top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Klacht tegen Dorien Colman (De Standaard)T.a.v. Raad van de Journalistiek

Geachte heer,

In mijn hoedanigheid van voorzitter van de V.Z.W. Viruswaanzin wens ik hierbij klacht neer te leggen tegen Mevr. Dorien Colman van De Standaard.


In het artikel dat u hieronder vindt en waarvan u de link ook hieronder werd afgedrukt, worden de verhoogde risico’s weergegeven van niet gevaccineerden en vergelijking met gevaccineerden om besmet te raken, in het hospitaal terecht te komen en op intensieve zorgen te belanden.


Het artikel vermeldt één categorie van risico’s niet, met name het risico op besmetting bij de mensen ouder dan 65 jaar. Er wordt alleen vermeld dat onder de 65 jaar de mensen twee keer minder kans hebben op besmetting.


Hieronder vindt u een afbeelding genomen uit het rapport van Sciensano over de desbetreffende week waarop Facon zich baseert en waarin de risicovergelijking is weergegeven tussen de verschillende leeftijdscategorieën. In deze tabel ziet u dat het risico op besmetting in de categorie boven 65 jaar bij de gevaccineerden 15,6 % HOGER is dan bij de niet gevaccineerden. Dit toch wel opvallend gegeven, werd gewoon weggelaten in dit artikel.


In de titel valt ook het woord “tot” op. Het is inderdaad zo dat er tussen Vlaanderen, Brussel en Wallonië heel sterke verschillen zijn. Vandaar dat in de titel het woord “tot” wordt vermeld, omdat de kans in Wallonië, Brussel en Vlaanderen maximaal 14 keer minder is. Maar dit verschil wordt in het artikel niet uitgelegd zodat de lezer de indruk krijgt dat dit risico zich in alle gewesten zo manifesteert en in elk geval de lezer onmogelijk uit het artikel kan begrijpen dat dit verschil aan kans betrekking heeft op de resultaten in de verschillende gewesten.


Artikel 1 van de Code bepaalt dat de journalist de berichtgeving waarheidsgetrouw brengt. Artikel 3 bepaalt dat de journalist geen essentiële informatie schrapt.


Dat de kans op besmetting bij gevaccineerden boven 65 jaar oud hoger is dan bij de niet gevaccineerden is essentiële informatie. Deze informatie past niet in het beeld dat de overheid van vaccinatie wil ophangen, maar dat is geen reden om deze informatie uit de publicaties van de overheid te schrappen.


De informatie die Dhr. Facon bracht komt uit het wekelijks rapport van Sciensano, waarbij in de betreffende kader met deze gegevens ook de verhoogde kans om besmetting bij mensen boven 65 jaar die gevaccineerd zijn, is weergegeven. De journalist dient zijn bronnen te checken. Zelfs als Facon dit gegeven had verzwegen, dan was dat een reden te meer voor de journalist om dit bij het checken van de bronnen vast te stellen en daarover te berichten.


Hetzelfde geldt voor de lagere kansen die in verschillende gewesten bestaan. Ook dat past niet in het beeld dat de overheid wil ophangen. Enkel de hoogste kans wordt weergegeven met vermelding van het woord “tot” dat niet wordt geduid waardoor de lezer een verkeerde indruk krijgt dat in alle gewesten deze kans dezelfde is.Met hoogachting,

Michael Verstraeten

Voorzitter Viruswaanzin V.Z.W.

Beelbroekstraat 60

B-9040 Gent

4,193 views104 comments

Recent Posts

See All

104 Comments


The Great Reset: De laatste grote leugen:https://dissident.one/2021/06/22/the-great-reset-de-laatste-grote-leugen/


Een belangrijk precedent


Toen Stalin in 1932 besloot miljoenen Oekraïners uit te roeien in de Holodomor genocide, plande hij hongersnood als een sociaal instrument om landbouwgrond te nationaliseren en de winsten vervolgens aan de industrie te geven, schrijft Aartsbisschop Vigano:

Stalin schreef: “Om de koelakken als klasse uit te schakelen is het beleid van beperking en uitschakeling van geïsoleerde groepen koelakken niet voldoende; […] het is noodzakelijk het verzet van deze klasse door een open strijd te breken en haar de economische bronnen van haar bestaan en ontwikkeling te ontnemen” (Josef Stalin, Questioni di leninismo, Rome, 1945). Stalin confisqueerde toen tarwe, bieten, aardappelen, groenten en allerlei voedingsmiddelen; hij verbood alle vormen…

Like
Replying to

"If you tell a lie big enough and keep repeating it, people will eventually come to believe it. The lie can be maintained only for such time as the State can shield the people from the political, economic and/or military consequences of the lie. It thus becomes vitally important for the State to use all of its powers to repress dissent, for the truth is the mortal enemy of the lie, and thus by extension, the truth is the greatest enemy of the State." Joseph Goebbels


Iedereen moet zich eens afvragen, waar haalt de regering het recht te zeggen hoe mensen moeten leven, regering is ook een groot woord, laat ons zeggen +/- 5 ministers en 3 virologen. Waar halen…


Like

Ruiz Matta
Ruiz Matta
Nov 08, 2021

Ziezo, Mr. Verstraeten kan weeral een ereloonnota naar de VZW sturen voor geleverde prestaties. Dat ze bij de Raad voor journalistiek eens goed zullen lachen met zijn briefje zal Mr. Verstraeten begrijpelijkerwijze worst wezen. Hij verkiest immers chateaubriand en zoals bij de fondsenwerving staat vermeld kost koken geld. Dus doneren maar. De kudde moet lammeren! Uw giften worden goed gebruikt. Schol!

Like
Ruiz Matta
Ruiz Matta
Nov 09, 2021
Replying to

om jouw slag zit de partij verlegen! Mr. Verstraeten, KarmaisaB is zonder twijfel een waardevolle versterking van uw multidisciplinair team! Graag een verkiesbare plaats te voorzien samen met jizzanova!

Like

Ronald Van Beneden
Ronald Van Beneden
Nov 08, 2021

https://www.youtube.com/watch?v=iYOaebLhuuI

Like

Ronald Van Beneden
Ronald Van Beneden
Nov 08, 2021

https://www.youtube.com/watch?v=iYOaebLhuuI

Like

Hoog tijd dat er op de "individuele" journalisten word gefocust, zij zijn het die bewust de maatschappij verzieken met hun leugens. Dit zou top 3 op ieders agenda moeten zijn. Deze 'individu's' verzieken alles en daar moet eens en voor altijd mee afgerekend worden. In een gezonde maatschappij zou hun gedrag ontoelaatbaar moeten zijn. Ze draaien en ze keren iedereens woorden en zij zijn het die mensen tot waanzinnige daden toebrengen, zij zijn het die mensen schrik aanjagen, zei zijn het die de chaos en de zogezegde pandemie in leven houden. Het moet gedaan zijn en er moet individueel met ieder journalist afgerekend worden voor de rechtbank. Het is meer dan over tijd dat ze verantwoording afleggen!

Like
Ruiz Matta
Ruiz Matta
Nov 09, 2021
Replying to

Wat had je in gedachten? Brandstapel of guillotine voor het journaille?

Like
bottom of page