top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Is vragen stellen een daad van egoïsme?Egoïsten. Dat zijn de mensen die vragen stellen bij de coronamaatregelen. Volgens doctoraal onderzoekster Nathalie Van Raemdonck. Op “De Afspraak” mocht ze zich helemaal laten gaan. Een beetje tegengesproken door de NVA-er Theo Franken die zich helemaal op zijn ongemak voelde. De groep sceptici wordt immers groter en dat vertaalt zich in de kiescijfers. En dus moet Frank – tegen zijn imago in – mee met de partij kontendraaien.


Egoïsten dus. Hyperindividualisten. Laten we eens een paar van onze standpunten toetsen op egoïsme.


  1. De maatregelen veroorzaken een pak collaterale doden.

De sceptici: Het volstaat niet bij het voeren van een coronabeleid alleen te focussen op de doden door corona. Het hele plaatje moet worden onderzocht. In dat kader moet worden nagegaan of de maatregelen niet nog meer doden veroorzaakt hebben en veroorzaken, dan er worden gespaard. Maar daar wordt geen onderzoek naar gedaan. Als in de derdewereldlanden doden vallen door hongersnoden en het doorbreken van programma’s rond malaria, aids en andere ziekten, dan zijn dat ook mensen waarmee rekening moet worden gehouden.

De believers: Dat is onze focus niet.


  1. De vaccins veroorzaken collaterale doden door bijwerkingen.

De sceptici: De bijwerkingen van de vaccins worden heel slecht in kaart gebracht. Er sterven mensen na vaccinatie maar niet alle overlijdens na vaccins worden gemeld laat staan onderzocht. De mensen weten dus niet wat hun reële risico’s zijn als ze een vaccin nemen. Of er op termijn meer mensen gaan sterven aan de vaccins dan er zouden zijn gestorven aan covid, is nog niet met zekerheid vast te stellen. De herhalingen van de vaccins spelen daarin een rol. Doden door de vaccins zijn ook belangrijk. Niet alleen de doden door covid.

De believers: Er zijn “niet veel” mensen die sterven aan de vaccins, hoeveel weten we niet maar we denken in elk geval minder dan er zouden gestorven zijn aan covid. Zolang er minder sterven aan de vaccins dan aan covid is het ok dat mensen doodgaan door vaccins.

  1. De maatregelen moeten focussen op de kwetsbare mensen die heel ziek worden en kunnen sterven aan covid.

De sceptici: We kennen al van in februari 2020 de risicocategorieën die in het hospitaal terecht komen of sterven. In tegenstelling tot de grote influenzaepidemieën zijn deze categorieën eerder beperkt. Leeftijd en comorbiditeiten spelen een rol. De maatregelen kunnen focussen op de bescherming van deze risicogroepen. Andere groepen mee “beschermen” heeft geen zin. In die groepen kan natuurlijke immuniteit worden opgebouwd wat dan kan helpen om de kwetsbare groepen te beschermen.

De believers: We moeten ook mensen die geen last hebben van het virus beperkingen opleggen om de viruscirculatie te verminderen. We gaan het virus controleren.

  1. De maatregelen werken niet. Je kan een virus niet controleren.


De sceptici: verwijzen naar een hele reeks studies waaruit blijkt dat de maatregelen niet hebben gewerkt en niet werken. De bevolking niet werkende maatregelen opleggen is de bevolking pesten. Terwijl de bevolking al afziet van de epidemie op zich is het volstrekt onverantwoord om pestmaatregelen op te leggen. Die werken zelfs vaak contraproductief want zij veroorzaken een vals gevoel van veiligheid. De mensheid is (nog) niet in staat om een respiratoir virus te controleren.


De believers: De maatregelen werken wel, en als ze niet werken of geen wetenschappelijke grondslag hebben, dan zijn ze minstens een symbool om iedereen te tonen hoe erg de situatie wel is. De mensheid kan een virus onder controle krijgen.

  1. Angst verspreiden zorgt voor meer doden en destabiliseert de samenleving.

De sceptici: Angst verspreiden onder de mensen zorgt voor meer stress en maakt de mensen ongezond. Mensen durven niet meer naar de dokter of naar het hospitaal te gaan. Sluiten zich op. Hierdoor verhoogt de morbiditeit en de mortaliteit. Angst verspreiden onder de bevolking door de overheid is vanuit moreel oogpunt niet verantwoord. Dat is een vorm van manipulatie die speelt met de gevoelens van mensen. Daar dient de overheid niet voor.

De believers: Angst verspreiden is een uitstekend middel om gedrag te beïnvloeden in de richting die de overheid wil om het virus te bestrijden.

  1. Het covid safe ticket.

De sceptici: Het covid safe ticket werkt niet. Besmette mensen die gevaccineerd zijn en pre-symptomatisch waren bij hun test, worden niet of nauwelijks tegengehouden. Wie zo’n ticket heeft kan dus perfect andere mensen besmetten. Er is zelfs kans dat er meer mensen besmet worden omwille van de valse veiligheid die uitgaat van het CST. Een dergelijk pasje segregeert de maatschappij, is een aanzet tot apartheid, zet de deur open voor latere toepassingen zoals bij een social credit systeem. Als middel om de bevolking te overtuigen zich te laten vaccineren werkt het CST ook niet. Het is ethisch niet verantwoord de bevolking met een contraproductieve maatregel te beperken om hen aan te zetten iets te doen. Dat is een maatregel die de mensen pest zonder enig nut.


De believers: Het covid safe ticket garandeert veiligheid in de zorg en bij evenementen. Het zorgt ervoor dat meer mensen zich laten vaccineren.


  1. De verplichte vaccinatie.


De sceptici: Vaccins hebben bijwerkingen. Hoeveel is niet duidelijk omdat er geen degelijke systemen voor de registratie en controle van bijwerkingen in gevolge vaccins bestaat. De overheid zou dringend onderzoek moeten doen op basis van de grote getallen van bijkomende doden en hogere aantallen aandoeningen en de relatie met de vaccins. Op die manier gaan we nog meer doden vermijden. De mensen moeten weten wat hun risico’s zijn, zodat ze voor zichzelf kunnen inschatten op basis van hun eigen situatie (leeftijd – comorbiditeiten …) of ze het risico van een vaccin willen nemen. Zonder juiste cijfers over de bijwerkingen kan dat niet.


Wie een vaccin wil nemen om zich te beschermen tegen een dodelijke ziekte als covid moet dat kunnen maar moet ook correct worden geïnformeerd.


Gezien de gevolgen van een vaccin dodelijk kunnen zijn, kan niemand worden verplicht een dergelijk middel te nemen. Zelfs als de kans op overlijden aan covid groter is dan de kans op overlijden door een vaccin. Elke mens moet voor zichzelf kunnen beslissen of hij liever een kans maakt te sterven aan covid dan aan een vaccin.


Vaccins zorgen niet voor groepsimmuniteit en kunnen zelfs de viruscirculatie doen toenemen. Ze zijn dus enkel zinvol om zichzelf te beschermen, onder voorbehoud van de bijwerkingen, waarover onduidelijkheid bestaat.

De believers: Vaccins verminderen het aantal zware zieken, de druk op de gezondheidszorg en het aantal overlijdens en moeten worden verplicht. Zo lang het aantal doden door vaccins niet hoger is dan het aantal doden door covid zijn vaccins perfect ok.

Vaccins zorgen voor groepsimmuniteit.


  1. De opschaling van de zorg.

De sceptici: Covid is niet de Spaanse griep. Het tekort aan capaciteit op de IC’s is niet onoverkomelijk. Intussen in Vlaanderen nog geen 100 bedden. Het is volstrekt onverantwoord de mensen op de zorg te laten ploeteren terwijl de capaciteit al lang had kunnen worden opgeschroefd. In de UK heeft men 50 % meer bedden gecreëerd. Dat waren er in België ongeveer 1.000 geweest. Daarmee was er in de huidige golf totaal geen probleem meer geweest voor de overbelasting van de IC’s. De keuze om dat niet te doen is een louter financiële keuze. 60 % van de zorgkundigen werkt niet meer in de zorg omwille van de niet aantrekkelijke werkomstandigheden. Daarmee en met andere mensen had al lang een comfortabele uitbreiding van de zorgcapaciteit kunnen worden gerealiseerd. Ook in andere jaren zonder covid zijn er problemen geweest en zullen er nog problemen komen.


De believers: De opschaling van de zorg zorgt voor de aantrekking van patiënten. Daardoor zullen mensen minder angst hebben en zich minder “veilig” gaan gedragen. We zullen geen personeel vinden om de zorg te bemannen. Dat kost ook te veel. Beter geld steken in niet farmaceutische maatregelen.


  1. De manipulatie van het gedrag en het doordrukken van het eenheidsdenken.

De sceptici: Het gedrag van mensen beïnvloeden is zinloos inzake covid omdat we niet eens heel precies weten welk gedrag exact allemaal de verspreiding beïnvloed (van ventilatie en buiten zijn weten we het wel vrij zeker, maar bvb. 1,5 m, maskers, handen geven … zijn zeer betwijfelbaar). Daardoor worden de mensen opgezadeld met het doordrukken van wetenschappelijk ongefundeerde handelingen. Waardoor als later blijkt dat ze niet werken, het beleid zijn eigen geloofwaardigheid aantast. Het is ook niet de taak van de overheid om het denken en handelen van de mensen te beïnvloeden. Trachten te overtuigen, tot daaraan toe, maar met psychologische trucks en eenheidsdenken, manipulaties van de media en influencers de publieke opinie sturen, dat is niet de taak van de overheid. De overheid moet het pluralisme verzekeren. Ook minderheden hebben een stem. Door het eenheidsdenken door te voeren wordt de maatschappij ontwricht en is er een grote tweespalt die steeds zwaarder gaat wegen.


De believers: Alle neuzen moeten in dezelfde richting staan. Mee met het “voortschrijdend inzicht”. De hele media, en de sociale media, moeten dezelfde gedachten die centraal worden bepaald, meevolgen. Zo overtuigen we zo veel mogelijk mensen om tegen het virus te strijden.

  1. De beperking van de economie.

De sceptici: De economie beperken treft ons allemaal. Er is nu inflatie en er zijn een pak bedrijven die allerlei moeilijkheden ondergaan. Om het virus te bestrijden is dat niet eens relevant. Het virus is niet meer of minder blij als de economie stijgt of daalt.

Ziek zijn is iets dat eigen is aan de mens. We kunnen dat niet volledig controleren. Het is niet omdat ik ziek kan worden dat mijn buurman met zijn bedrijf failliet moet gaan.

Contactbeperkingen gelden trouwens voornamelijk tussen professionele van een hogere “klasse”. De arbeiders die instaan voor het noodzakelijk werk, gaan steeds moeten blijven werken. Dit is ook nog eens asociaal, terwijl de maatregelen perfect kunnen gefocust worden op de mensen die echt risico’s lopen.


De believers: De beperkingen zijn noodzakelijk om de contacten tussen de mensen te beperken en zo de viruscirculatie te doen verminderen.


___________

Ik laat het aan de lezer over zelf te oordelen. Wie uit angst voor zichzelf om ziek te worden, allerlei gekke maatregelen wil opleggen aan zijn medemensen, die lijk mij pas bijzonder egoïstisch te zijn. Onze beweging is dat verre van. Een onderzoeker die dat beweert is geen ernstige wetenschapper.


Michael Verstraeten

Voorzitter VZW Viruswaanzin

2,433 views82 comments

Recent Posts

See All

82 komentarai


Eerlijk gezegd heb ik het wat gehad met de idioten die denken dat de wereld uit hun gat is gekomen. Wil je je niet laten vaccineren, no problem. Denk je dat je de wijsheid in pacht hebt en dat Covid maar een griepje, verkoudheid of whatever is. Vind je dat je met je kinderen op een manifestatie moet gaan staan waarvan ze geen hol begrijpen en waarvan je weet dat ze toch uit de hand gaat lopen, go ahead. Maar doe de samenleving een plezier en ga aub met je idiote ideeën ergens op een eiland bij elkaar zitten en kanker wat op elkaar. Dankjewel.

Patinka
peter van hecke
peter van hecke
2021-12-18
Atsakymas:

Goed idee ...,


Misschien wil je de verenigde naties een voorstel indienen om het land van anderen te gaan stelen om de problemen op te lossen die ze zelf gecreëerd hebben. Een eilandje in de tropen met altijd zon, niet liegende overheidsfunctionarissen en meisjes met strooien rokjes. Zie ik wel zitten.


Hawaiiaanse Muziek Ontspannen Gitaar Ukulele Nummers Akoestisch Hawaii studie happy hour instrumenta - YouTube


PatinkaPatinka

HEAR HEAR, écht degoutant van VRT.

Lees hieronder wie de trut Van Raemdonck écht is, die ze opvoerden .


“Nathalie van Raemdonck, die in ‘de Afspraak’ werd opgevoerd om van leer te trekken tegen de deelnemers aan de anti-Coronamaatregelenbetoging in Brussel, tegen Sam Brokken en de reportagereeks ‘Tegenwind’, verwees naar de gevaren van extremen, die gewelddadig kunnen worden.

Ze weten bij de VRT -en bij de VUB- blijkbaar niet dat mevr. Van Raemdonck de oprichter en de exclusieve beheerder is van een privégroep op FB, genoemd ‘Geblokkeerd door Complotdenkers Support Group’, waar al meer dan een jaar de polarisatie ten top wordt gedreven en waar dagelijks door de ca. 130 leden verdeeldheid en haat worden gezaaid tegen iedereen die toevallig…


Patinka
omasimone
omasimone
2021-12-12
Atsakymas:

Nogmaals zoals nu schering en inslag is geworden: anderen iets verwijten wat ze zelf doet.

Patinka

Vrijheid zou een alliantie kunnen vormen met de twee andere polpartijen die durven tegen de dwingelandij in te gaan ttz LDD en PVDA

Die laatste zou een groot winstpunt kunnen betekenen omdat zij nationalistisch gezind zijn en dus het deel van de franstalige kant van Belgie mee kunnnen krijgen

En ik heb op de betoging ll meestal frans horen spreken .

Peu Chauvinist , quoi ;o)

Patinka
Atsakymas:

We moeten zoveel mogelijk verbinden, niet verdelen, anders kunnen we deze strijd nooit winnen!

In WOII hebben de Amerikanen met de USSR moeten samenspannen (de Geallieerden) alhoewel zij in vele opzichten een tegenstrijdige visie hadden.


Patinka

En dit circus blijft maar groeien. De niet verkozene predikt nu al dat volgende overleg committee niet over versoepelingen zal gaan. Over wat dan wel??? niet verkozene!!! Want dat wordt wel tijd. Ik raad dringend aan dat een paar virologen en politici onder psychologische begeleiding worden geplaatst, want dit is dringend nodig om onze kinderen, ouderen en gezondheid te beschermen hoor.

En NEE IK BEN GEEN EGOIST!


Patinka
Atsakymas:

O

Patinka
bottom of page