top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Dupliek op uitspraken Tim Pauwels VRT

Updated: Jul 26, 2022


De VRT heeft wel degelijk tijd genomen om me van antwoord te dienen op mijn kritiek op de uitspraken van Tim Pauwels, en ik dank de VRT daarvoor.


Vooral interessant waren voor mij de opsomming van artikelen waarin de VRT zich toch ietwat heeft uitgelaten over het onnuttig zijn van het mondmasker, over de onzin van het CST, over het risico van hyper-hygiënisch gedrag, etc. Ik ben zelfs nog wat verder gaan lezen, en moest vaststellen dat de VRT het toch beter gedaan heeft dan b.v. de krant ‘de Standaard’ wiens artikelbeleid ik eerder al kritisch onder de loep nam (zie https://hoe-erg-is-corona-echt.be/Thema/Media ) Nu, voor de VRT zichzelf te veel op de schouder begint te kloppen, ik vrees dat de kritische corona journalistiek bij de VRT evenmin de kaap van 10% artikelen overschreed. Als ik de “VRT kritische journalistiek op het Coronabeleid” mag samenvatten zou ik zeggen: “too little, too late”, al neem ik akte dat er bij de VRT toch meer verdienstelijke pogingen gedaan zijn dan ik opgemerkt had…


Desalniettemin moet ik verder toch ook vaststellen dat de rest van het VRT-antwoord een her opsomming is van het eigen gelijk, dat daarenboven op een, naar mijn mening, eerder neerbuigende en belerende toon gebeurt.


Laat mij op een paar puntjes u en de ombudsdienst toch maar weer eens van antwoord dienen.


@Uw opmerking: Indien u ons de namen en herkomst kan geven van de statistici, die het volgens u wel bij het rechte eind hebben, mag u ons de namen bezorgen.

Deze opmerking is een schoolvoorbeeld van ‘gaslighting’, maar soit…Ik zal u met genoegen van antwoord dienen.


Een statisticus heeft het per definitie nooit bij het rechte eind. Hij/zij stelt dat een bepaalde hypothese onder bepaalde voorwaarden in een bepaalde tijdsperiode al dan niet zeer onwaarschijnlijk is of niet. Er wordt dikwijls gezegd dat je met statistiek alles kan bewijzen. Zo heeft Steven van Gucht ooit (terecht) geclaimd dat er 100% oversterfte was en dat dit in een eeuw nooit gebeurd was…. Hij had gelijk, maar hij vergeleek dan wel slechts één week in april en vergeleek die met alle 100 jaar ervoor, zonder te vermelden dat er 25 jaar geleden de helft minder 85+ ers waren en 100 jaar geleden 10 keer minder.


De statistici die aan het woord gelaten werden, of de plaatjes die getoond werden, waren altijd zeer oppervlakkig in het uitleggen van de onderliggende assumpties. Niemand relativeerde zijn eigen cijfers, niemand probeerde zijn cijfers ook op een andere manier te verklaren. Zo is het bv uitermate duidelijk dat de pieken van het griepseizoen 2019-2020 en 2020-2021 beide in 2020 vielen wat de ernst van de COVID-epidemie ook al voor een deeltje verklaard.


Hier heb je bv per jaar het gemiddeld aantal dagelijkse overlijdens. 2019 was extreem mild, 2020 had een piek in beide jaarhelften.
De VRT heeft in die optiek nog geen enkele professor statistiek aan het woord gelaten. Enkel biostatistici zoals Geert Molenberghs die alleen het eigen gelijk bewijzen. Dat géén van de Belgische professoren statistiek zich roerde in deze discussie is triest. Anderzijds, is de rol van de VRT niet die mensen eens te ‘bevragen’ naar hun mening? Leg hen eens de stelling van Prof. Thoussaint (zie verder) voor, samen met mijn berekeningen voor België, en kijk of ze de hypotheses kunnen verwerpen dan wel of ze rond de pot beginnen te draaien…

Ikzelf ben Master in de Wiskunde en Master in de bedrijfskunde (met ‘Major’ in Econometrie en Statistiek) en heb ook nog een Master in de Artificiële Intelligentie. Dus geloof me, ik weet echt wel waar ik het over heb…


@EUROMOMO

Op mijn kritiek aan het adres van Dhr Tim Pauwels dat zijn uitspraak over de oversterfte bij de 45-64 jarigen bedrieglijk was, voert u de statistieken van EUROMOMO aan als bewijs dat Dhr Pauwels zijn uitspraken toch correct zijn.


Laat ons er even het 45-64-plaatje van EUROMOMO bij nemen. De statistiek is een schoolvoorbeeld van wat ik boven zei: Een extreem korte termijn en een extreem vage hypothese. Denk even zelf na! Wat is de hypothese hier m.b.t. oversterfte? Het enige dat uit het plaatje kan afgeleid worden is dat er in 2020 in 3 periodes meer mensen stierven op weekbasis dan anders (drieperiodes trouwens, geen twee) en dat berekend tegen een sterfte ratio nog lager dan dat van het milde jaar 2019… Awel ja…


Interessant op te merken is dat die 3 periodes vooral duidelijk zijn bij het 85+ plaatje van EUROMOMO


‘Oversterfte’-pieken 1 en 3 kwamen natuurlijk omwille van dat Corona virus. Ik ontken dat ook niet. Het enige dat ik stel is dat het Corona virus (en met name de Alfa of Delta variant) niet ernstiger is dan pakweg een erge, ‘eens in 10 jaar’ griep… Gezonde mensen (wat uitzonderingen te na gelaten) sterven daar niet aan. Voor kwetsbare mensen kon COVID inderdaad de druppel te veel geweest zijn en overleden ze. Deze mensen stierven echter aan hun onderliggende aandoeningen, niet aan Corona. Ze stierven dus mét Corona. Een uitzondering van brute pech hier en daar niet te na gelaten natuurlijk…

Let vooral ook op die oversterfte piek in augustus (piek 2 met rode pijl). Er was toen een hittegolf. Zelfs geen extreme! Toch stierven er meer 45-64-jarigen en buitensporig veel 85+ ers. Ook deze mensen stierven aan hun onderliggende aandoeningen, niet aan de hittegolf. Zelfde verhaal…


Laat ons nu even op jaarbasis de sterftecijfers van de laatste 10 jaar bekijken in de 45-64 categorie.Beschouwen we het gemiddeld sterfterisico van de laatste 5 jaar dan is er totaal niets aan de hand. Integendeel zelfs… Beschouwen we het gemiddelde van de laatste 10 jaar dan toont dit dat dit Covid-jaar een stuk milder was dan de situatie van pak weg 7.5 jaar geleden toen er zelfs geen pandemie was…

Dhr Tim Pauwels stelt dat er 2454 45-64-jarigen aan COVID overleden zijn. Dat is een zeer bedrieglijk cijfer. Het moge immers duidelijk zijn dat deze 2454 mensen, net als de voorbije jaren, overleden zijn aan hun onderliggende aandoeningen, op wat tragische uitzonderingen na…


@Uw opmerking: een heel aantal mensen met een onderliggende aandoening waarschijnlijk niet zou gestorven zijn, moest de pandemie niet hebben plaatsgevonden.


Ja natuurlijk, je hebt gelijk, met COVID zijn er zeker mensen gestorven die anders nog hadden geleefd. Zo ook mijn lieve nicht: 55 jaar, met allerlei aandoeningen. Had in 2017 en 2018 nog met een longontsteking weken in het ziekenhuis doorgebracht. Is in 2020 gestorven aan COVID. Zonder Covid epidemie had ze misschien nog geleefd, maar even goed was ze er misschien onderdoor gegaan door de griep...

Het punt is echter dat alles in proportie moet zijn. Onze economie ruïneren, ons sociaal weefsel kapot maken, onze jongeren terroriseren met al die maatregelen, burnouts veroorzaken, armoede vergroten, haat en angst creëren… Dat is wat die maatregelen deden.

En die maatregelen hebben trouwens niet geholpen want mijn nicht is toch gestorven…


@Uw vraag om “Papers waarin de nutteloosheid van lockdowns en mondmaskers werd bewezen”


Wat de nutteloosheid van alle maatregelen betreft, verwijs ik u hierbij graag naar een van de beste papers die het nut van de maatregelen onderzocht. De auteurs zijn prof. Toussaint en collega’s. Het paper draagt als titel: Covid-19 Mortality: A Matter of Vulnerability Among Nations Facing Limited Margins of Adaptation. Het artikel dateert al van Nov. 2020…

Prof. Toussaint stelt dat de maatregelen van de landen geen invloed hadden op het aantal overlijdens. Er wordt aangetoond dat het aantal overlijdens enkel bepaald wordt door de demografische aspecten in een land. i.e. Hoge inkomenslanden met veel mensen met chronische ziektes en die al een stagnatie of regressie van de levensverwachting ervoeren betaalden de hoogste prijs in ‘Corona overlijdens’.

Ik heb de situatie voor België onderzocht en gevisualiseerd en kan alleen maar vaststellen dat prof. Toussaint volledig gelijk heeft. Bekijk de onderstaande sterftecijfers per leeftijdscategorie in combinatie met bevolkingsgroei en sterfte-risico. Bron: sterftecijfers van STATBEL gepubliceerd op 14 juli 2022


Voor de leeftijdscategorieën 25-44 en 45-64

Deze groep waren de voornaamste slachtoffers van de idiote maatregelen. De sterfte ratio bij deze bevolkingsgroepen was, zoals prof. Toussaint stelt, bijzonder laag en is niet of minimaal veranderd in 2020.


Voor de leeftijdscategorieën 65-79 en 80-84

In deze bevolkingsgroepen vonden inderdaad wat meer sterfte gevallen plaats. Bij de 65-79 categorie is dit eerder te verklaren door een stijgend bevolkings aantal (+ 15% over de laatste jaren). De sterfte ratio blijft zo goed als constant. (Let wel, de sterfte ratio schaal is 11 keer groter dan in de vorige schema’s) Bij de 80-85-ers zie je even al een piekje. Mogelijks al een kleine stagnatie (vertraging in het voortdurend verlagen van de sterfte ratio). Een bijkomende verklaring is het milde jaar 2019 en het dubbel griep-seizoen-zwaartepunt in 2020. Kortom… NIETS ALARMERENDS!!! COVID is geen bijzonder dodelijke ziekte… COVID is waarschijnlijk niet erger dan een griep…


Voor de leeftijdscategorieën 85-89 en 90-94
Dit zijn bijzonder interessante categorieën. We zien dat er in beide bevolkingsgroepen een sterke aangroei is van personen, zonder dat het aantal sterfgevallen evenredig volgde (de sterfte-ratio bleef dalen). Waarschijnlijk stagneert ook hier de sterfte ratio en moeten we ons erbij neerleggen dat je in de 85-89 categorie een sterfte-risico van 10% hebt en in de 90-94 categorie om en bij de 20%. Relateer deze situatie met het stijgend aantal hoogbejaarden in combinatie met een mild 2019 en een dubbel griep-seizoen in 2020 en je krijgt inderdaad wel een overlijdenspiek … En let wel, de sterfte-piek was dan wel zichtbaar, maar laat het ons niet overdrijven. Een 90-jarige was sterfte-risico-technisch nog beter af in het COVID rampenjaar 2020 dan pakweg 10 jaar geleden. Sterfte-risico-technisch natuurlijk want de inhumaniteit waarmee vele hoogbejaarde mensen behandeld zijn geworden is om te huilen…


Voor de leeftijdscategorieën 95-99 en 99+

In deze hoogbejaarde bevolkingsgroepen (waar 1 op 2 resp. 1 op 3 een komend jaar niet meer rondmaakt) zien we hetzelfde verhaal. De bevolkingsgroep blijft groeien. Een mild 2019 en een dubbel griepseizoen toonde dat de sterfte ratio wat aan de hogere kant zat, maar perfect in lijn is met de vorige jaren… De sterfte-risico’s zijn duidelijk al gestagneerd en blijven, zelfs met CORONA, niet gewijzigd. Of je nu als 95 of 99+ er in 2020 leefde of in 2019. Je sterfte risico was even hoog. Alleen was het als 95+ er geen lolletje in 2020; Je kreeg geen bezoek, je werd de hele dag geïsoleerd, en je werd behandeld door de verpleging alsof je de builenpest had…


Afin, ik kan alleen maar vaststellen de prof. Toussaint over de hele lijn gelijk heeft. Misschien moet de studie dienst van de VRT dat artikel ook eens lezen. Ik wed dat er een boel minder nonsens verkocht gaan worden.


@Uw vraag om “Papers” die het niet effectief zijn van mondmaskers bewijzen


Tenslotte nog even over uw vraag naar papers over het onnuttig zijn van de mondmaskers. Ik denk dat die papers niet nodig zijn want de WHO en de VRT hebben beiden zelf al hun bedenkingen gemaakt bij de effectiviteit van de mondmaskers…


@Uw vraag om “Papers” die de matige effectiviteit van de vaccins bewijzen


In de wekelijkse Sciensano Epidemologische bulletins zie je overal duidelijke bewijzen dat de vaccins niet, tot matig werken, én ook nog eens tijdelijk! Zie voorbeeld[1] in bijlage. Ook de VRT geeft dit al toe, de bescherming is niet volledig en neemt af in de tijd.

Verder verwijs ik u opnieuw naar mijn grafieken[2] (zie ook bijlage) op basis van de Sciensano-besmettingen-data-per-gemeente die duidelijk vaststellen dat er op geen enkel moment (lockdowns, maatregelen, noch vaccins) de besmettingscurves ook maar iet of wat ‘geflattended werd’. Het virus kwam en ging…


@Uw samenvatting: Globaal genomen zijn vaccins wel degelijk nuttig in de strijd tegen corona, zeker in combinatie met andere maatregelen om de besmettingen tegen te houden


De virologen en de VRT mogen dat mantra nog tot in den treure herhalen. Dat maakt het niet waar. Mag ik u even herinneren aan de twee statistieken uit mijn vorige mail waarin de hospitaal/ICU opnames in het vaccinatie-gehoorzame Vlaanderen niet echt verbeterde ten opzichte van het marginaal vaccinatie-gehoorzame Brussel. Integendeel zelfs, de cijfers zijn zelfs in het nadeel van Vlaanderen[3] (zie ook bijlage)


Ik kan het niet genoeg herhalen. De mensen sterven aan hun onderliggende aandoeningen, mét Corona dus, en niet aan Corona (opnieuw, een paar uitzonderingen te na…). Corona is niet veel erger dan een gemene griep.


In die optiek kan je je natuurlijk ook vragen stellen over het nut van de vaccins. Zoals u zelf al toegeeft, de bescherming is niet volledig en neemt af in de tijd. Ook de wekelijkse Sciensano Epidemologische bulletins bevestigen de onvoldoende werking van de vaccins.

Virologen en media blijven echter het credo van de vaccins zingen. Beiden zouden dus eens open staan voor andere verklaringen. Prof. Toussaint gaf al aan in welke richting moet worden gekeken.


Mijn Samenvatting

De strijd tegen de oversterfte ‘door Corona’ is een compleet nutteloze strijd tegen een verhoogd aantal overlijdens omwille van een verouderde bevolking. Dhr. Tim Pauwels heult mee met de virologen over de ‘ernst van de Covid-pandemie’. De Corona virussen (Alfa en Delta) waren niet (veel?) erger dan een ‘eens-in-10-jaar-griep’. Mensen sterven vooral met Corona, niet aan Corona. De maatregelen in het algemeen en het testen (zeker sinds Omicron) is dan ook totaal zinloos. Een vaccin toedienen aan b.v. de 80+ ers kan mogelijks voor wat extra levensmaanden zorgen, maar veel meer zal dat ook niet zijn…

De maatregelen hebben de belastingbetaler in 2020 alleen al 30 miljard Euro gekost. Daarmee had je gedurende 35 jaar de ziekenhuis capaciteit terug kunnen verhogen naar het niveau van 2010… Nu werd dat geld in 2020 door ramen en deuren gesmeten in de vorm van compleet onzinnige maatregelen en onze ziekenhuis capaciteit is nog eens 10% gereduceerd wegens ‘burn-outs’ en ‘gebrek aan personeel’.Ten slotte was de maatregel om de brede burgerbevolking tussen 5 en 65 jaar te vaccineren, de meest nutteloze en zelfs de meest waanzinnige actie ooit ondernomen door de Belgische Staat. Een actie waarvan we nu nog niet weten hoe erg dit ons sociaal weefsel kapot gemaakt heeft, hoe erg onze jongeren getraumatiseerd werden, tot hoeveel burn-out en ziekteverzuim die maatregelen geleid hebben, hoeveel groter de armoede geworden is, en hoe we weer af kunnen raken van de haat, de angst en de agressiviteit die de maatregelen gezaaid hebben… Een actie die waarschijnlijk veel meer schade heeft veroorzaakt en doden tot gevolg heeft gehad dan dat er levensjaren werden gered.


Mijn kritiek: De VRT keek naar al die maatregelen en oreerde dat ze goed waren!


Dat blijft mijn kritiek naar de VRT. De VRT kijkt naar die maatregelen en oreert dat ze nuttig zijn.


Van Ranst is zich op twitter alweer aan het warmdraaien voor nieuwe mondmasker maatregelen en Frank Vandenbroucke (de Josef Mengele van deze Corona dictatuur) gaat weer spuiten uitdelen.


Stop alstublieft met de regimepers uit te hangen en help alstublieft mee om de mensen uit deze massa hypnose te trekken. Jullie zijn de vierde macht verdorie!__________________


[1] Dhr Pauwels stelde in zijn opinie artikel (https://www.VRT.be/VRTnws/nl/2022/07/05/nee-de-coronaberichtgeving-heeft-u-niet-bedrogen/ ) dat COVID19 gevaarlijk is, dat het niet alleen oude mensen waren (volgens hem waren er de leeftijdscategorie 45-64 ook 2.454 overlijdens aan COVID-19, en gaf daarna een lofzang over het nut van de maatregelen en de effectiviteit van de vaccins.ð Evolutie van de besmettingen van de laatste 6 maanden (p.23):

Als de vaccins al nuttig waren voor Delta, voor Omicron zijn ze dat zeker niet, en het testen is gewoon een verspilling van tijd en geld


De Vaccin effectiviteit tegen Omicron – Eerste twee weken van juli….


Dat is weliswaar een moment opname, maar is redelijk identiek over de weken heen.


ERGO: De VRT mag nog zo veel stellen dat ze wil dat de vaccins effectief zijn en mag blijven applaudisseren voor de doorlopende vaccinatie campagne (10,000 nieuw-gevaccineerden, 60,000 mensen die zich toch de booster lieten aanpraten en 300,000 mensen die een tweede booster kregen… ) – maar ze hebben een marginaal effect…


___________________________________________________________________


[3] Deze cijfers zijn een herhaling uit de vorige mail. U had nog niet op deze cijfers gereageerd, dus ter herinnering:

a. De besmettingen van de 2e golf met lockdowns, mondmaskers, bubbels en alle andere onzin


b. De besmettingen van de 4e golf met 93% gevaccineerden in Vlaanderen, het CST, het gebruik van mondmaskers en andere onzinDe grafieken van het besmettingsverloop in de 600 gemeentes spreken voor zichzelf als de groepering goed gekozen is: Hier wordt niets afgevlakt. De maatregelen hebben geen effect!

Voor vie een en ander even wil narekenen. Dit zijn de indelingen van de gemeentes.


Piek 2 – Gemeentes indeling

Groep I: ’s Gravenbrakel, As, Aubel, Awans, Baarle-Hertog, Beringen, Bitsingen, Boortmeerbeek, Brugelette, Bütgenbach, Chaumont-Gistoux, Daverdisse, Duffel, Eghezée, Fauvillers, Fernelmont, Florenville, Geldenaken, Gingelom, Hamont-Achel, Hélécine, Herenthout, Herve, Hulshout, Kasteelbrakel, Kelmis, Machelen (Halle-Vilvoorde), Martelange, Merksplas, Moerbeke (Gent), Opzullik, Orp-Jauche, Pelt, Pepingen, Plombières, Ramillies, Rijkevorsel, Rouvroy, Sainte-Ode, Sint-Jans-Molenbeek, Tellin, Terhulpen, Tervuren, Thimister-Clermont, Verlaine, Villers-la-Ville, Walhain, Weismes, Wijnegem, Yvoir, Zonnebeke


Groep II: Aalst (Aalst), Aarlen, Aat, Affligem, Alken, Andenne, Anderlecht, Anthisnes, Antwerpen, Asse, Assesse, Aywaille, Balen, Bastenaken, Beersel, Bekkevoort, Beloeil, Bergen, Bertrix, Bevekom, Bever, Beveren (Sint-Niklaas), Bierbeek, Blegny, Bocholt, Boechout, Boussu, Braives, Brecht, Bredene, Bree, Brussel, Büllingen, Celles (Doornik), Chastre, Chaudfontaine, Ciney, Clavier, Colfontaine, Comblain-au-Pont, Court-Saint-Etienne, Dalhem, De Pinte, Diepenbeek, Dilbeek, Doische, Donceel, Dour, Drogenbos, Ecaussinnes, Edingen, Eigenbrakel, Elsene, Estinnes, Etterbeek, Evere, Ferrières, Flémalle, Floreffe, Frameries, Galmaarden, Ganshoren, Gedinne, Geel, Geer, Gembloux, Genepiën, Gesves, Gooik, Graven, Grimbergen, Grobbendonk, Halle (Halle-Vilvoorde), Hamois, Ham-sur-Heure-Nalinnes, Hannuit, Hasselt, Heist-op-den-Berg, Hensies, Herne, Herstal, Herstappe, Heusden-Zolder, Heuvelland, Hoeilaart, Hoeselt, Hoogstraten, Huldenberg, Incourt, Itter, Jalhay, Jette, Jurbeke, Kampenhout, Kapellen (Antwerpen), Kapelle-op-den-Bos, Kinrooi, Koekelberg, Koksijde, Komen-Waasten, Kortenberg, Kraainem, Lasne, Le Roeulx, Lebbeke, Ledegem, Léglise, Lennik, Leuven, Liedekerke, Lier, Limburg, Linkebeek, Lommel, Lubbeek, Luik, Lummen, Maaseik, Mechelen, Meise, Merbes-le-Château, Merchtem, Middelkerke, Mont-Saint-Guibert, Moorslede, Morlanwelz, Mortsel, Namen, Nijvel, Ninove, Olne, Oostende, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Oudergem, Oud-Heverlee, Ouffet, Oupeye, Overijse, Peer, Pepinster, Profondeville, Quévy, Ranst, Retie, Rixensart, Saint-Georges-sur-Meuse, Saint-Ghislain, Schaarbeek, Scherpenheuvel-Zichem, Schilde, Seneffe, Sint-Agatha-Berchem, Sint-Genesius-Rode, Sint-Gillis, Sint-Gillis-Waas, Sint-Joost-ten-Node, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Leeuw, Sint-Pieters-Woluwe, Soumagne, Sprimont, Stavelot, Steenokkerzeel, Stekene, Temse, Tenneville, Ternat, Theux, Tielt (Tielt), Tinlot, Tremelo, Trooz, Tubeke, Ukkel, Vaux-sur-Sûre, Verviers, Vilvoorde, Vorst (Brussel-Hoofdstad), Vosselaar, Wasseiges, Waterloo, Watermaal-Bosvoorde, Waver, Welkenraedt, Wellen, Wemmel, Wezembeek-Oppem, Wezet, Willebroek, Wingene, Zaventem, Zedelgem, Zelzate, Zemst, Zonhoven, Zutendaal, Zwijndrecht


Groep III: Aalter, Aartselaar, Aiseau-Presles, Alveringem, Amay, Amel, Anderlues, Anhée, Ans, Antoing, Anzegem, Ardooie, Arendonk, Assenede, Aubange, Avelgem, Baelen, Beaumont, Beauraing, Beernem, Beerse, Begijnendijk, Berlaar, Berlare, Berloz, Bernissart, Bertem, Bertogne, Beyne-Heusay, Bièvre, Bilzen, Binche, Blankenberge, Bonheiden, Boom, Borgloon, Borgworm, Bornem, Borsbeek, Bouillon, Boutersem, Brakel, Brasschaat, Brugge, Brunehaut, Buggenhout, Burdinne, Burg-Reuland, Cerfontaine, Chapelle-lez-Herlaimont, Charleroi, Châtelet, Chièvres, Chimay, Chiny, Courcelles, Couvin, Crisnée, Damme, De Haan, De Panne, Deerlijk, Deinze, Denderleeuw, Dendermonde, Dentergem, Dessel, Destelbergen, Diest, Diksmuide, Dilsen-Stokkem, Dinant, Dison, Doornik, Durbuy, Edegem, Eeklo, Elzele, Engis, Erezée, Erpe-Mere, Erquelinnes, Esneux, Essen, Estaimpuis, Etalle, Eupen, Evergem, Faimes, Farciennes, Fexhe-le-Haut-Clocher, Fléron, Fleurus, Florennes, Fontaine-l’Evêque, Fosses-la-Ville, Frasnes-lez-Anvaing, Froidchapelle, Gavere, Geetbets, Genk, Gent, Geraardsbergen, Gerpinnes, Gistel, Glabbeek, Gouvy, Grâce-Hollogne, Haacht, Haaltert, Habay, Halen, Ham, Hamme (Dendermonde), Hamoir, Harelbeke, Hastière, Havelange, Hechtel-Eksel, Heers, Hemiksem, Herbeumont, Herent, Herentals, Herk-de-Stad, Héron, Herselt, Herzele, Hoegaarden, Hoei, Holsbeek, Honnelles, Hooglede, Hotton, Houffalize, Houthalen-Helchteren, Houthulst, Houyet, Hove (Antwerpen), Ichtegem, Ieper, Ingelmunster, Izegem, Jabbeke, Jemeppe-sur-Sambre, Juprelle, Kalmthout, Kasterlee, Keerbergen, Kluisbergen, Knokke-Heist, Koekelare, Kontich, Kortenaken, Kortrijk, Kruibeke, Kruisem, Kuurne, La Bruyère, La Louvière, La Roche-en-Ardenne, Laakdal, Laarne, Lanaken, Landen, Langemark-Poelkapelle, Lede, Lendelede, Lens, Leopoldsburg, Les Bons Villers, Lessen, Leuze-en-Hainaut, Libin, Libramont-Chevigny, Lichtervelde, Lierde, Lierneux, Lievegem, Lijsem, Lille, Lint, Linter, Lobbes, Lochristi, Lokeren, Londerzeel, Lontzen, Maarkedal, Maasmechelen, Maldegem, Malle, Malmedy, Manage, Manhay, Marche-en-Famenne, Marchin, Meerhout, Meix-devant-Virton, Melle, Menen, Merelbeke, Mesen, Messancy, Mettet, Meulebeke, Modave, Moeskroen, Mol, Momignies, Mont-de-l’Enclus, Montigny-le-Tilleul, Musson, Nandrin, Nassogne, Nazareth, Neufchâteau (Neufchâteau), Neupré, Niel, Nieuwerkerken (Hasselt), Nieuwpoort, Nijlen, Oerle, Ohey, Olen, Onhaye, Oosterzele, Oostkamp, Oostrozebeke, Opwijk, Oudenaarde, Oudenburg, Oudsbergen, Oud-Turnhout, Paliseul, Pecq, Péruwelz, Perwijs (Nijvel), Philippeville, Pittem, Pont-à-Celles, Poperinge, Putte, Puurs-Sint-Amands, Quaregnon, Quiévrain, Raeren, Ravels, Rebecq, Remicourt, Rendeux, Riemst, Rochefort, Roeselare, Ronse, Roosdaal, Rotselaar, Ruiselede, Rumes, Rumst, Saint-Hubert, Saint-Léger (Virton), Saint-Nicolas (Luik), Sambreville, Sankt Vith, Schelle, Schoten, Seraing, Sint-Katelijne-Waver, Sint-Laureins, Sint-Lievens-Houtem, Sint-Martens-Latem, Sint-Niklaas (Sint-Niklaas), Sint-Truiden, Sivry-Rance, Sombreffe, Somme-Leuze, Spa, Spiere-Helkijn, Stabroek, Staden, Stoumont, Tessenderlo, Thuin, Tienen, Tintigny, Tongeren, Torhout, Trois-Ponts, Turnhout, Veurne, Vielsalm, Villers-Le-Bouillet, Viroinval, Virton, Vleteren, Vloesberg, Voeren, Vorselaar, Vresse-sur-Semois, Waasmunster, Wachtebeke, Walcourt, Wanze, Waregem, Wellin, Wervik, Westerlo, Wetteren, Wevelgem, Wichelen, Wielsbeke, Wommelgem, Wortegem-Petegem, Wuustwezel, Zandhoven, Zele, Zinnik, Zoersel, Zottegem, Zoutleeuw, Zuienkerke, Zulte, Zwevegem


Groep IV: Aarschot, Attert, Horebeke, Kaprijke, Kortemark, Kortessem, Lo-Reninge, Tielt-Winge, Zwalm


Piek 4 – Gemeentes indeling

Groep A: Aalst (Aalst), Alveringem, Amay, Anhée, Ardooie, Arendonk, Aubel, Balen, Bastenaken, Beaumont, Begijnendijk, Berlaar, Berlare, Bièvre, Bocholt, Bornem, Braives, Brasschaat, Brecht, Chimay, Clavier, Couvin, Dalhem, Deerlijk, Dentergem, Diepenbeek, Diksmuide, Dinant, Duffel, Durbuy, Eghezée, Elzele, Erezée, Erpe-Mere, Eupen, Fernelmont, Froidchapelle, Geer, Geetbets, Gingelom, Haaltert, Halen, Hamont-Achel, Ham-sur-Heure-Nalinnes, Hannuit, Harelbeke, Havelange, Hemiksem, Herbeumont, Herenthout, Herstappe, Herve, Heusden-Zolder, Heuvelland, Hooglede, Hoogstraten, Horebeke, Houthulst, Huldenberg, Ieper, Juprelle, Kasterlee, Knokke-Heist, Koekelare, Kontich, Kortessem, Kruisem, Kuurne, Landen, Ledegem, Lendelede, Libin, Lijsem, Lo-Reninge, Lummen, Manhay, Marchin, Meerhout, Melle, Merbes-le-Château, Merksplas, Meulebeke, Moorslede, Olen, Oosterzele, Oostkamp, Oudenaarde, Pelt, Pepingen, Pittem, Poperinge, Profondeville, Puurs-Sint-Amands, Rendeux, Retie, Riemst, Rijkevorsel, Rouvroy, Saint-Georges-sur-Meuse, Saint-Hubert, Sint-Laureins, Sint-Lievens-Houtem, Somme-Leuze, Spiere-Helkijn, Staden, Ternat, Tielt-Winge, Trois-Ponts, Vaux-sur-Sûre, Voeren, Wachtebeke, Walcourt, Waregem, Wevelgem, Wuustwezel, Zele, Zinnik, Zonnebeke, Zutendaal, Zwalm, Zwevegem


Groep B: Aalter, Aarschot, Aartselaar, Affligem, Alken, Andenne, Ans, Anthisnes, Antoing, Antwerpen, As, Asse, Assenede, Awans, Aywaille, Baelen, Beauraing, Beernem, Beerse, Bekkevoort, Bergen, Beringen, Beveren (Sint-Niklaas), Blankenberge, Boechout, Bonheiden, Boortmeerbeek, Borgloon, Borgworm, Bouillon, Brakel, Bredene, Brugelette, Brugge, Buggenhout, Ciney, Comblain-au-Pont, De Haan, De Pinte, Deinze, Denderleeuw, Dendermonde, Dessel, Diest, Dilsen-Stokkem, Dison, Dour, Edegem, Eeklo, Engis, Erquelinnes, Estinnes, Evergem, Flémalle, Florennes, Fontaine-l’Evêque, Frameries, Galmaarden, Gavere, Gedinne, Geel, Gembloux, Genk, Gent, Geraardsbergen, Gesves, Gistel, Glabbeek, Gooik, Grâce-Hollogne, Grobbendonk, Haacht, Ham, Hamme (Dendermonde), Hamoir, Hamois, Hasselt, Heers, Heist-op-den-Berg, Hélécine, Herentals, Herk-de-Stad, Herne, Herselt, Herzele, Hoei, Hoeselt, Holsbeek, Hulshout, Ichtegem, Ingelmunster, Izegem, Jabbeke, Kalmthout, Kaprijke, Keerbergen, Kelmis, Kluisbergen, Koksijde, Kortemark, Kortenaken, Kortenberg, Kortrijk, La Bruyère, La Roche-en-Ardenne, Langemark-Poelkapelle, Lebbeke, Lennik, Leopoldsburg, Les Bons Villers, Lichtervelde, Lier, Lierde, Lievegem, Lille, Lokeren, Maarkedal, Maaseik, Maldegem, Malle, Malmedy, Mechelen, Menen, Merchtem, Merelbeke, Mesen, Middelkerke, Modave, Moerbeke (Gent), Mol, Mont-de-l’Enclus, Morlanwelz, Namen, Nazareth, Niel, Nieuwerkerken (Hasselt), Nieuwpoort, Nijlen, Ninove, Ohey, Oostende, Oostrozebeke, Oudenburg, Oud-Turnhout, Oupeye, Overijse, Paliseul, Peer, Pont-à-Celles, Putte, Ramillies, Ranst, Ravels, Roeselare, Ronse, Roosdaal, Rotselaar, Ruiselede, Rumst, Sainte-Ode, Saint-Nicolas (Luik), Schelle, Schoten, Seraing, Sint-Genesius-Rode, Sint-Gillis-Waas, Sint-Katelijne-Waver, Sint-Niklaas (Sint-Niklaas), Sint-Truiden, Stekene, Stoumont, Temse, Theux, Tielt (Tielt), Tienen, Tongeren, Tremelo, Turnhout, Verviers, Veurne, Vielsalm, Villers-Le-Bouillet, Viroinval, Vleteren, Vresse-sur-Semois, Wanze, Wervik, Westerlo, Wetteren, Wielsbeke, Willebroek, Wingene, Wommelgem, Wortegem-Petegem, Yvoir, Zedelgem, Zelzate, Zoersel, Zonhoven, Zottegem, Zoutleeuw, Zuienkerke, Zulte, Zwijndrecht, Bever, Büllingen, Daverdisse, Hotton, Pepinster, Plombières, SprimontGroep C: ’s Gravenbrakel, Aarlen, Aat, Aiseau-Presles, Anderlues, Assesse, Attert, Aubange, Avelgem, Baarle-Hertog, Beersel, Beloeil, Berloz, Bertem, Bertogne, Bertrix, Beyne-Heusay, Bierbeek, Bilzen, Binche, Blegny, Boom, Borsbeek, Boutersem, Bree, Brunehaut, Burdinne, Celles (Doornik), Cerfontaine, Chapelle-lez-Herlaimont, Charleroi, Châtelet, Chièvres, Colfontaine, Courcelles, Crisnée, Damme, De Panne, Destelbergen, Doische, Donceel, Doornik, Drogenbos, Ecaussinnes, Edingen, Eigenbrakel, Esneux, Essen, Estaimpuis, Etalle, Farciennes, Fauvillers, Ferrières, Fléron, Fleurus, Floreffe, Florenville, Fosses-la-Ville, Frasnes-lez-Anvaing, Geldenaken, Gerpinnes, Gouvy, Grimbergen, Halle (Halle-Vilvoorde), Hastière, Hechtel-Eksel, Hensies, Herent, Héron, Herstal, Hoegaarden, Hoeilaart, Houffalize, Houthalen-Helchteren, Houyet, Hove (Antwerpen), Incourt, Itter, Jalhay, Kampenhout, Kapellen (Antwerpen), Kapelle-op-den-Bos, Kasteelbrakel, Kinrooi, Komen-Waasten, Kruibeke, Laakdal, Laarne, Lanaken, Le Roeulx, Lede, Léglise, Lessen, Leuven, Leuze-en-Hainaut, Libramont-Chevigny, Liedekerke, Lint, Linter, Lobbes, Lommel, Londerzeel, Lubbeek, Maasmechelen, Marche-en-Famenne, Meise, Meix-devant-Virton, Messancy, Mettet, Moeskroen, Montigny-le-Tilleul, Mont-Saint-Guibert, Mortsel, Nandrin, Nassogne, Neufchâteau (Neufchâteau), Olne, Onhaye, Opwijk, Opzullik, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Oudergem, Oud-Heverlee, Ouffet, Pecq, Péruwelz, Perwijs (Nijvel), Philippeville, Quévy, Rebecq, Remicourt, Rixensart, Rochefort, Saint-Léger (Virton), Sambreville, Scherpenheuvel-Zichem, Schilde, Seneffe, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Martens-Latem, Sint-Pieters-Leeuw, Sint-Pieters-Woluwe, Sivry-Rance, Soumagne, Spa, Stabroek, Steenokkerzeel, Tellin, Tenneville, Tervuren, Tessenderlo, Thimister-Clermont, Thuin, Tinlot, Tintigny, Torhout, Trooz, Tubeke, Verlaine, Vilvoorde, Virton, Vloesberg, Vosselaar, Waasmunster, Welkenraedt, Wellen, Wemmel, Wezet, Wichelen, Wijnegem, Zandhoven, Zemst


Groep D: Bernissart, Bevekom, Bitsingen, Boussu, Chastre, Chaumont-Gistoux, Chiny, Genepiën, Graven, Habay, Honnelles, Jemeppe-sur-Sambre, Jurbeke, La Louvière, Lasne, Lens, Lierneux, Lochristi, Lontzen, Manage, Momignies, Musson, Nijvel, Oerle, Orp-Jauche, Rumes, Saint-Ghislain, Sombreffe, Stavelot, Villers-la-Ville, Vorselaar, Wasseiges, Waver, Weismes, Wellin


Groep E: Amel, Anderlecht, Anzegem, Brussel, Burg-Reuland, Bütgenbach, Chaudfontaine, Court-Saint-Etienne, Dilbeek, Elsene, Etterbeek, Evere, Faimes, Fexhe-le-Haut-Clocher, Ganshoren, Jette, Koekelberg, Kraainem, Limburg, Linkebeek, Luik, Machelen (Halle-Vilvoorde), Martelange, Neupré, Oudsbergen, Quaregnon, Quiévrain, Raeren, Sankt Vith, Schaarbeek, Sint-Agatha-Berchem, Sint-Gillis, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Joost-ten-Node, Terhulpen, Ukkel, Vorst (Brussel-Hoofdstad), Walhain, Waterloo, Watermaal-Bosvoorde, Wezembeek-Oppem, Zaventem


[4] In deze statistieken is het duidelijk dat de hospitaal opnames resp. ICU opnames in het vaccinatie-gehoorzame Vlaanderen relatief gezeien, niet echt verbeterde ten opzichte van het marginaal vaccinatie-gehoorzame Brussel.

_______

Auteur: Kurt Wayenberg

1,256 views16 comments

Recent Posts

See All

16 comentários


Kurt Wayenberg
Kurt Wayenberg
26 de jul. de 2022

Het verhaal hierboven in een videoke van 16' verteld:😅

Curtir

Liliane Delcaert
Liliane Delcaert
26 de jul. de 2022

De web van de wereld Elite is zo geweven dat de ene moet zwijgen voor de andere - gruwelijke praktijken - Ego Macht. Geld en vriendjespolitiek!! En wij ondergaan ‼️Gerechtigheid moet geschieden ‼️Maar vele onder ons willen het niet horen noch zien ‼️🙏🤞🍀❤️

Curtir

Luc  Kusseneers
Luc Kusseneers
26 de jul. de 2022

Heel sterke en heldere argumentatie .

Een kleine opmerking :

Tenslotte nog even over uw vraag naar papers over het onnuttig zijn van de mondmaskers. Ik denk dat die papers niet nodig zijn want de WHO en de VRT hebben beiden zelf al hun bedenkingen gemaakt bij de effectiviteit van de mondmaskers…

Persoonlijk gruwel ik van de gedachte dat er nagedacht wordt over de effectiviteit van mondmaskerdracht . Het gaat over ( hinderen van ) INADEMEN EN UITADEMEN . Zoals ik reeds eerder schreef moet ongehinderd ademen een evidentie zijn en nooit een gunst van een minister of overheid , hier mag nooit over onderhandeld worden of gediscussieerd , al verschijnen hier 1.000 papers over ( overbodig zoals u terech…

Curtir
Luc  Kusseneers
Luc Kusseneers
06 de ago. de 2022
Respondendo a

Niet alleen niet voor de boerenlul op de straat , ook niet voor de geestelijk gestoorde politici en de geestelijk zwakke virologen en co en hun fans .

Curtir

Kurt, Bedankt voor de steeds goede analyses en vooral het in juist perspectief plaatsen van de gegevens.

Echter ik ga u nog een ingevoerde maatregel noemen waar tot op heden ( waarschijnlijk ) nog niemand rekening mee gehouden heeft, en die perfect de oversterfte van in april 2020 kan verklaren. (en waarschijnlijk ook die van einde oktober/november 2020 ) ( Ik heb die tip gekregen van iemand uit de zorg die zelf zeer verontwaardigd was over deze maatregel )


Ziekenhuizen moesten vanaf einde maart 50 % van hun capaciteit voorbehouden voor COVID patiënten. Hoe denk je dat de meeste ziekenhuizen waarvan er veel al rond de 80 % bezetting hadden, dit gedaan hebben ?

Ja, ... ze hebben die +/-30…


Curtir
Respondendo a

<Na het zien van de extra grafiek van Kurt is het overduidelijk dat de oversterfte van april te wijten is aan de 50% covid capaciteitmaatregel. Zoals hier ook nog bevestigd is woede het "levensgevaarlijke " virus reeds in januari en februari en begin maart. Echter de sterfgevallen die je met zo een gevaarlijk ding zou verwachten beginnen pas in april. Getuige de repliek van de begrafenisondernemers...zoals ook is gemeld op de site van VRT. Ik denk dat Tim Pauwels dit artikel ook nooit gelezen heeft

Curtir

Beste Kurt,


Schitterende statistische analyse. Maar ik vrees dat het te moeilijk is voor het analytisch niveau van de VRT, een door de overheid gesubsidieerd medium.


De VRT haspelt een beetje van alles door mekaar.

Het begint met het gelijkstellen van een van een positieve test en een besmetting, en het eindigt met de associatie van een positieve test en COVID-19 als doodsoorzaak.


Nooit eerder is gezondheidszorg zo simpel geweest. Voortaan is iedere journalist dokter.

Nooit eerder is statistiche analyse zo simpel geweest. Voortaan is iedere journalist statisticus.


Maar wat wil je ? Wiens brood men eet, diens woord men spreekt.


Curtir
bottom of page