top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Gibraltar, de rots der vaccinaties


Het verzwegen mysterie van de Middellandse Zee...

Gibraltar. 99 % van de bevolking is er volledig gevaccineerd. Dit is zowat het enige land ter wereld waar er dus geen twijfel meer kan zijn of het de gevaccineerden zijn of de niet gevaccineerden die positieve tests leveren.

Actueel: 40 nieuwe gevallen per dag op 34.000 inwoners. Naar Belgische normen zijn dat 13.500 gevallen per dag maar liefst. Bijna allemaal gevaccineerde mensen. Wie beweert dat de huidige stijging in de gevallen een stijging is bij niet-gevaccineerden mag eens kijken naar Gibraltar en zich diep schamen. Wat kunnen we leren uit deze cijfers?


1. Het merendeel van de positieve tests komt voor bij gevaccineerde bewoners. (Dat is niet hetzelfde als het aantal besmettingen omdat niet alle besmettingen gemeten worden, de teststrategie niet random is en er foutmarges zitten op de PCR-testen). 2. Er zijn relatief meer positieve tests in de groep van de niet-gevaccineerde bewoners dan in de groep van de gevaccineerde bewoners. 3. De theorie van de groepsimmuniteit blijkt niet te kloppen. Deze theorie gaat ervan uit dat afhankelijk van het aanvangs-reproductiegetal R0 er een bepaald percentage immuniteit is waarna er geen besmettingen meer gebeuren. Maar zelfs bij quasi 100 % vaccinatie ziet men toch nog een stijging in de besmettingen. Nochtans zijn alle wiskundige modellen die de basis zijn voor de maatregelen op deze gedachte gestoeld (SIR of SEIR modellen). 4. Het zijn niet de niet-gevaccineerden die voor de stijging in de besmettingen zorgen. Beide groepen zorgen daarvoor. Het heeft dus geen zin om naar "schuldigen" te wijzen.

Wat we uit deze cijfers NIET kunnen halen:

1. Het antwoord op de vraag of er meer besmettingen zijn bij gevaccineerden dan bij niet-gevaccineerden. O.a. ontbreekt daarvoor het cijfer van het aantal tests in elk van deze groepen. Het is beslist mogelijk dat er relatief meer tests zijn in de groep van de niet-gevaccineerden. 2. De effectiviteit van de vaccins op vlak van besmettingen. Ook dat cijfer valt niet te achterhalen omdat de teststrategie en het aantal tests per groep niet gekend is. Om hierover een uitspraak te kunnen doen zou er random moeten worden getest. 3. De effectiviteit van de vaccins bij het aantal overlijdens of hospitalisaties. Deze cijfers ontbreken totaal terwijl zij de meest relevante cijfers zijn.


1,158 views4 comments

Recent Posts

See All
bottom of page