top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Deze aanpak slaat de diepste wonden


Er bereikt ons een brief die een lezer van De Standaard aan zijn krant heeft gestuurd.

De hele corona-kwestie slaat diepe wonden.

Hoe zal zich dit herstellen?

Wat zullen de kranten en tv-journalisten doen om het vertrouwen terug te winnen?


_____


Mijnheer Verhoeven,


Ik lees net jullie verleidelijk aanbod om abonnee te worden van De Standaard. Maar met de beste wil van de wereld kan ik daar niet op ingaan, ik verklaar mij nader.


Allicht is de code van Bordeaux u welbekend. Dit is een moreel voorschrift met enkele belangrijke punten zoals ‘eerbied voor waarheid’ en ‘voor het recht van het publiek op deze waarheid’ maar bijvoorbeeld ook dat wanneer een journalist ‘kwaadwillige en valse voorstellingen van zaken geeft’ dit als een ernstig vergrijp beschouwd wordt.


Als we het quasi enige nieuwsitem van nu al meer dan een jaar erop naslaan dan merken we een eenzijdigheid bij de weergave van de feiten. Andere gefundeerde wetenschappelijke, ervaringsgerichte feiten blijven totaal achterwege. De kwakkel dat de wetenschap hier aan één zeel trekt houdt echt geen stand. Dit is een grove leugen want er zijn duizenden artsen en wetenschappers die via onderzoek op andere maar dus onderlegde feiten komen. Deze worden door u en uw collega’s straal genegeerd.

Beste Karel, u moet beseffen dat waaraan u meewerkt uitermate vergaande gevolgen heeft. Gevolgen voor de gezondheid van de mensen. Als er bijvoorbeeld ook geen alternatief aangeboden wordt voor het experimenteel vaccin dat nu massaal aan de mensen toegediend wordt dan is dit ook niet volgens de waarheid. U ontneemt de mensen de waarheid want er zijn vele bewijzen dat het vaccin met haken en ogen aan elkaar vasthangt. Het zit nog in de experimentele fase, punt.


Vele gereputeerde wetenschapper wereldwijd spreken hierover hun afschuw uit. Als hun voorspellingen uitkomen dan werken jullie mee aan een nieuwe vloedgolf aan ziektes en erger. Maar anderzijds is het zo dat door deze uitermate eenzijdige berichtgeving u ook meewerkt aan een maatschappelijke tweedeling. Ook dit kan zwaarwegende gevolgen met zich meebrengen.

Hier kom ik uit op gebrek aan waarheid en een valse voorstelling van de feiten. Een grof vergrijp volgens de code van Bordeaux. Als je het nieuws onderzoekt dan kom je tot het punt dat de media verworden is tot een indoctrinatie kanaal.


Mijnheer Verhoeven, ik weet dat u dit niet wenst, ik weet ook dat u daar niet bewust aan meewerkt. Mijn advies is de volgende, zet even een stap opzij, bekijk de zaken even rustig en luister eens naar andere gefundeerde wetenschappelijke vaststaande feiten zoals een Sucharit Bahkdi of ook vele wetenschappers vanuit diverse disciplines hier ten lande en denk daar ook even over na.

Van zodra de berichtgeving deze eenzijdige berichtgeving doorbreekt kan ik het overwegen om terug een abonnement op De Standaard te nemen.


Met de beste groeten,

Philippe Gits

6,682 views314 comments

Recent Posts

See All
bottom of page