top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Elisabeth De Waele en haar eed aan Hypocritus
"Elke dag met passie aan het werk? Dat werkt aanstekelijk..."

Zo luidt de hoofdtitel van de testimonials website UZBrusselwerkt.be. De eigenzinnige tweede thuis van topdokter Elisabeth De Waele, waar ze diensthoofd intensieve zorg in het UZ in Brussel is. De vrouw die moord en brand roept over mogelijke economisch gedreven versoepelingen hoewel de coronacijfers met 30% per week aan het teruglopen zijn in ons land.


In haar eigen "eigenzinnig" profielfilmpje toont deze topdokter één en al passie voor haar beroep. Maar ze is ook een realist door te stellen dat er in een ziekenhuis, net als in elk beroep, goede en slechte dagen zijn. Voor iemand in haar positie moet de verpleegkundige roeping duidelijk hoorbaar zijn en kan je verwachten het credo "de patiënt eerst", zoals ze zelf zegt, op de werkvloer in praktijk te brengen.

Niet meer voor deze nieuw verkozen MSM-eminence. Dat blijkt eens te meer uit de verklaringen die ze vorige week aan HLN-live deed: "Die kerstshoppers opvangen? Dat gaan we niet doen!". Deze discriminatie van patiënten door het diensthoofd intensieve zorg in het UZ-Brussel, is op zijn zachtst gezegd, zeer zorgwekkend!


Het betreden van een IC-platform met de pathos van een Romeinse keizerin, die eigenzinnig zal beslissen of iemand het al dan niet verdient te worden opgenomen, illustreert haar bedroevende ethos. Deze culpabilisering is een bewijs van misplaatst machtsmisbruik van een verpleegkundige. Het is eerder een "eed aan Hypocritus" dan aan Hypocrates.

Als u, dr. Elisabeth De Waele, de toegang naar de spoedafdeling of ziekenhuiskamer zal weigeren, na een grondig onderzoek over de handel en wandel van de mogelijke kandidaat klant, gevolgd door uw stringent subjectief oordeel over een al dan niet risicovolle levensstijl, zal uw dierbare IC-capaciteit wellicht zelden worden bedreigd.

Gaat U dan, dr. De Waele, in dezelfde logica, vanaf nu ook:

- alle zwaarlijvige patiënten behandelingen weigeren die door hun eigenzinnige, ongezonde eetcultuur zich met diabetes en ademhalingsproblemen aanbieden?

- alle personen die door stress en te weinig beweging met hartklachten een cardiogram weigeren?

- alle verstokte rokers een longbehandeling weigeren?

- alle alcoholisten met leveraandoeningen weigeren?

- een drugsgebruiker die van zijn verslaving af wil methadon weigeren?

- elke kankerpatiënt met nog weinig levensverwachting een ultieme hoopgevende operatie weigeren?

- elke wildebras, die leefde voor tien, palliatieve zorg ontzeggen

- elke topbokser, F1-piloot, skydiver en profskiër een begrafenis ontzeggen?

- gaan we de vrachtwagenchauffeurs die op de E17 verantwoordelijk zijn met hun overdreven snelheid voor verkeersslachtoffers, uit de cabine halen en dan met open ingewanden en botbreuken in de gracht gooien?

... en zo kunnen we nog wel een hele reeks afschuwelijke situaties ...

Schrijnend hierbij is te moeten vaststellen dat de ziekenhuizen die weigeringen en uitsluitingen inderdaad al aan het doorvoeren zijn.


Gevolg van uw beschuldigingen aan de maatschappij is het uitstellen van consultaties of niet-dringende operaties, of angst om naar de arts te gaan. Volgens het RIZIV daalde tijdens de eerste lockdown het aantal consultaties bij de huisartsen met 34%. Gevolg van uw slecht humeur en vingerwijzende toon is een daling in activiteit in de medische beeldvorming met 55%. De tandartsen zagen de consultaties met 90% terugvallen, de logopedisten met 82% en de kinesisten met 67%.


Nochtans uw ziekenhuis doet er ook alles aan om u te behoeden van een fatale burn out. Door uw humeurtjes en beschuldigingen aan de maatschappij, zorgt u er mede voor dat omwille van de coronapandemie vele mensen gezondheidsproblemen riskeren. Volgens cijfers van het RIZIV zijn de uitgaven in de gezondheidszorg over alle categorieën samen met 25,33% gedaald in april. Dat schrijft Le Soir vandaag.


De lagere uitgaven in de gezondheidszorg begonnen in mart (-8,2%) en ook mei was er een daling (-14,57%). Het Intermutualistisch Agentschap van de zeven ziekenfondsen voegt eraan toe dat de hospitalisaties onder de kaap van 20 000 opnames per week vielen, dat is gemiddeld -47% (!) aan het einde van de krokusvakantie. Dat niveau bereiken we weer in de huidige lockdown. Normaliter zijn er ongeveer 35 000 nieuwe ziekenhuisopnames per week.


Uw beschuldigingen aan het adres van de sadomasochistische weekend- of kerstshopper getuigt van een wereldvreemd maatschappijbeeld in deze crisis. De verhoging van bezetting op uw IC zou ook zomaar van de werkvloer kunnen komen. Zo toont onderzoek van ACERTA en onderzoeksbureau Indiville bij 2000 werknemers dat voor 40% (!) van de Belgen, telewerk vandaag geen optie is. Vooral arbeiders en personeel met uitvoerende functies kunnen niet telewerken. Er zullen altijd jobs zijn die op de bedrijfssite moeten gebeuren. Arbeiders zijn de grootste groep. Maar liefst 6 op tien onder hen kunnen hun job niet elders uitvoeren. Maar opvallend: Ook voor liefst 60% van de mensen met een administratieve en uitvoerende functie is telewerken vandaag geen optie (zegt Hannelore Van Meldert van Acerta Consult). Nog volgens de studie zien we dat de groep met grootste flexibiliteit voor telewerk het hoger en middenmanagement is. Eat this, Elisabeth!


Dr. De Waele verliest als IC-manager de schaal van haar potentiële doelgroep uit het oog. Met een huidig bereik van minder dan 5 000 bezette coronabedden (waarvan 1000 op IC in de 125 ziekenhuizen in België) blijft er nog een markt van 10 995 000 Belgen als mogelijke klant. U zegt zelf dat niemand er baat bij heeft om te zitten treuren. Ook uw patiënten hebben geen baat bij uw geweeklaag. Zij hebben er alle baat bij om te kunnen genieten van een positieve sfeer. Ook voor uw staff is een positieve werksfeer, wars van doemdenkerij, een onbetaalbare bonus in motivatie.


Uw core missie zou er momenteel moeten in bestaan om de capaciteit van haar ziekenhuis, c.q. IC-afdeling, voor te bereiden op om het even welke gezondheidscrisis. Gebruik dit uniek momentum om uw organisatie future proof te maken. Voor voldoende handen zijn we ervan overtuigd dat u in Zweden en Finland, waar van het bereiken van de maximumcapaciteit geen sprake is, momenteel een groot potentieel zal vinden aan (tijdelijke) verpleegkundigen met een sterke roeping.


Beste topdokter, stop met uw politiek van zelfdestructie! Uw belerende vinger brengt meer schade toe dan hij goed doet.___

P.S.: dit artikel doet geen afbreuk aan de buitenmenselijke inspanningen van het verplegend personeel. Wel aan het laakbare supply chain en people management voor en in onze ziekenhuizen.

1,671 views5 comments

Recent Posts

See All
bottom of page