top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

@Gouverneur Berx: Free Antwerp!Die lokdowns en avondklok zijn science nonsens...


Geachte mevrouw de Eerste Minister,

Geachte Gouverneur van Antwerpen,

Geachte Celeval,


Viruswaanzin België wil uw aandacht vestigen op een paper die recent in The Lancet verscheen:


https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(20)30208-X/fulltext

De onderzoeker heeft de 50 zwaarst getroffen landen bekeken, en een multivariant-analyse gedaan met variabelen zoals obesiteit, lockdown-maatregelen, ongelijjkheid, en tientallen anderen. Op die manier wordt gezocht naar een correlatie tussen twee variabelen.


Nu moet je daarmee oppassen, want een correlatie, zelfs als die statistisch significant is, betekent nog niet dat er een causaal verband is.


Dus de correlaties die ze gevonden hebben, moeten voorzichtig geïnterpreteerd worden, en liefst door andere onderzoeken bevestigd.


Maar relevanter is wat ze niet gevonden hebben:

"Lastly, government actions such as border closures, full lock- downs, and a high rate of COVID-19 testing were not associated with statistically significant reductions in the number of critical cases or overall mortality."


Correlatie betekent nog niet dat er een causaal verband is - maar omgekeerd impliceert een causaal verband wel dat er zeker een correlatie moet zijn.


Als de overheidsmaatregelen enig effect zouden hebben, dan moet er wel een correlatie te vinden zijn - en die is er NIET. In ieder geval niet met het aantal doden of kritieke gevallen (wel met het aantal gevallen, en met het aantal herstelde zieken).


Als er dus weer eens een viroloog is die bij u komt beweren dat de maatregelen nodig zijn om het aantal doden te beperken, dan levert deze studie u alvast een overtuigend tegenargument.


Photo: rozenactie van viruswaanzin: Leg een witte roos bij elk monument bij wijze van protest tegen de corona-maatregelen (als u wil met een kaartje die onze website vermeld en uw boodschap)


_____

De feiten van de viruswaanzin zijn gekend, onze argumentaties bijzonder sterk. Wat niet kan gezegd worden van de onderbouwing van de meeste maatregelen (bvb. mondmaskers en de avondklok) - dat bewijzen nu ook de recentste data. Steun viruswaanzin.be in haar strijd tegen de disproportionele en niet wetenschappelijk onderbouwde vrijheidsbeperkingen en van-de-pot-gerukte-verplichtingen. Elke donatie is welkom: https://www.viruswaanzin.be/donatie .


Viruswaanzin.be is een onafhankelijk initiatief en wordt op geen enkele manier onderschreven, gesponsord of beheerd door de overheid.

2,662 views86 comments

Recent Posts

See All
bottom of page