top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Het gaat niet over ons leven

Updated: Dec 22, 2020


Geblaat op sociale media en lettertjes in open brieven. Daar lacht de virologenjunta mee. Met zwijggeld (dubbel overbruggingsrecht en uitstel van hypotheekaflossingen) en 300% hogere boetes houden ze moeiteloos de repressie van het arme plebs in stand. Haal dat zwijggeld weg en een uur later is het revolutie... Niemand durft tegen de feodale broodheer (i.e. minderheidsregering) en de psychologische mishandeling van gestoorde, zichzelf verrijkende virologen, nog iets inbrengen. Zolang we ons hoopje stenen maar kunnen houden.


We zijn gestopt met leven om niet te moeten sterven.

En zelfs dat leverde ons meer dan 16 000 doden...


Als zelfs een avondklok een makkelijke regel wordt genoemd, wat is dan het volgende?'


We zijn opgelucht dat de avondklok in Vlaanderen niet werd vervroegd. Toch maken wij onns zorgen over de retoriek rond de strenge maatregel. 'Strikte handhaving lukt slechts wanneer de regel rechtvaardig wordt geacht.'Sloeg u de langgerekte persconferentie van vrijdagavond over wegens wel iets beter te doen? Had u niet echt iets beter te doen, maar vond u het toch te lang duren? Laten we het hier even heel kort voor u samenvatten. De huidige maatregelen zijn al streng genoeg en worden niet nóg strenger. Wel komen er betere en meer controles. Meer handhaving dus, maar geen vervroegde avondklok in Vlaanderen, zoals die bestaat in Wallonië en Brussel. Blijkbaar was dit niet naar de zin van professor - euhm, we bedoelen minister Frank Vandenbroucke (SP.A), maar kon Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) dit toch uit de brand (pun intended) slepen.


Een viroloog liet in Het Nieuwsblad optekenen dat de avondklok beter wel vervroegd was. 'Elk Overlegcomité zien we politieke armworstelingen. Terwijl dit echt een heel makkelijke regel was om in te voeren én te controleren.' U leest het goed, jawel, de avondklok invoeren wordt 'een heel makkelijke regel' genoemd. Makkelijk in te voeren, juist, en zelfs makkelijk te controleren, ook correct. Gemakkelijk na te leven? Dat is blijkbaar niet meteen ieders bekommernis.


Federaal vicepremier Georges Gilkinet (Ecolo) liet zich aan het Egmontpaleis dan weer ontvallen dat er beter één uniforme avondklok zou komen. Het is een beetje taboe om het er nog over te hebben, maar laten we even terugspoelen naar augustus 2020. Toen werd een avondklok ingevoerd in Antwerpen, wegens de slechte cijfers aldaar. Riep toen iemand op om die in het hele land in te voeren?


We glijden af. Traag, maar gestaag. Als zelfs een avondklok een makkelijke regel wordt genoemd, wat is dan het volgende? Mensen vertellen wie ze wel en niet kunnen zien in de huiskamer? Excuses, dat werd ook al ingevoerd. Ouderen tijdens hun laatste maanden opsluiten zonder bezoek? Juist, ja. Kinderen en jongeren onderwijs ontzeggen? De gevolgen laten zich gevoelen, maar sommigen vinden het zo'n 'makkelijke maatregel' dat we die best weer kunnen invoeren.


Laten we de discussies over de maatregelen terugvoeren tot de essentie: een maatregel moet doeltreffend zijn, evenredig en goed worden uitgelegd aan de bevolking. Wie maatregelen niet wil volgen, moet gesanctioneerd worden; wie niet wil horen, moet voelen. Zo niet hebben verboden natuurlijk geen zin. Maar strikte handhaving lukt slechts wanneer de regel rechtvaardig wordt geacht en dus mogen alcoholrijke lockdownfeestjes niet gelijk gesteld worden aan een bezoek van opa én oma. Bovendien moet handhaving ook mogelijk zijn, wat niet zo maar het geval is in de beslotenheid van de huiskamers, zoals intussen wel bleek.


Niet zomaar klopten we al zo vaak op de spijker van de (grond)wettelijke basis van genomen maatregelen dat die ondertussen helemaal scheef staat. Het al te gemakkelijk opzijschuiven van basisrechten leek een virus dat in het spoor van corona was uitgebroken. Aanvankelijk wekte dat spijkergetimmer slechts schouderophalen op bij de federale regering. Minister Annelies Verlinden (CD&V) kondigde intussen aan dat zij bezig is aan een zogenaamde Pandemiewet. We zullen zien wat het debat hierover in de Kamer naar boven brengt. Die zou ons inziens minstens onze grondrechten moeten vrijwaren en de willekeur van de MB's aan banden moeten leggen.


Zo'n Pandemiewet uitschrijven vraagt wel erg veel tijd, al bieden buurlanden zeker inspiratie en meende Johan Vande Lanotte (SP.A) er slechts enkele uren tijd voor nodig te hebben. Het getreuzel leidt ertoe dat de minister van Binnenlandse Zaken zondag de verregaande maatregel om de grenzen te sluiten voor Britten wel weer met een eenvoudig Ministerieel Besluit (MB) nam. Een MB dient in de regel om bijkomstige bepalingen of detailbepalingen bij een Koninklijk Besluit te laten vaststellen. Covid mag geen vrijgeleide worden naar totalitarisme.


In een jaar als 2020 beseffen we wat belangrijk is voor ons. Een restaurantbezoek voor de ene, een festival voor de andere. Menselijke warmte, non-verbale communicatie, zelfs de vrijheid om eens goed kunnen zagen tegen collega's bleek iets wat je mist als het er niet is. Maar nog essentiëler zijn natuurlijk een goede gezondheid, onderwijs, de vrijheid om te gaan en staan waar je wil en een democratisch debat, allemaal samen in een goed evenwicht. Het goede leven is een zaak van kwantiteit, maar zeker ook kwaliteit.


Voor 2021 is "eigenheid" één van de sleutelwoorden. Daarom willen wij in deze bijzondere tijden ook onze bijzondere wensen aan jou overbrengen.


Vandaag net na zonsondergang, vindt de grote conjunctie van 2 planeten plaats, dit is vrij uniek aangezien deze 2 planeten slechts om de 800 jaar achter elkaar staan, bovendien valt het deze keer samen met de zonnewende op 21 december, waardoor het fenomeen wellicht goed zichtbaar zal zijn. Men spreekt ook over de Betlehemster of de Kerstster, omdat deze 2 planeten één grote ster lijken. Men vermoedt dat dit de ster is die de 3 wijzen zagen om het kindeke Jezus te vinden.


Het fenomeen is niet alleen uniek, het is ook hoopgevend, voor hen die het willen geloven. Laat ons hopen op betere tijden, tijden van innovatie en verandering, verbinding tussen mensen en gemeenschappen, maar ook vrijheid en autonomie.


Wij met onze eigenheid, geloven dat de komende jaren, een gevoel van overvloed brengen.

Wij wensen u en uw familie oprecht hetzelfde! Wij hopen dan ook dat 2021 het jaar zal zijn waarin we alle rechten heroveren en dat we mogen het echte leven opnieuw ervaren. Zonder virologenjunta!


We zien en horen elkaar aanstaande woensdag 23/12 op de Grote Markt in Sint-Niklaas, 20u.

We houden ons woensdag wel aan de lokale covid reglementering en betuigen we VREEDZAAM ons medeleven met de slachtoffers van de maatregelen.


P.S.: de groeten aan de rednosed Marx von Ramp...

3,057 views86 comments

Recent Posts

See All
bottom of page