top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Geen coronawet in België!
Nederland voert een zogenaamde "spoedwet" in vol vrijheidsbeperkende maatregelen.

Ook in België gaan geruchten dat de minderheidsregering dergelijke wetten wil uitvaardigen.


Wij zijn van oordeel dat het begrip spoedwet onterecht is. Er is geen spoedeisend argument. Wel worden de burgerrechten ‘tijdelijk’ opgeheven. Deze wet is niet alleen niet overeenstemming met de grondwet. Volgens VIRUSWAANZIN moeten we dergelijke wet asap eerst grondig voor te leggen aan wat institutionele raadgevende organen.

873 views1 comment

Recent Posts

See All
bottom of page