top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Empathie in lockdownWil deze regering nog een klein beetje au sérieux genomen worden, dan moeten een paar virologen met onmiddellijke ingang ontslagen worden. Of juist niet ... Zo wordt in Nederland naar Steven Van Gucht gekeken. Dan zijn wij nog beleefd en vriendelijk.

Maar het gaat even niet over de beledigingen die hij naar het hoofd krijgt in dit artikel. Het gaat over wat hij zei in De Standaard.


Van Gucht verklaart in dit artikel zonder blozen 2 interessante dingen:

1. Dat de maatregelen NIET worden genomen om doden te vermijden. Als we doden vermijden, dan is dat een "belangrijke bijvangst". 2. De maatregelen werken niet voldoende om covid tegen te gaan.

Een bijvangst?????? Waarom wordt ons dan al meer dan een jaar wijsgemaakt dat we het WEL doen om doden te vermijden? Al een jaar worden ons de cijfers van de doden om de oren geslagen.

Er is zelfs eens een rechter geweest, hervormd in hoger beroep, die uitdrukkelijk verwees naar de 120.000 doden die volgens de regering en hemzelf zouden vallen zonder de maatregelen.


En nu is de vermindering van de doden een "bijvangst". We spreken altijd over Van Ranst, maar Van Gucht heeft ook een stuitend gebrek aan empathie. Wat moeten de families van de doden door covid, maar vooral de doden DOOR de maatregelen hiervan vinden? Wat een stuitend gebrek aan respect voor het fenomeen "dood" die deze man probeert te sturen. Of wil u een professor die beslist over uw leven en dood, en dat een "bijvangst" noemt?


Voorts geeft hij dus toe dat de maatregelen NIET werken voor covid-19. Wij roepen dat al maanden, en het werd altijd ontkend. Waarom doen we het dan allemaal? Een "beetje" helpen is niet helpen. De doelstellingen worden niet gehaald. De zorg zegt overbelast te zijn.


En wat met zijn eigen grafiek van Sciensano die aantoont dat er dit jaar minder opnames zijn in de ziekenhuizen dan in 2018? Veel minder. 1/3 ongeveer. Toen waren er geen maatregelen nodig, en nu wel.


Geen hond aan de top van de ziekenhuizen en bij de staatsvirologen die het nodig vindt om de politiek van de voorbije 10 jaar te veranderen: investeren in bijkomende bedden op de intensieve zorg, dat is te duur. Daar beginnen we zelfs niet aan, ook niet voor de toekomst. Dus kwakzalverij voor de rest van ons leven om de IC's te ontlasten. Good thinking!

Viruswaanzin heeft ten lage leste nu ook gewoon gelijk gekregen van Van Gucht. Dit kan je niet anders interpreteren.


En wat te denken van de opperkwakzalver Van Ranst? De man die op televisie eerst komt bevestigen dat de terrassen openen geen effect gaat hebben. Op basis van de wetenschappelijke kennis. En als ze dan open gaan hoopt dat de zon niet gaat schijnen om te vermijden dat er te veel besmettingen zijn.


Een regering die met dit soort liegende kwakzalvers een beleid moet voeren, is een godsgeschenk voor onze beweging.


Bij nader toezien: laat ze maar zitten. Mochten ze niet bestaan, we hadden hen moeten uitvinden. Ze zijn de beste reclame om aan te tonen dat we gewoon al een jaar gelijk hebben en dat de regering door een bende chaoten wordt geleid.


De reden trouwens waarom de artsen in 2009 het ontslag van Van Ranst hebben gevraagd. Bijna 4000 keer in de zomer van 2020. Toen al.


Maar nu mijn beste Marc en Steven, trekken we uw CV in!!! Doe maar lekker verder. Goed bezig!


______


Lees het krantenartikel dat gisteren in de krant is verschenen en u bent weer helemaal op de hoogte (kuch, kuch,....


Ondanks corona opvallend minder doden begin dit jaar

Er zijn dit jaar in ons land al meer dan 4.000 mensen aan covid-19 bezweken. Dat zijn er minder dan in een doorsnee griepseizoen. Gezien er geen griep rondwaart, vallen er in de kering veel minder doden dan in een normaal jaar.

  • De Standaard

  • 20 Apr 2021

  • Dries De Smet

In de Belgische geschiedenis lag het sterftecijfer per inwoner in het eerste kwartaal slechts twee keer lager: in 2011 en 2014.

Viroloog Steven Van Gucht (Sciensano) heeft het in zijn carrière nog nooit meegemaakt – sterker nog: we hebben dit al in honderd jaar niet meer meegemaakt. Er waarde dit jaar geen griep door het land. In de woonzorgcentra en ziekenhuizen hebben ze er wel naar gezocht, maar geen enkel geval gevonden. Dit jaar zijn er in de labo’s welgeteld 14 griepgevallen vastgesteld. Dat is ontzettend weinig. In een normaal griepseizoen zijn er duizenden gevallen, en jaarlijks bezwijken ook duizenden landgenoten aan het griepvirus.

Uit de BeMomo-projecties van Sciensano valt af te leiden dat in precoronatijden in de eerste drie maanden van het jaar elke dag gemiddeld 75 mensen meer overlijden dan in augustus, de maand met de laagste sterfte. Dat komt dus, over drie maanden, neer op 6.750 bijkomende doden – in vergelijking met de sterftecijfers in augustus.

Wel oversterfte in andere landen

Die grote wintersterfte is vooral op het conto van de griep te schrijven. ‘Griep is de belangrijkste motor van het seizoenseffect’, zegt Van Gucht. ‘Maar ook verkoudheidsvirussen leiden af en toe tot een zware longontsteking, en opname op intensieve zorg. Alleen is het veel uitzonderlijker.’ Ook de winterse condities, zoals koudeprikken, veroorzaken bijkomende sterfte, al blijft die veel beperkter dan bij een hittegolf. In heel 2018 stierven volgens de officiële statistieken bijna 5.300 mensen aan griep of een longontsteking.

Dat er dit jaar géén griepdoden waren, heeft een merkwaardig effect op de sterftecijfers. Ondanks de al meer dan 4.000 covid-19 slachtoffers dit jaar, waarvan ruim 3.300 in de eerste drie maanden, vielen er tot nog toe uitzonderlijk weinig doden. In een normaal griepseizoen zouden er immers méér mensen overleden zijn dan er in 2021 aan covid-19 overleden. Er stierven in de eerste drie maanden gemiddeld 321 mensen per dag. Het sterftecijfer per inwoner lag in de Belgische geschiedenis slechts twee keer lager (in 2011 en 2014), al gaat het wel over voorlopige cijfers. De definitieve cijfers kunnen nog iets hoger uitkomen, maar zullen dat beeld niet drastisch bijstellen. Het uitblijven van griep resulteert in een ondersterfte: er zijn in het eerste kwartaal bijna 2.300 mensen minder overleden dan gemiddeld in die periode voor sars-CoV-2 zijn intrede deed. Tachtig procent van de ondersterfte situeert zich bij 75-plussers. Opvallend is dat er bij 65- tot 74-jarigen wel evenveel doden vielen als in pre-coronatijden.

Ook andere Europese landen kenden geen griep, maar in het begin van het jaar wel oversterfte, door de sterke derde golf. Dat was onder meer het geval in het VK, Ierland, Spanje en Portugal. Het illustreert dat ons land, in vergelijking met andere landen, de eerste maanden van 2021 relatief goed doorgekomen is.

Mogelijk zien we in april ook bij ons een lichte oversterfte doordat de covid-19-overlijdens door de derde golf opnieuw toegenomen zijn.

Waarom dan maatregelen?

Dat er dit jaar geen griep was, komt natuurlijk door de coronamaatregelen, zoals handen wassen, afstand houden, contacten beperken, beperkt reizen. Die houden niet alleen coronavirussen tegen, maar ook griep- en andere virussen.

Het is verleidelijk te denken: als vandaag minder mensen overlijden dan gebruikelijk in een griepseizoen, waarom nemen we dan al die vrijheidsbeperkende maatregelen? De griepslachtoffers, hoe betreurenswaardig ook, namen we er in het verleden toch ook gewoon bij?

‘Een denkfout’, zegt Van Gucht. ‘Dat er geen griep circuleert, illustreert net dat de maatregelen erg goed werken. Jammer genoeg is dat niet voldoende om sHars-CoV-2 tegen te houden, omdat dat virus nog een stuk besmettelijker is en er in de bevolking weinig immuniteit is.’

Overheden nemen de coronamaatregelen in de eerste plaats om te voorkomen dat de ziekenhuizen de toestroom aan patiënten niet meer aankunnen. Het vermijden van doden is een belangrijke ‘bijvangst’.

Zonder de coronamaatregelen had het zorgsysteem af te rekenen met een gelijktijdige griep- én covid-19-epidemie. ‘Dan was het niet meer behapbaar voor de zorg. Als je een enorme toevloed aan patiënten krijgt, zoals in Brazilië is gebeurd, overlijden ook jonge mensen, omdat ze niet meer de nodige zorg krijgen’, zegt Van Gucht.

Dat we volgend jaar mogelijk wel een combinatie van griep en covid-19 zullen krijgen, kan opnieuw druk zetten op de ziekenhuizen. ‘Dan moeten we hopen dat het beheersbaar blijft, dankzij de brede vaccinatiecampagne’, zegt Van Gucht. ‘Maar de winter zal een druk respiratoir seizoen blijven.’

‘Zonder de coronamaatregelen had het zorgsysteem af te rekenen met een gelijktijdige griep- én covid-19-epidemie. Dan was het niet meer behapbaar’

Steven Van Gucht Viroloog

1,897 views17 comments

Recent Posts

See All

17 commentaires


Die regering die hier zorgt voor overal er een onveilig land temaken moet ontslag worden en iedereen moet zijn vrijheid terug vrij leven,ik wil dat dit dan ook spoedig in orde komt en dat al die waanzin stopt.

In afwachting van u antwoord met vrgr van mevr Sandra.

J'aime

Nog wat frontline nieuws:


Duitse regering bevestigt statelijke Corona-fraude: PCR-tests kunnen geen infectie opsporen


De autoriteit verklaarde dat het zich in het kader van de wet om een “reproductieve agentia (virus, bacterie, schimmel, parasiet) of een ander biologisch overdraagbare agentia dat een infectie of een overdraagbare ziekte bij de mens kan veroorzaken” moet handelen om als een “ziekteverwekker” te worden beschouwd. Op de vraag van het parlementslid of “een zogeheten PCR-test in staat is om een onderscheid te maken tussen een ‘reproductieve’ en een ‘niet-reproductieve’ virus”, antwoordde de regeringsadministratie met een “nee”.


https://www.frontnieuws.com/duitse-regering-bevestigt-statelijke-corona-fraude-pcr-tests-kunnen-geen-infectie-opsporen/


Duitse politicus geeft openlijk toe: De Coronacrisis dient om de natiestaten af te schaffen


https://www.frontnieuws.com/duitse-politicus-geeft-openlijk-toe-de-coronacrisis-dient-om-de-natiestaten-af-te-schaffen/


J'aime

Goed geschreven opiniestuk en ik ben vooral blij dat men ook eens het geweer van schouder verandert en niet alleen Marc Van Ranst, al heeft hij natuurlijk wel een groot aandeel in de huidige malaise, maar ook de andere leden van het Gems en Sciensano eens onder de loupe neemt.


Schertsfiguren als Van Gucht dragen eveneens een verpletterende verantwoordelijkheid voor het enorme financiële en mentale lijden dat onze maatschappij nu al meer dan een jaar te beurt valt ten gevolge van maatregelen die zowel wetenschappelijk als wettelijk kant noch wal raken.


Dit alles voor een nieuwe griepvariant waarvan de impact, de propaganda van de MSM ten spijt, statistisch beschouwd zeer beperkt is en waaromtrent de gevestigde orde nog niet eens…


J'aime
jomoestermans
jomoestermans
24 avr. 2021
En réponse à

En men mag de (mainstream) media niet vergeten...het virus werd vooral verspreid via televisie en radio!

J'aime

viruswaanzin poneert dat er ondersterfte is en dat de maatregelen niet werken, anderzijds verwijt men de beleidsmakers doden door de maatregelen. Zoek de tegenstrijdigheid...

J'aime
En réponse à

viruswaanzin poneert dat er ondersterfte is en dat de maatregelen niet werken, anderzijds verwijt men de beleidsmakers doden door de maatregelen. Zoek de tegenstrijdigheid...

De tegenstrijdigheid mi ligt in het feit dat je verwart. Doden door de maatregelen is een vaststelling in de praktijk. Vraag aan de familie van zelfmoordenaars, ga praten met kankerspecialisten, ed. Of had je die intervieuws gemist? Nu ik ken er in mijn buur ook hoor. Jij niet natuurlijk.

Je kan dat ook stellen door al het geld te tellen dat is verkwist aan zinloze testen bv en dus niet gespendeerd aan Verzorging...

Je kan ook aan het riziv de statistieken opvragen van 2020.....moet je es doen.

Ondersterfte is een theoretisch begrip. Daar meteen een praktische…

J'aime

Laat duidelijk zijn: dat er ondersterfte is kan aan de maatregelen toegeschreven worden.

Misschien, niet helemaal zeker.

Dat de economie in puin ligt kunnen we wél met zekerheid aan de maatregelen toeschrijven.

Kiest u maar wat u wil.

Tv-kijkend Vlaanderen zal voor puinhoop kiezen, de rest voor vrijheid.

J'aime
jomoestermans
jomoestermans
24 avr. 2021
En réponse à

Nagels op de kop!

J'aime
bottom of page