top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Dit corona-beleid is geïnspireerd door Nostradamus


Als de VIVALDI-regering een beslissing neemt, dan loont het de moeite te kijken naar de elementen die deze beslissing moeten ondersteunen.


De virologen tonen “mathematische modellen”. Dit zijn eigenlijk geen echte mathematische modellen omdat zij uitgaan van onzekere assumpties. De uitkomst wordt door deze onzekerheid beïnvloed, en dat is verre van echte wiskunde. Eerder giswerk met een wiskundige bovenbouw.

De resultaten van deze “modellen” zijn de volgende:

Geen nieuwe maatregelen: van 600 tot 1500 bedden op ICU. Dat is meer dan de 2° golf (1474) en meer dan de eerste golf (1285). Zo kan ik ook modellen maken. We zitten al boven de 600 nu, en het maximum is hoger dan de vorige maxima van de wereldkampioen Covid- 19. De kans dat met een dergelijke marge er verkeerd wordt ingeschat is zeer klein.

Bij een strikte opvolging: 800 tot 1000 Bij een lossere opvolging: 700 tot 1300

Maar, zegt Van Gucht, dit zijn geen voorspellingen maar scenario’s. Dus dit is een “mening” en geen wetenschap.


Men kan die benadering zelfs geen “best practice” noemen, want Van Gucht en C° sluiten hun ogen in hun adviesverlening voor alle andere indicatoren. Hoort u nog iets over de doden? Over het reproductiegetal? Neen dus. Plotseling niet meer belangrijk. Bij de vorige golven werden deze cijfers om onze oren geslagen.


Laten we eens naderbij kijken naar de realiteit en de “scenario’s” van de waarzeggerij verlaten.


Het reprocuctiegetal van de ziekenhuisopnames is sedert 18 maart geplafonneerd. Dat is geen 4 dagen maar een week geleden. We weten dat de ziekenhuisopnames zo’n 2 weken na de besmettingen komen. Dat wil dus zeggen dat al op 4 maart het reproductiegetal van de besmettingen is gaan plafonneren. Dat is op een ogenblik waarop er geen sprake was van hogere cijfers, zodat de bewering dat de mensen hun gedrag hebben aangepast aan de hoger wordende cijfers, volstrekte onzin is.


Het reproductiegetal zit net boven 1,1. Dat is ver van de 1,4 zoals in de 2° golf.

De positiviteitsratio, het aantal positieve tests op het totaal aantal tests was begin maart 6,1 % en nu 7,5 % . Dat is een stijging van 1,5 % maar de stijging vermindert. Bij de tweede golf lag de piek op 18,8. Daar zijn we totaal niet. Met de huidige tendens raken we niet veel hoger dan 8 %, als we daar al aangeraken.

De wekelijkse relatieve verandering in het aantal positieve tests: hoeveel meer positieve tests tegenover de vorige week. Het hoogste peil werd gehaald op 12 maart en is dan beginnen dalen.

Volgens Prof. Van Gucht stijgen de besmettingen al 4 dagen minder snel. Dat is niet juist. De positieve tests stijgen al 4 dagen minder snel. Als er rekening wordt gehouden met de incubatieperiode van 6 dagen, stijgen de besmettingen al van 10 dagen geleden in elk geval minder snel.

Deze indicatoren tonen allemaal aan dat deze “derde golf” al een tijd over zijn hoogtepunt heen is. Wat meteen de vraag stelt naar de zin van de maatregelen als de indicatoren ook zonder deze maatregelen naar beneden gaan. Keer op keer duiken we in dezelfde fout omwille van het feit dat de effecten pas later te zien zijn in de IC’s.

Het effect van de al ingezette daling zal in de eerstkomende dagen in de IC’s ook te zien zijn. Het is niet moeilijk om dat te voorspellen als alle indicatoren al wijzen op de vertraging.

De stijging op de ICU en in de hospitalen is al begonnen op 20 februari. De stijging van de besmettingen is daar 2 weken vroeger aan voorafgegaan. Vanaf ongeveer 6 februari dus zijn de besmettingen gaan stijgen. Maar dat hebben we niet gezien in de registratie van de besmettingen. Dat betekent dat de registratie van de “besmettingen”, zijnde de positieve tests, nog steeds zeer mank loopt en dat er heel wat reële besmettingen niet worden geregistreerd. Dat aantal is zo onbekend dat we ook niet weten of dat een constante foutmarge is of niet. Het kan zijn dat het aantal besmettingen dat niet wordt gedetecteerd fluctueert.

De belangrijkste indicator voor het nemen van een beslissing, met name het aantal overlijdens, is in de communicatie van de virologen en van de regering, zowel als in de media, totaal in de vergetelheid geraakt. Niet meer belangrijk blijkbaar. Hoewel we het daarvoor toch deden en er collaterale doden vallen.

Maar die indicator kan de maatregelen niet steunen. We zitten actueel onder de 30 doden per dag. Dat is ook minder dan het piekje van 8 maart toen we op 36 doden zaten. Een factor daarin kan de vaccinatie zijn waardoor zowat 2/3 van de doden die uit de woonzorgcentra komen, wegvallen. Maar er moet wel opgemerkt worden dat het relatief aantal doden in de woonzorgcentra in vergelijking met de andere doden, al is gaan dalen vanaf begin december toen er nog geen vaccinaties waren. Het is mogelijk dat kruisimmuniteit of groepsimmuniteit hier ook een rol in speelt gezien er wellicht meer dan 30 % van de mensen in de woonzorgcentra besmet zijn geworden gedurende de eerste en de tweede golf.


_____

De zeer geprononceerde aandacht van de virologen en de regering (en de ziekenhuizen) op evolutie van de cijfers de intensieve zorg is niet rationeel. Dit is het gevolg van wat Prof. Mattias Desmet omschrijft als bewustzijnsvernauwing ten gevolge van angst. De andere indicatoren worden totaal vergeten. Enkel die indicator die past binnen het angstbeeld, krijgt aandacht.


Volgt dan de geprononceerde aandacht op de niet werkende maatregelen, en we zitten voor de zoveelste keer in hetzelfde doodlopende onzinnige straatje.


Bij onzekerheid moet men het hoofd koel houden en kijken naar de realiteit. Alle aspecten van de realiteit en niet één onderdeel dat in het angstbeeld past. Er moet ook gekeken worden in functie van de belangrijkheid. Doden weergeven is belangrijker dan IC’s. Ook de doden door de maatregelen. Er moet een reëel totaal beeld zijn om een goede beslissing te kunnen nemen. Met dit totaal beeld houden de regering en de virologen echter geen rekening.


Op basis van de reële indicatoren hebben de maatregelen geen enkele zin. Zij moeten nu onmiddellijk worden ingetrokken nog voor ze ingegaan zijn. Ze komen te laat en ze werken niet, en er is geen grote derde golf te verwachten. Ook niet zonder bijkomende maatregelen. Dus hebben ze ook geen zin.


Een land gijzelen bij dergelijke cijfers, dat doe je niet. Hier worden veel mensen weer eens totaal zinloos getroffen. De angst wordt verder gecultiveerd en de collaterale schade neemt toe.


We hebben actueel totaal geen oversterfte. Het ziet er niet naar uit dat we die gaan krijgen. Het land wordt dus voor niets lam gelegd. Beter gezegd: het land wordt lam gelegd omdat de regering het vertikt te investeren in de intensieve zorg en die mensen aan hun lot overlaat.

De politici voeren een bijzonder onzorgvuldig beleid. Hoog tijd dat ze ontslag nemen.


___

Tekst: Michael Verstraeten


3,475 views220 comments

Recent Posts

See All

220 Comments


VAN RANST heeft wellicht zijn maandloon van de Gates-foundation terug binnen.....

https://commonsensetv.nl/van-ranst-waarschijnlijk-maandloon-vroeg-binnen/

Like

Matt Em
Matt Em
Mar 30, 2021

De vaccins zijn veilig, zeggen ze hier.

Maar deze studie wijst een heel andere richting aan:


https://www.worldunity.me/miskramen-schieten-met-366-omhoog-in-zes-weken-als-gevolg-van-covid-vaccins/


Ben benieuwd naar de Belgische cijfers.

Like

https://www.xandernieuws.net/algemeen/covid-vaccins-richten-volgens-officiele-eu-statistieken-slachting-aan-in-europa/

Like
Replying to

Zucht...vraag anders wat bijkomende uitleg hierover aan David_ hieronder, die kan dat héél goed uitleggen... met cijferkes en formules enzo...helaas zonder echter de essentie te willen/kunnen snappen...want als hij z'n voorzorgsprincipe even rigoureus zou toepassen op alle, na gedegen en statistisch siginificant klinisch dubbelblind onderzoek, goedgekeurde medicatie of vaccins waarvan "omwille van transparantie en verdere klinisch onderzoeksdoeleinden" de "gerapporteerde mogelijke bijwerkingen" worden bijgehouden, zouden we niet veel meer mogen nemen vrees ik: http://www.adrreports.eu/en/search_subst.html#


Lees misschien ook eens

https://www.fagg.be/nl/news/coronavirus_wekelijks_overzicht_bijwerkingen_covid_19_vaccins_van_25_maart_2021 door, maar dan wél volledig, incl. de niet onbelangrijke kleine letterkes omtrent "tot op heden geen oorzakelijk verband" e.d....


En kom niet af "dat dat voor het Corona -virus/Covid ook geldt dan"...Vraag maar eens aan de artsen en verpleegkundigen die op dit…


Like

The reason why 'wait and see' isn't a solution either


Like

Gva heeft het kliksysteem in gang gezet. Wat aat het volgende zijn? https://m.gva.be/cnt/dmf20210330_93058226


Like
bottom of page