top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Hang onze affiche op. Laat uw ongenoegen zien.De collaterale schade kreeg gisteren een gezicht met de betreurenswaardige zelfmoord van Alysson Jadin, een vrouw van 24 uit Luik die met veel passie in augustus haar eigen kapperzaak opstartte. Door de lockdown 2.0 verloor ze alles en stapte radeloos uit het leven. Dit is nog maar het topje van de ijsberg. De Nationale Bank voorspelde gisteren in januari 60 000 faillissementen en 250 000 extra werklozen.


Al onze aanvragen voor manifestaties in allerlei inventieve vormen worden steevast niet goedgekeurd. Indien we deze verboden zouden negeren en toch oproepen tot een demonstratie is de burgerlijke aansprakelijkheid bij eventuele schade geheel voor viruswaanzin.be. . Maar, zoals de regering zelf zegt : "we moeten iets doen." Daarom roepen we op om onze affiche massaal voor uw raam te hangen om in het straatbeeld duidelijk te maken dat we het niet eens, dat het bloedvergieten moet stoppen! U kan de pdf in bijlage afdrukken of er zoveel als u wil ophalen bij Viruswaanzin (zie instructies hiervoor onderaan).


Een ego-viroloog die zelf al 8 maanden allerlei niet gefundeerde voorstellen toetert in de media, over vanalles en nog wat, door zijn voorstellen meer ellende bezorgt dan oplossingen of strategie/beleid en nu gratuit in Nederlandse media toetert dat het beleid in Belgie op niets trekt terwijl hij zélf onderdeel van het beleid is. En er zomaar mee weg geraakt in diezelfde Vlaamse media, ei zo na kritiekloos...


We kijken ernaar en telkens weer denken we gedwongen grensverleggend over dergelijke onvoorstelbare feiten: is dit land echt afgegleden naar de absolute banaliteit waar dergelijke zaken zomaar aanvaard worden? Moeten wij brave burgers een dergelijk zootje ongeregeld volgen als gids in crisis? Serieus?


En de media? Laat ons voorspellen, de vironar zal verder opgevoerd worden want het verkoopt lekker en controverse is belangrijker geworden dan inhoud of feiten. Laat staan kritische journalistiek. ‘We zoeken iemand met een mening over... het maakt niet uit ... hij zegt altijd wel iets, lekker scoren met die communist’ Zoiets op de redactievloer?


Nuchter beschouwd? Van Ranst is zelf de belichaming van een virus. Het virus van tweespalt, polarisatie, onredelijkheid en egocentrisme in onze samenleving. De profeet van angst bij het volk. Hij is de belichaming van een ondemocratisch narcisme. Ter glorie van zijn persoonlijk ego, niets meer niets minder.


Surfen op een crisis voor eigen gewin.


Blind als ze zijn.


Zoals op 30 oktober 2020 de Auditeur bij de Raad van State vaststelt dat de maatregelen in de horeca ongrondwettelijk zijn, zo heeft het hof van beroep van Brussel ook vastgesteld de we de wettelijke grondslag voor de maatregelen tijdelijk is en dat de regering nu tijd genoeg heeft gehad om een wettelijke grondslag te maken voor de maatregelen. Zoals de auditeur oordeelde het hof van beroep dat in een voorlopige procedure niet in de beslissing van de regering kan worden gekomen. Het hof stelt zich in een procedure in kortgeding die voorlopige maatregelen betreft, zich niet te kunnen inlaten met de adviezen van de virologen en de genomen maatregelen. Het hof legt daarom geen verbod op in kortgeding om bepaalde maatregelen te nemen. Zoals de auditeur dat ook voorstel inzake de horeca. Hierdoor is ons land de facto terechtgekomen in een “gouvernement des experts”, omdat de rechter op korte termijn de maatregelen niet beoordeelt. Maar daarmee is de kous echter niet af. Immers moet de regering de maatregelen beter onderbouwen en een wettelijk kader scheppen in het parlement. De stelling van de burgers dat het controleren van Covid-19 een illusie is en dat er moet worden gefocust op de risicopatiënten, de meest kwetsbaren, noemt het hof “plausibel”. De regering zal dus moeten gaan onderbouwen waarom deze keuze niet wordt gemaakt. Waar de kortgedingrechter nog had gesteld dat de stellingen van de burgers die dit proces voeren getuigden van “intellectuele armoede”, stelt het hof nu vast dat er een “battle of experts” is. In de procedure in kortgeding kan deze onenigheid niet worden beslecht. Dat is iets voor de zaak ten gronde. Maar de “omgekeerde lockdown”, die ook wereldwijd door vele wetenschappers intussen wordt voorgesteld, is volgens het hof dus “plausibel”. Het gevolg van dit arrest is dat als de regering de maatregelen niet beter onderbouwt en er geen wettelijk kader komt, de afdwinging van de maatregelen in het gedrang komt. In de procedure ten gronde zowel als in de strafprocedures rond de boetes kan immers deze beoordeling wel gebeuren. Met onderbouwing wordt ook bedoeld aantonen dat de maatregelen nut hebben. Het Hof verwijst naar het gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing op dat vlak. In de actuele stand van zaken waarin de regering en de virologen, hoewel er al tal van maatregelen zijn die de mensen al maanden naleven, vaststellen dat deze maatregelen niet werken en de cijfers blijven stijgen, is de bewijsvoering dat de maatregelen werken bijzonder actueel. Iedereen draagt mondmaskers in de winkel, in openbare gebouwen, er zijn geen grote demonstraties, de evenementen zijn grotendeels onmogelijk, er wordt niet gedanst … De regering zal moeten onderbouwen dat deze maatregelen enige nut hebben gehad en nog hebben. Het is intellectueel oneerlijk en zelfs onjuist, dat deze maatregelen niet werken omdat de mensen ze niet naleven. Het is mogelijk dat de bubbels niet overal zijn nageleefd, maar alle andere maatregelen zijn dat wel. Al deze maatregelen werken niet. We zitten actueel in een situatie waarin de regering maandenlang experimenten heeft gedaan met de bevolking. We verwijzen naar de verklaring van Prof. Van Gucht. in het voorjaar. De enige actie die op vandaag met zekerheid werkt, is de inzet van de zorg en de artsen. Ziekenhuizen zijn gebouwd om zieken te verzorgen. Alle andere maatregelen hebben de stijging van de cijfers niet kunnen voorkomen. In de plaats van te experimenteren met allerlei niet werkende maatregelen had de regering de zorg moeten versterken de voorbije maanden. Dat pas nu wordt gezocht naar personeel om de ziekenhuizen bij te staan is gewoon halluciant. Hadden de virologen geen tweede golf voorspeld? Waarom werd de zorg dan niet versterkt? Wij wijzen erop dat Viruswaanzin al van bij haar oprichting in juli vraagt om 3 fundamentele zaken: - 1. Bescherm de risicopatiënten. - 2. Versterk de zorg, huisartsen, ziekenhuizen, woonzorgcentra. - 3. Zet de economie terug open en geef de mensen hun vrijheid terug.


Gelieve deze oproep massaal te willen verspreiden. Thx!


______

AFFICHES:

Ophalen: mail naar: maxime.c@telenet.be (secretaris van de vzw Viruswaanzin)

of download en print deze PDF

STOP affiche FRNL02
.pdf
Download PDF • 18.50MB2,758 views14 comments

Recent Posts

See All

14 comentarios


karl.v.hilst
karl.v.hilst
25 nov 2020

Berichtje voor "VERA" (wonende in Mechelen): kan ik aub contactgegevens van jou? Mijn e-mail is karl.v.hilst@gmail.com Dit als antwoord op jouw eerder berichtje!

Me gusta


9 dagen succesvol protest in Denemarken, maar niets hierover in onze media :-/

Me gusta

Matt Em
Matt Em
23 nov 2020

De leugen van het regime komt steeds verder naar boven: Alle maatregelingen blijven van kracht tot het vaccin er is.

Het tegendeel is eerder waar en die muilkorf en 1,5m. worden een vast onderdeel van onze maatschappij, ook al heb jij je vol laten spuiten met hun vergif.

https://stichtingvaccinvrij.nl/guerilla-mask-force-bern-zwitserland-03-11-2020-levenslang-mondkapjesplicht/

Me gusta

Matt Em
Matt Em
20 nov 2020

https://www.xandernieuws.net/algemeen/nieuw-gratis-e-boek-zorgwekkende-gevolgen-van-vaccinaties-download-nu-het-nog-kan/

Me gusta

Matt Em
Matt Em
20 nov 2020

https://principia-scientific.com/robert-f-kennedy-jr-covid19-vaccine-should-be-avoided-at-all-cost/

Nog redenen te meer om dat vaccin absoluut te weigeren, want het is een misdaad tegen de gehele mensheid.

Wanneer wordt dat tribunaal opgestart?

Van Monsanto/Bayer is ondertussen toch wel voldoende bekend dat zij patenten hebben op alles wat genetisch veranderd, gemanipuleerd is. Het zaad van hun 'gewassen' is onvruchtbaar zodat boeren ieder jaar opnieuw hun zaden moeten kopen. Daar zit hun grootste verdienmodel in naast natuurlijk de gigantische opbrengst van hun chemische rotzooi (roundup) waartegen de gewassen resistent tegen zijn gemaakt.

Met dit 'nieuwe' vaccin is dat niet anders omdat het ook genetisch aangepast is (GMO) en dat is (tot voor kort?) streng verboden geweest om hiermee te experimenteren op mensen, maar de GMO gevaccineerden zijn straks wel…

Me gusta
bottom of page