top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Er zijn leden van CD&V die niet wetenschappelijk verantwoord in God geloven.


Viruswaanzin heeft een duidelijk programma. Terug naar het oude normaal. De economie moet onmiddellijk terug open en de mensen krijgen hun vrijheden terug. Bescherm de risicopatiënten met respect voor hun recht op zelfbeschikking. Neem positieve maatregelen als er een epidemie is, in de plaats van zelfkastijding op te leggen. En, eindelijk, versterk nu eens de zorg! Laat de huisartsen de mensen verzorgen in de plaats van met hen te telefoneren.


Dit programma heeft niets te maken met complotdenken. Niets met 5 G. Niets met een plan en niets met een gefabriceerd virus. Niets met de diepe staten en niets met de marsmannetjes of robotten in de vaccins.


De maatregelen werken niet. Ze zorgen voor meer doden dan er gespaard worden. De virologen hebben zich van deze collaterale schade zowat niets aangetrokken. We gaan nog jaren mogen lijden door de ontwrichting van ons leven. Het zijn verkeerde wiskundige modellen die ons hier hebben gebracht. Een vals geloof in een uitstekende exacte wetenschap die is misbruikt op een niet wetenschappelijke manier. Maar ook een totaal onverantwoorde aanpak door de media van de voorbehouden die de wetenschappers hebben gemaakt. De doelbewuste verspreiding van angst onder de bevolking. …


Met deze analyse verenigt Viruswaanzin een brede waaier aan mensen. Harde wetenschappers die intussen massaal vinden dat hun collega’s zich vergist hebben. Vrijheidslovers wiens hart bloedt bij de totalitaire maatregelen. Geitewollensokkers die terug naar de natuur willen. Zweefteven die geloven in hogere krachten. Complotgekkies die de UFO’s hebben weten landen. U en ik die het ongeloofwaardig gedraai van de virologen intussen hartsgrondig beu zijn.


Moeten we al die mensen uitsluiten omdat ze omwille van “niet wetenschappelijke” redenen ermee akkoord gaan dat de maatregelen niet werken? Er bestaat zoiets als vrijheid van meningsuiting en zelfs van vrij denken. Mensen uitsluiten om zich te verenigen achter één gemeenschappelijk programma is een vorm van intellectueel racisme. Er zijn ongetwijfeld leden van CD&V die niet op een wetenschappelijk verantwoorde manier in God geloven.


Een maatschappij wordt niet geleid door wetenschappers die denken dat ze de waarheid in pacht hebben. En al zeker niet door één intussen minderheidsstroming in de wetenschap. Mensenrechten kunnen niet beperkt worden omwille van een groot medisch experiment. Een experiment waar onzekerheid troef is. Voortschrijdend inzicht moet de kans krijgen zich te ontwikkelen. Maar de hele economie kan niet elke week mee laveren een andere richting uit.

Eén jaar na de gemengde commissie in China zijn we de communistische maatregelen zo beu als koude pap. Je hoeft geen complotdenker te zijn om het daarmee alvast eens te zijn.

Geef ons onze vrijheden terug. Zet de economie open. Versterk de zorg. Bescherm wie risico’s loopt.


2,312 views62 comments

Recent Posts

See All
bottom of page