.


De karakteristieken van de episode lijken ook sterk gewijzigd te zijn. De curve gaat trager op, maar houdt langer aan. 12 weken is veel. Als zoals bij de eerste golf de neerwaartse daling een dubbele tijd vergt dan de stijging, dan zouden we aankijken tegen 24 weken daling. Tot mei ergens. Dat zou dan wel een zeer uitzonderlijke evolutie zijn.


In elk geval lijken de curves in al de landen die in de vergelijking zitten, nergens een impact te hebben van de maatregelen. Hoewel de maatregelen in de diverse landen verschillend zijn en vooral op een verschillend moment in de loop van de curve werden ingevoerd, zijn de curves overal gelijk qua duur en vorm. De kans is derhalve reëel dat de maatregelen van de afgelopen maanden geen enkele impact hebben gehad op de evolutie van Covid- 19.

_________________

De "collaterale" schade wordt steeds groter. De maatregelen doden. De conclusies van Viruswaanzin zijn bijzonder sterk en wetenschappelijk gedocumenteerd. Wat niet kan gezegd worden van de onderbouwing van de meeste maatregelen (bvb. lockdown, mondmaskers en de avondklok) - dat bewijzen nu ook de recentste data. Steun viruswaanzin.bein haar strijd tegen de disproportionele en niet wetenschappelijk onderbouwde vrijheidsbeperkingen en van-de-pot-gerukte-verplichtingen. Elke donatie is welkom: https://www.viruswaanzin.be/donatie

4,012 views136 comments

Recent Posts

See All
bottom of page