top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Hoe zouden we niet bezorgd kunnen zijn?Het coronavirus is er. We weten dat er non-believers bestaan die denken dat dit allemaal fake is, maar voor alle duidelijkheid: daar horen wij niet bij. We weten dat er mensen ziek worden van een coronavirus, soms zelfs heel ziek, en dat er jammer genoeg ook mensen overlijden als gevolg van het virus. Maar heel veel mensen worden er ook niet ziek van, en ondanks het stijgend aantal besmettingen blijft de kans dat je iemand die besmettelijk is op straat of in de supermarkt tegenkomt vrij beperkt, en is de kans dat deze persoon je dan ook daadwerkelijk besmet, ook nog eens klein. Dus laten we alstublieft beginnen met alles in de juiste proportie te zien.

Vanaf maart is België maatregelen beginnen te treffen om de verspreiding van het virus tegen te gaan en om, door de curve af te vlakken, ons healthcare systeem niet in gevaar te brengen. Dat heeft, net als in andere landen, heel wat geld gekost aan onze economie. Cijfers m.b.t. failissementen, collectieve ontslagen, economische inkrimping, enz, zijn tegenwoordig dagelijkse kost in de pers. Dat was in België niet anders dan in andere landen. Toch is België erin geslaagd om, in verhouding tot het bevolkingsaantal, met grote voorsprong, de wereldwijde nummer 1 positie te behalen op vlak van het aantal overleden personen. België telt verhoudingsgewijs zelfs ongeveer dubbel zoveel Covid-overledenen als de Verenigde Staten van die (volgens velen) ‘idiote’ Donald Trump.


Als een bedrijfsleider cijfers presenteert die veel slechter zijn dan die van zijn concurrenten, terwijl de aandeelhouders evenveel hebben geïnvesteerd, dan heeft die bedrijfsleider gefaald en wordt hij meer dan waarschijnlijk vervangen. Als een voetbalcoach 5 wedstrijden op rij verliest met zijn ploeg, met een spelerskern die evenveel heeft gekost als die van zijn concurrenten, dan heeft hij gefaald en wordt hij wellicht ontslagen, zelfs al heeft zijn ploeg tijdens die wedstrijden veel pech gehad en 10x tegen de paal getrapt. Wel, met de coronacijfers die België laat zien, kan je niet anders dan zeggen dat onze wetenschappers (en met hen de politici die hun adviezen hebben gevolgd) grandioos gefaald hebben. En toch mogen ze gewoon verder doen, en wordt hen toegelaten om verder met ons de dieperik in te rijden.


Sommigen gaan dit misschien dwaze vergelijkingen vinden. Wel, het dragen van een mondmasker vergelijken met het dragen van een autogordel, zoals de wetenschappers ons nu willen doen geloven, is in mijn ogen nog vele malen dwazer !

Laten we beginnen bij de wetenschappers: waar ligt eigenlijk de prioriteit van die mensen? Is men zich aan het profileren met het oog op een toekomstige politieke carrière? Is het hun voornaamste taak om mensen bang te maken? Is het machtsgeilheid? Wil men laten zien dat men alle burgers van dit land dingen kan laten doen die door hen vastgelegd worden? Past dit misschien in het politieke gedachtengoed van sommige van deze experten? Of verdedigt men misschien de belangen van de pharmabedrijven, die grote R&D kosten aan het maken zijn om een vaccin te vinden en dus ‘verkopers’ moeten vinden om hun product aan de man te brengen? Sinds baby Pia weten we immers allemaal dat deze pharma-reuzen meedogenloos te werk gaan en woekerwinsten nastreven. Of is het een combinatie van dit alles? Eerlijk, wij weten het niet. En we beschuldigen niemand, we insinueren niks, maar uit wat volgt is het toch duidelijk dat er allerlei dingen niet kloppen en dat mensen zich terecht allerlei vragen beginnen te stellen?


Want waarom zijn de virologen er telkens als de kippen bij om in de pers te komen vertellen wat de politiek moet beslissen (winkels kunnen pas open als de ziekenhuisopnames onder de 50 per dag gezakt zijn, bubbels van 15 zijn te groot, mondmaskers moeten verplicht worden in de supermarkten, de voorbeelden zijn legio...)? Om de politiekers voor voldongen feiten te zetten en mee te gaan in de bangmakerij? Schrijnend is hier trouwens de reactie van deze experten toen enkele maanden geleden een draft nota van de GEES was uitgelekt naar de pers: “dit is schandalig, we worden voor voldongen feiten gezet, we kunnen nu niet meer terug, dit gaat mensenlevens eisen, ...”, waren toen enkele van hun reacties. Terwijl ze blijkbaar zelf niets liever doen dan voor hun beurt hun opinie in de pers te ventileren en zo de politiekers geen keuze meer te laten. Een beetje consequent blijven alstublieft !

En hoe verklaart men anders dat deze experten, zelfs al waren ze aanwezig op een Veiligheidsraad, een uur later in de pers komen melden dat ze het niet eens zijn met de beslissingen van deze Raad. Als je als expert bij een vergadering zit, maakt niet uit of je beslissingsbevoegdheid hebt of niet, en je bent niet akkoord met een beslissing, dan is het je taak om ter plaatse hard op tafel te slaan zodat je iedereen overtuigt waarom je niet akkoord bent. En als die raad dan toch een andere beslissing neemt, dan leg je je daar bij neer en dan wil dat misschien zeggen dat je argumenten toch niet sterk genoeg waren. Maar nee, in België gaan deze experten dan, via achterpoortjes die de mainstream media hen aanbiedt, toch nog klagen en proberen om hun gelijk te halen. Als een directiecomité van een bedrijf de beslissing neemt om 100 mensen te ontslaan, dan neemt men deze beslissing unaniem, en dan kan het niet dat één van de directieleden achteraf tegen de personeelsleden van dat bedrijf gaat zeggen dat hij er niet mee akkoord was maar dat het aan zijn collega - directeurs lag. Doet men dit toch, dan is men te zwak voor de rol, en dan is het inderdaad beter dat men opstapt. Maar wees dan alstublieft ook rechtlijnig en eerlijk met jezelf, en stop dan ook met ‘adviseren’!

En hoe leg je anders uit dat de experten de beschikbare cijfers enkel gebruiken op de manier die hen het beste uitkomt? Toen er dagelijkse cijfers werden gepubliceerd hebben we onze bekendste viroloog meermaals horen zeggen dat je naar gemiddelden op een langere termijn moet kijken, “want anders word je gek”. Maar wanneer er dan gemiddeldes bekend werden gemaakt, hamerde deze expert er plots op dat we weer moesten overschakelen naar dagcijfers, “omdat we anders in slaap worden gewiegd en niemand dit begrijpt”. In de lagere school werd, ons toch, in het 3e of 4e leerjaar geleerd hoe je een gemiddelde moet berekenen. Trouwens, als je werkt met 7-daagse gemiddelden, en je vergelijkt die met het gemiddelde van de 7 dagen ervoor, dan is het niet moeilijk om voorspellingen te maken voor de volgende dag, want 6 van de 7 dagen die je in rekening neemt zullen dezelfde zijn als de dag voordien. En het is dus ook niet moeilijk om te voorspellen wanneer we terug een daling zullen zien: als een piekdag van de huidige periode naar de vorige periode verhuist (dus 7 dagen na die piekdag), is de kans groot dat we opnieuw een daling of stabilisatie zullen zien, toch? Maar voor het overgrote deel van de bevolking wordt deze man hierdoor gezien als een kenner, als een waarzegger bijna. Toen we in het begin zaten van de nieuwe stijging, kwam deze kenner zelfs vertellen dat een stijging van 2%, gevolgd door een stijging van 4% de dag nadien, misschien lijkt op een kleine stijging, maar als we deze optellen, dat we dan al een grotere stijging zien. Wel, die percentages mag je niet optellen, want dan heb je voor zes zevenden een dubbeltelling, dus die redenering op dat moment was compleet verkeerd !!! En we geloven niet dat een universiteitsprofessor dat niet weet, wat betekent dat er hier heel bewust verkeerde info wordt gegeven aan de bevolking. Maar geen mens die dit opmerkt, niemand die dit weerlegt. Nee hoor, laten we deze man gewoon lekker verder verafgoden! 


Want hoe leg je anders uit dat men nu volop spreekt van een 2e golf. Als het waar is dat er vroeger slechts 1 op de 30 corona-besmettingen werden ontdekt, en nu 1 op de 3, en men maakt een aangepaste grafiek van het geschatte aantal besmettingen, of, als men de grafiek van de ziekenhuisopnames of van het aantal overlijdens zou tekenen, dan is duidelijk te zien dat deze 2e golf, in vergelijking met de 1e golf, niet meer is dan een klein rimpeltje op de waterplas. Maar als men vroeger beweerd heeft dat er 100% zeker een 2e golf zal komen, dan is het natuurlijk van het allergrootste belang om de mensen hier nu attent op te maken, en, vanzelfsprekend, opnieuw bang te maken. En om deze 2e rimpel te bedwingen moeten er nu opnieuw disproportionele maatregelen genomen worden. Waarom? Om een onbestaande curve af te vlakken? Maar wacht, als deze 2e rimpel dan bedwongen zal zijn, zullen deze geweldige mensen er uiteraard als de kippen bij zijn om te zeggen hoe goed ze het hebben aangepakt. Als je met een kanon op een mug schiet, is de kans groot dat je de mug raakt natuurlijk, terwijl een ordinaire vliegenmepper waarschijnlijk beter en goedkoper ware geweest.


En hoe legt men de mondmaskersaga anders uit? Nergens is enig wetenschappelijk bewijs dat dit enige toegevoegde waarde geeft. “Maar op deze manier wijzen we de mensen erop dat het virus er nog steeds is”, is dan de uitleg die we te horen krijgen. Mensen bang maken dus, niet meer dan dat. Zijn er dan voorbeelden van mensen die besmet geraakt zijn door iemand anders op straat of in het bos te passeren? Zijn er voorbeelden van uitbraken in supermarkten? Niets van gehoord. Of zijn de cijfers misschien gedaald sinds we sinds 20 juli allemaal een masker opzetten in de supermarkt? Integendeel. Oh ja, dat effect kunnen we uiteraard pas zien na een 3-tal weken.


En hoe verklaart men anders dat deze wetenschappers mensen afraden om op vakantie naar het buitenland te vertrekken, en stigmatiseert men die mensen als zouden het egoïsten zijn die het virus opnieuw in België binnen brengen? Dit terwijl het in de meeste landen blijkbaar een stuk veiliger is dan op een overvol Oostends strand of station. Doet men dit weer om mensen bang te maken? Of misschien om ervoor te zorgen dat mensen hun zuurverdiende centen in België besteden, om de kapotgemaakte Belgische economie toch nog wat ademruimte te geven? Ingegeven door hun latere politieke partijgenoten?

En hoe kan men tenslotte verklaren waarom deze wetenschappers constant van mening veranderen: geen mondmaskers, toch wel mondmaskers; scholen moeten dicht, scholen mogen open, maar in kleine bubbels; voor lagere scholen is deze bubbel toch niet nodig, we hadden de lagere scholen eigenlijk niet hoeven te sluiten. Er wordt op geen enkel moment rekening gehouden met enig wetenschappelijk bewijs, dus men schiet maar wat in het rond.

Wat we missen bij de experten is een bredere kijk: zij bekijken dit probleem (bewust of onbewust) enkel vanuit hun wetenschappelijk standpunt, zonder rekening te houden met de mogelijke gevolgen die buiten hun vakgebied liggen. Logisch ook, daarvoor zijn het experten. Zo ook met de mensen die in de zorg tewerkgesteld zijn: zij willen dat er zo weinig mogelijk mensen in het ziekenhuis belanden, ten koste van alles. We willen hierbij toch even benadrukken dat we het grootste respect heb voor deze mensen. Zij stonden en staan constant in de vuurlinie, en liepen het risico om zelf besmet te raken en/of hun dierbare familieleden te besmetten. Ook het mentale aspect (mensen voor wie je zorgt zien wegkwijnen), mag zeker niet onderschat worden. Verpleegkundige worden is een roeping, waaraan we met zijn allen de grootste erkenning dienen te geven. Velen stonden dan ook regelmatig op straat te applaudisseren om 20h, en we zijn heel erg blij dat er een bijkomende financiële vergoeding is gekomen voor deze mensen. Toch maakte een lezersbrief van een verpleegkundige op de IC afdeling van een ziekenhuis aan het weekblad HUMO ons vorige week enorm kwaad. Deze dame schreef dat ze het erg vond dat sommige economische sectoren zo hard getroffen werden, maar dat het niet anders kon, “want menselijkheid gaat nu even voor”. In de financiële sector hebben ze de laatste maanden tal van klanten gehad, die me met een huilerige stem uitstel van betaling kwamen vragen, of bijkomende kredieten, om het nog enkele weken of maanden te kunnen volhouden. Stuk voor stuk mensen die hun hele leven hard hebben gewerkt om een zaak uit de grond te stampen, die nu helemaal kapot wordt gemaakt. Ook hun leven wordt kapot gemaakt! Heeft dat dan niks met ‘menselijkheid’ te maken? Of onze kinderen, die al 4 maanden, en wie weet hoeveel meer nog met deze bewindsploeg, niet naar school kunnen, en mogelijk hun toekomst zien verloren gaan. Heeft dat dan niks met ‘menselijkheid’ te maken?

Genoeg over de virologen en andere ‘experten’. Laten we het even hebben over de politici.

Zoals hierboven vermeld laten ze zich leiden door virologen met oogkleppen op, die alleen hun eigen vakgebied zien. Van politici hadden we een iets bredere kijk verwacht. Geleid door de wetenschappers rapporteerde België alle overlijdens waar ook maar de minste mogelijkheid bestond dat het om een Covid-overlijden ging. Op die manier haalden we, zoals hierboven al vermeld, moeiteloos de nr. 1 plek van de wereld. En op die manier plaatsten verschillende multinationals België op de zwarte lijst, werden investeringen in ons land uitgesteld, en werd onze reeds gehavende economie nog wat dieper in het rood geduwd. Niemand aan gedacht waarschijnlijk? Bovendien was de profileringsdrang van deze mensen iets te opvallend, met als schrijnend en recent voorbeeld onze ambitieuze provinciegouverneur, die als juriste nochtans beter zou moeten weten wanneer ze haar boekje te buiten gaat. Mooi om dat opbod te zien in Antwerpen:


  1. 15 mensen in de bubbel volgens de Veiligheidsraad

  2. Korte tijd later: 10 vaste mensen in Antwerpen (de burgemeester)

  3. Weer een dag later: 5 vaste mensen volgens de Veiligheidsraad

  4. Nog even later: avondklok, horeca vroeger dicht (de ambitieuze gouverneur)

  5. Wie doet beter? Eén maal, ander maal, verkocht?


Mooi om te lezen ook dat de maatregelen in Antwerpen al na minder dan een week hun vruchten beginnen af te werpen, want de cijfers stabiliseren. Hallo experten: duurde het dan geen 2 tot 3 weken vooraleer je het effect van maatregelen begint te zien?

Iemand die met zijn hond gaat wandelen in een gemeente waar mondmaskers ten allen tijde verplicht zijn, krijgt een boete van 250 euro als hij toch zonder zo’n compleet nutteloos ding alleen op straat loopt. Als je dat vergelijkt met de boetes voor gsm-gebruik achter het stuur (116 euro, net gegoogled), dan zie je pas hoe disproportioneel alles is. Terwijl in het tweede geval het risico dat die persoon iemand zou kunnen doden m.i. tig keer groter is. Probeer dat misschien eens uit te leggen aan ouders van verongelukte kinderen.

De communicatie van het waarom van bepaalde maatregelen liep eveneens grondig mis. Waarom een bubbel van 5, en niet van 7? Als je dan als antwoord hoort dat ‘men toch ergens de lijn moet trekken’, dan is het duidelijk dat ze het ook niet weten en dat het allemaal vooral natte vingerwerk is. Waarom mondmaskers als je in het bos wandelt? Waarom avondklok in landelijke gemeenten zoals Bonheiden of Poederlee? En waarom niet in Leut of Lampernisse, waar het waarschijnlijk vol toeristen loopt?

Tot slot zijn we ook heel erg ontgoocheld in de journalisten. Journalisten zijn mensen waarvan we verwachten dat ze nieuws naar de mensen brengen. Nieuws dat gefilterd is, en nieuws waar met de nodige kritische ingesteldheid wordt naar gekeken. Maar nee hoor, ze zitten erbij, luisteren naar de virologen, naar de politiekers, maar hebben dikwijls geen enkele kritische inbreng. Viruswaanzin wordt meer achter de coulissen geconsulteerd dan voor de studiocamera. Horen, zien en zwijgen? We hebben in wat hierboven staat al heel wat kritische kanttekeningen gemaakt en tegenstrijdigheden aangehaald, waarom kan de pers dat niet?

- Als men begin juni plots spreekt van een nieuwe broeihaard in Sint-Truiden, en 2 dagen nadien blijkt dat niet te kloppen omdat de cijfers verkeerd waren, is het dan zo moeilijk om de vraag te stellen of de andere cijfers dan wel correct zijn? Zo ook met de ziekenhuisopnames tijdens de piekperiode. Het vereist geen universitaire studies om te snappen dat het aantal mensen die op een bepaalde dag op de Covid-afdeling van een ziekenhuis liggen, gelijk moet zijn aan het aantal mensen dat er gisteren lag, plus de nieuwe opnames, minus de ontslagen genezen mensen, minus de personen die jammer genoeg in het ziekenhuis zijn overleden. En daar kan dan af en toe wat vertraging op zitten, waardoor dit niet 100% overeenkomt, maar we zaten dagen na elkaar met een verschil van meer dan 150 personen. Geen kritische vraag gehoord hieromtrent. 

- We hadden een oversterfte in april. Hoe zit dat in mei? In juni? In juli? Niks meer van gehoord, en niemand die de vraag stelt. Of hadden we dan misschien een ondersterfte, en mag dat niet aan de grote klok gehangen worden omdat het niet past in de sfeer van de bangmakerij?

- “Doen ze het in Zweden niet beter?” werd wel eens aan een viroloog gevraagd. “Nee hoor”, was het antwoord, “Zweden is veel dunner bevolkt dan België, in de hoofdstad Stockholm zijn relatief gezien evenveel doden als hier”. Enig zichzelf respecterende journalist zou dan toch moeten opmerken dat ze het in Zweden dan wel beter doen, want geen lockdown en ‘maar’ evenveel doden. Maar nee hoor, niks van gehoord. En je kan landen uiteraard niet vergelijken, enfin, toch niet wanneer het je niet goed uitkomt.

We kunnen waarschijnlijk nog uren doorgaan, maar denken dat we ons punt gemaakt hebben. Hopelijk kan dit enigszins voorkomen dat we helemaal de afgrond in rijden. Want wat gaan anders de volgende maatregelen zijn die zonder enige onderbouwing worden getroffen: iedereen verplicht een veiligheidsbril dragen in het openbaar (want ook door contact met de ogen kan het virus zich verspreiden toch)? Of nog erger: zullen we de scholen de volgende maanden toch maar beter dicht houden? Of wat nog meer ...? We houden ons hart al vast nu er her en der testdorpen worden opgericht. Nog meer testen, dus nog meer besmettingen, dus nog meer maatregelen buiten verhouding? Want als men dan misschien 2 van de 3 besmette personen gaat detecteren, dan gaan we daar uiteraard weer geen rekening mee houden in onze grafieken, toch?

Laten we tot slot ook even een aantal cijfers misbruiken op een dwaze manier, want het is blijkbaar 'bon ton' om dat te doen:


  • We zijn met 11 miljoen Belgen

  • Als we de eeuwig positieve experts mogen geloven gaan de maatregelen nog minstens anderhalf jaar duren; we zijn al bijna een half jaar bezig, dus zitten we voor minstens 2 jaar in deze shit.

  • Voor alle Belgen samen gaat dat dus over 22 miljoen levensjaren

  • Als de gemiddelde levensverwachting in Belgie 80 jaar is, dan gaat dat over 275.000 volledige mensenlevens


Beste politiekers en journalisten: willen jullie het verzieken van 275.000 mensenlevens op je geweten hebben? Willen jullie echt 275.000 mensen hun leven lang (letterlijk) de adem afsnijden? En dan neem ik de jaren van alle kinderen die hun toekomst zien vergald worden en dit hun leven lang gaan meezeulen niet eens in rekening.

Alstublieft, jullie hebben al deze gegevens ook, wees kritisch en stop de disproportionaliteit, zodat iedereen verder kan met zijn/haar leven !!

____

De maatregelen doden. De "collaterale" schade wordt steeds groter. De conclusies van Viruswaanzin zijn bijzonder sterk en wetenschappelijk gedocumenteerd. Wat niet kan gezegd worden van de onderbouwing van de meeste maatregelen (bvb. lockdown, mondmaskers en de avondklok) - dat bewijzen nu ook de recentste data. Steun viruswaanzin.be in haar strijd tegen de disproportionele en niet wetenschappelijk onderbouwde vrijheidsbeperkingen en van-de-pot-gerukte-verplichtingen. Elke donatie is welkom: https://www.viruswaanzin.be/donatie .

Viruswaanzin.be is een onafhankelijk initiatief en wordt op geen enkele manier onderschreven, gesponsord of beheerd door de overheid.
1,662 views23 comments

Recent Posts

See All

23 Comments


Viruswaanzin, beter omvormen tot medische farmaceutische waanzin. Want wat er allemaal gebeurt waar mensen met blote ogen intrappen is nog veel erger in al die sectoren. Als men alleen al algemeen bij elk overlijden waar om het even welke behandeling was toegepast, "altijd een objectieve lijkschouwing zou doen" op om het even welk overlijden, zou er nog weinig in de handen geklapt worden. Een storm van juridische zaken zou eerder ontstaan.

Like

Ludo Adriaensen
Ludo Adriaensen
Aug 20, 2020

Rond half 9 vanmorgen heeft de franstalige viroloog Jean Luc Gala van het St Lambrechts Woluwe ziekenhuis kritiek gegeven op Van Ranst en de globale maatregelen op radio 1...

Zouden ze op de Vlaamse TV ook eens iets durven?

Like

@Luc en al de rest die zich afvraagt waar waren de jongeren. Ik zat op zondag lekker in het zwembad bij een broer die ik in 8 maand niet gezien had. Leuke familie dag. Heb wel aan jullie gedacht hoe mooi jullie daar stonden met jullie maandverband.. Zal het nog eens herhalen. Laat iets weten als jullie echt willen betogen. Voor die betoging rij ik en niet naar Brussel om vervolgens braaf parking te betalen. Wil gerust mijn auto parkeren bovenop manneke pis laat iets weten als jullie er echt voor gaan al de rest is tijdverspilling.

Like

Prachtige commentaar allemaal,wie opperde er ik ben 66 heb ondertussen genoeg gewaarschuwd het is aan de jongeren,volledig met eens MAAR daar zit al een groot heeeeel groot probleem,die jongeren (ik spreek niet voor allemaal,maar toch zeer veel )

Doen enkel nog duimpjes zetten of hoe noemt dat of fake boeken waar ze 20000 den vrienden hebben. Om daar op verder te gaan ik heb geen sociale media buiten mijn mail en watsapp waar ik probeer zoveel mogelijk mensen te overtuigen van wat er gaande is weinig reactie krijg ik daar op wel van de jongeren GE MOET DIE ROTZOOI NIET MEER STUREN IK GELOOF IN NIETS MEER IK LEES DAT TOCH NIET

Wel dan bloeit mijn hart sociaal gezien zijn…

Like

YES, WE NEED TO BE CONCERNED, BUT NOT ABOUT THE VIRUS, THE VACCINATION Perspectives on the Pandemic | Judy Mikovits & Robert Kennedy Jr. (1 of 3) https://www.youtube.com/watch?v=1vlKvogP6vk There is a difference between the existence of a virus and of a pandemic. We may or may not have a new virus around, what we certainly don't have is a pandemic. One can have a virus in one's system - either Sars-CoV-2, or any other, without being infectious. To be asymptomatic signifies that even is someone is a carrier of a virus the respective virus is not activated through the processes that make it pathogenic, hence the virus is not causing infection or disease. So even if the PCR test they apply would detect a…

Like
bottom of page