top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Ga naar Antwerpen!Zet de economie en de vrijheden terug naar normaal.

Van Ranst richt met zijn oproep om Antwerpen te vermijden wederom buitenproportionele schade aan, aan de Vlaamse economie. Het is niet omdat deze viroloog denkt dat na 23u30 een microscopisch klein wezen zich ontpopt in een bloeddorstige weerwolf, dat consumenten en de middenstand overdag aan de ketting moeten. Het is dat soort ongefundeerd angst aanjagen die de mensen "coronamoe" maakt (en geef ze eens ongelijk!).


Waar is het discours gebleven waarbij premier Wilmès nadrukkelijk rekende op het gezond verstand van haar burgers in de bestrijding van besmettingen? Het ging enkele weken goed. Tot 11 juli 2020. De veiligheidsraad dacht toen van 80 besmettingen per dag naar 0 te brengen door het verplichten van mondmaskers op de meest ridicule plaatsen en in de gekste omstandigheden. Het tegendeel is waar gebleken. Maar dat toegeven? "Over mijn lijk!", zegt Van Ranst.


Het is het volharden in de ridiculiteit dat de mensen kwaad maakt. Diverse handelszaken besluiten in Antwerpen inmiddels, bij een gebrek aan nog voldoende klanten, hun winkel, restaurant of café te sluiten tot eind augustus. Spijts alle investeringen in het Van Ranst-proof maken van hun zaak is alle, karig opgebouwde, rendabiliteit van de laatste weken nu helemaal weg. De kosten om open te blijven voor die enkele klant zijn te hoog. Van Ranst voedt zo de woede (en sluitingen) door onder de noemer "tweede golf" met "intelligente lockdowns", werknemers en ondernemers hun activiteiten af te nemen zonder enige vorm van perspectief noch zicht op enige compensatie.


We zien ook hoe de mensen paniekerig rondlopen, niet meer wetend wat ze mogen of moeten, waar ze masker moeten dragen of niet. Slaafs met hun hoofd naar de grond gebogen in het niets starend naar de grond!


We beseffen met dit beeld voor ogen, dat wij, mensen daardoor nogmaals opgezogen worden in “een systeem”. Dit keer een systeem van onderdrukking, van psychische angst

De straten lijken vol te lopen met zombies, die alle overroepen regeltjes slaafs volgen. Mensen lijken vergeten te zijn, dat wij in een democratie leven en dat wij vrije mensen zijn


Hoe meer regels er komen, hoe meer besmettingen


Wij stellen ons daar ernstige vragen bij. Er bereiken ons van alle kanten massaal veel wetenschappelijk onderbouwde berichten die de theorieën van de virologen onderuit halen en datgene dat wij MOETEN ondergaan in strijd is met de wet en de Rechten van de Mens!!


Een virus kan niet stoppen aan een kerk of op een plein en in een winkelstraat of centrum actief worden (50 m verder dan die kerk)


Als er een virus is dan is dat 24/24 aanwezig en niet enkel na 23u.


Avondklokken, dorpen, steden of gemeentes afsluiten, stopt geen virus van welke aard dan ook.


Ook camera’ s of tracing-apps zullen geen virus stoppen, Big Brother.


Onze bekendste viroloog die zelf toegeeft op tv, dat de helft van de corona-doden, met alle respect voor alle overledenen, in België, geen corona-doden zijn (citaat van Van Ranst), maar toch komen er meer en meer regels die ons beperken in onze vrijheden/rechten


Een gouverneur (mevr. Cathy Berx) die openlijk zegt: "u heeft slecht 1 recht, dat is leven!!".


En toch blijven velen slaafs in de rij lopen, zoals een kudde willoze wezens. Onbegrijpelijk. Alhoewel, Berlijn en Malieveld geven ons in België hoop. En hoopt doet leven zingt de succesvolste 80-jarige jubilaris.


Denk allemaal eens na of u zo verder wilt leven!

Denk allemaal eens na of u uw kinderen zo een toekomst wilt geven!

Denk allemaal eens na of u uw kleinkinderen wilt hypothekeren met een onderdrukte toekomst, met avondklokken, geen dansen meer, geen sociale contacten meer zonder masker, zonder enige vorm van vriendschappelijke affectie, enz, enz..


Besef dat we afglijden naar een situatie waarbij één persoon, Van Ranst, éénieders leven dirigeert. We moeten, zonder vragen stellen, gewoon aanvaarden wat hij zegt en doen wat hij denkt! Op straffe van een zware boete of gebruik van de roe door zijn ordehandhavers op zij die niet akkoord gaan. Wees eerlijk, dit is toch onaanvaardbaar?


Het is tijd dat we een kat een kat durven noemen en inderdaad inzien dat dit virus voor andere doeleinden gebruikt wordt!


En dat moet ophouden! Zet de economie en de vrijheden terug naar normaal. Nu!


Kom op voor jezelf en je medemens.
1,348 views14 comments

Recent Posts

See All
bottom of page