top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Factcheck: Is VRIJHEID voor de doodstraf voor virologen?

Updated: May 17, 2022


Antwoord: NEEN!

Deze bewering is volledig vals.


Het vals gerucht doet de ronde dat Vrijheid de doodstraf zou willen voor virologen. Vals inderdaad, want Vrijheid is daar NIET voor.


Op het programmacongres in november lag de vraag voor of er een internationaal tribunaal moest komen dat de doodstraf zou kunnen uitspreken voor zware internationale misdrijven van genocide. Dat voorstel is door het congres NIET goedgekeurd. Wie dus zegt of schrijft dat Vrijheid een soort van Neurenberg II wil waar virologen de doodstraf kunnen krijgen, die liegt gewoon.


____________________

Waar komt dat vals gerucht dan vandaan? Maanden voor de partij was opgericht, begin 2021, heeft de huidige Voorzitter Michael Verstraeten een persoonlijke opinie geschreven naar aanleiding van de collaterale doden. De doden door de maatregelen. Een probleem dat door de staatsvirologen en de regering onder de mat wordt geschoven. De regering schreef ooit dat die doden noodzakelijk moesten vallen om de covid-patiënten optimaal te kunnen verzorgen. Waar de mensen zonder covid dat aan verdiend hadden, is nog steeds een prangende vraag. Eind 2020 waren studies verschenen waaruit bleek dat er mogelijk tientallen miljoenen mensen gestorven waren en nog konden sterven DOOR de maatregelen. Veel meer dan het aantal gespaarde doden. De regeringen die coronamaatregelen hebben doorgevoerd hebben zich enkel op de doden door corona geconcentreerd, maar niet op die collaterale doden.


Er bestaan mensenrechtenverdragen die bedoeld zijn om juist dat soort van uitwassen te vermijden. Regeringen die door een foute politiek een massaal aantal doden veroorzaken. De meeste van die gevallen situeren zich in oorlogstijd, of in extreme situaties zoals de genocide in Rwanda. Corona is een wat speciaal geval waar de politiek kadert in vredestijd naar aanleiding van een virus. Bij de redactie van de internationale verdragen hadden de makers van die verdragen niet kunnen bedenken dat er ooit zoiets zou gebeuren. Dat landen maatregelen zouden nemen waardoor honderdduizenden, miljoenen mensen zouden sterven als een vorm van geneeskunde. In België zijn er over die collaterale doden nog geen cijfers. Trouwens, er zijn nog altijd gevolgen voor o.a. diabetici, kanker – en hartpatiënten die niet tijdig de nodige zorgen hebben gekregen. Die dus noodzakelijk moesten doodgaan, volgens de Belgische regering, om de covids behoorlijk te kunnen verzorgen. In Groot-Brittannië zijn er wel cijfers. Het aantal verloren levensjaren loopt er in de miljoenen. Meer dan 70.000 mensen in de UK zijn gestorven door de maatregelen. Niet door covid-19. De grootste sterfte wereldwijd is er gekomen en zal er komen door hongersnoden.


Omdat de internationale mechanismes tegen het doden van zoveel mensen – niet “per ongeluk” want men wist op voorhand dat er doden “noodzakelijk” moesten vallen – hebben gefaald om die mensen te beschermen, vroeg Michael Verstraeten zich eind 2020 af hoe we in de toekomst zoiets kunnen vermijden. Hij stelde dat er een debat moest komen over de vraag of een rechtbank moest worden voorzien – internationaal uiteraard – die de verantwoordelijken voor deze doden zou kunnen berechten. In dat debat kon dan aan bod komen of de doodstraf in het arsenaal van die rechter moest komen. Maar wel onder de voorwaarde dat er inderdaad tientallen miljoenen mensen gestorven waren door de maatregelen. Dat was wat toen in de studies werd geopperd. Hoeveel het er vandaag zijn, is een totale onbekende.

De toen-nog-geen voorzitter van huidige partij heeft dus nooit geschreven dat hij voorstander is van de doodstraf voor virologen. Hij pleitte voor een DEBAT over de inrichting van een internationaal hof met eventueel die mogelijkheid. Hij was er zelf nog niet uit of in die omstandigheden wel een doodstraf een goed middel zou zijn. Misschien zijn er andere beschermingsmechanismen mogelijk die in de toekomst vermijden dat er zo veel collaterale doden vallen. In zijn opinie had Michael Verstraeten het ook over het gruwelijk karakter van de doodstraf.


Het is Marc Van Ranst die in zijn onnavolgbare kwaadaardige twitterijver van deze oproep tot een debat heeft gemaakt dat Michael Verstraeten zou hebben geschreven dat hij de doodstraf wou voor de virologen. Wat dus een klinklare leugen was. Pleiten voor een debat over de inrichting van een internationale rechtbank is niet hetzelfde als zeggen dat men de doodstraf voor virologen wil. Het gevolg is wel dat de nationale pers deze verkeerde weergave heeft overgenomen en dat er zelfs werd geschreven dat Michael Verstraeten de doodstraf zou gevraagd hebben voor Van Ranst. Wat al helemaal te gek is voor woorden. Van Ranst is bijna God, maar is op wereldvlak een kleine garnaal en niet verantwoordelijk voor de maatregelen in de Afrikaanse landen en in India bijvoorbeeld. Het is in die landen dat de armoede sterk is toegenomen, met alle gevolgen van dien.

Wel, dat debat is door de partij Vrijheid gevoerd. Het resultaat is dat de vraag naar een internationaal tribunaal dat de doodstraf zou kunnen voorzien in geval er tientallen miljoenen doden vallen, NIET werd goedgekeurd.


Wat wel is goedgekeurd dat is dat er een onderzoek moet komen naar wat er juist gebeurd is. Hoe het komt dat men de collaterale doden heeft veroorzaakt en of daar een strafrechtelijke verantwoordelijkheid is voor bepaalde mensen. Dat onderzoek is niet het werk van een politieke partij, maar van de magistratuur. Niet in een Neurenberg II proces (er bestaat geen dergelijk tribunaal) maar binnen de bestaande structuren. Er bestaat zoiets als het “positief injunctierecht” waarbij de regering, de minister van justitie, de parketten kan vragen een onderzoek te doen. Dat is wat Vrijheid wil. Er is immers een ernstige probleem: doden maken om coviddoden te vermijden, is geen vrijblijvende bezigheid. We gaan morgen ook niet vragen aan bijvoorbeeld de nierpatiënten om te sterven, zodat er meer bedden zijn voor de hartpatiënten.


De partij volgt dus niet wat haar voorzitter voor de oprichting van de partij, in volle strijd tegen de coronamaatregelen, in een persoonlijke opiniebijdrage voor de V.Z.W. Viruswaanzin heeft geopperd. Dat is ook gezond. Een partij hoeft niet klakkeloos te volgen wat haar voorzitter allemaal ooit heeft verteld of gemeend. Er waren trouwens nog andere programmapunten waar de partij de voorzitter niet is in gevolgd. Zo werd onder andere voorgesteld om de limiet voor cash betalingen op te trekken van de actuele 3.000 euro, naar 50.000 euro. Het congres heeft deze tekst verworpen en beslist dat voor Vrijheid de cash betalingen ongelimiteerd moeten kunnen.


Laat dit een les zijn voor iedereen die klakkeloos volgt wat kwaadaardige virologen voorliegen op sociale media. Vooral bedoeld om mensen te beschadigen die niet gedwee hun orders willen volgen.


Laat dit ook een les zijn voor iedereen die denkt dat de leden van Vrijheid alles wat een voorzitter ooit heeft gezegd, klakkeloos overnemen. Vrijheid is geen one-man-show van voorzitter Verstraeten. Vrijheid is het werk van honderden leden en duizenden sympathisanten. Neo-humanisten die de mens terug centraal in het beleid willen stellen. Niet de mathematische modellen, coronabarometers en een chaos van absurde regeltjes.


Voor de goede orde: onze voorzitter verdedigt met verve actueel het standpunt van de partij. Zo gaat dat in een democratie. Als de mensen in de partij dat beslissen dan is het aan de voorzitter om die beslissing te volgen. Met plezier trouwens, want hij zelf een zeer grote tegenstander van de doodstraf. Marc Van Ranst had dat liever anders gezien, maar dat aspect van de goddelijke kracht om die nuance te onderkennen, ontbreekt hem nog.


3,103 views117 comments

Recent Posts

See All

117 Comments


Elsje Devroye
Elsje Devroye
Feb 26, 2022

Ik citeer uit 'Het ultieme transfer', Hugo De Ridder (Lannoo 1992) p.108: 'Zelfs over de meest cruciale punten zoals de doodstraf, euthanasie, of solidariteit organiseerde een partij een peiling onder haar leden. Niet om na te gaan of zij misschien tekort waren geschoten in haar voorlichting ; niet als vertrekpunt om haar programmapunten waarmee de basis niet of niet-volledig akkoord meer was, beter te gaan verdedigen. Neen, ze kondigde boudweg aan dat de punten waarop de steekproef een duidelijke meerderheid gaf, prioritair zou worden verdedigd. Een grotere abdicatie van het leiderschap was moeilijk denkbaar. Bovendien werd de peiling alleen bij congresleden uitgevoerd. Statutair waren de senioren daarbij uitgesloten. Enkele jaren later verbaasde de partij zich daarover hoe ze volledig NAAST…

Like

Elsje Devroye
Elsje Devroye
Feb 10, 2022

Naar ik mij herinner heb je het uitgeroepen als een ex aequo. ik herinner het mij omdat meester Verstraeten het voorbeeld gaf van Hitler ...of je die dood zouden wensen. Ik vind dat een zéér on-wakkere vraag want Hitler was ook maar een puppet. De liegende pers en narcistische virologen en de media doden, zou dus alweer de échte schuldigen vrijuit laten gaan. Daarom ben ik bij 'niet aan de galg' gaan staan. Dat je nu voor ons standpunt pleit? Danjewel.

Like

Er is wel een " Grand jury " tribunaal begonnen met juristen over de héle wereld. Aanklachten tegen ,Droste pcr test, Bill Gates, pfizer, Fauci , de Amerikaanse vanranst. We kunnen het live volgen. En er zijn nog meer aanklachten tegen Merkel, Marcron . ......en er is veel méér.


Dus er is wel wat

Like
Elsje Devroye
Elsje Devroye
Feb 10, 2022
Replying to

Daarover is reeds een artikel verschenen en ik heb het hier nog niet gelezen. Er is geen ECHTE rechter gevonden die de 'deepstate' veroordelen kan of wil. Ik bid dat de vrijmetselarij plaats maakt voor Jezus Christus. De strijd die gaande is, is al eeuwen oud. Moest Jezus Chritus niet bestaan, dan zouden ze niet zoveel moeite doen om Hem te vernietigen en ik ga niet in dsicussie. Fijne dagen nog!

Like

Onzer aller viroloog vind het laag van de 'achterafexperten' die het beter weten in de parlementaire hoorzittingen. Is hij dan zo snel vergeten dat alleen de mening van een select clubje ertoe deed? Dat de rest onnozelaars, wappies enzoverder waren?


Het is laag om zichzelf als (enige) referentie te zien, anderen bewust uit te sluiten en te schofferen en vervolgens de problemen die men wel even zou oplossen, uiteindelijk niet kan bolwerken.


Dat laatste is op zich geen verwijt; het is onzinnig om uitspraken te doen over een aanstormende nieuwe epidemie. Bescheidenheid en toegeven dat ze het evenmin weten zou hen tenminste nog krediet gegeven hebben.


Maar uiteraard verkiest MVR weer de culpabilisering en haatspraak op Twitter. Sommige mensen leren…

Like
Replying to

Hmm, een hoge dunk van jezelf.

Like

Michel Driessen
Michel Driessen
Feb 04, 2022

https://www.youtube.com/watch?v=DeOst5O9XqY&t=225 La face cachée des vaccins, ouwe mensen verstaan nog Frans. Het is maar een van de documentaires. De waarheid komt stilaan uit. Wat gaat het gevolg zijn, als we collectief beseffen, dat zowat iedereen in de politiek en op hoge administratieve posten zal moeten worden vervangen wegens misdadige handelingen ? Welke justitie gaat dit berechten ? Er zijn nu al geen middelen, om recht te spreken> De geneeskunde en ouderenzorg kan zeker niet worden toevertrouwd aan commerciële bedrijven of ziekenhuizen, die ten koste van alles financieel moeten rondkomen.

Pharma is gebleken een oplichterij te zijn. Heel veilige en efficiënte geneesmiddelen worden met alle vuile trucs geweerd, ten voordele van heel gevaarlijke en dure behandelingen.


The great awakening ...

Like
Elsje Devroye
Elsje Devroye
Feb 10, 2022
Replying to

Daarom: bijf bij de partij Vrijheid en samen komen we er weer bovenop. Veel mensen zijn hersendood en velen zullen sterven. Ik weet ook niet hoe dat voor een samenleving wordt met die schapen. Hoe ze is, merk ik wel dagelucks en dan bid ik voor Jezus Christus om me sterk te houden want die geprikte schapen maken me nerveus.

Like
bottom of page