top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Dokters van de waanzin

Huisartsenvereniging Domus Medica gelooft rotsvast in de onfeilbaarheid van de PCR-tests.

We hebben even uitgerekend hoe groot de kans is dat het covid - safe - ticket een presymtomatische superspreader die de dag voor zijn symptomen op de eerste dag van het festival verschijnt, NIET wordt gedetecteerd: 88 %.Dat is niet wat deze huisartsen horen van de virologen. Die vinden dat certificaat prima. Ze maken daarbij volstrekt abstractie van de foutmarge op de PCR en overigens ook van de marge van ineffectiviteit van de vaccins.


Maar Domus Medica zijn zelf artsen. Zij behoren de beperkingen van de PCR-test in rekening te brengen, maar dat doen ze niet. Kop in het zand. Mee struisvogelen met de regering en met de staatsvirologen.


Dit covid - safe- ticket is dus alles behalve covid-safe. In al hun ijver om maatregelen te nemen en de beperkingen van hun maatregelen te verzwijgen, doen de virologen het voor de zoveelste keer helemaal verkeerd. Een goede perceptie bereiken is blijkbaar belangrijker dan goede maatregelen nemen.


Mij niet gelaten om de jonge mensen naar festivals te laten gaan, maar verwittig dan die mensen die risicopatiënten zijn om niet naar zo'n festivals te gaan, en vraag de mensen die wel gaan om na het festival een week bij risicopatiënten en ouderen weg te blijven.

Door dat niet te doen creëer je besmettingen. Is dat de bedoeling misschien om dan te kunnen zeggen dat er een nieuwe golf is? Waarom worden onze argumenten en opmerkingen anders genegeerd? Om gewoon geen ongelijk te moeten toegeven? Hoe zwak is dat, als het besmettingen kost.


We maken het opnieuw mee dat onze voorstellen wellicht voor minder besmettingen gaan zorgen dan de dwaze voorstellen van de virologen. Een déjà-vu-gevoel? Inertie in plaats van progressie. Daar gaat Domus Medica voluit voor...

1,701 views60 comments

Recent Posts

See All
bottom of page