top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Klacht tegen Dorien Colman (De Standaard)T.a.v. Raad van de Journalistiek

Geachte heer,

In mijn hoedanigheid van voorzitter van de V.Z.W. Viruswaanzin wens ik hierbij klacht neer te leggen tegen Mevr. Dorien Colman van De Standaard.


In het artikel dat u hieronder vindt en waarvan u de link ook hieronder werd afgedrukt, worden de verhoogde risico’s weergegeven van niet gevaccineerden en vergelijking met gevaccineerden om besmet te raken, in het hospitaal terecht te komen en op intensieve zorgen te belanden.


Het artikel vermeldt één categorie van risico’s niet, met name het risico op besmetting bij de mensen ouder dan 65 jaar. Er wordt alleen vermeld dat onder de 65 jaar de mensen twee keer minder kans hebben op besmetting.


Hieronder vindt u een afbeelding genomen uit het rapport van Sciensano over de desbetreffende week waarop Facon zich baseert en waarin de risicovergelijking is weergegeven tussen de verschillende leeftijdscategorieën. In deze tabel ziet u dat het risico op besmetting in de categorie boven 65 jaar bij de gevaccineerden 15,6 % HOGER is dan bij de niet gevaccineerden. Dit toch wel opvallend gegeven, werd gewoon weggelaten in dit artikel.


In de titel valt ook het woord “tot” op. Het is inderdaad zo dat er tussen Vlaanderen, Brussel en Wallonië heel sterke verschillen zijn. Vandaar dat in de titel het woord “tot” wordt vermeld, omdat de kans in Wallonië, Brussel en Vlaanderen maximaal 14 keer minder is. Maar dit verschil wordt in het artikel niet uitgelegd zodat de lezer de indruk krijgt dat dit risico zich in alle gewesten zo manifesteert en in elk geval de lezer onmogelijk uit het artikel kan begrijpen dat dit verschil aan kans betrekking heeft op de resultaten in de verschillende gewesten.


Artikel 1 van de Code bepaalt dat de journalist de berichtgeving waarheidsgetrouw brengt. Artikel 3 bepaalt dat de journalist geen essentiële informatie schrapt.


Dat de kans op besmetting bij gevaccineerden boven 65 jaar oud hoger is dan bij de niet gevaccineerden is essentiële informatie. Deze informatie past niet in het beeld dat de overheid van vaccinatie wil ophangen, maar dat is geen reden om deze informatie uit de publicaties van de overheid te schrappen.


De informatie die Dhr. Facon bracht komt uit het wekelijks rapport van Sciensano, waarbij in de betreffende kader met deze gegevens ook de verhoogde kans om besmetting bij mensen boven 65 jaar die gevaccineerd zijn, is weergegeven. De journalist dient zijn bronnen te checken. Zelfs als Facon dit gegeven had verzwegen, dan was dat een reden te meer voor de journalist om dit bij het checken van de bronnen vast te stellen en daarover te berichten.


Hetzelfde geldt voor de lagere kansen die in verschillende gewesten bestaan. Ook dat past niet in het beeld dat de overheid wil ophangen. Enkel de hoogste kans wordt weergegeven met vermelding van het woord “tot” dat niet wordt geduid waardoor de lezer een verkeerde indruk krijgt dat in alle gewesten deze kans dezelfde is.Met hoogachting,

Michael Verstraeten

Voorzitter Viruswaanzin V.Z.W.

Beelbroekstraat 60

B-9040 Gent

4,192 views104 comments

Recent Posts

See All
bottom of page