top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Recent Posts

See All

52 Comments


Beste mensen van viruswaanzin, dit komt van VZW-Legalhearts, misschien kan onderstaande door advocaat Michael Verstraeten bevestigd worden.Beste LH’ers, wij begrijpen jullie bezorgdheden i.v.m. de recent afgekondigde maatregelen, meer in het bijzonder de mondmaskerplicht vanaf 6 jaar.

Het juridische team van vrijwilligers van de VZW Legal Hearts heeft de voorbij dagen het gepubliceerde Koninklijk Besluit van 04.12.2021 met betrekking tot de mondmaskerplicht bij kinderen vanaf 6 jaar geanalyseerd en is tot enkele conclusies gekomen.

Allereerst willen wij U de nodige juridische achtergrondinformatie meegeven.

De algemene regel van social distancing (nu vanaf 6 jaar) dewelke door het Koninklijk Besluit dd. 28.10.2021 werden opgelegd, is slechts een ‘aanbeveling’ (artikel 20) en kan niet worden beboet.

De algemene mondmaskerplicht (nu vanaf…

LikeDe inhoud van het Voorontwerp van wet betreffende de verplichte vaccinatie tegen COVID-19 van gezondheidsbeoefenaars betekent een inbreuk op volgende mensenrechten en grondwettelijke rechten:


Het verbod op discriminatie Beschermd door de artikelen 10 en 11 van de Grondwet; en door de anti-discriminatiewet van 10 mei 2007;


Het recht op privacy Beschermd door artikel 8 van het Europees Verdrag van voor de Rechten en de Fundamentele Vrijheden van de Mens (hierna EVRM), door artikel 22 van de Grondwet; en door de wet van 8 december 1992 betreffende de persoonlijke levenssfeer;


Het recht op zelfbeschikking Beschermd door artikel 8 van het EVRM , en door artikel 22 van de Grondwet.


Het recht op medisch geheim Beschermd door artikel 10 va…


Like

kokosinel
kokosinel
Dec 06, 2021

Beste mensen,


zoek niet naar logica die er niet is, de enige logica is dat iedereen om een sinistere reden van jong tot oud stapsgewijs, kost wat kost een naald in de arm MOET krijgen.Dit was voor mij al snel duidelijk vanaf het begin.

op mijn werk gedragen wij ons zeer normaal, geen maskers ,houden ons niet aan de opgelegde afstand,schudden handen enz. En dit reeds 1,5 jaar zonder ziek of dood te vallen, ook onze families niet, ik vind dit straf tijdens een zeer besmettelijke en dodelijke pandemie.

Wij lopen dus al 1,5 jaar tussen de virusdeeltjes door, straf toch?


Daniel,


Like
Replying to

Ik hoop dat ik de juiste kwalificaties heb want ik zou graag jullie team komen vervoegen.😊

Het blijken daar nuchtere en wereldse mensen te zijn.

Zo zou de ganse wereld moeten reageren vind ik.

Noem maar geen namen of dergelijke kokosinel. "You never know" wie meeleest en/of meeluistert👺

Like
bottom of page