top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Is het nog toegelaten om over de doodstraf te schrijven?


Op 25 november 2020 heb ik een nieuwjaarsboodschap gebracht, in filmvorm, die de

“virologen” wijst op de collaterale schade die hun adviezen veroorzaken. Daarin heb

ik niemand met naam en toenaam genoemd. Wie het schoentje past, trekke het aan.

In de dagen daarop heb ik geschreven op deze website en op andere plaatsen, dat wij nadenken over een debat over het invoeren van de doodstraf. Dat was een voorwaardelijke gedachte. ALS blijkt dat er in de wereld tientallen miljoenen doden vallen DOOR de maatregelen. Er zijn een aantal studies die in die richting wijzen, en de eerste hongersnoden zijn al begonnen, o.a. in Jemen. De WHO pleit er ook al voor, precies omwille van deze collaterale schade, om zoveel mogelijk lockdowns te vermijden. De “virologen” verklaarden op 10 juni voor het Brits Lagerhuis dat die doden hun “focus” niet waren. Er is niet afgewogen op voorhand of de doden gespaard door de maatregelen wel zouden opwegen tegen de doden veroorzaakt door de maatregelen. Het lijkt toch wel evident dat het niet normaal is maatregelen om doden te vermijden te adviseren … die nog meer doden veroorzaken.

Daarbij heb ik geschreven dat we moeten overwegen om een rechter die over die verantwoordelijken oordeelt in zijn arsenaal de doodstraf ter beschikking te stellen. Dit is oproepen tot een debat. Mijn stelling is niet zo uitzonderlijk. De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de UNO voorziet in zijn rapporten dat de doodstraf mogelijk kan zijn voor extreme misdaden. Hij vermeldt misdaden waarbij doden zijn gevallen, en waarin opzet een rol speelt. Zijn focus niet hebben op de doden door de maatregelen is een vorm van algemeen opzet, zoals dat juridisch heet. Wat ik heb voorgesteld gaat nog een stap verder dan wat de UNO toelaat: het gaat om misdaden tegen de mensheid, waardoor tientallen miljoenen mensen sterven, en om de verantwoordelijken voor dit wereldwijd débacle. ALS het zich voordoet. Uiteraard speelt zich dat af op internationaal niveau, en niet op het Belgisch echelon. Een soort nieuw Neurenberg, quoi.

Ik ben, zoals ik al schreef, een groot tegenstander van de doodstraf. Als echter blijkt dat er tientallen miljoenen mensen sterven, dan moeten we dat wel OVERWEGEN, vind ik. De Nederlandse regeringspartij VVD heeft er vorig jaar nog voor gepleit om IS-strijders in het land waar zij zijn gaan vechten te laten berechten met de mogelijkheid dat ze de doodstraf krijgen. Schandelijk, vonden ze bij Groen Links. Onze regering heeft trouwens ijverig mee tienduizenden IS-strijders gebombardeerd zonder proces. Waar ik het over had en heb, is van een heel andere orde dan de IS-strijders in Irak en Syrië. Ik heb het over zij die verantwoordelijk zouden zijn voor de dood van tientallen miljoenen mensen over de hele wereld.

En dan is er ééntje die vindt dat hij geviseerd wordt. Ene Marc Van Ranst steekt zijn vinger op in de klas en zegt “het gaat hier over mij”. Pardon? Nu wil ik Marc Van Ranst niet onderschatten, maar dat hij de verantwoordelijkheid heeft voor alle doden door de collaterale schade in de hele wereld, dat lijkt mij toch wel zeer onwaarschijnlijk. Marc Van Ranst lijkt mij op wereldschaal een kleine garnaal te zijn als het over de bestrijding van Covid-19 gaat. Bij mijn weten is hij geen belangrijke adviseur van de WHO. Hij wijkt trouwens constant af van de standpunten van die instelling.

Maar toch steekt deze kleine garnaal zijn vinger op. Alsof ik zou gezegd hebben dat ik een voorstander ben van de doodstraf voor pedo-sexuelen, en er dan één rechtstaat, begint te zwaaien en roept: “Dat gaat hier over mij!!!”.

Mijn geschriften die tot dan een matige aandacht hadden gekend van een 3000 geïnteresseerde klikkers, kregen plots de aandacht van de 100.000 volgers van Dhr. Van Ranst. Ter vergelijking vindt u hieronder nog eens de post die ik had gedaan op de website hier.

In de tweets van Van Ranst werd mijn boodschap plotseling een heel andere inhoud gegeven.

Ik toon wat Dhr. Van Ranst van mijn geschriften heeft gemaakt.


Maar:

Ik heb niet gevraagd voor de doodstraf van de virologen in het algemeen en van alle virologen, zoals het door Dhr. Van Ranst wordt weergegeven.

Ik heb ook niet geschreven dat ik dat wil voltrokken zien. Ik heb geschreven dat we dat moeten overwegen. Wat inhoudt dat er een debat moet komen. Bovendien moet er ook nog een rechter aan te pas komen die zal oordelen. Het is niet aan mij om te zeggen of mijnheer x of mevrouw y de doodstraf moet krijgen. Strafrecht is individueel recht. Misschien oordeelt een rechter wel dat hij daarvoor geen reden ziet. Voor mij is dat OK. Als de rechter maar de mogelijkheid heeft om …

Vervolgens citeert Dhr. Van Ranst mijn geschrift waarbij hij de essentie ervan, met name de voorwaarde dat er tientallen miljoenen mensen sterven als collaterale schade van de maatregelen, weglaat. Waardoor de indruk wordt gewekt dat ik de doodstraf wil voor de virologen omdat er doden vallen DOOR Covid-19. Ik had geschreven: “ALS het zo is dat hierdoor miljoenen mensen gaan sterven, dan moet een rechter die de verantwoordelijken berecht de ruimte krijgen het sterkste signaal …”

Vervolgens tweet Marc Van Ranst het volgende:


Andermaal een aanfluiting van de werkelijkheid:

Ik heb in het filmpje Dhr. Van Ranst niet eens bij naam genoemd.

Ik heb nergens beweerd dat Dhr. Van Ranst verantwoordelijk zou zijn voor alle covidsterfte.

Ik heb het zelfs niet gehad over de covidsterfte, maar wel over de collaterale schade.

Ik heb in dat filmpje niet gesproken over de doodstraf.

Ik heb zelfs nergens gesproken over de doodstraf, alleen geschreven.

Dat mijn “volgelingen” radicaliseren kan moeilijk worden afgeleid uit iets dat ik zou hebben gezegd, maar zelfs niet heb gezegd.

Marc Van Ranst heeft dus aan 100.000 mensen zijn hoogstpersoonlijke verdraaide fantasie over mijn bericht verkocht. Waarna zijn fans helemaal uit de bol zijn gegaan, zoals we dat frequent al gewaar zijn geworden.

En dan vond Van Ranst het nodig om de Stafhouder van de Balie van Gent in kennis te stellen van wat hij beweert mijn geschriften te zijn. Hij zou er aanstoot aan nemen dat dergelijke berichten verspreid worden want dat zou aanzetten tot haat tegen hem, en “er moet maar één gek zijn …”. Terwijl de man zelf mijn bericht gelezen door 3000 mensen, over 100.000 mensen heeft verspreid. Dan nog niet eens wat ik geschreven heb maar iets veel erger. Bijzonder consequent is dat niet.

De staatsviroloog Van Ranst naar wie de Minister van Sociale Zaken verklaart kritiekloos te zullen luisteren, heeft zelfs hoogstpersoonlijk gebeld met de Stafhouder om zoveel kwaadwilligheid onmiddellijk de kop in te drukken. Zelfs voor een Stafhouder is dat geen klein bier.

De Gentse Stafhouder heeft gedaan wat hij in zo’n geval moet doen: mij bij zich roepen en uitleg vragen. Ik kan u verzekeren dat deze man het zeer moeilijk had om in zo’n situatie een beslissing te nemen. Hij heeft ervoor gekozen te proberen de angel uit het kruitvat te proberen te halen door mij te vragen mijn berichten weg te halen en niet met de pers te spreken over de doodstraf. Nu kan ik dat in theorie naast mij neerleggen omdat ik vind dat dit onterecht gebeurt, maar ik heb verkozen om wat de meeste advocaten in zo’n geval doen: ingaan op de vraag van de Stafhouder. Een advocaat wordt verondersteld eerbied te vertonen.

Maar dat was buiten Van Ranst gerekend. Na in eerste instantie iedereen, de Stafhouder incluis, op een verkeerd been te hebben gezet, liet Van Rans doodleuk zijn verkeerde interpretatie van mijn bericht op zijn tweet staan. Goed zichtbaar voor zijn 100.000 volgers, en zelfs voor iedereen gezien de publieke toegankelijkheid van zijn account. Terwijl hij zich had beklaagd over de verspreiding van dat bericht, waartegen hij zich verzette. Vervolgens heeft hij er nog in de nationale pers wat scheppen bovenop gedaan.

Omdat mijn schrifturen intussen weggehaald waren, kon niemand nog nagaan wat ik juist had geschreven. Zelf mocht ik niets meer zeggen aan de pers zodat de diverse journalisten die mij gebeld hebben te horen kregen dat ik niets te zeggen had. Ik mocht zelfs niet zeggen waarom ik niets mocht zeggen. Wat restte waren dus de totaal verkeerde voorstellingen over wat ik zou gezegd en geschreven hebben gepubliceerd door Van Ranst himself. Overgenomen door de pers zonder enige uitleg en rechtzetting van mijn kant.

Intussen werd ik gebeld door een journalist van Knack, die mij ook om uitleg vroeg over de doodstrafhistorie. Waarop ik dus niet mocht antwoorden. Resultaat: in Knack van 20.1.2021 staat het volgende te lezen:

“Op 2 januari riep advocaat Verstraeten op Twitter op tot de doodstraf voor viroloog Marc Van Ranst.”

Van Knack is intussen alom bekend dat er niet veel instaat dat waar is, maar dit is toch wel al te gortig. Ik heb nooit in mijn leven de doodstraf gevraagd voor Marc Van Ranst. Van Ranst heeft dat zelf zo doen uitschijnen op zijn twitteraccount en deze journalist neemt klakkeloos deze onzin over. Mijn teksten gingen niet eens over Van Ranst!! Zo ziet u maar hoe fake news tot stand komt. En daar betalen de abonnees van Knack geld voor. “Hoe Viruswaanzin radicaliseert…” heet dat dan.

De Stafhouder was bijzonder verontrust over het feit dat ik had geschreven dat de doodstraf bij voorkeur gruwelijk moet worden uitgevoerd. Hij dacht helemaal ten onrechte dat ik het had over een barbaarse uitvoering. Natuurlijk niet, maar hij heeft het mij niet laten uitleggen en is op een verkeerd been gezet door Van Ranst. Niet iedereen is vertrouwd met de discussie over de doodstraf in de V.S. Het weze de Stafhouder vergeven. Ik heb hem intussen kunnen aantonen waar dit vandaan komt.

Om dat te verduidelijken moeten we even het niveau van de basale tweets van Marc Van Ranst overstijgen. Het woord “gruwelijk” heb ik ontleend aan het 8ste amendement bij de Grondwet van de Verenigde Staten. Van Ranst hoort het nu in Keulen donderen. De V.S. is één van de weinige democratische landen waar de doodstraf wordt uitgevoerd. De tekst daarvan luidt dat straffen verboden zijn die “gruwelijk en ongewoon” zijn. “Gruwelijk” is dus een juridisch begrip.

Over deze woorden bestaat een controverse. De rechtervleugel in de V.S. meent dat de doodstraf ook kan worden uitgevoerd op een niet-gruwelijke wijze. Voor hen is het vastbinden van een veroordeelde, hem een injectie geven en in de aanwezigheid van het publiek te laten sterven, niet gruwelijk. De rechtervleugel haalde het tot nu toe in het Hooggerechtshof.

De linkervleugel, gesteund door enkele afwijkende opinies bij het Hooggerechtshof, vinden dat de uitvoering van de doodstraf zoals dat in de V.S. gebeurt, per definitie gruwelijk is. En dus behoort verboden te zijn. Ik ben het eens met deze stelling. Een straf die wordt uitgevoerd zoals dat in de V.S. gebeurt, wordt op een gruwelijke manier uitgevoerd.

Dat is één van de redenen waarom ik volstrekt tegen de doodstraf ben in het gemeen strafrecht. Dat is het alledaags nationaal strafrecht. Ook nog omdat de doodstraf het geweld in de samenleving verhoogt in de plaats van verlaagt. Ik heb zelf als advocaat ondervonden hoe criminelen vaak nog een drempel hebben als de dood geen onderdeel is van hun “spel”. Als hun kameraden kunnen worden omgebracht, wordt het spel grimmiger.

Maar ik had het helemaal niet over het gewoon nationaal strafrecht. Ik had het over wie verantwoordelijk is voor de doden in de hele wereld. Als het zich realiseert, voor miljoenen doden!! Dat is geen nationaal “gemeen” strafrecht. Dat gaat over de internationale bestrijding van misdaden tegen de mensheid. Een tweede Neurenberg. Niet de rechter achter de hoek die garnaal (op wereldvlak) Van Ranst voor zijn zetel krijgt. Ik heb het toch wel duidelijk gehad over de verantwoordelijken voor alle doden in de ganse wereld? Tientallen miljoenen. Niet?

Als er zo een paar mensen op de wereld verantwoordelijk blijken te zijn voor de dood van miljoenen mensen, dan zitten we op een heel ander niveau. Dan moeten we vaststellen dat heel ons wettelijk arsenaal, al onze internationale verdragen en hoge internationale hoven, niet hebben kunnen verhinderen dat er tientallen miljoenen mensen de dood in worden gejaagd. Met maatregelen waarvan men nu al aantoont dat ze geen impact hebben gehad op de curves. In dat geval is het misschien een idee om zeer uitzonderlijk toch de rechter de mogelijkheid te laten een doodstraf te voorzien. Ja, een ongewone straf want dat is een doodstraf voor de tegenstanders van de doodstraf, en dat behoort ook zo te zijn. Zeer uitzonderlijk. Ja, met een gruwelijke uitvoering. De functie van een dergelijke straf is afschrikking. “Gruwelijk” betekent dat het gebeuren afschuw opwekt. Dat heeft niets met barbaarsheid te maken. We bedoelen uiteraard niet dat er iemand moet worden gevierendeeld of zo. Centraal bij het begrip “gruwelijk” staat de afschrikking die door het opwekken van afschuw wordt gerealiseerd. Een concreet voorbeeld - eigenlijk al te gruwelijk om het daar over te hebben-: de manier hoe de doodstraf wordt uitgevoerd in de Verenigde Staten. Wat moeten we immers anders als het hele arsenaal dat we na de tweede Wereldoorlog hebben opgezet, niet kan verhinderen dat er tientallen miljoenen doden vallen?

U mag gerust vinden dat een dubbel aantal doden als in die tweede Wereldoorlog ook niet de doodstraf verantwoordt. Ik ben daar niet zeker van als alle andere middelen blijken te hebben gefaald. Vandaar dat we erover nadenken dat dit moet kunnen besproken worden. Ik heb gevraagd te “overwegen”, dat is een debat houden met aandacht voor de collaterale schade en hoe we daarmee moeten omgaan. Niets meer maar ook niets minder. Er gaat veel te weinig aandacht naar de bijzonder zware gevolgen van de maatregelen. Dit is geen spelletje. Er vallen nu al honderdduizenden doden door de maatregelen. In Groot-Brittannië na de eerste golf alleen al geschat op 47.000, al gevallen en nog te vallen. Dat is voor die mensen en hun familie geen pretje.


O ja, bij zijn klacht aan de Stafhouder stak Marc Van Ranst ook mijn commentaar op de reacties van ene Rudolf Janssens. Op deze website is al door de mensen bij herhaling geopperd dat deze valse naam eigenlijk Marc Van Ranst verbergt. Zou het dan toch …? Zou de staatsadviseur die door de Minister van Sociale zaken naar eigen zeggen blindelings wordt gevolgd, zich bedient van een valse identiteit om op onze website te komen spoken? Als dat het geval is, dan verdient dat ook wel een onderzoek. Alvast en voor de duidelijkheid: daarop staat niet de doodstraf.


Getekend,

Michael Verstraeten2,869 views51 comments

Recent Posts

See All

51 Comments


annafm Vandevelde
annafm Vandevelde
Feb 14, 2021

@Serge boeckx klopt jij was diegene die eerste opmerkte dat onze irritante Rudolf Marc was.Was echt een irritante gast ,had zelfs last van hem.Geloof iedereen zelfs. Beste was toen negeren geen voer geven maar hij wist altijd beter en moest het laatste woord hebben.Op fb ben ik geblokt door hem doordat ik een kritische vraag ging stellen en antwoord niet wist evenmin op mijn twitter en iedereen uitschold voor complotgekkie;s of anti-vaxxers tja,..Zegt veel van hem zelf.

@Michel ik heb je filmpje gezien destijds en vond niks tegenstrijdig aan,maar ja er zijn van die pseudowettenschappers die denken zich aan gesproken te voelen zoals marc van ranst .Die denkt alles en iedereen te kunnen naar zijn hand te zetten.Ik snap ook…

Like

De vraag die ik al maandenlang stel (aan diverse msm, beleidsverantwoordelijken, ...), blijft op vandaag onbeantwoord! Welke van de maatregelen heeft een "bewezen" impact gehad op - de verspreiding van - HET virus? De volgende etappe in deze klucht bestaat nu in de ontdekking van xxx varianten. De monddode vlamingen blijven het slikken. Ik voel plaatsvervangende schaamte Vlaming te zijn.

Wat MVR en co betreft; ik kan 's heerschaps proza niet meer lezen omdat ik na 5' "volgend" (ca 7m geleden) werd geblokkeerd omwille de tweet: "Niet te moe Marc? Van al dat ronddraven?".

Wordt het nu niet stilaan tijd om de handen, blogs, ... in elkaar te slaan tot één overkoepeling om bvb FOD, MSM, politieke partijen te bombarderen…

Like

@Bovenstaande post...

ivm de twitter annex klacht van dhr. mvr...staat dat gedoe niet gelijk aan schriftvervalsing en bewuste misleiding van de Stafhouder ? alsook zijn volgers ?

En wie eigenlijk gebruikt GRUWELIJKE doods-taferelen om voorbeelden te stellen...en daarmee gehoorzaamheid af te dwingen ?

En wat te zeggen over het achterhouden van gegevens aan de overheid en de bevolking ivm effectieve profylaxe en medicatie tegen C-19, HCQ in het bijzonder Ivermectine, Quercetine en andere in het algemeen.


Gezien die overheid en pers op de hoogte moet zijn van een publicatie in "sciencedirect" oktober 2020 (Available online: 24 augustus 2020) van Belgisch onderzoek op 8000 patiënten met toepassing van lage dosis hcq en de effectiviteit ervan.


https://reumanet.be/beschikbaarheid-van-plaquenil-hydroxychloroquine


https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0924857920303423


Department of Epidemiology and…


Like

patrickvermeiren
patrickvermeiren
Jan 24, 2021

😁😊🤗

Like

Wouter Crucke
Wouter Crucke
Jan 24, 2021

@dirk daniels bedankt voor de tip ;-)

Like
bottom of page