top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Hoe goed werken de vaccins echt?De effectiviteit van de vaccins op de besmettingen is lager dan 70 %. Berekening op basis van de cijfers van Sciensano voor België.


Methode:

1. Het aantal dubbel gevaccineerden wordt berekend per 2 weken, waarbij het gemiddelde wordt gemaakt van de voorbije 2 weken. Dat is niet helemaal juist omdat er tegen het einde van de periode meer vaccinatie is dan bij het begin. Waardoor het eindresultaat een iets hogere effectiviteit zal aangeven dan reëel. (zie kolom "gevaccineerd) Wie al is gevaccineerd wordt uiteraard verder meegeteld voor de periode van 1.1.2021 tot 15.5.2021.

2. Het aantal dagen dat wordt doorgemaakt in dezelfde periode wordt berekend voor de gevaccineerden (kolom "dagen gevaxd") wat een totaal geeft van 57 miljoen dagen.

3. Het aantal doorgemaakt in dezelfde periode door niet volledig gevaccineerden wordt berekend op basis van het bevolkingsaantal (1,481 miljard).

4. Het aantal positieve tests bij gevaccineerden en niet gevaccineerden wordt beschouwd voor deze periode, komende van de mededeling van Sciensano.

5. Een voorbehoud wordt gemaakt met betrekking tot de teststrategie. Het zou kunnen dat er meer of minder mensen getest worden in de beide categorieën gevaccineerden en niet gevaccineerden. Het is denkbaar dat de gevaccineerden zich minder snel laten testen omdat ze gevaccineerd zijn en denken veilig te zijn.


Resultaat:

De kans van een gevaccineerd persoon om in deze periode positief te testen was 0,79 %. voor de niet-gevaccineerde was dat 2,55 %.


Wat betekent dat de vaccinatie de kans op een positieve test reduceert met 68,96 %. Wellicht is in gevolge de teststrategie en de vereenvoudigde methode om het gemiddelde te berekenen, de reële bescherming nog iets lager.


Deze berekening wijst op een bescherming van het vaccin van minder dan 70 % en stemt overeen met de bevindingen van Prof. Didier Raoult die in Marseille rond 60 à 65 % uitkwam.

Let wel, dit geldt voor "besmettingen", of positieve tests. Niet voor overlijdens of hospitaalopnames waar de bescherming beter lijkt te zijn.


In elk geval is er geen bescherming van 90 % zoals "voorspeld" wat betreft de "besmettingen" of beter de positieve tests.


Deze cijfers hebben betrekking op de periode voor Delta. Het argument dat de werking van de vaccins nu lager zou zijn dan voorspeld door de Delta, is hiermee weerlegd.

Allemaal vriendelijk uitgenodigd om mijn berekening te weerleggen. Niemand maakt nooit fouten.
2,134 views68 comments

Recent Posts

See All
bottom of page