top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Factcheck Sciensano


Volgens Frank VDB, alias "The joker", situeert het probleem zich niet in de winkels maar buiten op straat. Want "schokeffect" was een eufemisme, de sluiting is er om de verplaatsingen te fnuiken.


In de laatste factsheet van Sciensano wordt aangeraden om binnenruimten te verluchten. Dat reduceert de kans op besmetting tot zelfs minder dan 1 %.


Misschien moeten we de buitenlucht op straat voldoende verluchten. Zou dat geen goede maatregel zijn?


Of omgekeerd, misschien is het geen goed idee om de binnenruimten te verluchten want het virus bevindt zich in de buitenlucht op straat.


Wie nog kan volgen, blijft beter thuis.


1,635 views18 comments

Recent Posts

See All
bottom of page