top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Enkel de kortste weg telt nu nog


Het is zoals Allesandro Baricco omschreef in zijn essay De Barbaren: "Het idee ondergaat een seismische migratie naar dat van het diffuus speculatieve. Het is alsof de techniek de voorkeur krijgt, het effect boven de waarheid".


Onze beschaving migreert naar een donker diep hellhole door barbarisme van de (grond)wet. Wars van sociaal en humaan waardenbesef. Want, wie weet nog wat wel en niet mag, en waarom? Niet alleen zijn er te veel regels, ze zijn vaak ook onbegrijpelijk.


Wanneer een overheid beslist om economische problemen op te lossen door massaal geld bij te drukken, ontstaat er hyperinflatie. Op het einde van de rit is geld niets meer waard. Dat fenomeen doet zich nu voor in het strafrecht. Sinds de coronalente zijn op de website van het crisiscentrum 1 koninklijk en 24 ministeriële besluiten verschenen. Daarin staat wat je als burger vandaag niet meer mag doen en welke sanctie je krijgt wanneer je dat toch doet. Het ene ministeriële besluit­ verwijst naar het andere, extra artikels worden naar hartenlust ingevoegd, van enige coördinatie is geen sprake.


Vijf jaar rechten studeren kan misschien helpen om door de bomen het bos te zien. Maar wanneer je dan geconfronteerd wordt met artikel 9 van het besluit van 28 november 2020 stuit ook een diploma in de rechts­geleerdheid op zijn grenzen. Artikel 9 voegt een nieuw artikel 15bis in bij het ministeriële besluit van 28 oktober 2020 en bepaalt: ‘Ieder huishouden mag per lid maximum één zelfde duurzaam onderhouden nauw contact per 6 weken per keer in huis of in een toeristisch logies ontvangen, onverminderd artikel 23.’


Begrijpt u het? In ieder geval is het volgens artikel 27§2 van het ministe­riële besluit van 28 oktober aan de politie om toe te zien op de naleving van die regel, ‘zo nodig door het uitoefenen van dwang en geweld’. Laten we hopen dat de politie wel begrijpt wat bedoeld wordt.


Stoute kinderen

Dat niet alleen de hoeveelheid wetten een probleem is, maar ook de kwaliteit ervan, is duidelijk. De gevolgen zijn erg kwalijk, zowel op de korte als op de lange termijn. Wie weet nog wat wel en niet mag? En waarom het ene wel en het andere niet mag? Voor de naleving is het niet onbelangrijk dat mensen de wet kennen. En dat die wet, wanneer we haar leren kennen, ook niet geheel absurd lijkt.


Vandaag zitten we met een probleem op beide vlakken. Niemand kent de voortdurend wijzigende regels nog en niemand begrijpt de redenen van de wetgever waarom het ene wel nog mag en het andere verboden is. Waarom geldt de anderhalve­meterregel niet in de schoolbus en kunnen straks maar 15 mensen naar de kerstmis in de basiliek van Koekelberg, waar plaats is voor 3.500 mensen? Die vergelijking zet misschien hier en daar kwaad bloed. Want zijn die 15 kerkgangers op hun beurt niet bevoordeeld op niet-gelovigen die een andere activiteit met 15 wensen?


Dat er voorlopig geen drone in uw tuin of over uw balkon zweeft, is uitstel, geen afstel

Deze wetgeving ondermijnt het draagvlak voor alle maatregelen, ook die die wel zinvol zijn. Dat leidt tot een onnodige polarisering in de samenleving: gelovigen versus niet-gelovigen, jongeren versus ouderen, ambtenaren tegen ondernemers. Het resultaat is dat voor het eerst in de recente geschiedenis een meerderheid van de burgers er bewust voor dreigt te kiezen om de strafwet te overtreden. De machthebbers, de uitvoerende macht gesteund door haar experts, beseffen dat ook en denken daar een dam tegen te kunnen opwerpen door te moraliseren en de bevolking te bedreigen. Marc Van Ranst laat dan in een tweet weten dat zijn geduld op is met ons, stoute kinderen. Krantenkoppen melden dat het allemaal nog veel strenger kan en dat de politie als het moet ook een kijkje in uw huis zal komen nemen. De teleurgestelde of de boze straffende vader, daar moeten we het vandaag mee doen. Vader zelf is zonder fout. En geweld dat getooid gaat als burgerlijkheid blijft het engste geweld.


Politie in uw kot

Op de lange termijn dreigen we een aantal beginselen te verliezen, zoals ongeveer 230 jaar geleden vastgelegd in de Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen. Dat alleen verboden is wat anderen schade toebrengt, bijvoorbeeld. Of dat je slechts kan worden vervolgd overeenkomstig de wet. Kortweg: het legaliteitsbeginsel. Mooi voorbeeld daarvan is de huiszoeking. De onschendbaarheid van de woning is grondwettelijk vast­gelegd. De politie komt een woning pas binnen met een huiszoekings­bevel van een onderzoeksrechter in de hand.


Die zekerheid is met corona ten onder gegaan. Vandaag kan de politie uw woning ook binnenkomen met toestemming van de procureur des Konings. De onafhankelijke en onpartijdige rechter die een dam vormde tussen de burger en de vervolgende overheid is daarmee verdwenen. Geen enkele rechtsgrond rechtvaardigt die wijziging, geen parlementslid die dat ooit heeft goedgekeurd. Het is een nieuwigheid, gecreëerd door het college van procureurs-generaal, in een omzendbrief. Voor ‘de goede zaak’.Dat is de ultieme rechtvaardigingsgrond voor iedere wet en ieder overheidsoptreden geworden, en die goede zaak heet vandaag de bestrijding van covid-19. Tot voor kort was dat terrorisme, en was dat het altaar waarop alle vrijheden werden geofferd. Covid­-19 doet dat nog efficiënter. En net zoals dat voor terrorisme het geval was, zal wat mogelijk wordt voor de covid-19-bestrijding later worden toegepast voor andere zaken. Dat er voorlopig geen drone in uw tuin of over uw balkon zweeft, is uitstel, geen afstel. Wat we kwijt zijn zal men niet zomaar meer terug willen geven. Het is als ontwaard geld. Je koopt er nooit meer mee wat je er vroeger mee kocht.


Om deze disproportionele maatregelen een halt toe te roepen moeten het volk solidair zijn stem laten horen. In Nederland, Frankrijk en Duitsland komen nu al duizenden mensen op straat voor het vrijwaren van onze grondrechten en om de belangen van de slachtoffers van de maatregelen te verdedigen. Dit moeten we ook in België dringende doen. Toen we een paar weken geleden ons woensdagacties aankondigden werd er aarzelend gestart. Deze week waren er toch al heel wat meer mensen die de noodzaak van protesteren bijtreden. Ondanks de gietende regen, groeide onze aanwezigheid op de Grote Markt in Sint-Niklaas aan. Maar lang nog niet voldoende. Kom ons aub andermaal nog massaler, vreedzaam steunen op de Grote Markt in Sint-Niklaas aanstaande woensdag 30.12.20 om 20u. Hou vol! Uw stem en aanwezigheid maken wel degelijk een verschil. Verspreid deze oproep bij uw beroepsvereniging en sluit aan. CU soon.

1,571 views3 comments

Recent Posts

See All

3 Comments


annafm Vandevelde
annafm Vandevelde
Dec 26, 2020

Klopt @Kris Wandels,ik heb gevoeld de trillingen vooraf al ,die waren zeer sterk.Rond de 16 de december gevoeld dat het licht zal overwinnen. Gevoeld wel degelijk in de lucht.Daar heb ik ook klachten van gehad,niet kunnen slapen,spierpijn,hoofdpijn,duizeligheid en voor dromen ook.Ik heb chaos gezien op de aarde,ik heb mensen uit hun huizen zien gillend rennen.Toch we gaan 2021 in in een jaar van nog meer slecht maar ook komt er lichtpuntjes.Een jaar van strijden met ons allen,en uiteindelijk overwint de mensen aan front die er voor gaan.Daarna krijgen de mensen hun vrijheid terug.Het zal geen makkelijk jaar worden.De uitrol van the great reset gaat niet volgens plan lopen ,het zal stoppen zelfs.Het zal niet plaats vinden.Ook al zijn ze er…

Like

Matt Em
Matt Em
Dec 26, 2020

https://niburu.co/binnenland/15839-waarom-duiken-corona-virusmutaties-op-in-5g-hotspots


Toeval dat nu ineens de jeugd wel besmettelijk is?

5G kijkt niet naar leeftijd of geslacht.

Toeval dat steeds de grote uitbraken van 'besmettingen' gebeuren in gebieden waar volop 5G wordt uitgerold?


Hopelijk kijkt 5G ook niet of iemand politieker is of ambtenaar.

Like

Ten eerste, Van Ranst moet niet zagen, ons geduld met hem is AL LANG op. Ten tweede, ik heb daarnet de voorspelling van astroloog Paul Van Egghen gelezen over het vervolg van de coronacrisis in 2021. Hij is een zeer goed astroloog en zijn voorspellingen zijn het lezen waard. Het komt er een beetje op neer dat volgend jaar nog serieuze kost wordt. Belangrijk zal echter zijn dat we blijven strijden. Immers, we hebben de kosmos aan onze kant want de aarde en de mensen daarop moeten hoe dan ook evolueren naar de vierde en vijfde dimensie in dit Watermantijdperk. De aarde trilt trouwens momenteel al in de vijfde dimensie. Onze krachten zullen sterker worden, meer mensen zullen bewust worden…

Like
bottom of page