top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

In welke situatie bevinden we ons nu eigenlijk?


In 2019 werd in artikel 17 van het gerechtelijk wetboek een bijkomende nieuwe bepaling opgenomen. Voortaan hadden de verenigingen die de mensenrechten verdedigen de mogelijkheid om in het collectief belang een proces te voeren ter verdediging van deze rechten. In het collectief belang, niet in hun eigen belang. Wie procedeert doet dat normaal in zijn eigen belang. Niet in het collectief belang. Alleen de arresten van de raad van state hebben algemene gelding.


Maar voor de mensenrechten maakte de wetgever een uitzondering. Daarvan heeft de Liga voor de Mensenrechten gebruik gemaakt en op 31 maart 2021 een beschikking in kortgeding bekomen. Deze beschikking bepaalt dat de coronamaatregelen “buiten toepassing worden verklaard”. Niet binnen een termijn van 30 dagen, maar zonder tijdsbepaling dus vanaf de uitspraak. De regering krijgt wel 30 dagen om aan deze onwettigheid een einde te maken, op straffe van een dwangsom die vanaf dan vervalt. Wat noodzakelijk impliceert dat de onwettigheid al vanaf 31 maart bestond.


De reactie van de regering op deze rechterlijke beslissing zet de hele rechtsorde op zijn kop. De regering gedraagt zich als een deloyale procespartij en gaat op zoek naar mogelijkheden om de uitwerking van de beslissing te vermijden. De oplossing wordt gevonden in de theorie dat de beschikking niet geldt ten aanzien van iedereen, maar enkel tussen de partijen.


Deze theorie, die geldt voor vonnissen inzake private belangen, zorgt ervoor dat een vonnis niet kan ingeroepen worden door iemand anders. Wat betekent dat bijvoorbeeld als de 500 burgers die tegen de maatregelen procederen winnen, de maatregelen worden opgeheven enkel voor hen en niet voor de rest. De maatregelen blijven dus voor de rest van de samenleving bestaan.

De regering – en trouwens ook de Liga – gaan ervan uit dat ook voor de beschikking van 31 maart dat het geval zou zijn. De buiten toepassing verklaring van de maatregelen zou enkel gelden inter partes, tussen de partijen. Met name tussen de staat en de Liga. Een bizarre redenering want dat zou betekenen dat de Liga niet meer gebonden is door de maatregelen, maar de rest van de samenleving wel.


Bizar omdat “Ecartons d’application …” (wij stellen buiten toepassing) dan eigenlijk zou betekenen “Wij stellen niet buiten toepassing …” voor de collectiviteit. De gehele samenleving. Het omgekeerde van wat er staat.


Op zich is het al problematisch dat een ernstige overheid in een democratische samenleving geconfronteerd met een degelijk vonnis, dit vonnis naast zich neerlegt. Als een dergelijk vonnis voor één persoon geldt, dan zal een behoorlijke overheid consequent voor al zijn burgers vaststellen en erkennen dat er zich een illegaliteit voordoet. Dat geldt des te meer wanneer de eisende partij in het geding de Liga voor de Mensenrechten is. Een normale goed wekende democratische overheid zal niet worden veroordeeld op verzoek van de Liga voor de Mensenrechten.


Welke zichzelf respecterende rechtsstaat permitteert het zich om eerst veroordeeld te worden op verzoek van de Liga voor de Mensenrechten, en dan de voeten te vegen aan dit vonnis. En dat op grond van de bewering dat dit vonnis wel geldt ten aanzien van de Liga, maar niet ten aanzien van de mensen zelf.

De recente wetswijziging van art. 17 is met de theorie van de regering al helemaal niet in overeenstemming te brengen. Immers wordt de beschikking verleend precies in het belang van de collectiviteit. Het is daarvoor dat de Liga procedeert. Niet om zelf de maatregelen niet meer te moeten volgen. De maatregelen buiten toepassing verklaren geldt dus voor de collectiviteit. En niet alleen voor de Liga.


De bewering dat de maatregelen buiten toepassing zijn als de regering niet binnen de 30 dagen de onwettigheid wegneemt, is ook al niet in overeenstemming met de tekst van de beschikking. De regering heeft 30 dagen maximum om actie te ondernemen met als enig bijkomend gevolgd dat bij gebreke daaraan de dwangsom loopt.


De bewering dat de regering aan de voorwaarde heeft voldaan om de maatregelen niet weg te doen vallen door een wetsontwerp neer te leggen, is al evenmin waar want dit stelt geen einde aan de onwettelijkheid. Een wetsontwerp is immers nog geen wet.


De regering gedraagt zich dus niet als de hoeder van de democratische rechtsstaat maar probeert met leugenachtige trucs te ontsnappen aan de gevolgen van de beschikking van 31 maart. Voor het “hoger doel”, de zogenaamde bestrijding van een virus.


En zo komt het dat deze regering erin slaagt om een beschikking waarin staat: “Stellen buiten werking …” te lezen als “Stellen niet buiten werking …”. Precies het omgekeerde van wat er staat.

Hoe moeten de mensen nog geloven in de rechtsstaat en in de vonnissen van de rechters, als de regering het omgekeerde leest van wat er in staat? Hoe kan er rechtszekerheid zijn in een land waar de illegaliteit wordt gekoesterd door de overheid?

Maar wat moet u daar nu praktisch mee?


Als de staat gewoon doorgaat met vervolging, dan zal uiteindelijk telkens een rechter moeten oordelen of deze vervolging nog mogelijk is. Boven het argument dat de maatregelen onwettig zijn, is er nu ook het argument dat zij buiten toepassing zijn verklaard in een beschikking in het belang van de collectiviteit. Vanaf 31.3.2021, en geen 30 dagen later. En dat minstens tot er een pandemiewet zal zijn of het hof de beschikking zal intrekken.

U zal dus uw verweer moeten voeren.


Wat vaststaat is dat er steeds meer argumenten zijn die de stelling ondersteunen dat de maatregelen geen wettige grond hebben. En dat de regering op dit ogenblik in de illegaliteit handelt. Wat door een rechter is vastgesteld.

5,079 views90 comments

Recent Posts

See All

90 Comments


eline19vm
eline19vm
May 04, 2021

dit is de situatie waarin we ons bevinden:

https://www.ninefornews.nl/de-media-schrijven-dat-bill-gates-na-27-jaar-gaat-scheiden-maar-dit-is-veel-belangrijker/

Like

Matt Em
Matt Em
May 03, 2021

https://www.ninefornews.nl/aanklacht-tegen-nederlandse-regering-bij-internationaal-strafhof-samenwerking-met-reiner-fuellmich/


Eigenlijk jammer dat wij in België niet een dergelijke onderzoekscommissie hebben ingesteld want dan hadden we ons hierbij kunnen aansluiten en met het totaal een ijzersterke aanklacht kunnen vormen.

Nu zullen ze in België waarschijnlijk dat hof niet eens erkennen als ze de eigen grondwet niet eens respecteren.

Of kunnen wij, als groep (niet als partij) viruswaanzin, ons aansluiten bij Fuellmich en co om zo een gezamenlijke aanklacht bij datzelfde hof indienen?

We hebben al bewezen dat ze ongrondwettelijk bezig zijn, maar de criminelen straffen is een andere zaak. Welke Belgische rechtbank zal zo iets aandurven? (ik vrees daar het ergste, geen een dus).


Like

Brussels minister-president Rudi Vervoort is voorstander van een coronapas in België gebaseerd op het Deens model.

https://www.bruzz.be/samenleving/vervoort-voorstander-van-coronapas-naar-deens-model-2021-05-03


Enkel wie een applicatie op zijn smartphone installeert die kan bewijzen dat men gevaccineerd is, onlangs besmet geweest is, of een negatieve PRC-test heeft afgelegd in de 72 voorafgaande uren, mag volgens deze Brussele neo-nazi nog toestemming krijgen om deel te nemen aan de maatschappij.


Ik ben er zeker van dat de heer Vervoort zijn natte dromen bestaan uit het feit dat hij onder Hitler de autoriteit bezat een selectie te kunnen maken van onschuldige mensen die weerhouden werden voor uitroeiing in vernietigingskampen...


Like
wim van laecke
wim van laecke
May 03, 2021
Replying to

Die Rudi Vervoort is een ongewone zot

Like

Meester Verstraeten, als ik het goed begrijp zijn al de personen, instellingen en bedrijven die ons het masker opdragen in de illegaliteit. De politiek rent maar door zonder zijn kop op te heffen en trekt zich niets aan van de burger en wil zijn koers niet veranderen. Zou een oplossing niet zijn om een klacht in te dienen tegen de bedrijven (grootwarenhuizen e.d.) die ons illegaal verplichten een masker te dragen om zo de politiek te omzeilen?

Like
Replying to

De druk op de politiek helpt niet. De druk moet langs alle kanten gedaan woorden waaronder ook de grootwarenhuizen. Zijn zij bereid het risico te lopen om veroordeeld te woorden?? politiek trekt zich van niets aan maar zij zijn geen politiek.

Like

Kurt Wayenberg
Kurt Wayenberg
May 02, 2021

Beste mensen,


Op de valreep van het weekend mijn bijdrage aan onze strijd: De website https://hoe-erg-is-corona-echt.be/ is weer helemaal bijgewerkt. Hier een mini-update!


Onderstaande grafiek toont de classificatie van de gepubliceerde artikelen in de Standaard in April 2021. Opvallens is dat het aandeel Propaganda, Drama en Sensatie gereduceerd is ten voordele van de Onderzoeksjournalistiek. Wordt er nu echt iets kritischer gekeken en geschreven?

Helaas, wat we zien is dat Corona geen hot item meer is. Sinds het begin van de Corona paniek is er op dit moment nog nooit zo weinig aandacht gegeven voor Corona.De hoeveelheid kritische onderzoeksjournalistiek is slechts met een paar artikelen geminderd en daardoor nu in aandeel dus 18%


Op het forum in een eerdere thread…

Like
Replying to

Het gegeven dat een virus nooit de hele bevolking onderuit haalt, naar wat ik vorig jaar las hooguit voor zo'n 17% van de bevolking gaat, mag voor optimisme pleiten. Immers, volgens de weliswaar gecontesteerde testen is er meer dan 1 000 000 mensen besmet, ondertussen zijn er driemaal zoveel voorzien van een pikuur. Dus: het virus zal spoedig z'n boeltje pakken. Zo nee: werken de inentingen wel? Of klopt het niet dat er zoveel positieve gevallen zijn? Alleen dat moeten we nog afwachten; daarna mag de boel terug opengegooid worden.

Like
bottom of page