top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Is Pulleke Van Ranst op weg naar Spinalonga?Het virus zal met geen enkele van de huidige maatregelen verdwijnen.

Is dit de wereld die we onze kinderen willen nalaten? SARS-CoV-2 zal nooit verdwijnen, beeld u in dat je op deze manier verder door het leven moet? Het is hoogtijd dat pulleke Van Ranst dit fenomeen anders gaat benaderen.


Pulleke Van Ranst blijft echter hetzelfde prediken en hoopt ondertussen op een ander resultaat. Hij doet er momenteel nog alles aan om u niet te doen te beseffen dat SARS-Cov-2 nooit zal weggaan, noch zal verdwijnen door onszelf op te sluiten. Het is, net als andere virussen en ziekteverwekkers, een blijver. We kunnen ons dus vragen stellen over de aanpak die wereldwijd wordt gevoerd. Indijken? Er valt niets in te dijken, tenzij we collectief bereid zijn om voor de rest van ons leven (en dat van onze kinderen) door te brengen in een angstmaatschappij waarbij afstand, mondmasker en lockdown het nieuwe (ab)normaal worden. Zelfs dan zal indijken het beste zijn wat we bereiken en zal het virus steeds weer de kop opsteken, net zoals de seizoensgriep.


Hoe is het allemaal zo ver kunnen komen?

Eind 2019, wanneer de eerste vaststelling in China gebeurde, was er weinig tot geen wereldnieuws. Trump was aan het golfen, andere wereldleiders waren kerstboodschappen aan het inslaan. De ontdekking van het virus, voor de zoveelste keer uit China, was dan ook binnen de week wereldnieuws. Het lopend vuurtje verspreidde zich en de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) wist niet welk antwoord te bieden. Het duurde een maand voor ze met maatregelen afkwamen: afstand houden, nies in je elleboog, als je ziek bent blijf je thuis en gebruik een papieren zakdoekje om weg te gooien. Kortom, wat eenieder had kunnen bedenken en dit zonder enige wetenschappelijke onderbouw. (Nota: Ondertussen heeft de Universiteit van Barcelona per toeval SARS-CoV-2 ontdekt in waterstalen uit de Catalaanse hoofdstad die dateren van 12 maart 2019 {6}. Dat nieuws wordt niet in de mainstream pers meegegeven, hoewel het aangeeft dat het al veel eerder de ronde deed maar het niemand was opgevallen. Nu is er niets anders dan toen, pulleke Van Ranst is er alleen buitenproportioneel op gaan reageren.)


Elke overheid schoot in een kramp en trok het lokale vat aan regionale medische experten (annex schermgezichten) open omdat ze geen benul hadden wat er gebeurde. Ook de experten tastten in het duister, hoe kan het anders als je niets weet over het virus. Op hun beurt trokken ook zij hun paraplu open en keken in de richting van de WHO. Sindsdien is elke vorm van rationeel denken blijkbaar met de waterval aan contrasterende info totaal weggespoeld, zo ook bij pulleke Van Ranst die veelvuldig in de Belgische en Nederlandse media wordt opgevoerd. Al moet gezegd, sinds kort iets minder in de Gazet van Antwerpen.


We zijn nu een dik halfjaar verder sinds Wuhan en wat leren de data ons? In tegenstelling tot wat de WHO eerst inschatte zit de ‘Infection Fatality Rate’ (IFR), zeg maar het aantal overlijdens binnen de besmette populatie, niet op 3,4% maar tussen 0,10% en 0,24% (mediaan) volgens een studie van de Stanford universiteit {7,8}. Deze onderzoeken werken met statistische correcties omdat niet alle besmette gevallen worden getest. Om u een idee te geven, voor de seizoensgriep (Inlfuenza) ligt die in een normaal jaar tussen de 0,10 en 0,20%. Aan influenza sterven er jaarlijks (!!!), en dat al decennialang, tussen de 320.000 en 650.000 mensen {22}. Vermits dit virus al een eeuw rondtrekt rekent u zelf maar even uit wat het resultaat is. In een pandemisch jaar stijgt dat zelfs tot boven het miljoen. Geen haan heeft er ooit naar gekraaid. U ging werken, naar school, bij de grootouders op bezoek in het woonzorgcentrum. Dat de oudjes een paar weken later stierven was dan maar een ‘natuurlijke dood’, er werd toch niet getest. Of bent u al ooit getest via een neusswap voor influenza? Inderdaad. De cijfers die in de medische literatuur verschijnen zijn dus mogelijks nog een onderschatting van het griepprobleem. Voor Corona wordt nu zowat alles en iedereen die zich niet goed voelt getest.


SARS-CoV-2 is louter een extra virus dat bij het palletje anderen komt. En zo moeten we het ook durven bekijken als we niet collectief als maatschappij onderuit willen gaan. Ik hoor u denken, wat dan met de curve en de overbelasting van de ziekenhuizen? Tot op heden werden risicopatiënten die een echte seizoensgriep te pakken hadden ook nooit opgenomen. Ze werden door de huisarts behandeld en wie te zwak en/of té oud was ging. Het hoort nu eenmaal bij het leven. Mochten ze jaarlijks, om die 650.000 griepdoden te ‘redden’ de ziekenhuizen aanspreken lagen ze ook constant vol. Ethische vraag: waarom bij griep geen actie en bij Corona wel? Zijn grieppatiënten dan minderwaardig? Even over nadenken.


De piek in de ziekenhuizen komt alleen maar door blinde paniek en overreactie. Laten we wel wezen, er bestaat geen echte remedie tegen. Als we enkel de zwaarste (ademnood) patiënten opnemen dan zitten we rond de 5% van alle opnames die we nu hadden. De rest kan thuis uitzieken. Dat de gevolgen voor overlevenden uit de zwaarst getroffen categorie niet min is mag duidelijk zijn. Onze immuniteit kent het virus nog niet, in tegenstelling tot bij griep.


Waar staan we vandaag?

Zowat het laagste niveau sinds de uitbraak, ondanks de stijging de laatste weken. Opvallend, er wordt ook weinig gesproken over doden en IC-opnames, wel over besmettingen en hier is een reden voor. De paniek wordt subtiel aan de waggel gehouden door framing in de media. Het overgrote aandeel van de besmette personen bevinden zich in de leeftijdscategorie van de actieve bevolking die geen tot beperkte symptomen ontwikkelen. De framing richt zich op de uitzonderlijke gevallen die er slecht aan toe zijn en een zware revalidatie te wachten staat of zijn overleden. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat tussen 50% en 80% van de besmette personen geen of zeer lichte symptomen ontwikkelen. Een 10-15% ontwikkelt zwaardere symptomen en 5% (onderliggende aandoeningen!) kan aan ventilatie terechtkomen {7,9,10}.


Waarom dan nu plots alle hens aan dek met mondmaskerplicht?

Nu wordt het precair om hierop in te gaan. Uit onderzoek blijkt dat hygiënische maatregelen een negatieve invloed hebben op onze immuniteit. Een deel blijft actief, echter gaat ons adaptieve systeem (die reageert op nieuwe verwekkers) achteruit door overmatige hygiëne {1,2,3,4,5}. Ons lichaam heeft constant nood aan prikkels om gewapend te blijven. Als je weet dat we nu al 7 maanden lockdown, overhygiënische maatregelen achter de rug hebben en er nu nog overal mondmaskers bij krijgen moet je even gaan nadenken. Met hoeveel pathogenen (ziekteverwekkers) komen we nog in contact? Hoe staat onze natuurlijke weerstand er nu voor denk je? We worden alleen maar vatbaarder. Onderzoek toont aan dat landen met minder hygiënische omstandigheden minder Covid-19 slachtoffers hebben {5}. Het blijven hanteren van al deze maatregelen zorgt er dus voor dat we nooit meer van verlost raken van lockdowns en de huidige maatregelen. Een vicieuze cirkel.

We stevenen door deze aanpak af op een ongeziene golf aan overlijdens in het najaar. Niet zozeer door SARS-CoV-2, wel door de combinatie met de griep die ook zal opduiken.


Dan rijst de vraag, waarom blijft men dit paradigma volgen?

Bij griep heeft ieder van ons een vorm van basisimmuniteit, bij de ene meer dan de ander. Dat is niet zo bij Corona, hier moet de ganse maatschappij nog mee in contact komen en daar loopt het fout. Hoewel we weten dat corona-immuniteit niet blijvend is zijn onze T-cellen (de eerste troepen) wel voorzien van een ‘herkeningspatroon’ (niet te verwarren met groepsimmuniteit!) zodat we bij eventuele infectie adequater zullen reageren De aanpak nu houdt iedereen weg van besmetting waardoor ons immuunsysteem zich niet kan wapenen.

De mondmasker-saga is moeilijk te begrijpen. Eerst werd er geroepen dat het niet hielp en kwam geen enkele onafhankelijke studie tot een positieve aanbeveling? Plots duiken er recent drie overzichtsstudies op die aantonen dat mondmaskers wel helpen. Als je dan gaat lezen door wie de onderzoekers werden gesponsord zien we de namen WHO, Sanofi en 3M opduiken {11,12,13}. De Wereldgezondheidsorganisatie, farma-industrie en 3M (producent van….mondmaskers). Als je dan toch een neutraal rapport over de idiotie van mondmaskerplicht wil lezen dan is de vijfdelige publicatie van dr. Carla Peeters (voormalig adviseur bij de RIVM) verplichte lectuur.


Al weken gonst het van de geruchten dat Bill Gates achter het Corona-virus zou zitten. Als wetenschapper heb je concrete gegevens nodig, anders gaat het al snel ruiken naar complottheorieën. Dat Gates erachter doet pulleke Van Ranst met een pokerface af als een fabel.

Anderzijds heeft Gates (en bij uitbreiding de rest van 0,1%-ers) baat bij wat er zich nu afspeelt. Het stemt tot nadenken, zonder tot echte conclusies te komen. Even de feiten op een rijtje. Gates is de grootste privésponsor van de WGO (via zijn Foundations en onrechtstreek via GAVI/Vaccine Alliance).
Plots zegt President Trump zijn financiering aan de WHO stop en staat Gates klaar om ook dat gat op te vullen met 100 miljoen dollar. Hoe onafhankelijk kan zulk instituut dan nog zijn? De WHO wordt wel blindelings gevolgd door experten die zelf ook afhankelijk zijn van externe financiering (lees: farma-industrie){14}.


De Gates Foundation heeft in zowat elke farma-onderneming een hand (niet enkel in het Rega-Instituut waar pulleke Van Ranst diensthoofd en bestuurder is maar ook in BD, Boehringer Ingelheim, bioMerieux, Eisai, Eli Lilly, Gilead, GSK, J&J (Janssen Pharmaceutica), Merck/MSD, Novartis, Pfizer en Sanofi) {15}. Verder richtte Gates enkele jaren geleden de Vaccine Alliance/GAVI op. Deze ijvert voor wereldwijde verplichte vaccinatie en een chip als vaccinatiepaspoort. Snort u de site maar even op, in arme landen worden mensen nu al gechipt. Enkele maanden geleden riep de WHO plots op om alles in te zetten op een vaccin voor SARS-CoV-2. Toeval? Ik laat het aan de lezer over. Voor griep hebben we al decennialang ervaring in de productie van vaccins en toch slagen we er in de laatste 10 jaar maar 3 keer in om de efficiëntie hiervan boven de 50% te krijgen. Een bodemjaar was 2009-2010 waarin het griepvaccin maar voor 10% efficiënt was {16}. Komt nog bij dat uit recent onderzoek van Haralambieva en haar team al meermaals is gebleken dat personen boven de 55 jaar nog maar voor de helft antistoffen aanmaken. Eens de 75 jaar bereikt is er bijna geen mens meer die nog antistoffen kan aanmaken, door de hoge leeftijd {17,18}.


Het zet aan tot nadenken.

Zelfs al muteert het SARS-CoV-2 virus niet (zo snel) als influenza, kan men zich vragen stellen over de mogelijke efficiëntie. Het Oxford onderzoek {19} dat nu wordt opgehemeld in de pers stelt weinig voor als je het op zijn merites afrekent. Het werd uitgevoerd bij een gezonde populatie (geen onderliggende ziekten) in de leeftijd van 18 tot 55 jaar. Opvallend, want dat zijn net de mensen die nauwelijks kans maken ziek te worden van SARS-CoV-2.  80% van de gevaccineerden hadden ernstige tot zeer ernstige bijwerkingen maar ook dat wordt geminimaliseerd. De resultaten zijn verder wel goed te noemen in deze leeftijdsgroep, althans tot drie maanden na vaccinatie. En hier wringt nog een schoentje. Bij de besmette personen hebben ze vastgesteld dat ze hun immuniteit verliezen na drie tot zes maanden. Wie zegt dat dit met dit vaccin beter zal zijn? Een vaccin dat normaal 5 jaar duurt om enigszins zicht te krijgen op bijwerkingen wordt er dan nog doorgejaagd op een jaar.


Als we alle voorgaande op een rijtje zetten lijkt het wel of de rijken der aarde graten hebben gezien in deze crisis. Economisch gaat het al sinds 2008 slecht, wereldwijd stagnatie. Een kapitalistisch model heeft groei nodig om te overleven. Het komt de rijkste 0,1%-ers alvast goed uit. Die zien hun farma-aandelen nu al aanzwengelen. Dus iedereen aan het mondmasker, zodat onze immuniteit verder verzwakt (en dan vooral de risicogroepen), dit in combinatie met twee virussen die standaard in ons leven zullen blijven (griep en corona) geeft op het einde van het jaar gegarandeerd een massa doden. Voor kinderen waarschuwen alle artsen ons al jaren dat we ze niet té hygiënisch mogen opvoeden, hierdoor ontwikkelen ze allergieën {1,2,3}. Volgend jaar even tellen wat de impact bij deze jongeren zal zijn van onze nieuwe steriele cultuur. Om dan nog maar te zwijgen van het stijgend aantal kindermisbruiken, intra-familiaal geweld, angsten, depressies en uitgestelde medische behandelingen allerhande.


Economisch zijn we nu de dieperik aan het ingaan. De EU is vorige week 1.800 miljard (!!!) euro gaan lenen op de ‘internationale markten’. Wiens geld zit er in de ‘internationale markten’? Inderdaad, de rijksten op aarde {20}. Wie zal dat terugbetalen? U!


De 0,1%-ers passeren alleszins aan de kassa mét interest. Zij hebben er alle baat bij dat de economie volledig keldert, wat de gevolgen voor de middenklasse zal zijn mag u zelf invullen. Zo kan men het neoliberaal model opnieuw van nul opstarten. Als we verder blijven stappen op deze weg kunnen artiesten, evenementen en massa’s aan socioculturele activiteiten samen met sportwedstrijden definitief de schop op. Zoals we ondertussen wel al weten overtreft de realiteit weleens de fictie. De maatschappelijke kost zal niet meer te overzien zijn.

Na de pijnlijke tweede golf die er op deze manier geheid aankomt zal de angst zo groot zijn dat eenieder de broek spontaan zal laten zakken voor een vaccin. Dat het zal werken en wat de bijwerkingen zullen zijn laten we in het midden. De enige zekerheid is dat een wereldwijd hoog aantal doden (risicogroepen kosten de maatschappij veel geld) in combinatie met 7 miljard vaccins à rato van 20 euro/stuk, machtige enkelingen heel veel geld zullen opbrengen. Wat de consequenties zijn voor de volksgezondheid, voor uw job en voor uw kinderen is minder duidelijk.


Meer en meer wetenschappers stellen zich vragen bij dit alles maar worden compleet genegeerd door de media. Maar omdat ze niet meelopen met de cameragenieke pulleke Van Ranst (die ook afhankelijk is van de farma-industrie voor zijn budgetten) valt hun boodschap zoals bij vele kritische stemmen in de wereld, op een koude steen {23}. Eén land weigerde mee te gaan in dit discours en wordt nu al maanden aan de schandpaal genageld, Zweden. Het land is perfect vergelijkbaar met België: zowat evenveel inwoners, urbanisatiegraad is vergelijkbaar (98% van Zweden is onbewoond!), aantal inwoners van Stockholm zit in dezelfde grootorde als Brussel, gezondheidzorg op eenzelfde niveau. Hun beperkte lockdown zorgde voor de helft aantal doden als in België, waarvan ¾ in de ouderenzorg. Hierover gaf Andres Tengell (de Zweedse staatsepidemioloog) een persconferentie. Iemand deze volledig gezien? Daar sprak hij de gevleugelde woorden uit dat hij het nu anders zou aanpakken. Die quote werd wereldnieuws en gezien als een bekentenis. Echter kaderde die quote in de bredere context van de aanpak in de ouderenzorg, dat werd er weliswaar niet bij verteld door de internationale media. Ook wij moeten onze moeten bijstellen over groepsimmunisatie, die is er niet gekomen. Weliswaar leert de 7,4% immunisatiegraad van Zweden ons wel iets t.o.v. van de 6,5% in België. Dat onze lockdown zwaar overdreven was. Het uiteindelijke resultaat is zelfs slechter dan in Zweden (bekeken op overlijdens én niet louter op besmettingen).


Dat we ondertussen onze vrijheden overleveren wordt door de goegemeente weggelachen, de broek hangt al half op de knieën. Zelfs de overheden hebben niet door dat ze in een gemanipuleerd scenario zijn terecht gekomen. Dissidente kritisch-wetenschappelijk stemmen worden standaard weggezet door de media en op social media als complot-theorist en dat mag niet verwonderen.  Zelfs onderbouwde wetenschappelijke evidentie (als deze wordt vaak weggelachen.  Op onderzoeksjournalistiek moeten we ook niet veel meer hopen gezien zowat elke persgroep in handen is van de 0,1%-ers. 1984!De oplossing is simpel.

Verbied wereldwijd sponsoring van wetenschappelijk onderzoek. Laat dit over aan overheden en maak topwetenschap onafhankelijk. Stop met de huidige maatregelen zodat de gezonde bevolking niet meer wordt gegijzeld en laten we opteren voor een omgekeerde lockdown waarbij zwakkeren in overleg met de huisarts beslissen of ze extra voorzorgen dienen te nemen (mondmasker, tijdelijke isolatie, omgeving die zich bij hen aanpast) en instrueer de bevolking (en medische beroepen) hoe veilig om te gaan met de zwakkeren in onze samenleving. Isoleer positieve gevallen tot na genezing.  Het nulrisico zal nooit bestaan, ondanks eender welke maatregel.


Als pulleke Van Ranst de strategie NU niet gaat veranderen ziet het er somber uit op vlak van onze gezondheid en voor het socio-cultureel-economisch weefsel. De middenklasse dreigt weggespoeld en de komende generaties voor een onmogelijke levensopdracht geplaatst. Is het dit wat we willen?


Geachte pulleke Van Ranst, zou u aub per direct vrijwillig willen opstappen? Het zou de deur openen naar een publiek pleidooi pro uw toekomstige amnestie. Zoniet vrezen we dat u uiteindelijk zal worden verbannen naar Spinalonga. Niettegenstaande vooraanstaande psychologen beweren dat u een voorkeur zou hebben voor Elba. (een doordenker).We geven u nog graag enkele cijfers mee:

Aantal overlijdens (jaarcijfers van de WGO, 2016){20}:

Hartlijden: 9,5 miljoen/jaar Beroertes: 5,8 mijoen/jaar COPD: 3 miljoen/jaar Luchtweginfecties: 2,9 miljoen/jaar Alzheimer/Dementie: 2 miljoen/jaar (van complicaties) Luchtwegkankers: 1,8 miljoen/jaar Diabetes: 1,7 miljoen/jaar Verkeersongevallen: 1,6 miljoen/jaar Darminfecties: 1,6 miljoen/jaar Tuberculose: 1,5 miljoen/jaar Griep: 650.000/jaar (5 miljoen besmettingen)  Covid-19: 633.000/jaar (16 miljoen besmettingen, data na 8 maanden en alle besmettingen zijn geregistreerd)  Malaria: 405.000/jaar (228 miljoen besmettingen)


Bronnen:

1) Lambrecht, B., Hammad, H. The immunology of the allergy epidemic and the hygiene hypothesis. Nat Immunol 18, 1076–1083 (2017). https://doi.org/10.1038/ni.3829

2) Umetsu, D., McIntire, J., Akbari, O. et al. Asthma: an epidemic of dysregulated immunity. Nat Immunol 3, 715–720 (2002). https://doi.org/10.1038/ni0802-715

3) Bach, J. The hygiene hypothesis in autoimmunity: the role of pathogens and commensals. Nat Rev Immunol 18, 105–120 (2018). https://doi.org/10.1038/nri.2017.111

4) Sharvan Sehrawat, Barry T. Rouse, Does the hygiene hypothesis apply to COVID-19 susceptibility?, Microbes and Infection, 2020, ISSN 1286-4579, https://doi.org/10.1016/j.micinf.2020.07.002.

5) Rouse, B., Sehrawat, S. Immunity and immunopathology to viruses: what decides the outcome?. Nat Rev Immunol 10, 514–526 (2010). https://doi.org/10.1038/nri2802

7) Martin Neil, Norman Fenton, Magda Osman & Scott McLachlan (2020) Bayesian network analysis of Covid-19 data reveals higher infection prevalence rates and lower fatality rates than widely reported, Journal of Risk Research, DOI: 10.1080/13669877.2020.1778771

12) MacIntyre CR, Chughtai AA. A rapid systematic review of the efficacy of face masks and respirators against coronaviruses and other respiratory transmissible viruses for the community, healthcare workers and sick patients. Int J Nurs Stud. 2020;108:103629. doi:10.1016/j.ijnurstu.2020.103629

13) Tom Jefferson, Mark Jones, Lubna A Al Ansari, Ghada Bawazeer, Elaine Beller, JustinClark, John Conly, Chris Del Mar, Elisabeth Dooley, Eliana Ferroni, Paul Glasziou, Tammy Hoffman, Sarah Thorning, Mieke Van Driel. Physical interventions to interrupt or reduce the spread of respiratory viruses. Part 1 - Face masks, eye protection and person distancing: systematic review and meta-analysis


17) Haralambieva, I.H. et al., 2015. The impact of immunosenescence on humoral immune response variation after influenza A/H1N1 vaccination in older subjects. PloS one, 10(3), pp. e0122282

18) Kennedy RB, Ovsyannikova IG, Haralambieva IH, Oberg AL, Zimmermann MT, Grill DE and Poland GA (2016) Immunosenescence-Related Transcriptomic and Immunologic Changes in Older Individuals Following Influenza Vaccination. Front. Immunol. 7:450. doi: 10.3389/fimmu.2016.00450

19) https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(20)31604-4.pdf

(Oxford Vaccin)


24) Vriuswaanzin lid: Freddy Van Wynsberghe


25) Reflector (no authors)


_____


De feiten van de viruswaanzin zijn gekend, onze argumentaties bijzonder sterk. Wat niet kan gezegd worden van de onderbouwing van de meeste maatregelen (bvb. mondmaskers werken niet en intensifiëren het zelfbesmettingsrisico) - dat bewijzen nu ook de recentste data. Steun viruswaanzin.be in haar strijd tegen de disproportionele en niet wetenschappelijk onderbouwde vrijheidsbeperkingen en van-de-pot-gerukte-verplichtingen. Elke donatie is welkom: https://www.viruswaanzin.be/donatie

2,409 views2 comments

Recent Posts

See All

2 Comments


annafm Vandevelde
annafm Vandevelde
Aug 05, 2020

Knuffelen hebben we allemaal nodig anders ga je over naar een harteloze wereld .Velen worden ook stillaan wel wakker nu ze zien wat er allemaal rondom gebeurd.Ik bepaal nog altijd wanneer ik mijn man knuffel,mijn volwassen kinderen en mijn huisdieren.Gelukkig heb ik een zoon die veel vragen komt stellen en ook zijn antwoorden krijgt.Ma waarom leven we in een harteloze wereld ,wat is er mis aan een kusje geven of een aai te geven.

Like

Ludo Adriaensen
Ludo Adriaensen
Aug 01, 2020

Als gepensioneerden kijken we met lede ogen naar het drama dat zich rondom ons ontwikkelt. We zijn niet boos maar RAZEND. De meeste burgers luisteren als brave schapen, Niemand heeft het recht om te bepalen of we onze kinderen mogen knuffelen of niet! We houden ons hart vast voor de komende periode en we hopen dat de jeugd meer van zich af zal bijten...

Like
bottom of page