top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Hof van Beroep, toets het beleid aan de wetenschap


Burgers vragen aan het Hof van Beroep experten om het coronabeleid te toesten aan echte wetenschap.


In zijn eerste beschikking in kortgeding had de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg in Brussel zijn geloof uitgedrukt in de epidemiologen die zonder maatregelen 120.000 doden voorspelden in België.


Hij heeft toen niet expliciet naar een artikel verwezen maar de regering had voor dit getal wel verwezen naar het artikel van Flaxman e.a. in Nature. Dat artikel is intussen door de wetenschappelijke wereld zodanig met de grond gelijk gemaakt dat het zelfs onder de grond zit.


Het hof van beroep heeft het geloof van deze rechter dan op 28 oktober 2020 naar de prullenmand verwezen, maar dat heeft niet belet dat in zijn tweede vonnis de kortgedingrechter opnieuw zijn geloof heeft uitgesproken. Om daarbij de burgers die procederen tegen de staat ook nog eens te vergelijken met “klimaatontkenners” en hen “complotdenkers” te noemen omdat ze het aandurven het woord “staatsviroloog” te schrijven.


Dit soort van rechterlijk activisme heeft niets meer te maken met recht spreken, maar met het opleggen van een geheel eigen politieke visie.


Zelfs de eerbiediging van het gezag van gewijsde van het arrest van het hof van beroep van 28 oktober, en de rechtspraak van de 3 magistraten van het hof van beroep, heeft deze lagere rechter er niet van weerhouden om toch zijn hoogst eigen zinnetje door te drijven. De beledigingen zijn duidelijk bedoeld om zijn boodschap in de pers kracht bij te zetten.


Om te vermijden dat in de toekomt het geloof wint van de echte wetenschap, vragen we het hof van beroep experten aan te stellen om het beleid van de Belgische regering te toetsen aan de wetenschap.


Daarnaast wijzen we andermaal op het gebrek aan wettige grondslag voor de maatregelen, op het gebrek aan effectiviteit en volstrekt gebrek aan proportionaliteit.


Waar het hof van beroep in het arrest van 28 oktober 2020 de lijnen had uitgezet, heeft de regering gewoon zijn voeten geveegd aan dit arrest.

De kortgedingrechter heeft hetzelfde gedaan.


De burgers vragen dat de regering ermee ophoudt om hun rechten te beperken.

De zelfkastijding moet ophouden, en er moeten in de plaats daarvan andere maatregelen komen die geen schade toebrengen en wel effectief zijn.


In het 128 pagina's tellend verzoekschrift vindt u overigens al een paar voorstellen in die zin.


Inleiding op 8 februari 2021.


____

Verzoekschrift

beroep kopie
.pdf
Download PDF • 853KB

2,162 views19 comments

Recent Posts

See All
bottom of page