top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Desinformatie als voorbeeld van desinformatie vanwege de best geïnformeerde instelling van het land.


Viruswaanzin heeft het jaarrapport van de Staatsveiligheid gehaald. En hoe! In het hoofdstuk over “desinformatie” krijgen we een eervolle vermelding om de volgende redenen, ik citeer: “Er werden narratieven verspreid over een verband tussen het virus en de ontwikkeling van 5G bijvoorbeeld (denk aan Viruswaanzin).” Voorwaar bijzonder informatief. Het geval wil immers dat we van bij het begin heel duidelijk hebben gezegd dat Viruswaanzin zich NIET uitspreekt over 5G. De reden: we kennen daar niets van. Het is te moeilijk om daar ook nog eens een standpunt over uit te werken als we al zoveel werk hebben met covid. Focussen is belangrijk. Uiteraard zijn er wel mensen bij Viruswaanzin die daar een gedacht over hebben, maar niet iedereen is het daarover eens, en we houden er ons dus niet mee bezig. Officieel standpunt van Viruswaanzin. Voilà.


De conclusie is dus dat de Staatsveiligheid zelf een organisatie is die desinformatie verspreidt. Uitgerekend in het hoofdstuk over desinformatie dan nog. En in het jaarrapport. Een voorbeeld van desinformatie om de desinformatie aan te tonen dat op zichzelf desinformatie is. Uitgebracht door de instelling die wordt geacht de best geïnformeerde instelling van het land te zijn.


Zouden we dit nu niet aan Dhr. Raes van de Staatsveiligheid moeten signaleren? Instellingen die desinformatie verspreiden worden namelijk onder de loupe genomen door de Staatsveiligheid. We zullen dus eerstdaags aan Dhr. Raes van de Staatsveiligheid een organisatie melden die aan desinformatie doet: met name de Staatsveiligheid zelf. Eigenlijk moet Dhr. Raes zichzelf in de gaten houden.


We suggereren ter zake de volgende gereedschapkes die handig kunnen helpen:


- Een afluisterapparaatje om naar zichzelf te kunnen luisteren.

- Een observatiecameraatje in het brandalarm om naar zichzelf te kunnen kijken, met rechtstreekse aansluiting op de laptop.

- Een zendertje onderaan het autootje om zichzelf te kunnen overal volgen.

- Een zelfobservatieteamke dat zichzelf in het oog houdt.

- En natuurlijk: een hamertje en een beiteltje!


We hebben ook een tweede, beter voorstel. Mijnheer Raes en zijn mensen zijn van harte uitgenodigd om het een en het ander te komen leren bij ons. Gewoon even een mailtje sturen. Of een gele briefkaart. En dan krijgen ze het adres en het uur. Met als ze dat willen een agenda van de vergadering. Die wil nogal eens wijzigen zo gaandeweg, maar dan hebben ze toch al een idee. Graag wel zeggen met hoeveel ze zijn, want dan zetten we het plat water klaar. Op ons voorlaatste congres was ook de politie aanwezig om mee te luisteren. Geen probleem! Het laatste congres werd gehouden in Oostakker, bij Gent. Met een geluidsinstallatie die over de helft van Oostakker te horen was. Geen probleem! Wij zijn zo transparant als een bergmeertje in Canada.


Maar 5G by God! Nooit gedacht dat we daar ook nog van verdacht zouden worden.


Eigenlijk stelt mij dit gerust: als dat het enige “fake news” is dat we volgens de Veiligheid van de Staat hebben gebracht, dan moeten onze argumenten wel ijzersterk zijn geweest.
2,011 views68 comments

Recent Posts

See All
bottom of page