top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Enkel in een dictatuur kan je straffeloos de grondwet overtreden


Rechter wijst op ongrondwettelijkheid mondmaskerplicht.


Als mondmaskers, anderhalve meter en handgels echt zouden werken was deze pandemie al lang voorbij. Maar zoals iedereen die een beetje verstandig naar de Cijfers van Sciensano kijkt kan vaststellen, helpen ze helemaal niks. Integendeel. En dat weet de regering donders goed. Wanneer je zoals de geemeente Hemiksem kerkhofbezoekers verplicht mondmaskers te dragen dan geloof je dat het virus uit de lucht komt en niet overgedragen wordt door mensen. Hoe erg ben je de weg kwijt als je dergelijke wetenschappelijke nonsens op de mouw van de burgers wil spelden?


Maar de slang bijt steeds harder in haar staart. Net daarom zijn de strategische chicanes van Vivaldi ondertussen niet meer tellen. Sommige virologen en regeringsleden vragen zich nu al luidop af hoe zij voor hun angstverhaal mea culpa kunnen slaan zonder aan geloofwaardigheid in te boeten? Lessen in simplisme hoeven wij de regering niet te geven maar de oplossing is simpel: wees nobel en vertel de waarheid. Iets in de trend van: "Waarde landgenoten, onze oprechte excuses, we hebben ons vergist en laten misleiden."


Ook uit juridische hoek komt waait de tegenwind steeds harder. Eerder al sprak het Hof van Beroep over ongrondwettelijkheid en onbewezen effectiviteit van de Coronamaatregelen (vonnis 28.10.20). Op 12 januari deed bevestigde een Brusselse Politierechter de mondmaskerplicht als ongrondwettelijk."De regering veegde haar voeten aan de wettelijke grondslag van de maatregelen. Maar was nochtans op 28 oktober al verwittigd door het hof van beroep van Brussel.

Viruswaanzin waarschuwt er al maanden voor dat de Covid-19 maatregelen een wettelijke grondslag missen. De wet betreffende de civiele veiligheid volstaat niet voor langdurige maatregelen.


Op 28 oktober 2020 heeft het hof van beroep van Brussel dat ook geschreven. Daarmee heeft het hof de beslissing van de kortgedingrechter van Brussel waarin de burgers die procedeerden “intellectuele armoede” werd verweten, van tafel geveegd. Wij hebben de pers dit arrest overgemaakt, maar niemand vond het de moeite daarover te schrijven. Het is natuurlijk spectaculair als een rechter het heeft over “intellectuele armoede”, en het is niet spectaculair dat het hof deze argumentatie van tafel veegt.


In het arrest van 28 oktober 2020 zegt het hof niet alleen dat er een wet moet komen. De maatregelen moeten ook cijfermatig onderbouwd worden. En het hof schrijft dat het plausibel is dat het virus niet kan worden gecontroleerd en dat de focus moet gaan naar de be- en afscherming van de kwetsbaren. De voorbije dagen wordt dit zowat bevestigd door de virologen die de verspreiding van de Engelse variant onafwendbaar achten. Tot zover dus onze “intellectuele armoede”.


Wij wijzen erop dat het arrest van het hof eigenlijk later was voorzien, maar door het hof werd gecommuniceerd aan de partijen, en dus aan de regering, 3 dagen voor het ingaan van de lockdown, andermaal bij ministerieel besluit. De regering heeft aan de overwegingen van dit arrest gewoon haar voeten geveegd. Het kan nauwelijks toeval zijn dat het hof van beroep een uitspraak vervroegt op een ogenblik waarop er over een lockdown wordt gesproken, terwijl in het arrest duidelijk staat dat er geen wettelijke grondslag is daarvoor.


Het gebrek aan aandacht voor dit arrest en de problematiek van de wettige grondslag van de maatregelen wreekt zich nu. Er komen vonnissen waarbij mensen worden vrijgesproken omdat er geen wettelijke grondslag is. De kans bestaat dat de mensen de maatregelen niet meer gaan volgen omdat er een bom ligt onder de boetes.


De regering heeft haar voeten geveegd aan de vragen van het hof van beroep, en heeft ook onze vraag om een wetgevend initiatief te nemen en de maatregelen cijfermatig te onderbouwen, stoutweg naast zich neergelegd.


Wij willen er ook op wijzen dat de maatregelen niet gewerkt hebben en niet werken. Er zijn al diverse wetenschappelijke studies, die onze virologen steevast niet vermelden, die dat aantonen. Dus een cijfermatige grondslag geven aan de maatregelen of aan een nieuwe wet met maatregelen, wordt gewoon onmogelijk.


Wat meer specifiek de mondmaskerplicht betreft, wijzen wij op het advies van de WHO van 5 juni 2020 dat tot op heden nog altijd geldt. Dat advies houdt in dat (1) er geen wetenschappelijk bewijs bestaat dat mondmaskers gedragen door het brede publiek werken, en (2) de WHO geen algemene verplichting tot het dragen adviseert, maar enkel een advies aan de bevolking om in wel bepaalde omstandigheden mondmaskers te dragen. Daarbij wijst de WHO ook op een aantal negatieve effecten, waaronder een verhoogd risico op een vals veiligheidsgevoel (zie Sinterklaas in Mol).


Het beperken van de vrijheid zich te kleden zoals men wil, en zijn gezicht al dan niet te bedekken (inbreuk op de privacy) kan niet proportioneel zijn als de WHO zelf deze verplichting niet wil adviseren."


___

In iedere normale democratie zou een regering die 10 maanden lang de grondwet overtreedt, ontslag moeten nemen. Blijkbaar is de ravijn tussen de machten in België zo geërodeerd dat politici zich ongestraft als despoten mogen gedragen. Voorwaar een zeer gevaarlijk spel als men zijn burgers voor houdt dat de uitvoering van gerechtelijke vonnissen niet meer nodig is tijdens een gezondheidscrisis.

1,198 views3 comments

Recent Posts

See All

3 Comments


Matt Em
Matt Em
Jan 24, 2021

Voor Kurt, maar ook anderen de interesseert zijn in statistieken.

Hier word bewezen dat de zogenaamde Britse variant eigenlijk niet eens bestaat:


https://adbroere.nl/web/nl/columns/de-britse-variant.php


Paniek is het doel, anders niks.

Like

Luc  Kusseneers
Luc Kusseneers
Jan 22, 2021

Een poster voor op de wagen of de vensterraam met deze slogan zou duidelijk maken hoe ik mij ( en anderen ? ) voel .

Kan misschien aangevuld worden met een passende illustratie ?

OOK IK BEN SLACHTOFFER VAN ONZE MACHTSGEILE REGERING


Er zijn er op dit forum die erg creatief zijn .

Like

Luc  Kusseneers
Luc Kusseneers
Jan 22, 2021

Constant lees ik " wettelijk " , " ongrondwettelijk " , " wettig " , " onwettig " ......

Dit heeft geen zin vanwege : we hebben een overheid die de wetten maakt , in de wetten ALLES kan zetten wat ze wil ( met drogredenen ) en ze dan kan goedkeuren . Et voila .

Ze zullen wel zaken in de wet betonneren zodat een volgende regering die niet kan ongedaan maken .

Momenteel wordt gewerkt aan een pandemiewet en wees maar zeker dat minstens 80 % ervan geen echt maatschappelijk draagvlak heeft . Maar dat moet ook niet volgens hen , zij beslissen , punt. Zuiver uit machtsgeilheid .

Denk ook maar niet dat bij de volgende verkiezingen…

Like
bottom of page